Het Paradijs Rooster en de Nieuwe Aarde: Cetaceanen, Hemelwezens en Elementalen.

Door Celia FennÖ met begeleiding van de Elohim, Aartsengel Michael, het Dolfijn/Cetaceanen Bewustzijn en Quan Yin

Transhelix14L.jpg - 283978 Bytes

image by artist Jean-Luc Bozzoli. See his work at www.jeanlucbozzoli.com

Tussen de 12:12 Sterrenpoort van December 2004 en de 5 maart Sterrenpoort van 2005, ook bekend als de Phi Poort, heeft de Aarde een belangrijke verschuiving ondergaan in de diepe structuur en essentie van haar wezen als Planeet. Deze verschuiving heeft elk levend wezen op de Planeet beÔnvloedt. Wij, als mensen, hebben de versnelling in de vibrationele frequentie van de Planeet en een overeenkomstige versnelling in ons eigen leven gevoeld. Wij leren heel snel wat het betekent om in de Vijfde en Zesde dimensies te leven. Want ook al is de Aarde nu in de Vijfde Dimensie verankerd, wij hebben toegang tot de Zesde Dimensie als een plaats waar wij kunnen spelen en creŽren.

In December 2004 meldden wij de influx van wat we de "Limurische Paradijs Frequentie" noemden die uitgezonden werd vanuit het Galactisch Centrum. Dit is een krachtige Blauw-Groen of Aquamarijn Licht Frequentie die de Lemurische Paradijs Blauwdruk begon op gang te brengen of te activeren, of de Originele Vorm voor Goddelijke Perfectie die in de DNA of Akasha Kronieken van de Planeet en van alle Wezens op de Planeet ligt. Het werd daar geplaatst door de Elohim Schepper Engelen als deel van de Originele Intentie voor de Mens en ander leven op Planeet Aarde.

De Originele Blauwdruk ging verloren toen de mensen zich in lagere frequenties begonnen te bewegen ten tijde van Atlantis. De "val" in lagere en dichtere frequenties betekende dat mensen de dichtere niveaus konden verkennen, maar zij verloren het contact met de voordelen en schoonheid van hun origineel ontwerp voor perfectie. Dit omvatte het recht op perfecte gezondheid, geluk en overvloed. Al deze zijn gecodeerd in de Originele Blauwdruk, alsook als een kennis van de middelen voor Creatie en Manifestatie uit het Spirit rijk van alle Potentieel tot het Fysiek rijk van materie.

De reis door de dichte frequenties is voorbij. De Planeet en haar Volkeren hebben gekozen de frequenties omhoog te klimmen of om terug te ascenderen naar de Hogere en Fijnere Dimensies. Dit proces nadert haar voltooiing wanneer de Aarde zich gestabiliseerd heeft in de Vijfde Dimensie. Wanneer de Aarde in een Vijf Dimensionale Planeet transformeert wordt ze ook de matrix of steun voor Multi-Dimensionaal leven en functioneren. Nieuwe Aarde Mensen hebben een fysieke vorm en kunnen functioneren in het materieel rijk. Maar zij hebben ook Licht Lichamen en zijn evengoed thuis in de rijken van Licht en Energie. In komende tijd zullen jullie je, als Vijf Dimensionale Mensen, toenemend bewust worden van de burgers van de Zesde en Hogere Dimensies. De Cetaceanen (dolfijnen/walvissen), Hemelwezens en Elementalen zullen jullie vrienden en medebewoners van de Hoger Dimensionale Aarde worden.

De EnergieŽn Ervaren

Op 5 maart welk het hoogtepunt van het Energetisch proces was, hebben de Elohim engelen die de vestiging van de Nieuwe Aarde op het Niveau van Licht en Geluid overzagen, de Nieuwe Paradijs Frequenties in het Nieuwe Aarde Kristal Rooster gesloten. Dit ritueel vond plaats op Hawaii en werd geleid door Pele, de Vuur Godin van Hawaii, samen met Isis, Maat en Quan Yin, om te verzekeren dat evenwicht en onvoorwaardelijke liefde in de matrix voor de Nieuwe Aarde gecodeerd werden. Maar de ceremonie werd veelvuldig rondom de Planeet herhaald, en de Paradijs Frequentie werd overal in het Aarde rooster gesloten waar de mensen zich verzameld hadden om de energie in de Aarde en hun eigen lichaam te ontvangen. Want ja, net zoals de Aarde haar nieuwe matrix of Heilige Geometrie patronen voor de Nieuwe Aarde ontving, zo ontvingen ook de Mensen Nieuwe GeometrieŽn voor hun eigen Aarde Lichaam Vorm. De betekenis hiervan is enorm, zoals wij verder in dit artikel zullen bespreken wanneer we spreken over de Paradijs Blauwdruk voor het Nieuwe Aarde Mensen Lichaam.

Vele mensen meldden sterke sensaties in hun lichamen, speciaal degenen die deelnamen aan de ceremonieŽn van 5 maart. Ik persoonlijk ervoer sterke fysieke symptomen m.b.t. zuivering, gedurende een week voor de 5 maart ceremonie en gedurende twee dagen erna. Dit ging gepaard met een gevoel van immense vreugde en geluk, en grote opwinding.

Ik ontving deze brief van Andrew Trivino, die de Productieleider is van Spiritual Image Productions. Andrew beschrijft zijn ervaring van de energieŽn:

"De energieŽn waren anders dan wat ik gewoon was te ervaren in dit formaat. In het begin ging ik deze trance-achtige toestand binnen met een grote grijns op mijn gezicht. De enige andere tijd dat ik dit type van toestand in deze intensiteit of sterker heb ervaren was wanneer ik in extase was in de aanwezigheid van de Ammachi, Sai Baba, Hunaman, en Maitreya Buddha op z'n zachtst gezegd.

ÖÖ.Niettemin, uiteindelijk moest ik mijn ogen sluiten omdat de energieŽn zo doorzichtig en hypnotiserend waren. Daarom zat ik de volgende ogenblikken en liet deze ervaring gewoon plaatsvinden en over mij heen gaan.

Wanneer ik in het verleden energieŽn op deze manier binnenbracht of deze mij op deze manier beÔnvloedden waren ze anders. Soms waren de energieŽn pure Liefde waarbij de energie bedwelmend, meevoelend en een meer diepgezaaide soort was. Op andere tijdstippen waren de energieŽn emotioneel en van een immense dankbaarheid en genade, tot op het punt dat ze mijn traankanalen deden huilen van Vreugde en LiefdeÖ.. Ongeveer tweeŽnhalf jaar geleden toen ik met Ammachi (www.ammachi.org) en haar entourage in New York toerde, ervoer ik een ander type van deze goddelijke energie smaak. Deze energie was meer van een pure bron van kracht maar met een ongelooflijke elektromagnetische intensiteit. Het was alsof ik mij in een stroom van energie bevond die gouden en glinsterend was, klaar om mij op te vegen op elk gegeven moment van eeuwigheid. Het enig ander moment dat ik dit ervoer, maar in mindere mate, was toen ik de liefde bedreef met mijn vriendin in CaliforniŽ die een toegewijde is van een Babaji en Ram Dass van India. ÖÖ Deze keer, in de bibliotheek, was het weer anders. De energieŽn waren meer gasachtig dan intens. Maar ze waren intens genoeg om mij te verzwelgen. Ze leken ook mijn aders en DNA moleculen volledig over te nemen. Het was net zoals de schilderijen van Alex Grey de artiest (http://www.alexgrey.com) tot leven te zien komen in mijn lichaam. Ik ervoer het alsof hij een van zijn schilderijen in mij tekende. Maar met deze gasachtige doorzichtige energie die uit mijn handen, vingers en lichaam straalt.

Andrew beschrijft zeer accuraat de manier waarop deze krachtige energie diep in het lichaam en de DNA binnendringt, tot het punt waar hij zich bewust wordt van het proces van herbedrading of een nieuwe matrix krijgen. Wat ik ook voel is dat hij de energie van Quan Yin oppikte die deel uitmaakte van het proces. Inderdaad, in de channelling die ik de week voor de 5 maart activeringen ontving, legde zij de nadruk op de rol van Onvoorwaardelijke Liefde in het proces van Transformatie dat gepaard gaat met het Paradijs Rooster. Elk individu die de nieuwe energieŽn accepteert moet bereid zijn alle oude dichte patronen van angst en lage eigenwaarde loslaten die deel uitmaken van lagere densiteit leven, en in frequentie stijgen naar een plaats van Onvoorwaardelijke Liefde waar je in staat bent je eigen Goddelijkheid en Schoonheid te erkennen. Het is deze erkenning, meer dan al het andere, die een activator is voor de Paradijs Vorm in je eigen Lichaam.

De Paradijs Blauwdruk voor het Menselijk Lichaam: De Perfectie Vorm Activeren.

Net zoals de Planeet Aarde zelf, heeft elk Menselijk Wezen in zijn Fysiek Lichaam een blauwdruk of vorm dat het perfecte ontwerp omvat dat daar geplaatst werd als de Originele Intentie door de Elohim Schepper Engelen.

De Originele Intentie voor het menselijk leven was om in een fysiek lichaam te wonen dat op elke wijze perfect was en gemaakt naar "het beeld" van de God Bron of Schepper. Dat perfect is. Een voertuig voor het Bewustzijn van Goddelijke Onvoorwaardelijke Liefde en de drang om te onderzoeken en te groeien.

Ziekte, kwalen en dood zoals wij ze kennen maakten geen deel uit van de Originele Intentie en Plan.

Dus, hoe zijn zij de Menselijke Realiteit binnengekomen?

Toen de Mensen in de Dichte Materie en de Derde Dimensie vielen, waren er degenen die ernaar streefden controle en macht over de mensen te krijgen door hun Genetische Erfenis te manipuleren. Dit werd gedaan op de eenvoudigste en meest effectieve manier, door de genetische kronieken van de Spirituele en Emotionele lichamen te voeden met ideeŽn zoals Imperfectie, zonde, karma, lijden en dood. Deze werden beweerd onvermijdelijk te zijn. En gezien je manifesteert wat je gelooft begonnen de drie dimensionale mensen alle fysieke symptomen van hun geloof in hun imperfectie en "slechtheid" te manifesteren.

Dood werd een straf en lijden in plaats van de vredige transitie tussen de fysieke en spirituele vorm zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Ziekte kwam als een manifestatie van geloof over de ontoereikendheid van het materieel lichaam om de spirituele essentie te dragen. En zo, door deze manipulatie, codeerden de mensen ideeŽn over ziekte en dood in hun genetische kronieken waar ze gebleven zijn en voortgingen dezelfde effecten te veroorzaken.

MaarÖ op dit moment verhogen de mensen de dimensies en verbinden zij zich met hun eigen perfectie vorm en hun eigen Schoonheid en Goddelijkheid. En in dit proces Ascensie genaamd, schudden zij al hun angsten en schuld gevoelens over hun zondigheid en imperfectie uit vorige levens van zich af en laten ze los. De conditionering wordt losgelaten uit het DNA en de genetische kronieken en de mensen herontdekken hun Oorspronkelijke Intentie van Liefde en Perfecte Gezondheid.

Dit is het geschenk van Ascensie. En sinds 5 maart is het voor alle mensen op de Vijf Dimensionale Aarde mogelijk geworden om hun eigen persoonlijke Perfectie Vorm of Paradijs Rooster te activeren.

Wanneer dit Rooster zich activeert zullen jullie ondervinden dat je gezondheid zal verbeteren en het verouderingsproces vertraagd zal worden. Dit zal gepaard gaan met een verlangen om op een gezondere manier te leven, gezond te eten, aan lichaamsbeweging te doen en veel te slapen. Het perfectie model zal jullie vertellen wat je lichaam nodig heeft om te functioneren in perfecte gezondheid zoals de oorspronkelijke intentie was.

De boodschap die ik in de week van de 5de van Aartsengel Michael ontvangen heb, was dat de mensen nu Onsterfelijk konden worden. Hij bedoelde niet in hetzelfde lichaam, maar zoals hij mij uitlegde, betekende het dat het bewustzijn nu continu zou worden en een mens kon overgaan van een leven naar een ander, en van een voertuig naar een ander zonder de sluiers van vergetelheid tegen te komen die al zolang geplaatst waren. Op deze manier zullen wij weer een gevoel van leven als oneindig en eeuwig ervaren ook al moeten wij door de transitie passeren die vroeger gekend was als "dood".

Medeburgers van de Zesde Dimensie

Wanneer de mensen zich volledig openen voor Zes Dimensionaal Bewustzijn en beginnen de perfectie en vreugde van wie ze zijn te ervaren, zullen zij hun medeburgers van de Hogere Dimensie op de Planeet Aarde ontmoeten. Zij zullen zich bewust worden van de fijnere en subtiele niveaus van bewustzijn dat altijd er geweest zijn, maar verborgen waren voor Drie Dimensionaal begrip.

De Ceataceanen van de Planeet en de Sirius Connectie

The Cetaceanen familie van Planeet Aarde, die de Dolfijnen en Walvissen omvat, is veel ouder dan de Menselijke Familie. Zij zijn meer ontwikkeld en hebben in de Hogere Dimensies geleefd terwijl de mensen in de Derde gevallen zijn. Het is hun plezier en missie om de mensen te helpen de dimensies te omhoog te klimmen terug naar de Zesde.

Dat is waarom er een golf van interesse in Dolfijnen en Walvissen geweest is de laatste jaren. Terwijl ik dit artikel schreef stuurde een vriend uit de USA mij een nieuwsreportage over een groep van karteltand Dolfijnen die de haven van Haifa in Israel binnengekomen waren en voor opschudding zorgden. Vele mensen in de drukke haven zagen hen en kwamen naar ze kijken om ze te zien stoeien in het water. Er was veel consternatie vanwege wetenschappers gezien zij vreesden dat ze getroffen zouden worden door het giftige en vervuilde water van de haven. En bang dat ze zouden vastraken op het strand. Maar neen, de dolfijnen speelden een tijdje en gingen weer richting zee. Ze waren gewoon dicht bij de kust gekomen om met enkele mensen samen te werken waar het erg nodig was op de Planeet. En er zijn toenemende meldingen van dit soort dolfijngedrag, zelfs van waar ik leef in Zuid Afrika.

De Dolfijnen en de Walvissen zijn hebben hun oorsprong op Sirius. Zij zijn Sterrenzaden die naar de Planeet gekomen zijn om met ons samen te werken als leraren en genezers.

Vooral Dolfijnen zijn meesters in Geluid healing en er zijn vele gevallen van mensen die geheeld worden door ontmoetingen met dolfijnen. Dolfijnen stralen ook Vreugde uit en degenen die zich veel met hen verbinden pikken dikwijls hun Vreugde en Blijdschap op. Maar Dolfijnen hebben een manier om mensen in de Hogere Dimensionale Ruimtes van Vrede en Verhoogd Bewustzijn te trekken. Ik heb vele verhalen gehoord van mensen die belangrijke en synchrone gebeurtenissen meegemaakt hebben na hun contact met Dolfijnen of zelfs gewoon het Dolfijn Bewustzijn.

Dolfijnen zijn leraren van Hoger Bewustzijn. Van hen kunnen mensen leren hoe in Zes Dimensionale of Holografische Tijd en Ruimte te zijn.

Walvissen aan de andere kant, zijn de houders van de Planetaire Akasha of DNA kronieken en zij hebben de functie om de Oceanische Kristalroosters te onderhouden met hulp van de Dolfijnen. Hun Walvis Liederen hebben de functie om Sterreninformatie en Codes in de Oceaan Roosters uit te zenden. Sinds 5 maart zijn zij begonnen de Oceaan Roosters met de Land Roosters te verbinden om de evolutie van bewustzijn onder de Mensen te versnellen.

De Elementalen Familie: Deva's, Natuur Geesten en Elfjes

Toen de mensen nog in hun origineel Hoger Dimensionale Perfectie in LimuriŽ leefden, was de Elementaal familie die voor de Planten, Mineralen en Dieren op de Planeet zorgt, constant hun metgezel en vriend. Maar toen de mensen in de Derde Dimensie vielen konden ze hun medewezens niet langer zien in hun Lichtere en Fijnere lichaam.

Na een tijdje begonnen zij deze wezens te vrezen en probeerden ze hen te verjagen via rituelen van bijgeloof.

De mensen begonnen te leven op manieren die de gevoeligheden negeerde van degenen die aangeduid waren hoeders van de natuurwereld te zijn. En zo begonnen ze zich terug te trekken uit de mensenwereld. Ze gingen dieper de bossen in, en grotten en bergen, geleidelijk aan werden ze verder weg verdrongen tot ze gedwongen waren in de Aarde zelf te gaan.

En zo zijn er heel weinig elfjes of natuurgeesten op de Planeet overgebleven, en degenen die zijn gebleven vinden hun werk moeilijk en niet lonend. Maar de Elementalen en Natuurgeesten zijn altijd bereid samen te werken met degenen die hen respecteren en beroep op hen doen. Het beste voorbeeld is het werk van Eileen Caddy in Findhorn. Wat daar werd bereikt door deze kleine groep mensen met de hulp van de deva's en elementalen was verbluffend. En dit zal een model zijn voor wat er op de planeet bereikt zal worden, wanneer kleine gemeenschappen van mensen die het Zes Dimensionaal niveau van Bewustzijn bereiken beginnen de natuurgeesten en de elfjes uit te nodigen om terug te komen en met de mensen samen te werken om het Paradijs op de Planeet te hercreŽren. Het zal een geleidelijk proces zijn maar het zal dit jaar op vele plaatsen op de Planeet beginnen. Mensen wiens taak en roeping het is zullen zich aangetrokken voelen tot zekere plaatsen op de Planeet waar zij zullen werken met de Elementalen om het materiŽle of fysiek Paradijs te activeren of creŽren. En mij werd verteld dat dit op Hawaii zal beginnen, en verschillende andere sites op de planeet binnen dit jaar.

Waar een elfje of natuur Geest op lijkt? Wel, hier zijn enkele mooie beelden. De eerste heb ik enkele maanden geleden in mijn eigen tuin genomen, de anderen zijn genomen door Ariel Ky in de bergen boven Berkeley in CaliforniŽ op 8 maart:

orb2.jpg - 18748 Bytes

orb2a.jpg orb2c.jpg

HemelwezensÖ

En tenslotteÖ zullen Zes Dimensionale Mensen de burgers van de Dimensies hoger dan de Zesde ontmoeten.

Deze omvatten de wezens die wij Engelen noemenÖ

Maar ook, de wezens die niet tot onze Planeet behoren. Zij zijn de Hogere Intelligenties van andere Sterren Systemen en Melkstelsels die met mensen communiceren en samenwerken.

Deze wezens vroeger gekend als Buitenaardsen, maar in eerbied voor hun Hoger Dimensionaal bewustzijn noemen wij hen nu Hemelwezens.

Dit zijn de wezens en leraren die jullie ontmoeten op andere niveau's, in visioenen, dromen en via channellings.

Zij hebben, en zullen voortgaan, met mensen te werken doorheen en na het Ascensie proces.

Maar nu, omdat wij als soort voorbij de angst en naar Onvoorwaardelijke Liefde bewegen, zullen wij alleen die Hemelse Leraren en Wezens aantrekken die in Liefde met ons werken en voor de Evolutie van de Planeet in een plaats van Harmonie en LiefdeÖ zoals de Oorspronkelijke Intentie van de Elohim Schepper Engelen was volgens het mandaat van de Bron!

DusÖ blijft er maar een ding om te zeggenÖ welkom in de Zesde Dimensie.

Dit is waarlijk Thuis!

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.