GALAKSIJSKO PONOVNO POVEZIVANJE I GALAKSIJSKA EVOLUCIJA ČOVJEKA 2013. I NADALJE….

 

NOVO-ZEMALJSKE ENERGIJE TRAVANJ 2013

 

ARHANĐEO MIHAEL KROZ KANAL CELIJE FENN

 

Prevoditljica: Nataša Wiele za

www.StarchildGlobal.com

 

 

Ljubljena Svjetlosna Obitelji, u ovo doba intenzivnog Pomaka, Promjene i Pojavljivanja, osjećate Uzbunu Rađanja Novog Galaksijskog Čovjeka u Novoj Galaksiji Zlatne Ruže. Privikavate se na Nove Energije i Frekvencije Nove Stvarnosti. Željeli bismo vam reći da je postupanje s tom Novom Stvarnošću veoma Jednostavno ako zapamtite samo Jednu Stvar – da je Sve Energija i Frekvencija!

 

Sve je Frekvencija!

 

Vaše snalaženje u ovoj Novoj Stvarnosti i nalaženje Mira, Sklada i Izobilja Jednostavna je Stvar Frekvencije. To je stvar Usklađivanja i Rezonancije sa Frekvencijom Božanske Ljubavi i Suosjećanja, sa Frekvencijom Božanske Stvaralačke Inteligencije što teče iz Božanskog Srca.

 

Čitavo „brbljanje“ razuma o ranjavanju i padanju te blokiranosti kao i „ne biti dovoljno dobar“ jednostavno je pokušaj vašeg razuma opravdati nesposobnost usklađivanja sa Frekvencijom Mira i Izobilja, kao da je to veoma teško postići. “Nešto je krivo sa mnom“, kaže on i tada troši vrijeme pokušavajući pronaći što je „krivo“. Ljubljeni, ništa nije „krivo“ kada ispadnete iz Frekvencije. Ne osuđujte sebe, jednostavno nađite svoj put natrag! Stanite! Dišite! Prizemljite Se, povežite se s vašim Višim Aspektima i vratite se u Frekvenciju Mira i Izobilja. Ona je tu za vas!

 

Onda, možda pitate, što je ta Frekvencija Mira i Izobilja i kako se povezujem?

 

Kako Smo vam ranije pojasnili, to je Tijek Božanske Ljubavi i Suosjećanja iz Srca Svemira, Srca Boga, Božanska Stvaralačka Inteligencija. Izlazi iz središta Svega Što Jest, i prenosi se na Vas preko Sunca u Galaksijskom Središtu. U prošlosti su ti prijenosi Svjetlosnih Kodifikacija i Informacija iz Izvora bili tako Visoke Frekvencije da su bili preusmjereni preko Sirijusa i Plejada, među drugim Suncima, i tada preneseni vama „Frekvencijom Čuvara“, Anđeoskih Svjetlosnih Bića Viših Dimenzija koja su bila zadužena poslom Pomaganja pri Razvoju i Evoluciji Zemlje. Sada, od Prijelaza 2012., Zemlja je potpuno „Ponovno povezana“ sa Galaksijskim prijenosima i nema potrebe za posrednicima. Prijenosi se primaju izravno iz Galaksijskog Središta preko Solarisa, ili vašeg Sunca. Vi, kao Probuđena bića, sada primate prijenose frekvencije izravno iz Božanskog Srca u svoja Srca i Svjetlosna Tijela.

 

To Potpuno Ponovno Povezivanje, Ljubljeni, stvorilo je Uzbunu što je zovemo „Dimenzijskom Nestabilnošću“ ili „Dimenzijskom Neuravnoteženošću“. Zemlja je sada smještena u Petoj Dimenziji i usklađena je sa nadolazećim Prijenosima Svjetlosnih Kodifikacija, najviše preko Više-Dimenzijskih pojedinaca koji mogu držati te energije u svojim poljima Svjetlosnih Tijela, te također preko nekih Svetih Mjesta i Prostora gdje se Energija održava i prenosi samim Mjestom ili Prostorom. Na taj se način Tijek Božanskog Mira i Frekvencija Izobilja ugrađuju na Planeti. Ta je Frekvencija Moćna, Čista i Jasna, i kada ste usklađeni s njom, sve u vašem životu teče s Ljupkošću i Lakoćom.

 

Međutim, u sadašnje doba, većina je ljudi nesposobna potpuno pronaći tu Frekvenciju, tražeći je izvan sebe, a ne u Srcu, gdje je ugrađena i odakle Teče. To vanjsko traženje stvara tjeskobu, stres i projekcijske drame, što znači da ljudi „ispadaju“ iz Frekvencije Mira, Sklada i Jedinstva te „padaju u „iluzije“ prošlosti, dvojnosti, straha i suđenja. To stvara nestabilno okruženje koje je eksplozivno i „zapaljivo“. Stoga, Ljubljeni, vidite toliko nestabilnosti i tjeskobe, jer su vanjska „sidra“ Treće Dimenzije otišla, i ljudi još uvijek uče kako se ukotviti u svoj vlastiti Sveti Prostor u Srcu i to očitovati na Zemlji na Prizemljeni način.

 

Ljubljena Svjetlosna Obitelji, vi tražite jednostavno Frekvenciju Energije, a ona je smještena u vama. Božanska Svjetlost nije vanjska snaga što je morate tražiti jer ste odvojeni od nje. Znajte da Božanska Svjetlost živi u vama u Svetom Hramu vašeg Srca. Kada Uskladite svoje biće s tom Svjetlošću, možete se ukotviti u taj Tijek te prenositi i projicirati te Svjetlosne Kodifikacije. Postajete Sidro i Prenositelj Galaksijske Frekvencije, Srca i Ljubavi Božanske Inteligencije.

 

Ljubljeni, to je jednostavno stvar Svjesnosti, Probuđenosti i Osnaženja, te odabiranja da se uskladite s Frekvencijom Božanske Ljubavi i Suosjećanja. Osjetit ćete tu Frekvenciju u sebi te ćete očitovati i doživjeti Mir, Ljubav i Izobilje u Novoj Stvarnosti.

 

Vrtlozi Galaksijskog (Ponovnog) Povezivanja

 

Ljubljena Svjetlosna Obitelji, svatko od vas koji je Probuđen i Svjestan postaje Točka Galaksijskog Povezivanja, živa i dišuća Točka Svjetlosti na Rasteru Živih Srdaca Nove Zemlje. Vaše Svjetlosno Tijelo postaje Prenositelj Galaksijskih Kodifikacija i Frekvencija. Sveti Prostori što ih stvarate, u sebi kao i u svom Okruženju, postaju Točke Ugrađivanja Božanske Svjetlosti i Mudrosti, izvan Straha i Dvojnosti.

 

Međutim, također u ovo doba, mnoge se točke na Zemlji aktiviraju, ili ponovno aktiviraju, kao Galaksijske Točke Povezivanja. U prošlosti su mnoge od vodećih Zvjezdanih Civilizacija stvarale Galaksijske Vrtložne Točke, ili Zvjezdane Kapije, gdje su mogle povezati Zemlju sa svojim vlastitim domaćim Zvijezdama i pomagati u Evoluciji Zemlje u skladu sa Božanskim Planom kako se izražavao u Svjetlosnim Kodifikacijama. Te su Vrtložne Točke uključivale Stari Egipat (Sirijus), Iran i Irak (Nibiru) te Egejsko područje (Andromeda), kao i mnoge druge Galaksijske Točke Ponovnog Povezivanja.

 

Sada, Zemlja je uzašla u svoj Raster Nove Stvarnosti, i te se Točke Povezivanja ponovno aktiviraju kao „izravne“ linije Komunikacije sa Galaksijskim Središtem uz pomoć onih što su ih stvorili u službi Božanske Svjetlosti. Također će se mnoge nove Galaksijske Točke Povezivanja  aktivirati da bi pomogle Zemlji u njezinom Uzašašću u potpunu Galaksijsku Jedinicu u Galaksiji Zlatne Ruže i Potpunog Člana Galaksijskog Vijeća.

 

Mnogi će od vas biti pozvani pomoći u ovom poslu Galaksijskog Povezivanja i pri Uspostavljanju Galaksijskih Vrtloga Povezivanja na Zemlji. To će biti vaše točke povezivanja i komunikacije sa Galaksijskim središtem i Galaksijskim i Sunčanim Vijećima Svjetlosti. Neki će također biti pozvani biti Veleposlanici Svjetlosti u Sunčanim i Galaksijskim Vijećima.

 

 

Svjetlosna Obitelji okupljena u Clarosu u turskom Egejskom području da bi se pripremila za Galaksijsko Ponovno Povezivanje kasnije ove godine.

 

Evolucija Galaksijskog Čovjeka 2013 i nadalje…. JA SAM / MI SMO…..

 

 

Ljubljena Svjetlosna Obitelji, u ovo Turbulentno doba Promjene možda se pitate „Što je „ljudska evolucija“ i što ona za mene znači kao Probuđeno Svjetlosno Biće?“ 

 

Možemo pojasniti, ukratko, da je „Sve Što Jest“ u stalnom stanju Razvoja i Postajanja, sukladno s Energijom ili Sviješću Božanske Stvaralačke Inteligencije. Ti poticaji Razvojne Svijesti prenose se na Čitavu Tvorevinu preko „Svjetlosnih Kodifikacija“ što nose Otiske Božanske Svijesti. Budući da se Sve Što Jest razvija u nove razine Svjesnosti i Bivanja, tako se također i Čovječanstvo razvija i Postaje na svom Putovanju kroz Vrijeme i Prostor u Petoj Dimenziji. U najnovije doba Čovječanstvo se razvilo iz Treće Dimenzije odvojenosti i dvojnosti u Više-Dimenzijski Cilj i Jedinstvo Bivanja. Planeta je počela postajati svjesna sebe kao „jedne“ kroz Svijest i Međusobnu Povezanost Čovječanstva.

 

U ovom Pomaku u Novu Stvarnost, Ljubljeni, prešli ste iz starih „priča“ bivanja žrtvom i onemoćalosti u novi smisao i spoznaju vas kao Ljudskih Anđela, Osnaženih bića Svjetlosti koji su-stvaraju stvarnost sa Božanskom Stvaralačkom Inteligencijom. U ovom novom prostoru Moći, vi se potpuno povezujete sa svojom JA SAM nazočnošću, radom vaše Duše, i Tijekom Božanskog Izobilja.

 

Međutim, Ljubljeni, ono što je novo jest da se u ovoj Preobrazbi ne radi samo o vama i „Ja Sam“, već također o Globalnoj Zajednici i „Mi Smo“. To je mala točka Ravnoteže između pojedinačnog Duševnog Izraza te potreba i stvaranja Kolektivne Zajednice, „Mi Smo“. Težnja za samo svojim vlastitim Izobiljem i Najvišim Dobrom ne će donijeti Radost, samo kad se poduzme ovo Putovanje Samo-Izražavanja unutar složenosti i izazova Globalne Zajednice Duša nalazi svoj pravi izraz Božanske Ljubavi i Suosjećanja.

 

Ljubljeni, to je razlog zašto mnogi od vas traže, a ipak ne nalaze. Vaše Više Biće nastoji se izraziti i stvarati u Svjetlosnoj Zajednici, a ne samo za sebe same. Ljubljeni, ako pogledate ona bića koja su Najradosnija i Najuspješnija u Novoj Stvarnosti, ustanovit ćete da su to oni koji su našli točku ravnoteže između Ja Sam i Mi Smo, između poznavanja Sebe i Poznavanja Sebe u Zajednici, Globalnoj Zajednici Međusobne Povezanosti i Jedinstva.

 

U ovoj Novoj Stvarnosti doista je istina da ono što činite drugima, sebi činite, jer vaše radnje imaju posljedice i odjeke u široj zajednici što će se vratiti vama na istoj frekvenciji kako su izvršene. Ako radite na frekvenciji Ljubavi, Mira i Sklada, tada Će To Biti. Ako radite na frekvencijama Dimenzijske Neravnoteže, doživjet ćete turbulenciju, tjeskobu i stres.

 

Vaš posao, Ljubljeni, jest držati tu Frekvenciju Uravnoteženosti i Usklađivanja u vama i Ugrađivati Je za Širu Zajednicu. Teći sa Skladom i Izobiljem, a ne dozvoliti drugima uvući vas u Dimenzijsku Neravnotežu i Iluziju.

 

Ljubljeni, prošlost je iza vas, a budućnost tek treba doći. Sada je trenutak kada možete ugraditi frekvenciju Mira i Izobilja te služiti kao Galaksijska Točka Povezivanja i Prenositelj Svjetlosnih Kodifikacija za Globalnu Zajednicu. Tako radeći usklađujete se sa radom Vijeća Čuvara Zemlje i Vijeća Starijih, koji služe za usredotočenje Božanske Ljubavi na ona mjesta gdje je najpotrebnije dovesti Zajednicu u Ravnotežu i Usklađenje sa Frekvencijom Božanskoga Srca.

 

Ljubljeni, naša poruka vama u ovo doba glasi da ostanete usredotočeni i obvezani na Frekvenciju Božanske Svjetlosti. Budite moćni i Snažni, budite Jasni i iskreni prema Sebi i vašoj Viziji. Zapamtite da ste se razvili u Više-Dimenzijsko Svjetlosno Biće što izražava JA SAM i MI SMO. Što ste bili prije nije ono što ste sada! Novi je Dan i Nova Stvarnost. Želimo vam Radost i Izobilje dok se Razvijate u svoju Novu Stvarnost kao Galaksijski Ljudi i dio Rastera Galaksijske Komunikacije.

 

Radujem se radu s vama u Energiji Nove Zemlje!

C 2013-14 Celia Fenn and Starchild Global
Creative Commons License
Ovo djelo je licencirano pod licencom Creative Commons License.

Slobodni ste preslikati, distribuirati, pokazivati i izvoditi djelo pod sljedećim uvjetima: Morate imenovati autoricu, ne smijete ovo koristiti u komercijalne svrhe, i ne smijete izmijeniti, preinačiti ili nadograđivati ovo djelo. Za svaku ponovnu uporabu ili distribuciju, morate pojasniti drugima uvjete licencije ovog djela. Svaki od ovih uvjeta može biti poništen ako dobijete pismenu dozvolu od vlasnice copyrighta. Svaka druga svrha korištenja mora imati dozvolu autorice.

 

  Daljnje poruke kroz kanal Celije Fenn te  njezini članci objavljeni su za čitanje na webstranici

www.Starchildglobal.com  (međunarodno)

www.Starchildglobal.com/croatia  (na hrvatskom jeziku)