Boodschappen voor November 2004

river.jpg

Boodschap 1: "Het verloop de US verkiezingen en wat ze betekenen voor Lichtwerkers wereldwijd" : Sananda door Jose Correia

Mijn lieve vrienden Gesproken over de Amerikaanse verkiezingen. Ik weet dat velen onder jullie de hoop en de overtuiging hadden dat Bush ten gevolge van jullie spirituele handelingen, hetzij meditaties, visualisaties, handelingen van vrede, enz. de verkiezingen niet zou winnen. Ik wil zeggen dat er inderdaad een verandering gebeurd is, tenslotte was er een record aantal mensen die stemden en het was heel wat dichterbij dan de meeste mensen denken. Het is waar dat Bush voor veel mensen een stap achteruit vertegenwoordigt en daarom is het waar dat hij nog steeds vanuit de derde dimensie werkt, zijn waarden zijn nog steeds gebaseerd op overleving gezien hij denkt dat de dingen alleen met geweld opgelost kunnen worden. Wel niet meer mijn geliefden, jullie zelf hebben de wortels van de nieuwe vijfde dimensie gecre�erd, jullie kennen de grondwaarden die je op deze basis geplaatst hebt: liefde, vrede en harmonie. Twijfel niet aan wat je gedaan hebt. Het feit dat hij als president voortgaat wijst er enkel op dat het niet op dit tijdstip zal zijn dat alle mensen deze nieuwe basis omhelzen� maar dit zal niet meer voor lang zijn� de mensen zullen veranderen, zijn aan het veranderen, willen veranderen. De angsttactieken cre�ren niet meer veel effect, en de mensen willen verandering. En er zal verandering komen en sneller dan jullie denken� de effecten van jullie handelingen zullen hier en daar verschijnen, het web van licht en liefde zal zich verenigen tot het een groter web vormt en daardoor de vibratie overal verhoogt. Iedereen zal deze veranderingen voelen, iedereen op zijn eigen niveau.

Wanhoop niet mijn geliefden, je hebt niets verkeerd gedaan, je hebt niet gefaald, je inspanningen nemen vorm aan en worden realiteit. Bush vertegenwoordigt enkel die kant van jullie die nog steeds bang is om tevoorschijn te komen, je schaduw. Je moet hem zorg en liefde tonen want door dit te doen laat je zien dat je begrijpt hoe noodzakelijk het is om je schaduw lief te hebben en te aanvaarden. Velen onder jullie hebben dit proces meegemaakt maar er zijn er nog velen die er nog steeds doorheen gaan en zij zullen dit verborgen deel van zichzelf moeten accepteren. En zo mijn geliefden, is de informatie kort vandaag� Ik wilde jullie enkel geruststellen en je laten weten dat je nog steeds voortgaat op de "juiste" weg - die van het hart.

Met liefde Sananda

Boodschap 2: "Overgaande Familie Structuren en de Rol van de Nieuwe Kinderen" : Aartsengel Michael door Celia Fenn

Geliefden, deze channeling is speciaal voor degenen onder jullie die de Nieuwe Kinderen opvoeden, Indigo's en Kristallijnen. We willen wat informatie met jullie delen die je kan helpen de druk en spanningen te begrijpen die je kunt voelen terwijl je je inspant de beste ouders voor je kinderen te zijn.

Een Indigo opvoeden is altijd een uitdagende taak, maar een Indigo en een Kristallijn samen opvoeden is twee keer zo uitdagend voor jullie als individu en als familie. Het is echter een heel mooi proces, en draagt bij tot de spirituele evolutie van de Planeet. Stel het je zo voor. Jullie als ouders verwekken en geven geboorte aan een Indigo kind. Je eigen aura's komen waarschijnlijk uit het diepblauw bereik om zo'n kind aan te trekken. Maar, eens het kind bij jullie is, begrijpt je hoger zelf dat de diepe indigo-violet kleurenfrequentie van de aura van het kind een hoger en ontwikkelder niveau vertegenwoordigt, en zo begint het proces van "entrainment" (inlijving/integratie).

"Entrainment" is een term die in de fysica gebruikt wordt om het proces te beschrijven waardoor twee deeltjes op verschillende frequenties of resonanties samengebracht worden en dan een gelijkaardige resonantie vinden of cre�ren. De een moet een beetje verlagen - de andere verhogen, tot ze een frequentie vinden waar ze zich beide gemakkelijk voelen. In het geval van de ouders van de Indigo's, moeten de ouders "verhogen" naar het volgende niveau of frequentie, en het kind zou in het proces moeten zakken of verlagen om jullie op zijn niveau "brengen".

Als je dit in energietermen zou zien, geliefden, zou je een eerder mooie verschuiving en vermenging van kleuren zien wanneer de hogere frequentie binnenkomt. Maar, deze grote verschuiving kan grote chaos cre�ren in de familiestructuren op het materi�le niveau. Herinner je eraan dat de traditionele nucleaire familiestructuur gecre�erd werd om het belang van een veel lager niveau van aura kleurenfrequentie te dienen, en niet langer geschikt is voor de hogere frequenties die binnenkomen wanneer de Nieuwe Aarde gecre�erd is. Het Indigo kind brengt een bewust besef van de noodzaak oude structuren en manieren van zijn los te laten en te verwijderen. Jullie Indigo kan maar 6 jaar oud zijn, maar hij of zij zal deze boodschap in zijn/haar frequentie uitzenden. En zo, voelen de ouders zichzelf in een diep zelfonderzoek en in hun rol als partners en ouders geworpen. Er is dikwijls een instorting van de "traditionele" mannelijke/vrouwelijke opvoedingsrollen en de noodzaak veel flexibelere structuren te cre�ren en te handhaven. De "familie" zoals je ze kent is in de overgang, en de Indigo kinderen zijn de katalysatoren voor deze transitie. Het is jullie uitdaging als ouders met hen samen te werken om te herdefini�ren en hercre�ren wat een biologische familie eenheid is en hoe ze functioneert.

Dit proces kan spanningen in huwelijken cre�ren wanneer de partners zichzelf voorbij de "traditionele" parameters van het huwelijk en haar machtsstructuren moeten herdefini�ren. De huwelijken die deze verschuiving overleven zullen deze zijn waar beide partners/ouders flexibel genoeg en bereid zijn om te groeien naar het niveau van vrijheid en zelfexpressie dat deel uitmaakt van de Indigo frequentie.

Maar, wanneer zoals in vele gevallen, de familie nu vergezeld is van een Kristal kind, is er weer meer druk om te verschuiven. Het Kristal kind met zijn zuivere aura zendt Gouden, Magenta, Zilver, Indigo-Paars en Aquamarijn uit, onder vele andere van de "nieuwe" kleurenfrequenties die deel uit zullen maken van de Kristal Planeet. De rest van de familie heeft dan de keuze om zich weer te upgraden naar het niveau van Liefde, Kracht en Klaarheid dat door hun Kristal kind wordt uitgezonden.

Er is nogmaals veel druk, vooral wanneer sommige familieleden meer bereid en klaar zijn om te groeien dan andere. Het is voor allen een uitdaging om hun persoonlijke kracht op te eisen en zichzelf in volle klaarheid te herdefini�ren ten einde met hun Kristal kind te "integreren" (entrain). Weer eens wordt de intense spirituele groei en zielszoektocht in elke ouder geactiveerd, weer brengt het vaak stress in de familie en het partnerschap. Maar, wij moeten benadrukken, dat deze stress noodzakelijk is gezien de familiestructuur overgaat en transformeert naar de "Nieuwe Aarde" familie van gevorderde, liefdevolle, krachtige en vrije wezens.

Met de Stress omgaan op Liefdevolle en Positieve Manieren

Terwijl wij zovelen onder jullie moedig je frequenties zien verhogen om ze met die van je kinderen in overeenstemming te brengen, geven wij jullie de raad je in de liefdevolle energie van je hartchakra's te bewegen, wat de enige manier is om de stress en de druk het hoofd te bieden.

De sleutels zijn Liefde, Compassie en Respect. De Kristal vibratie ziet het leven als een avontuur waarin iedereen met liefde, eer en respect bejegend wordt. Wanneer je deze kwaliteit eerst naar jezelf en dan naar je kinderen toe brengt, zul je weinig moeite hebben om deze verschuiving te maken. Als je dit niet doet, zul je de disharmonie en onenigheid voelen wanneer jullie frequenties met elkaar in conflict komen. Indigo's en Kristallijnen zijn hier met de missie om verandering te brengen, en als jullie je vastklampen aan de oude structuren zul je je in de moeilijke positie bevinden van tegen de veranderingen te vechten die je kinderen je als geschenk van de toekomst brengen. En er zal verwarring en ontreddering in de familie zijn.

Wanneer je echter de verwarring ervaart, kun je het bezien als een teken dat je inderdaad verschuift, groeit en verandert. Jullie laten de zekerheden van het verleden los om een nieuwe toekomst te omhelzen die je nog grotendeels onbekend is. Dit vereist vertrouwen en liefde. Weet, geliefden dat jullie kinderen de hogere frequenties voor je zullen vasthouden zodat je kunt ontwikkelen en groeien naar je Nieuwe Aarde niveau. Jullie kinderen zijn daar om je te helpen het verleden los te laten en wat je niet langer in je leven nodig hebt en om verder te bewegen naar een met lichtgevulde toekomst.

Je zult je in het begin ongelukkig voelen over wat losgelaten moet worden, maar weet dat hoe pijnlijk de groei ook is, het je naar een prachtigere toekomst in de Kristal wereld zal meenemen waar je kinderen je naartoe zullen brengen. En jullie zelf, samen met je kinderen, zijn de meesterscheppers die de familie van de toekomst vormen en de nieuwe structuren cre�ren die de menselijke engelen en hun ouders in toekomstige generaties zullen voeden.

Dus, weet dat terwijl je met deze veranderingen werkt, je gesteund en geliefd wordt door de hogere rijken, in je belangrijk werk van het cre�ren van familiestructuren van de toekomstige Kristal Planeet. Jullie ZIJN de overgangsgeneratie van pioniers. Dit was de keuze die jullie gemaakt hebben toen je incarneerde, en nu nemen jullie je missies als scheppers op en cre�ren een nieuwe maatschappij. Weet dat je niet alleen bent, dit is een groepsproject, en families over de hele planeet zijn verbonden in dezelfde taken van transformatie en vernieuwing. En, terwijl elke familie de nieuwe niveau's vindt, wordt het stapsgewijs gemakkelijker voor anderen wanneer de nieuwe structuren de norm worden. Meer en meer Kristal families zullen te voorschijn komen om anderen te helpen de veranderingen te maken.

Wij groeten degenen onder jullie die pioniers zijn van deze veranderingen!

Boodschap 3: "De 11:11 Sterrenpoort" : Aartsengel Michael door Kate Spreckley.

De 11/11 Sterrenpoort is weer een belangrijke gelegenheid om te beginnen met de aansporing van de vele veranderingen en beslissingen die gemaakt moeten worden. Er zal een tijd komen wanneer wij, de Hogere Rijken, weer op een bewuste manier met jullie zullen samenwerken om voor jezelf een leven te cre�ren dat overeenkomstig is met je Goddelijke Zelf.

Het zal voor jullie belangrijk zijn om je weer met de Kristal Energie Roosters van de Aarde te verbinden gezien je hier de Nieuwe Aarde blauwdrukken en codes zult vinden die je in staat zullen stellen je leven en Nieuwe Wereld te cre�ren vanuit een plaats van liefde eerder dan angst. In het verleden werden vele patronen, beslissingen en relaties uit angst gemaakt en deze vele verschillende programma's hebben hun blauwdruk in de Aarde achtergelaten om door vele generaties gekopieerd te worden. Het werd door jullie, de Lichtwerkers, herschreven en de angst en Armageddon scenario's hebben niet langer de macht. Wij juichen jullie toe, geliefden, terwijl we jullie weer eens vertellen dat dit nog nooit eerder in het Universum is gebeurd en jullie de weg voorwaarts banen voor vele anderen. Wij zijn vol bewondering en zeer verheugd met wat jullie bereikt hebben. Al wat wij vragen is dat jullie je prestaties erkennen en je verbindt met de Grote Godin, Moeder Aarde, en wij nemen de nieuwe patronen en blauwdrukken die door jullie uitgelegd werden zelf over.

Jullie hebben zo hard gewerkt en zijn zover gekomen op zo'n korte tijd, neem je beloning en vier je thuiskomst! Velen onder jullie vragen zich af hoe je dit kunt doen en ons antwoord is om je intenties te maken en de veranderingen toe te staan te gebeuren. Er is niets anders te "doen" dan open en ontvankelijk te zijn. Denk eraan dat dit jullie wonderbaarlijke creatie is en het is tijd om je eigendomsrecht aan te nemen.

Velen onder jullie begrijpen het belang van het werk dat je gedaan hebt niet. Wij dringen er bij jullie op aan te zien hoe ver je gekomen bent en niet te proberen wanhopig te worden met wat je beziet als terugkerende patronen, gedachten en emoties, gezien deze enkel herinneringen zijn en niet langer deel uitmaken van je.

Met de energie�n werken en ze herkennen zal een beetje tijd in beslag nemen, maar je zult deze nieuwe manier van leven en zijn beginnen te zien, voelen, en horen. Wij, jullie engelen en gidsen, staan naast je en ondersteunen je in het werk dat je doet. Je intu�tie zal sterker en meer uitgesproken worden wanneer je begint de Nieuwe Aarde blauwdrukken te ontvangen. Leer jezelf te vertrouwen en wat je voelt en hoort. Leer jezelf ook te vergeven voor de vergeetachtigheid die je koos toen je naar de Aarde terugkeerde. Dit had je nodig om de plaats te bereiken waar je nu bent. Eens dat je de pijn en het verlies loslaat en de vreugde in de terugkeer ziet zul je meer open en ontvankelijk zijn om je blijdschap, liefde, overvloed en vrede te ontvangen. Alles wat je rechtmatig toebehoort.

Ga voort in de wetenschap dat je alles gedaan hebt wat je moest doen. Weet dat je je lessen geleerd hebt en nu is het tijd om deze lessen in de praktijk te brengen wanneer je je nieuwe leven in de Nieuwe Aarde begint. Denk er ook aan om dankbaar te zijn voor alles wat je hebt ervaren, gezien dit je toe zal staan te herkennen waar je geweest bent en waar je nu bent. Wij juichen jullie toe, jullie sterkte, moed en kracht!

Ga voort en ontvang. Sta open voor alles wat rechtmatig van jullie is.

Met velen zegeningen en liefde AA Michael

Boodschap 4: "Het Nieuw Soort Mens is een Wezen van Energie en Licht" : Aartsengel Michael door Celia Fenn

Geliefden, wij wensen jullie op dit moment het begrip mee te delen dat je inderdaad een nieuwe soort en een nieuw soort mens bent.

Sinds jullie planeet in de Vijfde Dimensie is aangekomen, is alles veranderd. Niets is zoals het was. Veel mensen leven in de illusie dat alles hetzelfde is - maar dat is niet zo. Mensen die de veranderingen nog niet aanvaard hebben zullen meer en meer worsteling in hun leven ondervinden.

En toch, zeggen wij jullie, dat het bewustzijn op je planeet juist nu snel verhoogt! Jullie hebben het punt van de Kritieke Massa voor het Vijf Dimensionale Bewustzijn bereikt en de meerderheid is klaar om de verschuiving te maken. Het mag nu niet zo lijken, maar we willen dat je weet dat er heel spoedig gebeurtenissen zullen plaatsvinden die het heel duidelijk zullen maken dat er een belangrijke verschuiving geweest is. En dan zal jullie werk van de Nieuwe Aarde opbouw in ernst beginnen.

Een Wezen van Energie en Licht

Een van de grootste verschuivingen die de mensen zullen moeten aanvaarden is dat ze niet langer enkel materi�le of fysieke wezens zijn, maar nu wezens van energie en licht zijn. Een soort van Hoger Bewustzijn waarin Geest en Ziel vermengd zijn met de Fysieke aspecten.

Wat dit voor jullie als Lichtwerkers en Healers betekent is dat de Oude Aarde methodes van Healing op grote schaal verouderd zijn. De Vijf Dimensionale Mens is een wezen van Energie en Licht, en Healing en Balanceren vinden plaats op het niveau van Energie en Bewustzijn.

De Nieuwe Mens - de ontwaakte mens - werkt met een volledig ontwaakte Kundalini stroom. Het creatieve vuur beweegt vrijelijk langs zijn ruggengraat. Dit betekent dat het leren vasthouden, handhaven en in evenwicht brengen van de energiestroom binnenin jullie systeem de belangrijkste zelfhulp techniek zal zijn die de Nieuwe Aarde mens zal leren.

Het Kundalini vuur is krachtig en creatief. Oude Aarde mensen schakelden het uit om te functioneren zoals ze deden, in routine en op oncreatieve wijze. De Nieuwe Aarde Mens heeft het Fysieke en Spirituele Kundalini circuit herverbonden, en werkt met een hoge krachtige energetische stroom of lading.

Dit betekent, geliefden, dat je manieren en middelen zult moeten vinden om deze energie�n te beheersen, controleren en in evenwicht te brengen. Want als ze "overstromen" kunnen ze afmattend en uitputtend zijn en ertoe leiden dat je op een of andere manier het evenwicht verliest. Maar, wanneer je leert de stroom in evenwicht te houden, zul je zulk een grote extase en vreugde in je nieuwe staat van zijn ervaren.

Kundalini en Relaties

Als Hogere Wezens van Licht, zullen ook je relaties de Nieuwe Energie�n weerspiegelen. Jullie zullen partners kiezen gebaseerd op energetische en spirituele compatibiliteit, eerder dan enkel fysieke aantrekking. En je zult deze energetische verbinding in je Hart en Ziel voelen, eerder dan enkel het verstand en het lichaam.

Je zult weer een oude kunst leren van verbinding in liefdevolle en erotische relaties via de stroom van energie�n. En het vermengen en fuseren van jullie energieveld in een eenheid die spiritueel extatisch alsook fysiek heuglijk is. En je zult elkaar steunen en liefhebben op wonderbaarlijke wijzen die je je nu alleen maar kunt inbeelden.

Wanneer je deze technieken meester bent zul je ondervinden dat je relaties al dat worden wat je wenst. Een verbinding van energie en geest evenals het fysiek lichaam.

Menselijke Meesters van Energie

Zelfs nu zijn er menselijke Meesters van Energie technieken op de planeet, die klaar staan om je die technieken te leren. Dit zijn degenen wiens missie het is jullie de leringen en technieken, uit het oude Limuri�, van het balanceren en werken met energie, terug te brengen.

Indien je deze technieken wenst te leren, vraag dan in je meditaties en gebeden om naar een van deze Meesters en Leraars geleid te worden wiens taak het is om de Nieuwe Mensen te helpen begrijpen wie en wat ze zijn.

Je vraag zal beantwoord worden.

Klik hier om terug te keren naar de Beginpagina.

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.