Planetaire Ascensie en het Geschenk van Liefde

Een Boodschap voor Lichtwerkers van Aartsengel Michael ter Gelegenheid van de Maansverduistering van 28 Oktober 2004

Door Celia Fenn

still02.jpg - 17839 Bytes

Geliefde Lichtwerkers van Planeet Aarde. Dit is inderdaad een speciale tijd voor jullie en je planetaire thuis. Jullie maken grote verschuivingen in je DNA zowel individueel en als planeet. En voor deze gelegenheid, willen wij jullie omhelzen en feliciteren. Dit is de "sprong" waarop jullie gewacht hebben! En nu - wensen wij jullie ook mee te delen waarom dit zo'n speciaal moment is voor degenen onder jullie die zo lang en zo hard aan het ascensieproces gewerkt hebben.

Het Grote Experiment: Planetaire Ascensie

Nooit tevoren is er een hele planeet in jullie melkweg geascendeerd. Er zijn individuele ascensies geweest, zoals die van jullie Christus, en groep ascensies zoals bij de Maya's. Maar, nooit tevoren is een hele planetaire bevolking van dimensies veranderd samen met de planeet.

Ja, we willen dat jullie weten dat de gehele bevolking van de Aarde van de Derde Dimensie naar de Vijfde Dimensie verschoven is. Het lijkt echter misschien niet zo omdat veel mensen nog leven alsof ze nog in de Derde Dimensie zijn, ook wanneer het steeds duidelijker wordt dat de Derde Dimensie niet langer de dimensie is waarin jullie functioneren.

Maar we vragen jullie om te begrijpen dat de meeste mensen tijd nodig hadden om de verschuiving te geleidelijk aan te accepteren waar jullie, als lichtwerkers, reeds op voorbereid waren. Jullie omhelsden de verschuiving. Maar de meeste mensen op planeet Aarde waren nog steeds "in slaap" en "onbewust", ook al hadden zij er op hun hoger niveau mee ingestemd. Dus moeten deze geleidelijk aan ontwaken en de verschuiving die jullie reeds gezien en geaccepteerd hebben, aanvaarden.

Begrijp dat deze verschuiving stress veroorzaakt in de psyche van degenen die nog niet ontwaakt zijn, en deze stress werd gedragen door jullie die ontwaakt en bereid zijn het werk te doen. Degenen die nog steeds in de Derde Dimensie modus leven weten dat er iets heel erg mis is en dat de dingen "eindigen", maar ze worstelen met het wat en waarom te begrijpen, en velen onder hen spelen nog steeds oude "Armageddon" programma's uit die niet geschikt zijn voor de Vijfde Dimensie en de Nieuwe Aarde. Jullie die bewust en ontwaakt zijn moeten dit bewustzijn begrijpen, maar het niet overnemen. Jullie zullen het voelen, maar jullie moeten het niet met hen leven. Houd liever jullie licht vast en sta hen toe de nieuwe realiteit te vinden die jullie cre�ren, als dat hun keuze is.

Het Verschil tussen Planetaire Ascensie en Individuele Ascensie

In het verleden, waren personen in staat om te ascenderen aan de snelheid die comfortabel voor hun was. Voor velen was dit ogenblikkelijk, een verblindende flits van besef en liefde.

Maar wanneer een groep ascendeert, of zoals in jullie geval, een hele planetaire bevolking, gaat het proces voort aan een snelheid met welke de groep kan verschuiven. Dit betekent dat degenen die gereed en ertoe in staat zijn zich moeten terughouden tot degenen die langzamer zijn kunnen "inhalen" en in staat zijn om de verschuiving in hun bewustzijn te maken.

En, geliefden, dit is wat er gebeurd is op jullie planeet.

Jullie Geschenk van Liefde

Geliefde Lichtwerkers� jullie die zo hard en met zoveel toewijding gewerkt hebben om deze ascensie te bereiken, zowel in vorige levens als in dit leven� wij vragen jullie het geschenk van liefde dat jullie je medemensen aangeboden hebben te erkennen.

Jullie waren reeds geruime tijd klaar om de Nieuwe Aarde van het Gouden Tijdperk beginnen op te bouwen. En toch hebben jullie gewacht.

Voor velen onder jullie is dit pad heel moeilijk geweest. Jullie hebben je tegengehouden gevoeld, in de steek gelaten, moe, depressief, angstig, dikwijls diep van binnen gevoeld dat je op een of ander manier gefaald had en dat jullie enkel oude patronen herhaalden en nergens geraakten. Maar we willen dat jullie weten dat jullie jezelf tegenhielden zodat de rest jullie kon vinden, of de kans kregen om met jullie de toekomst binnen te gaan.

Dus - terwijl jullie wachten - bieden jullie het grootste geschenk van liefde aan. En we willen dat jullie weten dat jullie niet meer lang hoeven te wachten. Heel spoedig zullen jullie weer in staat zijn je energie op te nemen en op klaar en duidelijke wijze te beginnen met het opbouwen van jullie nieuwe toekomst. De volgende fase zal zich openen na de grote verschuiving die jullie op dit moment als planetair volk maken.

E�n Familie�E�n Planeet

Dit grootse geschenk van liefde dat jullie, als Lichtwerkers, werd gevraagd aan te bieden is jullie inwijding in het concept van het E�n Hart en de Ene Familie.

Jullie hebben je recht op snelle individuele ascensie opgeofferd ten gunste van de vreugde van planetaire ascensie waarin jullie allen samen als groep bewegen.

En jullie zijn erin geslaagd!

Wat er nu nog rest is dat jullie bevolking wakker wordt en haar finale keuzes maakt. Want ook al hebben jullie als planetaire geest ermee ingestemd om naar de Vijfde Dimensie te ascenderen, en voor sommigen hoger, er zullen degenen zijn die ervoor zullen kiezen om niet naar de Vijfde Dimensie door te gaan.

Hoevelen deze keuze maken staat nog te bezien. Maar weet dat jullie in de komende tijd wederom gevraagd zullen worden het licht vast te houden en de planetaire roosters met liefde en de intentie van vrede te vullen.

Respecteer de keuzes van degenen die ervoor kiezen de oude drama's van de Derde Dimensionele Realiteit uit te spelen, maar weet dat de planeet zelf verplaatst is en jullie prachtig Gouden Tijdperk verzekerd is.

Het is tijd.

Klik Hier op terug te keren naar de Begin Pagina.

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.