Márciusi üzenetek

Ibis.jpg - 30452 Bytes

Elso üzenet: "Az ötödik dimenziós valóság megteremtése" - Michael Arkangyal Kate Spreckley közvetítésével

Ebben az idoszakban sok fénymunkás megkérdojelezi a különbözo manifesztációs eszközöket, és kísérletezik velük, vmint tanulja azt, hogy hogyan hasznosítsa az Új Föld energiáit reményei, álmai és kívánságai megvalósításához. A legutóbbi csillagkapunak és a Paradicsom energiák érkezésének köszönhetoen ismét új és izgalmas eszközöket tanultok meg használni, hogy megteremtsétek valóságotokat. A delfinek és a bálnák magasabb tudatossága is dolgozik veletek, és segítenek abban, hogy hozzáférjetek ehhez a magasabb tudatossághoz és új energiához oly módokon, melyek hasznosak és elorevivok.

Egyszeruen kifejezve a manifesztáció azt jelenti, hogy energiát vesztek a tudatosság különbözo dimenzióiból vagy szintjeirol, majd összefonjátok ezt az energiát a szavak, a gondolatok és a cselekedetek által. Ahhoz, hogy manifesztáljátok a teremtéseiteket, szükség van arra, hogy kapcsolatba lépjetek más energiákkal, melyek veletek dolgoznak ebben az idoszakban. Jelenleg az Angyali Birodalmakkal, az Isten és az Istenno archetípusokkal, vmint az elementál energiákkal dolgoztok együtt.

Ezek az energiák vegyítve a ti energiáitokkal rendkívül hatásosan segítenek megteremteni és manifesztálni a vágyott változásokat. A manifesztációnak a napi rituálé fontos eszköze, és a szertartások, rituálék és az összekapcsolódás a különbözo energiákkal segítenek megteremteni álmaitokat.

A legfontosabb kulcs ahhoz, hogy hatékonyan manifesztáljátok álmaitokat, a saját hatalmatokba vetett hit, a hit abban, hogy rendelkeztek az erovel ahhoz, hogy pozitív, szeretetteli és boséget hozó változásokat teremtsetek az életetekben. Addig, míg a tudatalattitok hitrendszerét nem tudjátok teljesen átprogramozni, a manifesztációitok lassabban nyilvánulnak meg. Ezt az átprogramozást elkezdtétek a gyógyítás és az elengedés folyamatával, és az energiáitok most szabadon áramolnak, és a vágyott eredmények és változások gyorsabban következnek be.

A manifesztáció egyik leglényegesebb eleme akkor lesz nyilvánvaló, ha beléptek a szívetekbe, és a tiszta szeretet és fény ezen helyérol élitek életeteket. Ha teljesen megnyitottátok a szívközpontotokat, akkor sokkal inkább részesei lesztek vágyaitok manifesztálásának. Ha a szívközpontból éltek és teremtetek, akkor nagyobbra tudjátok nyitni az ajtót a kreatív agyféltekéhez és a tudatalattihoz. Elkezdtek egy hidat építeni a kreatív jobb agyfélteke és az elemzo bal agyfélteke között.

A társadalmatoknak és a kultúrátoknak köszönhetoen a bal agyfélteke volt a domináns, és rendszerint az irányított. A bal agyfélteke szoros kapcsolatban van a tudatos elmével, és csak a realitásokkal foglalkozik. Az agynak ez a fele az, ami magunkat vagy másokat bunösnek láttat, illetve ami kritizál minket és másokat.

A kreatív jobb agyfélteke eszköze teljes mértékben az imagináció. Muvészi, vizuális és kreatív. A bal és a jobb agyfélteke között egyensúlyt kell teremteni, hogy segítsenek gyakorlati, imaginatív és morális módokon teremteni. A jobb agyfélteke segítségével tudsz összeköttetésbe lépni az eroteljes hittel, ami összekapcsol az Angyali Birodalmak, az Isten és Istenno archetípusok és az elementálok különbözo energiáival. Ez az agyfélteke teremti meg a manifesztációkat is.

Rendkívül keményen dolgoztatok, hogy eltávolítsátok a régi mintákat, a kudarc és az elégedetlenség gondolatformáit, a blokkokat, melyek gátoltak titeket abban, hogy higgyetek a nem látható dolgokban. Most itt az ideje, hogy kapcsolatot építsetek ki a bal és a jobb agyfélteke között, hogy együtt dolgozhassanak azért, hogy megteremtsék és manifesztálják vágyaitokat, kívánságaitokat és álmaitokat.

Ahhoz, hogy megépítsétek ezt a hidat, fontos, hogy átgondoljátok a bal agyféltekétekkel, hogy milyen változásokat vagy vágyakat szeretnétek teremteni az életetekben. Ebben az idoszakban nagyon eroteljesek az energiák, és jó, ha a régi mondást: "Légy óvatos, mit kívánsz" szem elott tartjátok. Az emberi akaratero igencsak valós és eroteljes eszköz, ám a jobb agyfélteke imaginációja ad neki irányt. Az Univerzum nem véletlen tényezok összessége, hanem egy rendezett rendszer, ami kapcsolatban van mindennel. Ennek a megértése, és az ezekkel a mintákkal való munka lehetové teszi, hogy dolgozzatok a különféle energiákkal, hogy megteremtsétek vágyaitokat, kívánságaitokat és álmaitokat.

A magasabb dimenziók energiái elérhetok az emberiség számára, hogy katalizátorként használjátok oket a tudatosság megemeléséhez. Ha ezekkel az energiákkal dolgoztok, az változásokat idéz elo a közvetlen környezetetekben és a kollektív tudatosságban. Ez nagyon egyértelmuen látható abban, ahogy a bolygó különbözo pontjain élo fénymunkásoknak sikerült megemelniük a kollektív tudatosságot, és a bolygó tudatosságát úgyszintén. Mind éberebbekké váltatok, és jobban tudatában vagytok a valóságnak, melyet teremtetek. Mindössze arra kérünk titeket, hogy folytassátok az Új Föld megteremtését és manifesztálását szeretettel, fénnyel és nevetéssel!

Boldog teremtést!

Michael Arkangyal

Második üzenet: "Az Indigó serdülok és tizenévesek: az egzisztenciális krízis, és hatása a családra" - Michael Arkangyal Celia Fenn közvetítésével

Tizennyolc éves fiamat bipolárisként (mániás depresszió) diagnosztizálták, bár jelenleg elutasítja az orvosokat. Majdnem minden nap iszik és füvezik. Tegnap este az 500 fokos sütoben hagyott egy pizzát 5 órán keresztül, és arra ébredtünk, hogy fuldoklunk a füsttol. O a kanapén feküdt beájulva, gondolom, az ivástól. A másik fiam kelt fel és oltotta el a tüzet, még épp idoben. Rendszeresen veszélybe sodorja a család többi tagját kriminális tetteivel. Több szakember is azt javasolta, hogy kérjük meg, hogy költözzön el otthonról. Véleményem szerint az még rosszabb lenne neki. De talán nem. Mit gondolsz? Úgy érzem, nem tudok segíteni neki. Mindent megpróbáltunk, amit csak tudtunk, és sok…

Kedveseink, ez egy kétrészes közvetítés elso része, melyben egy olyan témával és problémával foglalkozunk, mely sok Indigó serdülot érint. A közvetítésnek az Indigók "egzisztenciális krízise" címet adtuk, mivel ez a létezés krízise, melyet sok Indigó megtapasztal tizenéves kora közepétol a végéig.

15-16 éves kor környékén gyakran elofordul, hogy a fiatal Indigó felnott depressziós lesz, vagy neurotikus viselkedést produkál, és destruktív vagy önpusztító mintákat kezd követni. Néha ezeket a mintákat befelé fordítja, ám gyakran egyaránt kifelé is irányul. Ebben az esetben a destruktív energiákat a család többi tagja is érzi és tapasztalja, és a család békéje és stabilitása összetörik. Szélsoséges esetben az Indigó a destruktív mintákat a nagyobb közösségekbe is beviszi, és "problémaforrássá" válik.

Mi, a közvetítok és a spirituális segítségnyújtással foglalkozók, oly sok szülovel találkozunk, akik mély aggódást éreznek, mert nem tudják, mit kezdjenek a destruktív viselkedéssel. Ezek a minták magukban foglalhatják a depressziót, a mentális zavarokat, a droghasználatot, az antiszociális viselkedést, a lázadást, sot az eroszakot is. Sok gyengéd és szereto szülo teszi fel a kérdést: "Miért történt ez?" és "Mit csináltunk rosszul?". Reméljük, választ tudunk adni pár kérdésetekre, és tudunk adni pár vezérfonalat, hogy hogyan kezeljétek ezeket a szituációkat.

Az Indigó lélek és az egzisztenciális krízis

Elsoként, szülokként meg kell értenetek a fiatal Indigó tinédzser lelkét. Ok fejlett létezok, és a lelkük valószínuleg magasabb vibrációs szinten rezeg, emiatt közelebb van Istenhez/a Forráshoz, mint a tiétek. Emiatt van bennünk egy belso érzékelés vagy tudás, ami tudja, ha valami nem jó nekik, vagy nem muködik számukra. Lehet, hogy ezt nem képesek tökéletesen kifejezni, ám a tudás ott van.

Ez különösen akkor tör elo, ha szembesülnek a szabályokkal, eloírásokkal, és az élet egy olyan módjával, amit a társadalom meghatároz. Az Indigó lélek lázad a bezártság és a fékezo erok ellen. Keresi önnön lényegének a kifejezését isteni szikraként, a szabadságban és az örömben. Ám amit kap, az gyakran egy fojtogató és unalmas rendszer, amit "iskolának" hívnak, ami arra törekszik, hogy elfojtson minden individualizmust, és a viselkedés és a gondolkodás hagyományos formáihoz alkalmazkodóvá nevelje oket. Ezt követi a "munka" vagy "karrier", ahol ezek a minták a túlélés formáivá kristályosodnak, ahol bizonyos tevékenységeket pénzzel jutalmaznak. Igen, az Indigó tinédzser vagy kamasz ilyennek látja az életeteket, és oktatási rendszereteket valamint a karriert.

Valóban, az Indigó kamasz és tinédzser rátok néz, a szüleitekre, valamint a közösségre, és olyan embereket lát, akik elvesztették szabadságukat és szenvedélyüket, akik rutinszeru és izgalomtól mentes életet élnek, ami a túlélésen alapszik a pénzkeresés által. Az Indigó azonban tudja, hogy ez NEM az, amiért o a bolygóra érkezett.

Néhány Indigónak megvan az ereje ahhoz, hogy megtalálja saját útját a szenvedélye és egyéni kifejezése felé. Ám sokan teljesen a rendszer csapdájában érzik magukat, és nem látnak jövot önmaguk számára. Ekkor kezdodik az egzisztenciális krízis…

Depressziósak és dühösek lesznek, és talán alkoholban és a drogokban keresnek menedéket. Néhányan elutasítják, hogy iskolába menjenek vagy munkát keressenek. Egyre általánosabb az Indigók között, hogy csak otthon ülnek. Néhány esetben ez a társadalomból való kivonulás különféle szerek használatával és lázadással párosul, ami nagyon boldogtalan otthoni légkört teremt minden érintett számára.

A szituáció kezelése: oszinteség és az én visszatükrözése

A probléma megoldásának elso lépése annak az elismerése, hogy ez nem csupán egy "problémás gyerek" ügye, hanem ez egy csoportos, az egész családot érinto dolog. A nem muködo mintákat követo tinédzser vagy kamasz egy olyan probléma tüneteit mutatja, ami része a családnak, mint egységnek.

A ti - felnottek - viselkedésetek és döntéseitek a közösségben és a materiális kultúrában az okok, melyek a betegségnek és a boldogtalanságnak ezen a mély mintáit teremtették. Döntéseitek mérgezoek a gyerekre nézve, és szükség van arra, hogy ezzel szembenézzetek és elismerjétek. A döntéseitek gyakran számotokra is mérgezoek, ám ti elnyomtátok ezeket a reakciókat, hogy beilleszkedjetek és boldoguljatok. Az Indigó gyermek nem fogja az elfojtás és a szenvedély elvesztésének útját követni, ahogy azt ti tettétek, ám visszatükrözi nektek ezeket a nem muködo minták követése által.

Az Indigó létezo spirituális "küldetése", hogy a rosszul muködo dolgok "tükréül" szolgáljon a társadalomban, hogy ezeket a mintákat valami kiegyensúlyozottabbal és egészségesebbekkel helyettesíthessétek. Hogy ez mi, majd kiderül. Még a változások és az átalakulások periódusában vagytok, és amit a családon belül éreztek, azt egy másfajta életvitel "születési fájdalmaihoz" hasonlíthatnánk. Addig is, a gyermeked üzenete számodra a következo: "Az életformád nem muködik számomra. Én képtelen vagyok így élni." Ahogyan válaszoltok erre, az meghatározhatja jövobeni életútját.

Ne próbáljátok arra kényszeríteni a tinédzsert, hogy beilleszkedjen. Ez csak még több sérülést, még mélyebb traumát okoz. A krízis szituáció azért állt elo, mert a tinédzser nem tudja kommunikálni felétek szükségeit és érzéseit, és kétségbeesett.

Egyszerre van dolgotok egy kétségbeesett és sérült magas vibrációjú lélekkel, valamint egy nem muködo mintákat követo és dühös tinédzserrel. A következo két lépést ajánljuk, hogy kövessétek, ha ilyen szituáció áll elo a családotokban.

1. A fizikai problémák kezelése

Ha a tinédzser drogproblémákkal küzd vagy depressziós, akkor szükség van megfelelo professzionális tanácsadás és kezelés igénybevételére. Ilyenkor mélyen levo boldogtalanság és alkalmatlanságérzet van a háttérben, és szükség van a megszólításukra és a gyógyításukra.

Amikor az Indigó a krízis tüneteit produkálja, akkor nagy mennyiségu fájdalom és sérülés van jelen, amit csak megfelelo segítséggel lehet meggyógyítani. Fontos, hogy megtaláljátok a kello segítséget. Az antidepresszánsokkal és a Ritalinnal való gyógyszerezés nem a megfelelo segítség. Lehet használni gyógyszereket, ám ezt gyógyító és szeretetteljes tanácsadás kell, hogy kísérje.

Sok esetben a családot is be kell vonni a gyógyítási folyamatba.

Kedveseink, ez a jövo társadalmának egy új megértése lesz. Hogy a család egyik tagjának a "problémája" az egész család egyensúlytalansága. Így az egész család gyógyítását és kiegyensúlyozását fogjátok keresni, nemcsak azét az egy tagét, aki az egyensúlytalanság tüneteit mutatja.

2. Pozitív alternatívák biztosítása, a bizalom és a türelem szerepe

Szülokként az a szerepetek, miután kezeltétek a krízis fizikai megnyilvánulásait, hogy pozitív alternatívákat kínáljatok, és hogy bízzatok és legyetek türelmesek.

A világ gyorsan változik. Az Indigók számára egyre kényelmesebbé válik. Nemsokára sok Indigónak már nem kell átmennie a krízisen, hogy eldönthesse, hogyan akarja élni az életét. Nektek, szüloknek, gondoskodóknak és tanítóknak engednetek kell, hogy meghozzák saját döntéseiket. Meg fogjátok tanulni, hogy hogyan bátorítsátok oket, hogy döntéseket hozzanak, és hogy hogyan tudjátok támogatni döntéseiket. Segíteni fogtok, hogy fejlesszék belso szenvedélyüket és a bennük élo tüzet, ha ti is felismeritek és meggyógyítjátok belso szenvedélyeteket és tüzeteket.

Ám most tanuljatok meg gyengédek lenni hozzájuk. És türelmesek. Adjátok át a családot érinto szituációt a Szellemnek és az Angyaloknak gyógyításra és kiegyensúlyozásra, és engedjétek, hogy végbemehessen a gyógyulás, hozzon bármit. Meg fogjátok tapasztalni, hogy a családban mindegyikotöknek változtatásokat kell tenni, és újra kell gondolni életeteket. És ha átadtátok gyógyításra a szituációt, akkor bízzatok benne, hogy bekövetkezik a gyógyulás.

Tanuljatok meg együtt élni az Indigó gyermeketekkel a mindennapokban, és ne a jövojén aggódjatok. Ünnepeljétek a gyógyulását és az eredményeit, még ha ezek csekélyek is ebben az idoszakban. Ünnepeljétek a lényüket - és ne állítsatok eléjük olyan követelményeket és kívánságokat, melyeket valószínuleg nem tudnak teljesíteni.

Értsétek meg, hogy ha olyan gyengédek és szeretetteljesek vagytok, amennyire ezt a szituáció engedi, akkor ok is ilyenek lesznek. Engedjétek, hogy a gyengédség, kedvesség és tisztelet része legyen kölcsönös interakcióitoknak. Ha ez az energia megteremtodik, akkor csodák történhetnek. A gyógyulás csodáját fogjátok megtapasztalni a "problémás" Indigótokban. A krízist úgy lehet meggyógyítani, ha elismeritek, hogy azért van jelen, hogy titeket is gyógyítson és tanítson. Mindaz, amit kérünk, kedveseink, az együttmuködésetek, és a spirituális vezetokbe és az angyalokba vetett bizalmatok. Itt vagyunk, hogy segítsünk!

Harmadik üzenet: "A tudatosság kiterjesztése a hatodik dimenzióba" - Michael Arkangyal Celia Fenn közvetítésével

Kedveseink, egy csodálatos ajándékról szeretnénk nektek beszélni, amivel élhettek már, mint fénymunkások. Március 5-e óta, a Paradicsom Háló létrehozása óta lehetové vált számotokra, hogy kiterjesszétek tudatosságotokat a hatodik dimenzióba.

A Föld teljesen rögzült az ötödik dimenziós mátrixában. A bolygó készen áll arra, hogy támogassa az embereket a hatodik dimenziós tudatossággal.

Azok, akik úgy döntöttetek, hogy elfogadjátok az "emelkedést" ebben az idoszakban, hogy így a Hatodik Dimenziós Emberek elso hulláma legyenek, valószínuleg megtapasztaltak néhányat az alábbi tünetek közül:

A hatodik dimenzió ajándéka, kedveseink, a pszichikus és telepatikus képességek növekedése lesz. Egyre inkább tudatában lesztek a Fény Finom Létezoinek, akik a Magasabb Dimenziós Birodalmakban lakoznak.

És tudatába kerültök annak, hogy ok is a "családotok" és "rokonaitok" a Föld bolygón.

Tehát… drága Fénymunkások… ünnepeljétek megérkezéseteket a hatodik dimenzióba. Ez a Magasabb Ártatlanság és Szeretet frekvenciája, a Paradicsom energiája, amivé az Új Föld lesz.

Fordítás dátuma: 2005-03-21

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.