De Brug Oversteken naar het Tijdperk van Licht

Een Boodschap voor Lichtwerkers van Aartsengel Michael ter gelegenheid van de 11:11 Sterrenpoort

door Celia Fenn

sunset.jpg - 16533 Bytes

Geliefden, op deze speciale dag, de 11de dag van de 11de maand, brengen wij jullie een boodschap van vreugde en verheffing. We hebben gezien hoe moe velen onder jullie zijn, en de inspanning en de liefde die jullie in het werk van transitie, ascensie en verandering geleverd hebben.

De mensen van jullie planeet hebben collectief voor het Pad van Snelle Transformatie gekozen in deze cyclus van verandering tussen de twee nieuwe manen van Weegschaal en Schorpioen. Het Pad van Langzame Transitie, wat oorspronkelijk de voorkeur had, bewees veel te langzaam en te uitputtend te zijn voor jullie Lichtwerkers. En zo hebben jullie als collectief besloten tot Snelle Transformatie. In de volgende twee jaren zullen jullie deze snelle transformatie inderdaad ervaren. We vragen jullie om niet bang te zijn voor de uitdagingen die zullen komen, want het pad voorwaarts is open, en jullie zullen anderen over de Regenboog Brug leiden naar het Tijdperk van Licht en Vrede dat de Nieuwe Aarde zal zijn.

Deze boodschap vraagt jullie te begrijpen dat het de taak van de Grote Quintiel formaties was om de collectieve DNA codes van het Vissen Tijdperk los te laten en de nieuwe codes voor het Tijdperk van Licht te initi�ren.

Spiritueel Meesterschap en het Vissen Tijdperk

Het Vissen Tijdperk dat jullie verlaten, was het tijdperk waarin de Menselijke Soort zich als collectief ontwikkelde in de richting van Spiritueel Meesterschap en Ascensie naar een Hogere Octaaf van Bewustzijn. De Archetypes voor dit proces waren Jezus en Boeddha, onder andere. Bijna tweeduizend jaar lang heeft het pad van evolutie geduurd om het niveau van bewustzijn en compassie te bereiken, hetgeen door deze meesters bereikt werd.

En het is bereikt. Terwijl jullie het Vissen Tijdperk verlaten neemt het Menselijk DNA de kronieken van Spiritueel Meesterschap in Liefde en Compassie mee, door velen bereikt in het proces van Ascensie. En spoedig, zullen allen over de brug lopen van het Vissen Tijdperk naar het Tijdperk van Licht.

Maar eerst moeten jullie, als Lichtwerkers, bewust en bereid zijn de schaduwkant van het pad van Spirituele Kracht en Meesterschap los te laten. En dit is het pad van de Martelaar. Zoveel Lichtwerkers dragen in hun psyche nog steeds een angst om gekwetst/geschaadt te worden wat hen dikwijls verhindert om volledig in hun werk te stappen. Deze angst kan nu losgelaten worden want dit pad en haar schaduw archetypes zijn voltooid.

De Nieuwe Archetypes of Codes voor het Tijdperk van Licht

De kenmerkende energie�n voor het Tijdperk van Licht zullen AVONTUUR en ONTPLOOIING zijn.

Spiritueel Meesterschap en Persoonlijke Machtiging zullen bereikte absoluten en rechten zijn, zoals het reeds gezien wordt bij jullie Kristal Kinderen. De Volgende fase van jullie evolutie zal de verkenning zijn van het pad van de Bereikte Meester in Speelsheid, Avontuur, Vertrouwen en Ontplooiing. De vreugdevolle liefde van het Universum zal elke Menselijke Engel en Meester vasthouden terwijl zij hun nieuw potentieel in avonturen van creativiteit en liefde verkennen.

Maar, voor dit kan bereikt worden moeten de mensen hun Vissen archetypes integreren en toestaan dat de nieuwe energie�n geactiveerd te worden. En om dit op een evenwichtige manier te doen is het nodig dat ieder mens bewust is en gemachtigde keuzes voor zijn eigen leven maakt. Dit is het opleidingsproces waar Lichtwerkers zich met veel mensen zullen engageren terwijl het pad van Snelle Transformatie de weg naar de toekomst opent voor iedereen. Dit werk zal uitdagend zijn tot in het extreme, wanneer velen proberen de brug over te steken, het oude achterlatend en het nieuwe omhelzend. Controle, machtsspelletjes en corrupte systemen achterlatend voor het pad van vrijheid en nieuwe mogelijkheden.

De Energie van het Nieuwe

Op vele manieren zal het Tijdperk van Licht het Tijdperk van het Magisch Kind zijn, wanneer de mensheid haar eerste stappen zet in dit nieuwe rijk van de Hogere Octaaf van Bewustzijn voorzien door het Ascensie proces. Het is een rijk van wonderen en mogelijkheden. Het beeld van de Dolfijn die met een kind zwemt zal een sleutelsymbool voor jullie worden. De dolfijn kenmerkt hoger bewustzijn, de verbinding met de sterren, speciaal Sirius, en de mogelijkheid om DNA patronen te veranderen en ogenblikkelijk te helen met geluids- en kleuraspecten van energie. Het kind kenmerkt de onschuld, verwondering en kracht van het nieuw geboren Multi-Dimensioneel Menselijk Engelen Bewustzijn.

Het Magisch Kind in een ieder van jullie zal ondersteund worden door de "ouder" energie�n van het evenwichtige Innerlijke Mannelijke en Vrouwelijke. De mannelijke Energie zal zichzelf uitdrukken in een shamaanse rol. In het Tijdperk van Licht zal de mannelijke energie zich weer met de Aarde verbinden en zichzelf met ceremonie�n van Licht en Healing uitdrukken. Jullie zullen de Droomtijd binnengaan als gemachtigde wezens van Licht. Nieuwe methodes van healing gebaseerd op energie, planten en kristallen zullen dan de plaats innemen van medicijnen en ingrijpende operaties. Er zullen gemeenschappen opkomen die zich zullen verenigen om de verbinding van de Mensen met hun Planeet te vieren. Jullie Mannelijke energie zal de diepe in extase brengende en helende ervaringen van ceremoni�le verbinding met de planeet herontdekken.

De Vrouwelijke energie in jullie zal het ontvankelijk kanaal worden voor de binnenkomende kosmische en galactische golven van licht en informatie. De creatieve impulsen van de bron zullen weer door jullie lichaam gekanaliseerd worden en jullie zullen je goddelijk recht op creativiteit uitdrukken. Elke dag zal een avontuur worden van creativiteit en liefde in uitdrukking.

Deze energie�n, mannelijk, vrouwelijk en kind, zullen zich samen vermengen om evenwicht en harmonie te cre�ren tussen het hoofd en het hart. De Multi-Dimensionele Aarde zal een plaats zijn van wonderen, vreugde en vrede.

Zo geliefden, wanneer jullie de brug oversteken wees er dan van bewust dat de turbulentie gewelddadig, maar kort zal zijn. Jullie, als planetair volk, hebben voor het Pad van Snelle Transformatie gekozen. En jullie kozen het opdat jullie het Tijdperk van Licht des te vlugger kunnen binnengaan.

Wij in de Hogere Dimensies gaan met jullie en ondersteunen jullie als Meesters van Licht op het pad voorwaarts dat jullie, als groep, gekozen hebben. We eren de moed en visie van jullie keuze.

Klik Hier om terug te keren naar de Begin Pagina

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.