Blauwdruk voor een Blauwe Planeet: het activeren van je Galactische Lichtlichaam

Notities

door Celia Fenn

welcome2.jpg - 19794 Bytes

Deze notities zijn geschreven om meer en verdere informatie toe te voegen, naar ik het begrijp, aan Aartsengel Michaëls channel over het Sirius Blauwe Ster Veld. Ik ben door mijn gidsen aangespoord deze notities met jullie te delen om jullie zo te ondersteunen bij het begrijpen van het belang van de laatste energetische integraties op de Planeet.

Dus zal ik een beetje praten over de Geometrie die betrokken is bij deze Activatie, en hoe zij effect heeft op de Persoonlijke en Planetaire Lichtlichamen. Daarna zal ik de opwindende informatie bespreken die aantoont dat het Blauwe Ster Veld significante veranderingen zal brengen binnen de individuele gezondheid en langlevendheid. Het belang van het element Water zal worden besproken en hoe het ons zal assisteren bij het behouden van een perfecte gezondheid. We zullen bekijken hoe Tijd is veranderd in dit nieuwe realiteitsframe, en tenslotte kort bespreken wat het belang is van de Sirius/Pleiade alliantie in dit Planetaire Transformatieproces.

De nieuwe Geometrie: De Icosa-Dodecahedron

icosa.jpg Activering van het Galactische Lichtlichaam en de verbintenis met het Galactische Veld van Elektrisch Blauw Licht van Sirius, de persoonlijke Merkaba ofwel Lichtlichaam van elk persoon die geactiveerd is, is getransformeerd, uitgebreid en ‘ont-wikkeld’ voor het Galactische bewustzijn.

Dit betekent dat het individu in staat is zijn persoonlijke lichtlichaam direct te verbinden met het raster of web van het Galactisch bewustzijn, via het Blauwe Sirius Veld. Om dit te kunnen doen, is het persoonlijke veld van het Lichtlichaam ‘geüpgrade’ tot de geometrie van de Icosa-Dodecahedron. Deze geometrische vorm is een combinatie van de Icosahedron en de Dodecahedron. De Icosahedron vertegenwoordigt het element water, de Dodecahedron vertegenwoordigt het element Ether ofwel Geest.

De Icosa-dodecahedron is ook de onderliggende geometrie van de Planeet Aarde, en als de Aarde het Blauwe Licht Veld van Sirius ontvangt, zal ze ook volledig haar Merkaba tot de 9e Dimensie van Galactisch Bewustzijn acitiveren. De Aarde en haar menselijke engelenpopulatie ascenderen samen. We zijn ‘online’ met het Galactische bewustzijn. De Nieuwe Aarde is een wereld van Water en Ether/Geest. De Maya’s en Indianen voorspelden de opkomende ‘Vijfde Wereld’ zoals ze de Nieuwe Aarde noemen, een wereld zou zijn van ‘Ether’ of ‘Geest’. En zo is het! Zodra het Blauwe Elektrische Veld is geïnstalleerd is de aanwezigheid van Licht of Ether nog nooit zo sterk geweest. En zowel de planeet als haar ascenderende populatie zijn nu ‘bedraad’ om te leven in deze nieuwe realiteit door de activatie van het Icosa-Dodecahedron Merkaba veld.

Vele onder hen die geascendeerd zijn tot dit niveau melden in staat te zijn de golven van licht lichamelijk te zien nu ze over de planeet worden uitgestort, ook zijn ze in staat de golven te voelen terwijl ze zich door hun lichaam bewegen. Dit is één van de betekenissen van Galactisch bewustzijn, een vermogen je te verbinden met de golven van Kosmische energie of informatie die vibreert door de Melkweg. Deze golven van Kosmische energie zijn afkomstig van het Galactische Centrum ofwel de Galactische Zon, en dragen informatie in zich over de energieën, de veranderingen en de evolutie van de Melkweg. Degenen met een Kosmisch of Galactisch Lichtlichaam zijn in staat deze energieën te ‘vertalen’ in betekenisvolle evolutionaire levenspatronen. Dit wordt gedaan met de ondersteuning van de Engelen en Sterrenwezens, wiens werk het is de ‘supervisie’ uit te voeren en te assisteren bij de evolutie van de Melkweg. Dit is de ware betekenis van ‘spelen in de Kosmische Lichtvelden’.

En zo levert de vrij moeilijke transformatie naar de Icosa-Dodecahedron geometrie de structuur die deze wonderlijke connectie met de Kosmische energieën mogelijk maakt. De planeet en haar geascendeerde populatie heeft nu een direct kanaal, een ‘verbinding’ met de Kosmische Blauwdruk van de Galactische evolutie, en de plaats van de Aarde in dit geheel. We zijn in verbinding met de Bron van informatie, of Hogere Wil, of Onvoorwaardelijke Liefde en Compassie die uit de Bron voortkomen. We hebben onze hoogste potentieel geactiveerd in geometrische termen, op dit moment.

En zo volgt een persoonlijk verhaal over mijn reis met de Icosa-dodecahedron! Ik heb een vriend die artiest is genaamd Christina. Ze is gespecialiseerd in Geheime Geometrie en heeft een verbazingwekkende verbinding met de Hogere sferen. Ze is zoiets als ‘een boodschapper van God’ wat betreft de relatie tussen geometrie en aardse veranderingen, en wanneer zij me iets verteld of geeft schenk ik er altijd attentie aan. Begin Januari lunchten we samen en gaf ze me het kartonnen model van de Icosa-dodecahedron. Ze was door haar gidsen aangemoedigd het te maken maar had geen idee waarom dit zo was. Ik ook niet op dat moment.

Ik hing het model boven mijn bed. Ik genoot er behoorlijk van wanneer ik vanuit mijn bed de vorm bekeek die leek op een ‘nest van sterren’! Ik moet ook bekennen dat ik, toen de grote ascensieschokken inzetten, ik me heb afgevraagd of de vorm boven mijn bed er iets mee te maken had. Ik had moeite met de integratie. Ik voelde me alsof ik werd geëlektrocuteerd. Ik vond de Blauwe Elektrische energie veel te intens om in mijn fysieke lichaam op te slaan. Pas toen mijn gidsen het geheugen aan een vorig leven activeerden waarin ik werkte met deze energieën en met Sirius in een andere context, was ik in staat de nieuwe geometrie in mijn Merkabaveld te activeren en mijn Galactische Lichtlichaam te activeren. De nieuwe meridianen waren daarna in staat deze intense energie te verplaatsen naar de juiste plaats en ik werd niet langer geëlektrocuteerd!

Ik denk dat we in de komende maanden, nu we de nieuwe energie binnenkomen, zullen gaan begrijpen was het belang is van dit nieuwe ‘online’ zijn met de geometrie die het Galactrische lichtlichaam vormt en de 9e Dimensie van bewustzijn.

De relatie tussen Gezondheid, Langlevendheid en het Blauwe Elektrische Veld.

Eén van de dingen die me verteld werd door Aartsengel Michaël over de sterk elektrische natuur van het Blauwe Kosmische Licht van Sirius is dat het perfecte gezondheid zal voortbrengen en behouden voor de geascendeerde populatie op Aarde. Mensen zullen veel langere levens leven en er zal geen ziekte, veroudering of dood zijn zoals we die kenden in de Derde Dimensie.

Goed. Oké. Maar ik had het nodig te begrijpen hoe dit mogelijk kon zijn. Aatrsengel Michaël vertelde me dat het ‘in bezit hebben van het hologram’ veel eenvoudiger zou zijn met de 9e Dimensionale Merkaba op de juiste plaats. Je zult toegang hebben tot de Kosmische ‘blauwdruk’ voor perfecte gezondheid. Ziekten en degeneratieve stoornissen komen voor als het ‘hologram’ van lichamelijkheid vervalt en zijn elektrische- of lichtlading verliest. Dit is de oorzaak van kanker en de reden waarom de zoektocht naar de oorzaak van ziektes en hun remedie op het fysieke niveau niet succesvol zijn geweest.

Hoe dan ook, ik wilde meer begrijpen van de natuur van elektriciteit en gezondheid, in het bijzonder sinds ik deze energie in mijn lichaam voel als een sterk geladen elektrische frequentie. Na wat onderzoek te hebben gedaan, kwam ik het boek “Sedona: Voorbij de Vortex: Het activeren van het planetaire Ascensie Programma met Geheime Geometrie, de Vortex en de Merkaba.” van Richard Danelly tegen. Danelly had zijn eigen onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de relatie tussen gezondheid, veroudering en elektrische velden. Als voorbeeld, een fragment uit zijn boek: “Het lichaam gedraagt zich als een gewone batterij aangezien het met elektronen kan worden geladen en elektronen kunnen worden geledigd. De meeste ziekten, van een gewone verkoudheid tot kanker, kunnen alleen bestaan in een lichaam met een geringe lading. Helaas bezit het meeste drinkwater(inclusief gezuiverd water), geproduceerd voedsel en vervuilde lucht te weinig vrije elektronen om de gewenst elektrische niveaus te bereiken binnen het lichaam.” (pag.151)

Dus, lijkt het zo te zijn dat gezondheid en welzijn ondersteunt worden door een hoge elektrische lading. Mijn gevoel, zoals Danelly dat ook uit, is dat de creatieve en liefdevolle energie van de Bron wordt vastgehouden in dit elektrische veld en dat dit de Scheppers ‘intentie’ is voor onze goede gezondheid, welzijn en liefde.

Ik kan instaan voor de relatie tussen hoger bewustzijn, dimensionaal bewustzijn en gezondheid. Mijn eerste ervaring met een hoge elektrische lading vond plaats in 2001, toen ik bezig was met wat ik de “Indigo tot Kristal Transitie” of “de Verlichting” noemde. Ik verbleef twee weken lang in bed ‘vibrerend’ van kop tot teen, zonder ook maar een idee te hebben over wat er met me aan de hand was. Mijn handen beefden dusdanig dat ik dacht Parkinson te hebben. Mensen die naast me stonden begonnen te tintelen. Ik denk dat ik er best een paar zal hebben beangstigd in deze hoog elektrische staat. Feitelijk wilden mijn gidsen dat ik zou channelen en duwden me van de 3D naar de 7D en 8D , terwijl de meeste mensen zo rond 5D zaten op dat moment. Hoe dan ook, na mijn hoog elektrische transitie ben ik nooit meer ziek geweest. Mijn lichaam hield een aanhoudende schoonmaak bijna een jaar lang en mijn dieet wijzigde zich compleet. Ik heb last gehad van ascensiesymptomen als uitputting en depressie en misselijkheid/duizeligheid, maar geen ziekten of pijn. Psychish ben ik goed gezond gebleven. Er is dus iets met de ‘elektrische lading’ dat in verbinding staat met de hogere dimensies van bewustzijn.

Om dit te onderbouwen hierbij Danelly’s discussie met betrekking tot het werk van een professor van Yale:

Dus, volgens Aartsengel Michaëls boodschap, zal de Blauwe Elektrische Veld energie van 9D het complete wezen van energie voorzien en een hoog elektrische lading creëren die, voor de Nieuwe Aarde haar menselijke engelenpopulatie, ziekte en degeneratie zal voorkomen. Iets om bij stil te staan en naar uit te zien terwijl we dit nieuwe energieveld oprichten en de Nieuwe Aarde bouwen.

Over de dood, werd me verteld, dat het een totaal andere belevenis zou zijn. Een ‘vertaling’ in licht. Met het activeren van het menselijke engelenbewustzijn tot de 9e dimensie, met het over de drempel stappen en betreden van het Kosmische licht van de 10e dimensie zal het zijn alsof we een deur doorgaan op het moment dat we er klaar voor zijn. De driedimensionale menselijke patronen van veroudering, degeneratie, ziekten en de ‘dood’ zal niet langer bestaan. Menselijke engelen zullen gezond blijven en zich vertalen in het licht wanneer ze naar een nieuw niveau van ervaringen willen reizen. Er is geen verval van het hologram nodig om de psychische vorm vrij te laten zoals in de derde dimensie het geval was. In de Hogere Dimensies wordt alles gedaan met gemak en ‘flow’, het meegaan in de stroom. Zelfs zogenaamde ‘ongelukjes’ zullen niet langer plaatsvinden. Volgens Aartsengel Michaël is een ‘ongeluk’, “een vortex van neerdalende energie die andere neerdalende energie aantrekt”. Wanneer energie hoog geladen blijft zal er geen neerdalende energie zijn en dus geen ongelukken. Slechts de gratie van perfecte stroming in al dat is.

Het belang van het element Water

In de loop van de channel, vertelde Aartsengel Michaël me ook dat het element Water een belangrijke sleutelrol zou vervullen in de transformatie van de planeet en zou bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van diens bewoners.

Hoe zou dat zijn?

Wel, de Aarde is een waterplaneet. Het grootste gedeelte van het aardoppervlak bestaat uit het water van de oceanen. Als mens bestaat je lichaam voor zo’n 80% uit water! Maar wat is water dan? Wel, volgens Aartsengel Michaël, is water de heilige substantie die de essentie van leven in zich draagt. Je zou kunnen zeggen dat ether/geest/elektriciteit de ‘mannelijke’ energie van de Bron is en water de vrouwelijke energie van de Bron, samen dragen ze de intentie van de Schepper voor leven op deze planeet. Het Galactische Lichtlichaam, gevormd door een combinatie van de Dodecahedron(geest/ether) en de Icosahedron(water) reflecteert deze gecombineerde energie die de intentie voor leven op de planeet vormt. Dit herinnert me aan een verhaal uit de oudheid over een Egyptische creatie, waarin de originele Schepper Atum, of Aum, (de originele harmonie van creatieve liefde) het leven baart van Tefnut en Shu, die Vuur en Waterdamp vertegenwoordigen, de basiselementen van al het Leven.

Er zal interactie plaatsvinden tussen de energie van het Blauwe Ster veld en water, de energie zal beginnen het water van de planeet te herprogrammeren om het te laten ontwaken tot diens originele Hogere Dimensie Intentie als het medium dat informatie en geheugen in zich draagt met betrekking tot de Goddelijke Blauwdruk voor de Planeet Aarde.

Terwijl ik bezig was met wat onderzoek, teneinde de informatie die me gegeven werd met betrekking tot water beter te begrijpen, ‘bezocht’ ik Dr. Masaru Emoto’s boek ‘Verborgen boodschappen in water”. Dr. Emoto bracht vele jaren door met de studie naar de kwaliteit van water en de manier waarop water menselijke intenties opslaat en erop reageert. Basisch, vormt water dat blootgesteld is aan positieve intenties van Liefde en Dankbaarheid prachtige kristallen, terwijl water blootgesteld aan negatieve emoties zijn structurele vermogen verliest en afbreekt en daarmee de potentie om gezondheid en welzijn te creëren.

water2.jpg Het onderzoek van Emoto heeft de geweldige kwaliteiten van water bij een gehele generatie leeftijdsgenoten onder de aandacht gebracht. Water is een ‘levende’ kristallijnen substantie die een wisselwerking aangaat met het menselijke bewustzijn om zo een ‘spiegel’ van gedachten en intenties te vormen. Water heeft ‘geheugen’, het kan gevoelens opnemen en deze herinneringen en gevoelens, op welke plaats of tijd dan ook, overdragen aan andere watermoleculen. In feite gedraagt water zich als bewustzijn, en volgens Aartsengel Michaël, is water het bewustzijn van de Goddelijke Essentie op de planeet.

Water is werkelijk een wonderlijke substantie. Het houdt het leven in stand. We zouden zonder water niet bestaan. En toch nemen we het als vanzelfsprekend en behandelen we het niet met respect. Eén van de nieuwste theorieën over water uiteengezet in Emoto’s boek is het idee dat water uit de ruimte naar de Aarde komt in de vorm van mini-ijskometen die de planetaire atmosfeer binnendringen. Mogelijkerwijs is water als de nergie van de zon en het sterrenlicht, komend uit de kosmos en is het een ‘vreemde’ of ‘buitenaardse’ substantie. Kunnen we water beginnen te zien als de leverancier van Kosmische Patronen voor leven en welzijn voortkomend uit de Bron? Kunnen we een nieuw respect opbouwen voor deze miraculeuze substantie die ons leven, op manieren die we nog maar net beginnen te begrijpen, in stand houdt?

Volgens Aartsengel Michaël, vormt het water in ons lichaam de vloeibare kristallen die de intenties van de Schepper met betrekking tot onze gezondheid en welzijn vasthouden en overbrengen. Volgens Emoto’s onderzoek, kunnen deze kristallen gevormd worden aan de hand van de watermatrix, wanneer ze in een staat van Liefde en Dankbaarheid verkeren. Wanneer we negatieve emoties ervaren breekt de matrix af en worden we ziek. Vertalen we dit in termen van frequentie, kan gezegd worden dat hoog frequent bewustzijn de levenspatronen ondersteunt die de kristallen binnen de matrix houdt die informatie in zich draagt met betrekking tot gezondheid, terwijl laag frequent bewustzijn dit ‘stempel’ van leven en gezondheid niet vast kan houden omdat het geen kristallen kan vormen. Dus, volgens deze lijn van gedachten, zal het Blauwe Ster Veld assisteren bij het behouden van de hogere frequenties nodig om water zijn kristallijnen matrix te laten behouden en zijn vermogen te behouden om coherente en levensondersteunende kristallen te vormen.

Het Blauwe Ster Veld, met zijn geometrische zaadenergie van de Icosa-dodecahedron, heeft het vermogen de kristallijnen vorm van de dodecahedron te creëren in de planeet haar watermatrix door het proces van Morphische Resonantie (een veld creërend dat vibreert op dezelfde frequentie). Volgens Aartsengel Michaël zal dit allereerst aanvangen binnen de planeet haar oceanen, speciaal in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Dit zal een ‘zaadveld’ creëren dat andere waterlichamen op de planeet zal aanmoedigen te ‘upgraden’. Dit, op zijn beurt, zal betekenen dat water een hogere elektrische lading of frequentie zal dragen. In andere woorden, water zal terugkeren naar zijn oorspronkelijke staat van zuiverheid en zal opnieuw de bron vormen van de intentie van het Goddelijke Bewustzijn op de planeet.

Dit zal gevolgen hebben voor de individuele menselijke gezondheid en het welzijn. Richard Danelly citeert het werk van Patrick en Geal Flanagan, die de relatie tussen water en elektrische lading bestudeerden: “Ons werk met water geeft de indicatie dat het gezondheidsniveau binnen het lichaam in directe verbinding staat met de structuur van het water in de individuele cellen. Wanneer het water in de cellen een hoge staat van puurheid weet vast te houden evenals een hoog Zeta potentieel (elektrische lading), zal de vitaliteit van het lichaam zelf ook hoog blijven. Wanneer het water in de cellen gemineraliseerd wordt of vervuild met andere toxines, zal de elektrische lading worden geneutraliseerd, dus compromitteert het de structuur van water en verminderd de vitaliteit van het lichaam.”(pgn. 147)

De Flanagans ontwikkelden een proces om water te creëren met een sterke elektrische lading en een hoog ‘Zeta potentieel’. Ze deden dit door het water toe te staan een matrix te vormen die gebaseerd is op de Dodecahedron. “Deze vloeibare kristallen matrix heeft het unieke vermogen om negatief geladen Hydrogene Ionen te veroveren en vast te houden, die significante hoeveelheden elektrische energie kunnen leveren aan het lichaam.” (pgn.148)

Dus, lijkt het erop dat Water een sleutel bezit tot de Transformatie van het bewustzijn op de planeet. Werkend met de Elektrische Blauwe energie, zal water transformeren om opnieuw de geheime drager van Goddelijk Bewustzijn te worden.

Om deze sessie te beëindigen, twee korte verhalen. Allereerst, toen ik dit deel van de notities begon te werken, werd ik op een nacht wakker en vond een Orb in mijn kamer. Ik heb het vermogen om Orbs te zien ’s nachts. Wel, deze Orb bevatte een schitterende zilver vederlicht kristal, dat sterk leek op die op de foto’s van Emoto. Ik denk graag dat deze Orb een boodschap was van de Water Deva van deze planeet!

En toen, terwijl ik De verborgen boodschappen in Water las, kwam ik een fascinerende anekdote van Emoto tegen. Hij spreekt over zijn “meester”, een man van 101 die fit en gezond blijft. Hij wijdt zijn welzijn en langlevendheid aan een speciale ademhalingstechniek:

“Meester Shioya zegt dat dit gezondheidsgeheim een eiggen unieke ademhalingsmethode is. Deze methode houdt het inademen in tot de longen zijn gevuld, zuurstof leverend voor het gehele lichaam, onderwijl denkend dat de energie van het Universum hem omringt en voorziet van bezielde energie.”(pgn.143). Het klinkt mij in de oren als zou Meester Shioya zijn Galactische Lichtlichaam hebben geactiveerd, lang voor de rest van ons en heeft hij toegang gekregen tot hogere kosmische frequenties. Het is ook interessant dat, terwijl ik probeerde de nieuwe elektrische energieën te integreren, mijn gidsen me zeiden ‘adem te halen’. Ik realiseer me dat ze bedoelden dat ik die adem door de geometrie van mijn nieuwe Galactische Lichtlichaam en meridianen moest laten stromen, en toen ik dit ging doen, begonnen de energieën al meer in balans te komen.

En dan nog snel een persoonlijk verhaal. Recentelijk stopte ik met het geven van gemeentelijk ‘behandeld’ water aan mijn tuin en begon haar te voorzien van grondwater afkomstig uit een bron. Het verschil in de tuin is zo ongelooflijk. De planten lijken gelukkiger, maar ik zag ook een toename van ‘leven’…meer vogels..vlinders…en zelfs even een eekhoorn die zijn introk heeft genomen. De tuin lijkt te gedijen met dit natuurlijke water en vormt een leefwereld voor allerlei soorten wezens en het antwoord waarom is duidelijk! De wonderen van water!

Tijd…is niet meer wat het geweest is!

Eén van de zaken die iedereen is opgevallen tijdens deze overgangsperiode van Ascensie, is de wijze waarop de tijd steeds sneller en sneller lijkt te gaan. Nooit eerder leek tijd zo snel te gaan!

Volgens Aartsengel Michaël, wordt het werken met tijd één van de uitdagingen van onze veranderende dimensionale realiteit. In de 9e dimensie van het Magische en Miraculeuze, bestaat tijd niet als concept. Wezens bestaan in het altijd aanwezige ‘NU’ moment, en creëren overeenkomstig de behoeften van dat moment. Het verleden en de toekomst vormen geen indicatie van wat kan en zal worden gecreëerd. Maar, in de 5e dimensionale realiteit, met zijn nog altijd sterke verbintenis met de 3 dimensionale matrix, is de tijd nog altijd een ‘gefixeerde’ realiteit, met rekeningen die elk einde van een maand betaald moeten worden en andere tijdgerelateerde realiteiten die gehonoreerd moeten worden.

Aartsengel Michaël legde het me als volgt uit. In de 3e dimensie, met zijn focus op de lineaire beweging door tijd en ruimte, waren ervaringen ‘gefixeerd’ en vastgepind op bepaalde verwachtingen wat betreft tijd. Deze stonden veelal in verband met leeftijd. Terwijl je langs je persoonlijke tijdlijn bewoog, verwachtte je dat bepaalde zaken zouden plaatshebben in je leven – school, huwelijk, familie, pensioen, kleinkinderen, etc…Dit leverde een bepaalde structuur en veiligheid in het leven, maar liet erg weinig ruimte over voor andersoortige ervaringen.

Zoals Aartsengel Michaël verklaarde, hebben mensen zich ‘opgesloten’ en hebben zij een onbuigzame manier van leven en denken over het leven, en namen zij aan dat dit ‘was zoals het was’. Het is erg mechanische kijk op het menselijk leven, dat nauw samenwerkt met het concept van ‘oorzaak en gevolg’- ‘als ik dit doe gebeurd er dat’.

Stel je nu voor, als je kan, dat deze weg slechts één van de vele mogelijkheden is. Stel je voor dat de realiteit niet gebonden is aan een specifiek soort op ervaringen gebaseerde tijdslijn, en dat je vrij bent om te creëren wat je wilt en waar je de neiging toe hebt. Stel je voor, dat in plaats van ‘gefixeerd’, realiteit in feite erg flexibel en doordringbaar is. Het kan worden gevormd en veranderd, afhankelijk van de verlangens en intenties van de persoon die de realiteit creëert.

Stel je voor, dat realiteit niet meer is dan een golf van ideeën en intenties die geboren worden op het niveau van bewustzijn en daarna manifest worden! Niets is ‘gefixeerd’, niets moet, en alles kan veranderd worden als er genoeg intentie en focus bestaat op de Hogere niveaus van Bewustzijn.

En stel je dan voor dat manifestatie niet ‘lineair’ is maar meer willekeurig en magisch en plaatsvindt wanneer het plaatsvindt. En dus bestaan er geen verwachtingen in deze realiteit, alleen ‘wonderen’ van manifestatie en dankbaarheid.

En, stel je voor, tenslotte, dat in deze miraculeuze en magische realiteit, leeftijd niets te maken heeft met welke ervaring en realiteit dan ook. Dat je lichaam gezond zal blijven en sterk zolang als je er voor kiest het te gebruiken als een voertuig voor het opdoen van ervaringen op het materiële vlak.

Wel, deze realiteit is mogelijk! Zelfs de wetenschap erkent de ‘Kwantum realiteit’, waarbij de aard van energie, licht en intentie of gedachte de scheppers zijn van de ervaring. En, met het Blauwe Ster Veld, dat een hoge frequentie positieve en creatieve energie verankerd op de planeet, zal zo’n speelse realiteit normaal worden.

Wel, de vraag lijkt te zijn, waarom zo weinig mensen deze alternatieve realiteit beleven? Het antwoord, volgens Aartsengel Michaël, moet zijn dat mensen zo ‘vastzitten’ in hun 3e Dimensionale ervaringen met verwachtingen en veiligheden, dat ze zelfs in de 5e Dimensie problemen hebben om ‘los te laten’ en hun mogelijkheden te verkennen vanuit de Kwantum realiteit. Een zelfscheppende en magische realiteit gebaseerd op vertrouwen, acceptatie en dankbaarheid.

Maar, velen hebben angst om ‘oorzaak en gevolg’ los te laten, liever denkend binnen een lineaire tijdslijn dan uitgaand van de magische manifestatie in de oneindige ‘spiraal’ van het bestaan. Dit zou één van de redenen kunnen zijn waarom het lopen van een labyrint zo’n effectieve manier is om energieblokkades op te heffen. De spiraalbewegingen van het labyrint zouden een nauwkeurige overeenkomst kunnen vertonen met de energiespiralen die de ervaringen vormen in het leven van een persoon, voorbij de ‘illusie’ van lineaire realiteit. Tenslotte is de spiraal of vortex de meest consistente energievorm die we kennen, van de spiraalvormige armen van de Melkweg tot de fijne spiralen van het DNA in onze cellen.

Welke weg je ook verkiest teneinde om te gaan met de nieuwe niveaus van realiteit en bewustzijn, je zult je zeker realiseren dat tijd niet meer is wat het geweest is.

galaxy.jpg - 6571 Bytes grotto2.jpg - 45853 Bytes

Wordt vervolgt…het werk is in gang!

© 2005-6 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.