Boodschappen voor januari 2005

aatalk.jpg - 26349 Bytes

Boodschap Een: "De Economische Shift van 2005":Aartsengel Michael door Celia Fenn.

Geliefden, in deze donkere en moeilijke dagen willen we jullie een boodschap brengen die mogelijk licht laat schijnen in je duisternis. Zo vele van jullie die lichtwerkers worstelen met financien. Je vraagt je af wat er gebeurd is met de overvloed die je geleerd werd te verwachten dat het van jou zijn . In plaats daarvan, zijn velen van jullie moe en wanhopig, jullie levens zijn gelimiteerd door financiele noodzaak.

De energie van de economische stroom is uit balans op deze planeet. De wetten van universele energie stromen niet langer zijn niet in staat te werken zoals ze dat deden. Maar, we willen dat jullie begrijpen dat in 2005 deze situatie gecorrigeerd zal worden. Het zal een van de wonderen zijn die je zal waarnemen als je terug kijkt naar deze tijd.

De stroom van energie genaamd geld is uit balans geshift toen de ontwikkelde wereld van het Noorden steeds meer begon te consumeren van de energie van de Planeet.Zo ontstond een vortex die de energie naar het noorden trok en creeerde rijke levensstijlen voor rijkere naties, maar creeerde armoede voor de armere Zuidelijke Naties. Deze onevenwichtigheid is toegenomen gedurende de laatste paar jaar, tot het punt waar het economische systeem op het punt staat in elkaar te klappen omdat het totaal uit evenwicht is en er is weinig stroom of uitwisseling binnenin het systeem als een geheel plaatsvindt.

Sommigen van jullie hebben gesproken over een immanente economische instorting, maar we vragen van je om een snel wonder te overwegen die gebeuren zal om deze situatie te corrigeren. In het spoor van de Tsunami ramp, geld en energie worden weggehaald uit de ontwikkelde wereld en vinden hun weg naar die onontwikkelde en worstelende landen die het ergs getroffen zijn door de Tsunami. Dit creeert een stroom van energie van geld en energie die de onevenwichtigheid helpt corrigeren.

Dit geld komt niet van voornamelijk van regeringen of banken. Het is niet onpersoonlijk belasting geld of "hulp" geld dat gemanipuleerd kan worden door banken. Het komt van gewone mensen en het gaat naar gewone mensen om te helpen hun verbrijzelde levens te herbouwen. De motivatie is mededogen, en de energie komt van de open harten van degenen die begrijpen dat hun geld een vershil kan maken.

Velen van jullie vragen waarom de Tsunami zulke verarmde gebieden raakte. Misschien is dit een antwoord. De lijnen van de energie die vertegenwoordigd worden door geld stromen naar deze landen toe, en creeeren een wonderbaarlijke stroom in de tegengestelde richting naar wat geweest is in vorige jaren. De balans is hersteld en is gecorrigeerd door gewone mensen terwijl jullie je harten opende en jullie persoonlijke kracht gebruikten om te healen en balans te brengen.

Hoe meer jullie, als lichtwerkers, jullie tijd en energie geven om deze brug van liefde en mededogen te creeeren, hoe meer jullie helpen de planetaire balans te brengen die evenwichtigheid naar de aarde zal laten terugkeren en stabiele economische condities zal creeeren voor ons allen. Als deze kanalen gevestigd zijn, zullen ze continue gebruikt worden om energetische lijnen van mededogen te maken tussen noord en zuid.

Dus, geliefden, je ziet dat ondanks de hoge prijs door lijden die de Tsunami heeft veroorzaakt, het helpt de mensen van de planeet om wakker te worden naar de natuur van onevenwichtigheid die bestaat. Als er meer lichtwerkers wakker worden en die gaan beginnen hun energieen te geven aan de evenwichtigheids poging, traumatische aarde veranderingen zullen dan onnodig zijn. Het is jullie werk nu om de energie stromend te houden zodat de toekomst meer in balans en met meer vrede zal zijn.

Boodschap 3: Boodschap van Sananda en Moeder Maria over de veranderingen op de Aarde, door Jose Correia.

Hallo iedereen Vandaag wil ik spreken over een vriendin die jullie een mooie boodschap brengt, Maria.

Mijn geliefde zonen en dochters,

Wees voorzichtig met jullie intenties omdat ze nu heel krachtig zijn. Met de toename van vrije wil kunnen jullie nu je ideale wereld cre�ren die je altijd gewenst hebt. Hoewel het kan zijn dat jullie nog veel healing te doen hebben, en hiermee bedoel ik dat jullie je verleden en je handelingen in overweging moeten nemen. Dit betekent binnen jezelf kijken en het antwoord vinden van wat jullie echt willen. Vrede en liefde voor iedereen, of geld en zekerheid voor jezelf?

De Planeet verandert radicaal, en heeft jullie nodig om te verzekeren dat de nieuwe energiestromen hanteerbaar zijn voor de meeste mensen. Jullie hoeven niet langer tegen de stroom in te roeien omdat jullie alles ter beschikking hebben om de stroom te gebruiken. Het hoofdgereedschap is natuurlijk het hart. Geloof me wanneer ik zeg dat de huidige zorgen van de drie dimensionale wereld niet meer bestaan. De focus voor Lichtwerkers nu is de alliantie van alle mensen, om de mensen deze nieuwe synergie te brengen, deze nieuwe verbinding, om te laten zien dat we allen ��n zijn en wij kunnen werken in de richting van een gezamenlijk doel, dat van harmonie brengen naar de planeet op een rustige manier zonder misbruik. Het is de angst voor schaarste die mensen hebben die hen de hulpbronnen van Moeder Aarde doet misbruiken. Wel dan, niet meer. Ze heeft genoeg van zoveel misbruik en of je het wilt of niet, ze zal evenwicht brengen.

Dan moeten jullie Haar tonen dat jullie echt om haar geven en van haar houden. Wees niet bezorgd over iets anders, omdat de antwoorden op een rustige manier naar de voorgrond zullen treden.

En zo is dit de boodschap van Maria, onze Moeder.

Mijn boodschap vandaag, beantwoordt jullie liefde voor mij. Ik wil jullie zeggen dat jullie niet alleen zijn: De planeet wordt nu bijgestaan door vele wezens van licht, zij allen helpen jullie op deze reis en naar dit beslissende punt in jullie geschiedenis. Jullie zullen hen en hun liefde voelen. Gebruik het, ontvang het en voel dat jullie het verdienen omdat het echt zo is!

Zoals ruiters in de woestijn wanneer ze een oase bereiken! ;-) (Sananda lachend)

Mijn zorg is dat jullie veel inspanningen zullen doen, en dan denken dat jullie niet de gewenste resultaten verkrijgen. Maar wie zegt tegen jullie dat de resultaten die jullie krijgen niet de perfecte zijn voor dat moment? ;-) Ik dank jullie voor jullie inspanningen en ik ben heel blij het tij te zien keren, en dat jullie je er bewust van zijn. Omdat het zal veranderen voor het beste. Hoewel, dit is de kritische fase en daarom, wil Moeder dat jullie je echt concentreren. Jullie intenties zullen nu voor een groot deel meetellen. Volg je hart, volg je intu�tie, handel ernaar, omdat de deuren altijd zullen open gaan wanneer het werk van Spirit is.

En dat is alles voor vandaag, de duiven gaan vliegen en openen de weg! ;-)

Ik hou van jullie Sananda

Klik Hier om terug te keren naar de Beginpagina.

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.