ENERGIERNE FOR AUGUST 2005

Sirius Stjerneportalen og den 8:8 Harmonik: Bevægelsen til Højere Niveauer af Bevidsthed

Ærkeenglen Michael gennem Celia Fenn

lionsgate2.jpg - 74225 Bytes
Image by Infinityky

Kæreste Lysarbejdere, denne måned fortsætter de intense og strålende energier fra det Galaktiske center med at strømme ind i Jordens Krystal gitter system gennem Sirius stjerneportalen. Dette vil være på sit højeste mellem den 8. og 13. august, hvorefter Portalen vil begynde at lukke. Energien vil forsat være meget høj i niveau indtil fuldmånen den 19. august. Derfor vil perioden mellem nymåne den 5. august og fuldmåne den 19. august, være en tid hvor I vil være åben for nye muligheder for at være kreative og kunne manifestere jeres drømme. Men det vil også være en periode hvor I vil blive udfordret i at kunne holde jeres indre balance i en turbulent tid af overgang og forandring.

Den 8:8 Harmonik og bevægelsen til højere niveauer af kollektiv bevidsthed på Jorden

Kæreste, dette er en tid hvor planeten og dens beboer bliver givet muligheden for at accelerere deres evolution ved at skifte til et højere niveau af bevidsthed. I denne cyklus mellem den 5. og 19. august, vil I alle modtage valget om at skifte til nye niveauer af eventyr og udforskning i jeres bevidsthedsvækst.

Dette kan foregå på individuel basis, men også kollektivt hvis den kollektive menneskelige bevidsthed kan løftes ind i den accelererede energi. Men bliver begivenheder manipuleret med så den globale negativitet og negative følelser bliver højnet, kan dette skift blive forsinket eller blokeret. Dette har været grunden til megen af de sørgelige og tragiske tab af liv på nøgledage i juli relateret til åbningen af stjerneportalen og dens energi. (7. og 21. juli)

Sjælspartnere og indvielse af forhold

I denne måned vil Solen befinde sig i lidenskabelige og fyrig Løve indtil den 23. Mars er i Tyren og Venus flytter sig ind i Vægten, begge huse der er styret af Venus, planeten af kærlighed, harmoni, skønhed og ægteskab/forening. Men tilstede er også Saturn, i 2 grader af Løven, og dette signalerer dybe forandringer og lærdom som også skal opleves af Jorden befolkning.

Så, kæreste, i denne Saturn cyklus på to år, startende på nuværende tidspunkt, vil mange af jer have valgt at gennemgå indvielsen af Sjælspartner forening eller forhold. Dette er den højeste form for sjælsbånd muligt for et menneske, efter det går over i "Tvilling Flamme" stadiet. Det er et privilegium og arbejdet af bevidste og opvågnede væsener. Men det er også en kraftfyldt indvielse, der fordrer mod, disciplin, balance og den fuldstændige evne til at praktisere accept og ubetinget kærlighed.

Der vil være mange af jer der træder frem og tager denne indvielse på dette tidspunkt. Det vil ikke være let, men jeres mod og vejledning fra højere dimensioner vil betyde at dem det lykkes for vil skabe mønstre og stier som vil gøre det nemmere for andre at følge.

Sirius "Safir Krystal Auraen" og de "Royale" Safir Børn

Efterhånden som I løfter jer op i den strålende Kristus bevidsthedsenergier af Sirius Lyset, vil I have nået et punkt hvor nogle individer på planeten vil kunne integrere den smukke Safirblå Stråle der emanerer fra Sirius. Denne Safir Krystal Aura bliver set sammen med de strålende stjerner af Diamant Lys.

I det ældgamle Egypten blev denne avancerede auriske konfiguration holdt af Faraoen og dennes familie og dets kodenavne var "den Blå Nil" og "den Hvide Nil". Disse repræsenterede den Femte Dimension (blå) og den Niende Dimension (hvid). Det var den royale families, og specielt Faraoens, funktion at opretholde balancen mellem disse to niveauer for at sikre overflod, velstand og fredelig balance i Egypten.

I denne tid vil mange af jer tage Safir og Diamant energierne til jer, eftersom I holder på den Femte og Niende dimensioners energier, der skal bringe overflod, velstand og fred tilbage til planeten. Dette er et stort privilegium der bliver overrakt til jer i denne tid.

Men, det der er lige så spændende er at mange af de Krystal Børn der er født i 2005 vil bære den "Royale" Safir og Diamant energi i deres auriske felt! Disse kraftfyldte børn vil energimæssigt være "stillet ind på" de højeste niveauer af Kristus bevidstheds vibrationerne fra Sirius. De vil have en dyb og kraftfuld kærlighed for planeten, og et specielt slægtskab med havene og cetacea arter - hvalerne og delfinerne, som også er Sirius Stjernefrø. Disse børn holder naturligt de femte og niende dimensioner i balance gennem deres auriske felter og gennem dette vil de hjælpe med at skabe økologisk stabilitet og overflod på planeten.

Safir Børnene er de "Royale" børn af planeten. De vil have den samme funktion som fortidens faraoer. Men, de vil være jeres børn… og de vil lære jer at I er alle Royale. I er kraftfyldte og vidunderlige væsener af lys og kærlighed. Hver eneste af jer har evnerne til at flytte til dette niveau på dette tidspunkt.

Dette er Løve Portens gave i 2005

I er velsignede.

Klik her for at vende tilbage til Hjemmesiden

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
To subscribe for future transmissions directly by email, please send your request to the Starchild Ascension Mailing List here
We also invite you to visit The Starchild Ascension MSN Group http://groups.msn.com/StarchildAscension.
Starchild is a Global Network for Lightworkers. Our primary aim is to provide information and support and a sense of community to the Lightworkers who are assisting the Planet in her transition. We also provide information for Indigo and Crystal children. The Starchild Family of Websites are designed to bring you information and assistance with the Ascension process. To visit The Starchild Ascension Group of Sites follow these links: Starchild Stardragon Starchild Portuguese/Portuguesa Starchild Spanish/Espanol . Celia Fenn is available for healing sessions and readings, both in person and long distance. Sessions may be booked through Clicking Here to mail Celia at Starchild Ascension Organization. Please include this information in its entirety, including these footnotes. Thank You!