A Paradicsom rács és az Új Föld: Cetfélék, Égiek és az Elementálok

Celia Fenn - az Elohim, Michael Arkangyal, a Delfinek/Cetfélék Tudatossága és Quan Yin vezetésével

Transhelix14L.jpg - 283978 Bytes

image by artist Jean-Luc Bozzoli. See his work at www.jeanlucbozzoli.com

A 2004. decemberi 12:12-es csillagkapu és a 2005. március 5-i Phi kapuként emlegetett csillagkapu közt eltelt idoszakban a Föld egy jelentos változáson ment át a szerkezetét és lényének, mint Bolygónak a lényegét tekintve. A változás a bolygón élo összes létezore hatással volt. Mi, emberek, éreztük a bolygó vibrációs frekvenciájának a felgyorsulását, és ezzel összefüggésben saját életünk felgyorsulását. Nagyon gyorsan megtanuljuk, mit jelent az ötödik és a hatodik dimenzióban élni. Mivel a Föld már rögzült az ötödik dimenzióban, így hozzáférésünk nyílt a hatodik dimenzióhoz, mint egy olyan helyhez, ahol játszhatunk és teremthetünk.

2004. decemberében beszéltünk a Galaktikus Központból érkezo, általunk "Lemúriai paradicsom Frekvenciának" nevezett energiák beáramlásáról. Ez egy eroteljes kékeszöld vagy akvamarin fény frekvencia, ami elkezdte kioldani vagy aktiválni a Lemúriai Paradicsom Lenyomatot vagy az Isteni Tökéletesség Eredeti Mintáját, ami ott van a bolygó, és a bolygó minden létezojének DNS-ében vagy Akasha feljegyzésében. Ezt az Elohim Teremto Angyalok helyezték oda, az Emberekre és a Föld bolygón élo más létezokre vonatkozó Eredeti Szándék részeként.

Az Eredeti Lenyomat elveszett, amikor az emberek az alacsonyabb frekvenciák irányába mozdultak el Atlantisz idején. Az alacsonyabb és surubb frekvenciákra "zuhanás" azt jelentette, hogy az emberek meg tudták tapasztalni a surubb szinteket, ám elvesztették a kapcsolatot a tökéletesség eredeti szándékának elonyeivel és szépségével. Ennek része volt a jog a tökéletes egészséghez, boldogsághoz és boséghez. Ezek mind bele vannak kódolva az Eredeti Lenyomatba, vmint a Teremtés és a Manifesztáció eszközeire vonatkozó tudás is, aminek segítségével a Szellem minden lehetoséget tartalmazó birodalmából képesek vagyunk megjeleníteni teremtéseinket az anyag fizikai birodalmaiban.

A surubb frekvenciákon való utazásnak vége. A Bolygó és a Népessége úgy döntöttek, hogy megmásszák a frekvenciákat vagy újra felemelkednek a Magasabb és Finomabb Frekvenciákra vagy Dimenziókba. A folyamat közel van a végéhez, ahogy a Föld stabilizálódik az ötödik dimenzióban. Ha a Föld egy ötödik dimenziós bolygóvá alakul, akkor a multidimenziós élet és muködés mátrixává vagy támogatójává válik. Az Új Földön élo embereknek fizikai formájuk van, és képesek muködni a materiális birodalomban. Ám Fénytestük is van, és uúgy otthon vannak a Fény és az Energia birodalmaiban. Addig is, ötödik dimenziós emberekként, egyre inkább tudatában lesztek a hatodik és magasabb dimenziók lakóinak. A Cetfélék, az Égiek és az Elementálok a barátaitok lesznek, és társlakosaitok a magasabb dimenziós Földön.

Az energiák megtapasztalása

Március 5-én, ami az energetikai folyamat tetopontja volt, az Elohim Angyalok felügyelték az Új Föld megalapítását a Fény és a Hang szintjein, és rögzítették az Új Paradicsomi Frekvenciákat a Föld Új Kristályrácsába. A szertartás Hawaii-on történt, Pele, Hawaii Tuz Istennojének vezényletével, Ízisszel, Maat-tal és Quan Yin-nel, hogy biztosítsák az egyensúly és a feltétel nélküli szeretet kódjainak elhelyezését az Új Föld mátrixába.

A ceremónia sok helyen és idoben megismétlodött szerte a bolygón, és a Paradicsom Frekvenciái bekerültek a Föld rácsába, ahogy összegyultek az emberek, hogy befogadják az energiát a Földbe és a testükbe. Bizony, ahogy a Föld megkapta az Új Földre vonatkozó új mátrixát vagy Szent Geometriai mintáit, az Emberek is Új Geometriákat kaptak saját földi testük mintáiba. Ennek óriási a jelentosége, ahogy azt a cikk további részében kifejtjük, amikor beszélünk az Új Föld Emberének testére vonatkozó Paradicsomi Lenyomatról.

Sokan számoltak be eros testi érzetekrol, különösen azok, akik részt vettek a március 5-i ceremóniákban. Én személy szerint nagyon eros, a tisztulással és tisztítással összefüggo fizikai tüneteket tapasztaltam meg a március 5-i ünnepséget megelozo kb. 1 hétben és még utána 2 napig. Ezt óriási öröm- és boldogságérzet kísérte, vmint nagy izgatottság érzés.

Ezt a levelet Andrew Trivino-tól kaptam, aki a Spiritual Image Productions ügyvezeto igazgatója Flagstaff-ban, Arizonában. Andrew így ír az energiák megtapasztalásáról:

"Az energiák különböztek attól, ahogy ebben a formában eddig megtapasztaltam oket. Eloször egy transzszeru állapotba kerültem, nagy vigyorral az arcomon. Az eddigi alkalmak, melyekben az energiák intenzitása ehhez hasonlóan vagy még erosebben hatott rám, amikor Ammachi, Sai Baba, Hunaman és Maitreya Buddha jelenléte teljes révületbe ejtett, és ekkor még keveset mondtam.

………Mindazonáltal, végül be kellett csuknom a szemeimet, mert az energiák olyan áttetszoek és hipnotikusak voltak. Ezért a következo pár percben csak ültem és hagytam, hogy ez a tapasztalás megtörténjen és hatalmába kerítsen.

A múltban, amikor ilyen módon hoztam be energiákat, vagy ilyen módon hatottak rám, a tapasztalásaim mások voltak. Néha az energiák a tiszta Szeretet energiái voltak, amitol részegítoek, együttérzoek és mélyebben gyökerezok voltak. Máskor érzelmes energiák voltak, óriási hála és kegyelemérzettel, mígnem kicsordultak a könnyeim az Örömtol és a Szeretettol……….. Kb. két és fél éve, mikor egy körutazást tettem Ammachival (www.ammachi.org.) és kíséretével, New York-ban ennek az isteni energiának egy más típusát tapasztaltam meg. Ez az energia sokkal inkább az ero nyers forrása volt, hihetetlen elektromágneses intenzitással. Olyan érzés volt, mintha az energia egy arany és ragyogó folyójában léteznék, készen arra, hogy ez az energia bármelyik pillanatban az örökkévalóságba repítsen. Az egyedüli egyéb alkalom, mikor uezt tapasztaltam meg, igaz, kisebb intenzitással, mikor a barátnommel -aki egy Babaji és India Ram Dass-ának "követoje"- szeretkeztem Californiában………..A mostani alkalom, a könyvtárban, ismét más volt. Az energiák inkább légnemuek voltak, mint intenzívek. Emellett azonban elég intenzívek voltak ahhoz, hogy teljesen elborítsanak. Olyan érzésem volt, mintha teljesen átjárnák az ereimet és a DNS molekuláimat. Pontosan olyan volt, mintha Alex Grey (muvész - www.alexgrey.com) festményei kelnének életre a testemben. Olyan volt, mintha bennem festené meg az egyik képét. Mégis ezzel a légnemu, áttetszo energiával, ami a kezeimbol, ujjaimból és a testembol áradt ki."

Andrew elég pontosan leírja, hogy ezek az eroteljes energiák hogyan hatolnak mélyen a testbe és a DNS-be, egész addig a pontig, míg tudatos lesz arról, hogy egy újrahuzalozási folyamat játszódik le benne, vagy egy új mátrixot kap. Azt is éreztem, hogy érezte Quan Yin energiáit is, aki szintén része volt ennek a folyamatnak. Valóban, a közvetítésben, amit a március 5-i aktiválások elott egy héttel kaptam tole, kiemelte a Feltétel Nélküli Szeretet szerepét az Átalakulás folyamatában, ami a Paradicsom Rácsot kíséri. Mindenkinek, aki elfogadja az új energiákat, el kell engednie a félelem és az alacsony önbecsülés régi mintáit, amik egy suru, alacsonyabb rezgésu élet részei, és fel kell emelkedni a Feltétel Nélküli Szeretet frekvenciáira, ahol képes vagy felismerni saját Isteniségedet és Szépségedet. Ez a felismerés - sokkal inkább, mint bármi más - a Paradicsom Mintájának aktiválója saját testedben.

A Paradicsom lenyomata az emberi test számára: a Tökéletesség mintájának aktiválása

A Föld bolygóhoz hasonlóan, minden Emberi Lény hordoz a fizikai testében egy lenyomatot vagy mintát, ami az Elohim Teremto Angyalok Eredeti Szándékának tökéletességre vonatkozó feljegyzését tartalmazza. Az emberi életre vonatkozó Eredeti Szándék az volt, hogy egy olyan fizikai testben tartózkodjunk, ami tökéletes minden tekintetben, és az Isteni Forrás vagy a Teremto "képmására" lett teremtve. Ami tökéletes. Az Isteni Feltétel Nélküli Szeretet Tudatosságának a hordozója, ami ösztönöz a felfedezésre és a növekedésre.

A betegség és a halál abban a formában, ahogy ismerjük oket, nem voltak részei az Eredeti Szándéknak és Tervnek.

Akkor hogy kerültek ezek az emberi realitásba?

Amikor az emberek a suru anyagba és a harmadik dimenzióba estek, voltak olyanok, akik arra törekedtek, hogy irányítást és hatalmat szerezzenek az emberek felett genetikus örökségük manipulálásával. A legegyszerubb és a leghatékonyabb módon valósították meg ezt, a spirituális és érzelmi test genetikus feljegyzéseibe elültették a tökéletlenség, bun, karma, szenvedés és halál ideáit. Azt sugalmazták, hogy ez elkerülhetetlen. És mivel azt teremtitek meg, amiben hisztek, a harmadik dimenziós emberek elkezdték manifesztálni tökéletlenségükbe és "rosszaságukba" vetett hitük fizikai szimptómáit.

A halál büntetéssé és szenvedéssé vált, ahelyett, hogy egy békés átmenet lett volna a fizikai és a spirituális forma között, ahogy az az eredeti tervben szerepelt. A betegség annak a hitnek a manifesztálása lett, miszerint a materiális test alkalmatlan a spirituális lényeg hordozására. És így, ezáltal a manipulálás által, az emberek genetikus feljegyzésükbe bekódolták a betegségre és a halálra vonatkozó hiedelmeiket, amik ott maradtak, és folytatták ezeknek a hatásoknak a megteremtését.

Ám…a mostani idoszakban az emberek felemelkednek a dimenziókban, és újra összekapcsolódnak a tökéletességre vonatkozó mintájukkal, vmint saját Szépségükkel és Isteniségükkel. És ebben a felemelkedésnek nevezett folyamatban elveszítik és elengedik minden, a tökéletlenségükre és bunösségükre vonatkozó múltbeli félelmüket és buntudatukat. A kondicionáltság elengedésre kerül a DNS-bol és a genetikai feljegyzésbol, és az emberek újra felfedezik a Szeretetre és a Tökéletes Egészségre vonatkozó Eredeti Szándékukat.

Ez a felemelkedés ajándéka. És március 5-e óta minden ember számára lehetové vált az ötödik dimenziós Földön, hogy aktiválja saját, személyes Tökéletesség Mintáját vagy Paradicsom Rácsát.

Ahogy ez a Rács aktiválódik, észre fogod venni, hogy javul az egészséged, és az öregedési folyamat lelassul. Ez együtt fog járni azzal a vággyal, hogy egészségesebben élj, jobban táplálkozz, tornázz/mozogj és eleget aludj. A tökéletesség mintája meg fogja mondani, mire van szüksége a testednek ahhoz, hogy tökéletes egészségben muködjél az eredeti szándéknak megfeleloen.

Az üzenet, melyet a március 5-i héten kaptam Michael Arkangyaltól, az volt, hogy most az emberek Halhatatlanná válhatnak. Nem úgy értette, hogy uabban a testben, hanem amint elmagyarázta nekem, ez azt jelenti, hogy a tudatosság folytonossá válik, és a létezo anélkül tud átmenni egyik létidobol a másikba, anélkül válthat egyik jármurol a másikra, hogy a feledés fátylaival meg kellene birkóznia, ahogy ez oly sokáig volt. Ily módon újra megtapasztaljuk az élet végtelenségének és örökkévalóságának érzetét, akkor is, ha át kell mennünk a korábban "halálként" ismert átmeneten.

A hatodik dimenzió társpolgárai

Ahogy az emberek megnyílnak a Hatodik Dimenziós Tudatosságnak és elkezdik megtapasztalni valódi Önmaguk tökéletességét és örömét, találkozni fognak a Magasabb Dimenziók társpolgáraival a Föld bolygón. Tudatába kerülnek a tudatosság finomabb szintjeinek, amik mindig ott voltak, ám rejtve maradtak a harmadik dimenziós tudatosság elol.

A bolygó cetféléi és a szíriuszi kapcsolat

A Föld bolygó cetfélékbol álló családja, amibe a delfinek és a bálnák tartoznak, sokkal idosebb az Emberi családnál. Fejlettebbek, és ok a magasabb dimenziókban éltek, míg az emberek a harmadik dimenzióba zuhantak. Örömet okoz nekik, és az a küldetésük, hogy segítsenek az embereknek visszatalálni a hatodik dimenzióba.

Ezért kíséri olyan nagy érdeklodés a delfineket és a bálnákat az elmúlt években. Miközben írtam ezt a cikket, egy USA-ban élo barátom küldött nekem egy beszámolót egy csoport delfinrol, akik beúsztak Haifa kikötojébe Izraelben, és nyugtalanságot okoztak. A forgalmas kikötoben sok ember látta oket, és mentek ki megnézni, ahogy játszadoznak a vízben. Nagy volt a megdöbbenés a tudósok részérol, akik attól féltek, hogy a kiköto mérgezo és szennyezett vize ártani fog nekik. És nyugtalankodtak, hogy esetleg partra vetik magukat. Ám nem így történt, a delfinek játszottak egy ideig, majd visszaúsztak, ki a tengerre. Csak azért úsztak ki a partra, hogy dolgozzanak pár emberrel egy olyan helyen, ahol erre égeto szükség van a bolygón. És egyre több beszámoló érkezik a delfinek ilyen viselkedésérol, ott is, ahol én élek Dél-Afrikában.

A delfinek és a bálnák a Szíriuszról származnak. Ok a Csillagok leszármazottai, akik azért jöttek a bolygóra, hogy tanítókként és gyógyítókként dolgozzanak velünk.

A delfinek különösen a hanggal való gyógyítás mesterei, és sok ember számolt be arról, hogy meggyógyult a delfinekkel való találkozás által. A delfinek Örömöt sugároznak, és akik kapcsolatba lépnek velük, gyakran átveszik az Örömüket és a Boldogságukat. Ám a delfinek ahhoz is értenek, hogy az embereket a Béke és az Emelkedett Tudatosság magasabb dimenziójába húzzák. Sok történetet hallottam olyanokról, akikkel jelentos és szinkron események történtek azután, hogy kapcsolatba kerültek a delfinekkel vagy pusztán a Delfin Tudatossággal.

A delfinek a Magasabb Tudatosság tanítói. Az emberek meg tudják tanulni tolük, hogyan legyenek a hatodik dimenziós vagy holografikus idoben és térben.

A bálnák a Planetáris Akasha vagy DNS feljegyzések orzoi, és az a feladatuk, hogy fenntartsák az Óceán Kristályhálókat a delfinek segítségével. A bálnák énekének az a szerepe, hogy csillagokból érkezo információkat és kódokat továbbítson az Óceán Rácsokba. Március 5-e óta elkezdtek dolgozni azon, hogy az Óceán Rácsokat összekössék a Szárazföldi Rácsokkal, hogy felgyorsítsák a tudatosság fejlodését az emberek körében.

Az Elementál család: Dévák, a Természet Szellemei és Tündérek

Amikor az emberek még a Magasabb Dimenziós Tökéletességben éltek Lemúriában, az Elementál család, akik a bolygó növényeinek, ásványainak és állatainak viselik gondját, állandó társuk és barátjuk volt. Ám amikor az emberek a harmadik dimenzióba estek, már nem voltak képesek látni társlétezoiket fényesebb és finomabb testeikben.

Egy ido után félni kezdtek ezektol a lényektol, és próbálták elüldözni oket babonás rituálék által.

Az emberek olyan módon kezdtek élni, ami semmibe vette azoknak az érzékenységét, akik a természet világának kijelölt orzoi voltak. Így elkezdtek visszahúzódni az emberek világától. Mély erdokbe, barlangokba és hegyekbe vonultak, míg fokozatosan még messzebb uzték oket az emberek, míg végül arra kényszerültek, hogy magába a Földbe húzódjanak vissza.

Így csak nagyon kevés tündér és természeti szellem maradt a bolygón, és azok, akik maradtak, munkájukat nehéznek találják, ami nincs elismerve.

Ám az Elementálok és a természet Szellemei mindig készek dolgozni azokkal, akik tisztelik és hívják oket. Ennek a legjobb példája Eileen Caddy munkája Findhorn-on. Bámulatba ejto, amit megvalósított embereknek ez a kis csoportja a dévák és az elementálok segítségével. És ez modellként fog szolgálni arra, hogy mit fognak elérni kis közösségek, akik olyan emberekbol állnak, akik elérik a tudatosság hatodik dimenzióját, ha hívják a természet szellemeit és a tündéreket, hogy térjenek vissza és dolgozzanak együtt az emberekkel, hogy újra megteremtsék a Paradicsomot a bolygón.

Ez egy fokozatos folyamat lesz, ám ebben az évben el fog kezdodni a bolygó számos helyén. Azok az emberek, akiknek ez a feladata, vonzódást fognak érezni a bolygó bizonyos helyeihez, ahol együtt fognak dolgozni az elementálokkal, hogy aktiválják és megteremtsék a materiális vagy fizikai Paradicsomot. Nekem azt mondták, hogy ez Hawaii-on fog elkezdodni és a bolygó néhány egyéb helyén ebben az évben.

Hogy néz ki egy tündér vagy természeti szellem? Itt van pár csodálatos kép. Az elsot én fényképeztem pár hónappal ezelott a kertemben, a többi Ariel Ky fotója a Berkeley (California) feletti hegyekben március 8-án:

orb2.jpg - 18748 Bytes

orb2a.jpg orb2c.jpg

Égiek……

És végül… a hatodik dimenziós emberek találkozni fognak a hatodiknál magasabb dimenziók lakóival.

Ebbe beletartoznak azok a létezok is, akiket Angyaloknak hívunk…

Ám olyan létezok is, akik nem tartoznak a bolygónkhoz. Ok más Csillagrendszerekbol és Galaxisokból származó Magasabb Intelligenciák, akik kommunikálnak és dolgoznak az emberekkel.

Ezeket a létezoket korábban területen kívüliként (extraterriálisként) ismertük, ám tiszteletadásképp Magasabb Dimenziós tudatosságuknak, most Égieknek nevezzük oket.

Ezek olyan létezok és tanítók, akikkel más síkokon találkoztok, víziókban, álmokban és közvetítések által.

Ok dolgoznak az emberekkel a felemelkedési folyamat során, és munkájukat folytatni fogják a felemelkedési folyamat végetértekor is.

Ám most, hogy egy fajként a félelem mögé húzódunk a Feltétel Nélküli Szeretet egy helyére, már csak olyan Égi Tanítókat és Létezoket fogunk magunkhoz vonzani, akik Szeretetben fognak dolgozni velünk, hogy elosegítsék a bolygó evolúcióját a Harmónia és Szeretet egy helyére… ahogy az az Elohim Teremto Angyalok Eredeti Szándéka volt a Forrás megbízásának megfeleloen!

Így… már csak annyit mondunk… hogy üdvözlünk Titeket a Hatodik Dimenzióban.

Ez valóban az Otthon!

Fordítás dátuma: 2005-04-11 (Közvetítés: 2005 március vége)

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.