Boodschappen voor December 2004

lemuria.jpg - 31629 Bytes

Boodschap 1: Liefde Uitdrukken door Oprechte Communicatie: Aartsengel Michael door Kate Spreckley

Velen van jullie begrijpen niet of hebben vergeten hoe met liefde te communiceren. Jullie spenderen je tijd met het communiceren uit boosheid of angst in elke communicatie die jullie hebben, hetzij met een geliefde, partner, kind of vriend. De emoties van angst en boosheid maken geen oprechte of licht communicatie en houden jullie in een plaats van negativiteit en angst. Velen zijn er angstig en bezorgd over hoe hun communicatie zal overkomen. Velen zijn bang om afgewezen of uitgelachen te worden als ze hun liefde oprecht zouden uitdrukken. Velen leven hun leven in deze plaats en gaan nooit een oprechte communicatie binnen omdat ze bang zijn van de pijn. Maar wij zeggen jullie dat eens er liefdevolle communicatie is, jullie in een plaats van liefde zullen zijn en alleen liefde zullen voelen. Dit kan voor velen van jullie moeilijk te begrijpen zijn omdat jullie altijd geleerd en getoond werd je emoties te verbergen en je in te houden om liefde uit te drukken. Jullie zijn liefdevolle wezens en jullie gaan tegen jezelf en het Goddelijke in door jezelf niet op liefdevolle manieren uit te drukken en speciaal via communicatie. Jullie houden je in om liefde uit te drukken en jezelf uit te drukken wegens angst - wederom zeggen wij jullie dat de hogere vibraties niet langer op angst gebaseerde emoties tolereren. Het is tijd om die "oude" manier van zijn los te laten en de liefdevolle spirit die jullie zijn te omhelzen.

Er zijn veel verschillende vormen van liefdevolle expressie en wij adviseren jullie om deze gereedschappen die je zullen helpen je waarheid uit te drukken te ontdekken. Deze gereedschappen zullen je helpen je leven te cre�ren vanuit een plaats van liefde, eerder dan uit angst of boosheid. Deze gereedschappen kunnen van alles zijn van schilderen, schrijven, muziek, dansen of elke andere creatieve uitdrukking. Elk individu zal resoneren met een andere uitdrukking en het is aan jullie om het gereedschap te vinden dat het best met jou resoneert op dit moment. Terwijl jullie met de verschillende gereedschappen werken zal je vibratie verhogen en te zijner tijd zul je beginnen nieuwe manieren van communicatie te ervaren en zul je verschillende facetten van jezelf verkennen via deze uitdrukkingen.

Wanneer jullie jezelf openen voor een hogere vibratie wordt je hart chakra geactiveerd en stroomt de energie uit naar dit centrum en straalt uit vanuit alle chakra's. Jullie zullen het gevoel hebben alsof je hart zal openbarsten wanneer het gevuld is met liefde, aanvaarding en vreugde. Deze emoties zijn eeuwenlang niet meer in op het voorfront geweest in je leven en het is belangrijk dat jullie toegang tot ze krijgen en ze gebruiken in je dagelijks leven. De patronen van het oude houden geen enkele substantie en het zal moeilijker en moeilijker voor jullie worden om op de oude manieren te werken gezien ze niet meer bestaan. Wij adviseren jullie om deze herinneringen te laten gaan en jezelf toe te staan ontvankelijk te worden voor de nieuwe vibraties. Wij hebben dikwijls over de nieuwe manier van zijn gesproken en nu zijn we hier om met jullie te werken en je het gereedschap te geven om in de Nieuwe Aarde te Leven. Al wat jullie hoeven te doen is om leiding vragen en wij zullen er zijn om je gebed te beantwoorden.

Wanneer jullie beginnen het Paradijs binnen te gaan zul je ondervinden dat jullie tot nieuwe en andere manieren van communicatie of uitdrukking zullen aangetrokken worden. In het Paradijs is iedereen onvoorwaardelijk geliefd en zonder oordeel. Er is geen angst voor falen gezien elk individu geaccepteerd wordt voor enkel dat - een individu zijn. Er zijn geen anderen om te volgen of te behagen behalve jezelf. Er zijn geen meesters gezien jullie nu de meesters en scheppers van je eigen leven zijn. Jullie zullen de overvloed, liefde, vreugde, vrede en het geluk in je eigen leven brengen. Jullie zullen niet langer afhankelijk zijn van anderen voor deze gevoelens, jullie zullen je niet langer verantwoordelijk voelen voor de emoties van anderen. In het verleden werd dit gezien als ego�sme, maar nu is het voor iedereen tijd om zich op zichzelf te concentreren en een reis van zelfontdekking binnen te gaan. Gedurende deze reis zullen jullie diegenen vinden die met je hogere vibratie resoneren en die je zullen helpen jezelf waarheidsgetrouw en zonder illusie te zien. Jullie zullen beginnen jezelf te zien als de liefdevolle, mooie ziel die je bent.

Relaties worden nu gebouwd op energie resonantie en daarom kan er enkel oprechte en liefdevolle communicatie zijn. Jullie zullen beginnen te ontdekken dat de emoties en gevoelens van liefde die jullie voor elkaar hebben wederzijds beantwoord worden en dat er geen angst voor afwijzing of falen zal zijn. Zolang jullie vibraties resoneren zo zal jullie relatie bloeien en liefdevoller worden. Wij leiden, kijken en vieren het Paradijs met jullie! Goed gedaan Aard Engelen, jullie hebben het klaargespeeld!!!

Met vele zegeningen en liefde

AA Michael

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.