Messages for February 2005

rose.jpg - 27499 Bytes

Boodschap 2 : "De Uitdagingen van het Moment: Leven in de 5de Dimensie en de Illusies van de 3de Dimensie loslaten". Aartsengel Michael door Celia Fenn.

Geliefden, deze channel komt tot jullie op vraag van Lichtwerkers om de aard van de energie nu op dit moment te begrijpen, en waarom jullie het zo moeilijk vinden om met het leven overweg te kunnen. Niets lijkt nog te werken. Jullie voelen je in vele gevallen niet gesteund en verlaten. Jullie zijn uitgeput en verontrust, en jullie voelen je alsof je niet meer verder kunt. Wel, dit is zeer waar. Jullie kunnen niet verdergaan met een manier van leven die allereerst 3 dimensionaal is. De Aarde heeft haar transitie gemaakt en is nu vast verankerd in de 5de Dimensie. En toch gaan de meesten van jullie door met je 3 Dimensionaal leven alsof er niets gebeurd is. We weten dat de meesten van jullie verwachten dat je op een dag zult wakker worden en de veranderingen zult zien en voelen. Maar neen, een deel van jullie rol als Lichtwerkers is dat jullie de veranderingen zelf zullen cre�ren. Het is aan jullie om de waarheid en de realiteit van de 5de Dimensie te leven.

De Illusie van de 3de Dimensie in stand houden is wat de stress en uitputting onder jullie veroorzaakt. De wankelende en de uiteenvallende structuren van de oude 3de Dimensie zijn niet langer genoeg om jullie leven samen te houden. Geld en economie ondersteunen niet langer jullie leven zoals zij ooit deden. Relaties voorzien jullie niet langer van zekerheid, steun en veiligheid zoals ze ooit deden. Jullie fysiek lichaam is moe en voelt alsof het dit niet langer kan blijven doen. En wij zouden jullie willen zeggen, ja inderdaad, het is tijd om los te laten en je nieuwe realiteit volledig te omarmen.

Maar wat zelfs meer uitputtend is voor velen van jullie als lichtwerkers, is de constante schommeling tussen dimensionale realiteiten. Jullie leven je nieuwe realiteit, en toch worden jullie constant in het oude realiteitskader getrokken dat geleefd wordt door degenen rondom jullie. De constante verplaatsing van kaders en perspectieven is nog een bijkomende factor die bijdraagt aan jullie uitputting, verontrusting, en gevoel van niet gesteund te zijn.

Geliefden, wij beseffen dat de meesten van jullie een beetje van streek zijn over jullie nieuwe realiteit, en dat je wenst dat je een of andere "handleiding" had om je verder te helpen. Wel, we zullen jullie hier wat richtlijnen bieden, maar allereerst vragen wij jullie dat jullie begrijpen hoe onstabiel en grillig je realiteit op dit moment is. De mensen zijn verward en onzeker. Degenen die zich niet bewust zijn van het ascensieproces hebben geen verklaring voor wat er in hun leven gebeurt, en voelen de meeste stress en verontrusting omdat zij enkel het bewijs van het uiteenvallen en de chaos zien. Zij worden steeds meer verward en ongelukkig. Maar begrijp dat wanneer zij deze emoties voelen, zij steeds dichter bij het "ontwaken" komen en begrijpen wat echt is, en een nieuwe realiteit met jullie beginnen te cre�ren.

Hier zouden wij jullie in het kort een beknopt begrip van de 5 Dimensionale willen bieden. Het belangrijkste verschil tussen 3 Dimensionale en 5 Dimensionale realiteit is een verandering in de aard van Tijd en Ruimte en hoe ze door jullie wordt ervaren. Tijd en Ruimte waren vaste realiteiten in de 3de Dimensie. In de 5de Dimensie zijn ze vloeibaar en worden ze grotendeels als illusionair begrepen.

Tijd wordt in de 5de Dimensie waargenomen als het Eeuwige NU of heden. De cycli van dag en nacht worden gezien als mechanische markeringen van de cycli van zijn, maar hebben geen echt effect of macht over het creatieve potentieel van het Nu moment. Dit betekent dat wat je voelt en ervaart in het huidig moment de enige essenti�le belangrijke ervaring is. Het verleden en de toekomst zijn hier als zodanig niet van belang. Wat je cre�ert en ervaart op dit moment is wie en wat je bent en wat je zult zijn, tenzij je je intentie verplaatst.

Eens jullie dit principe volledig begrijpen, zullen je begrijpen hoe je het hoofd kunt bieden aan je gevoel dat er nooit genoeg tijd is om tot stand te brengen wat je moet doen. Concentreer je op het huidig moment, ervaar het ten volle in zijn nabijheid, en je zult ondervinden dat de tijd zich voor je zal uitrekken in een eeuwigheid. Ja, het klinkt magisch, maar de 5de Dimensie is een magische plaats! En weet dat waar je je aandacht op concentreert steeds krachtiger zal worden en zal manifesteren in je leven, wanneer je je steeds bewuster wordt van je kracht als scheppers van de 5de Dimensie.

Hetzelfde geldt voor ruimte. Jullie zullen steeds meer zien dat ruimte en afstand enkel illusies van het materi�le vlak zijn. Jullie zijn altijd en onmiddellijk verbonden met anderen die je ziels- en hart familie zijn, waar je ook bent op de planeet. Het Internet heeft jullie op een fysieke manier geleerd hoe de illusie van ruimte overbrugd kan worden. Jullie zullen spoedig begrijpen dat jullie binnen in jezelf de mogelijkheid hebben om deze verbindingen telepathisch te onderhouden met degenen met wie je verbonden bent.

En na dit begrip zal het begrip komen dat elk mens op het energetisch vlak altijd verbonden is met elk ander mens, en dat wat jullie een "planeet" noemen niets meer is dan een grote co-creatie van alle wezens op die planeet, de dieren en niet-voelende wezens inbegrepen. In feite is een planeet een groot creatief "knooppunt" waar vele schepper "goden" samenwerken om een "consensus" realiteit tot stand te brengen. Eens jullie dit volledig begrijpen, zullen jullie beginnen te begrijpen hoe de Paradijs Matrix te gebruiken die opgezet werd om het Paradijs van de 5de Dimensie te co-cre�ren dat jullie origineel plan voor de planeet was.

Eens jullie deze principes begrijpen, kunnen jullie voorwaarts bewegen in het Avontuur van het Ontvouwen van het Creatieve Nu Moment! Begrijp dat jullie realiteit veel sneller zal lijken te gaan omdat jullie vibratie nu hoger is. Gebeurtenissen zullen zich snel ontvouwen. De dingen zullen snel veranderen. Jullie zullen vloeibaar, flexibel en open moeten zijn voor snelle veranderingen. Jullie zullen absoluut vertrouwen moeten hebben dat je Hoger Aspect samen met Spirit weet wat je nodig hebt en waar je naartoe te brengen, en dat je dit ontvouwen met vertrouwen kunt volgen.

En uiteindelijk, zullen jullie in verbinding moeten staan met je Creatieve Passie! Dit is het enige dat jullie in deze tijd zal vooruit bewegen. Anders zul je stagneren. In de 5de Dimensie wordt je niet langer bewogen langs de "sporen" van carri�re en werk dat je ooit ondersteunde. Nu is het de energie en beweging van je creatieve passie die je vooruit zal brengen. Zijn jullie bereid de oude structuren los te laten en je te bewegen in de stroom van nieuwe creaties en nieuwe realiteiten? De omvang waaraan je vasthoudt aan oude structuren zal in exacte correlatie staan met de omvang van angst en stress die je zult voelen. Enkel wanneer je je verbindt met de stroom van Creatieve Passie zul je vooruit bewegen in je eigen Creatieve Ontvouwing. En dit is de ware essentie van de Multi-Dimensionale ervaring van Wie Je Bent en dat is het geschenk van jullie Nieuwe 5 Dimensionale Planeet.

Wij hopen dat deze boodschap jullie zal helpen de uitdagingen van jullie tegenwoordige tijd te begrijpen en sneller door deze transitie heen te bewegen naar volledige 5 Dimensionale creatieve vreugde.

Boodschap 3: "Je Goddelijk Licht Leven: De Geschenken van deze Tijd"; Lady Quan Yin door Celia Fenn.

kwanyin2.jpg Gezegende kinderen van Licht, ik kom in deze tijd van toenemend licht en bewustzijn naar jullie toe om jullie een prachtig Geschenk van de Goddelijke Bron te brengen. Het wordt tijd dat jullie je volledige essentie en geboorterecht als kinderen van licht opeisen. Het wordt tijd om het licht binnen in jullie te zien en te erkennen. En wanneer jullie dat licht van Goddelijke Passie en Compassie dat in jullie brandt zien, zullen jullie het ook in anderen gaan te zien. Want jullie zijn de kinderen van licht. In jullie 5 Dimensionale Nieuwe Aarde wordt het tijd om deze realiteit te leven en te erkennen.

Dit is de essentie van Onvoorwaardelijke Liefde en Acceptatie. Dat jullie jezelf en anderen accepteren als kinderen van licht. Dat jullie je perfectie en schoonheid zien. Dat jullie erkennen dat alles en iedereen bestaat uit perfectie en ontvouwende liefde. Dat jullie Universum een zacht, teder en welwillende plaats is, waar jullie kunnen onderzoeken en groeien op exact het juiste tempo voor jullie.

En mijn boodschap voor jullie vandaag, geliefde kinderen, is dat jullie het punt in jullie groei en ontvouwen bereikt hebben dat jullie klaar zijn om je 3 Dimensionale perspectieven van jezelf als "gewond" en "onvolmaakt" los te laten en je licht en volmaaktheid te omhelzen.

De menselijke psyche heeft de "stempel" van schuld en onvolmaaktheid gedragen sinds de Val van Atlantis. Diep binnen in jullie genetische DNA herinnering is er een gevoel van diepe schaamte en angst voor wat jullie "verkeerd" gedaan hebben in de tijd die de vernietiging van de Atlantische en Limurische continenten veroorzaakte. En zo blijven jullie dit voort spelen, hetzij in jullie sociale omgang met elkaar of je geloofssystemen. Jullie concentreren je op wat verkeerd is, op jullie fouten, problemen en schaduwen, en zo blijven jullie dit voort cre�ren in je werkelijkheid. Wanneer jullie in de Paradijs matrix energie bewegen, geliefden, zullen jullie de terugkeer van een grote glorieuze liefde en acceptatie voelen. Jullie zullen de terugkeer van jullie voor-Atlantische verbinding met de grote Onvoorwaardelijke liefde in het hart van alle dingen voelen. Maar om jullie zelf op deze werkelijkheid voor te bereiden, moeten jullie bereid zijn, lieve kinderen van licht, om een acceptatie en begrip van dat licht en zijn perfectie binnen te gaan.

Er is de laatste jaren veel nadruk geweest op "healing" en jezelf en je innerlijk Kind vinden. Maar ik vraag jullie nu te aanvaarden dat dit werk van zuivering en healing de voltooiing nadert. Het doel van dit werk was om jullie schaduwkant te ontmoeten en te integreren. Het is volbracht. Jullie hoeven je niet langer op je onvolmaaktheden en fouten te concentreren. Ascensie heeft jullie weer tot aan de deur van het Paradijs gebracht. Wanneer jullie er individueel voor kiezen om door deze deur te gaan, zullen jullie eindelijk alle diepe DNA herinneringen van schuld en onvolmaaktheid oplossen of uitwissen. Jullie moeten bereid zijn om jezelf als een perfect kind van licht te omhelzen en deze waarheid leven.

De sleutel tot dit proces is compassie. Erken waar jullie geweest zijn. En laat het dan los. Blijf er niet mee zitten, het onderzoeken en erin graven. Weet dat in de 5de Dimensie datgene waarop je je energie concentreert, zal groeien. Dus, wanneer het over je schaduw gaat, erken dat het er is, maar geef het geen energie. Laat het los. Laat het mij jullie zo uitleggen, liefste kinderen van het licht. Wanneer jullie een zwak licht hebben zijn jullie je niet bewust van het contrast tussen licht en donker, en zien jullie de schaduwen niet. Wanneer jullie een sterk en schitterend licht hebben, worden de schaduwen in een sterke verlichting geworpen. Op dit moment, neemt het Licht onder jullie toe, en jullie voelen de schaduwen meer en meer. Dit is jullie tijd van DOORBRAAK. Om eindelijk alle schaduwen als illusies los te laten en naar het LICHT te bewegen.

Weet, kinderen van licht, dat alleen LIEFDE echt is. Dat de schaduw en haar angsten en schuld geen realiteit hebben in de octaven van licht waarvoor jullie nu toegang krijgen. Maar enkel jullie, als individuen, kunnen ervoor kiezen om door deze deur te gaan in de nieuwe octaaf die op jullie planeet geboren wordt. En we weten dat er meer en meer van jullie de keuze zullen maken je 3 Dimensionale omhulsel of "kostuum" van schuld en gewondheid af te werpen en in plaats daarvan je schitterende gewaad van licht te kiezen.

En niet enkel dat van jezelf aandoen - maar ook de lichtgewaden van liefde en onvoorwaardelijke aanvaarding zien die anderen dragen!

Dit is een gezegende tijd geliefden. Ik verlaat jullie met zegeningen.

Klik Hier om terug te keren naar de Begin Pagina.

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.