Boodschappen voor Maart 2005

Ibis.jpg - 30452 Bytes

Boodschap 1: Je Vijf Dimensionale Realiteit Manifesteren: Aartsengel Michael door Kate Spreckley

Vele lichtwerkers vandaag stellen zich vragen en experimenteren met verschillende manifestatiemiddelen en leren de Nieuwe Aarde energieŽn te gebruiken om hun hoop, dromen en wensen te manifesteren. Vanwege de laatste sterrenpoort en de influx van Paradijsenergie, leren jullie weer nieuwe en opwindende manieren om jullie realiteit te manifesteren. Het hoger bewustzijn van de dolfijnen en walvissen werkt met jullie samen en helpt jullie toegang te krijgen tot dit hoger bewustzijn en de nieuwe energie op manieren die heilzaam en hulpvol zijn.

In simpele woorden, manifestatie neemt energie uit verschillende dimensies of niveaus van bewustzijn en weeft deze energie samen via woorden, gedachten en toepassing. Om jullie manifestatie te creŽren moeten jullie je verbinden met de andere energieŽn die op dit moment met jullie samenwerken. Op dit ogenblik werken jullie met de Engelen Rijken, de God en Godin archetypes en de elementaal energieŽn.

Deze energieŽn en jullie energieŽn gecombineerd, zijn extreem krachtig om je te helpen je gewenste veranderingen te creŽren en manifesteren. Dagelijks ritueel is een belangrijk hulpmiddel wanneer het aankomt op manifestatie en ritueel en verbinding met verschillende energieŽn zal jullie helpen je dromen te creŽren.

De hoofdsleutel om jullie droom effectief te manifesteren is in je eigen kracht te geloven en de kracht die je hebt om positieve, liefdevolle en overvloedige verandering in je leven te creŽren. Totdat jullie in staat zijn je onderbewustzijn te herprogrammeren om te geloven, zal het langer duren vooraleer jullie manifestaties tot stand zullen komen. Jullie zijn het proces van healing en loslaten begonnen en nu vloeien jullie energieŽn vrijelijk en de gewenste resultaten zullen sneller manifesteren.

Een van de meest belangrijke delen van manifestatie komt wanneer jullie je hart zijn binnengegaan en leven vanuit deze plaats van pure liefde en licht. Eens jullie je hartcentrum volledig geopend hebben worden jullie meer betrokken bij de manifestatie van je verlangens. Door te leven en te creŽren vanuit je hartcentrum zijn jullie beter in staat de deuren tot je creatieve geest en onderbewustzijn te openen. Jullie beginnen effectief het creatieve rechterbrein met het analytisch linkerbrein te overbruggen.

Door jullie maatschappij en cultuur is het linkerbrein overheersend en over het algemeen in controle geweest. Het is dicht verbonden met de bewuste geest en handelt volledig in realiteit. Het is ook de kant van het brein dat ons schuldig en kritisch doet voelen over onszelf en anderen.

Het creatieve rechterbrein behoort volledig tot jullie verbeelding. Het is artistiek, visueel en creatief. Het linker- en rechterbrein moeten in evenwicht gebracht worden gezien zij jullie helpen te creŽren en manifesteren op praktische, fantasierijke en morele wijze. De rechterzijde staat jullie toe je te verbinden met het krachtig geloof dat jullie verbindt met de verschillende energieŽn van het Engelen Rijk, de God en Godin Archetypes en de elementalen. Dit is ook de kant van het brein dat de manifestaties creŽert.

Jullie hebben allen extreem hard gewerkt om oude patronen en gedachtevormen van mislukking, ontevredenheid en ontbreken van geloof in wat niet gezien kan worden te elimineren en nu is het tijd om het linker- en rechterbrein te verbinden en te overbruggen zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om jullie verlangens, wensen en dromen te creŽren en te manifesteren.

Om de brug te creŽren is het heel belangrijk jullie redenen echt te overwegen, door jullie linkerbrein te gebruiken, welke veranderingen of verlangens jullie in je leven wensen te manifesteren. De energieŽn op dit moment zijn heel krachtig en het oude gezegde "Wees voorzichtig met wat je wenst" zou echt in acht gehouden moeten worden. De menselijke wilskracht is heel reŽel en krachtig maar wordt geleid door de verbeelding van het rechterbrein. Het Universum bestaat niet uit kansfactoren maar is een geordend systeem dat beantwoordt aan alle dingen. Dit begrijpen en met deze patronen werken zal jullie in staat stellen met alle energieŽn te werken om jullie verlangen, wens of droom te creŽren.

De energieŽn van de hogere dimensies zijn hier voor de mensheid als katalysator te gebruiken om het bewustzijn te verhogen. Met deze energieŽn werken zal veranderingen brengen binnen jullie eigen omgeving en dat van het collectieve bewustzijn. Dit ziet men heel duidelijk op de manier hoe Lichtwerkers over de hele wereld het hebben klaargespeeld het collectieve bewustzijn alsook het bewustzijn van de planeet zelf te verhogen. Jullie zijn allen bewuster geworden van de realiteit die jullie creŽren. Wij vragen jullie enkel voort te gaan met jullie Nieuwe Aarde te creŽren en te manifesteren met liefde, licht en lach!

Prettige manifestatie!

AA Michael

Boodschap 2: de Indigo Adolescent en Tiener: de ExistentiŽle Crisis en haar Effect op de Familie: Aartsengel Michael door Celia Fenn

Bij mijn achttien jarige zoonÖ.. werd bipolaire stoornis vastgesteld, al weigert hij tegenwoordig medicatie. Hij maakt bijna dagelijks misbruik van alcohol en marijuana. Gisterenavond liet hij de pizza oven op 500 graden staan gedurende 5 uur en wij werden allemaal al stikkend van de rook wakker. Hij was in zwijm gevallen op de sofa, ik denk door het drinken. Mijn andere zoon werd wakker en bluste het vuur juist op tijd. Hij heeft ook de rest van onze familie voortdurend in gevaar gebracht door zijn criminele activiteiten. Vele professionelen hebben ons aangeraden hem te vragen het huis te verlaten. Mijn zorg is dat hij dan zal verergeren. Maar misschien ook niet. Wat denken jullie? Ik voel mij hulpeloos om hem te helpen. Wij hebben alles geprobeerd wat we konden, en dat is heel veelÖ Geliefden, dit is de eerste van een tweedelige channelling die de kwesties en problemen van vele Indigo adolescenten zal bespreken. Wij zullen het onderwerp van deze channelling de Indigo "existentiŽle crisis" noemen, gezien het een crisis van bestaan is dat vele Indigo's in hun midden tot late tienerjaren beÔnvloedt.

Dikwijls, rond een jaar of 15 of 16, kan de jonge Indigo volwassene in een toestand van depressie of neurotisch gedrag terechtkomen en destructieve of zelfvernietigende gedragspatronen beginnen manifesteren. Soms kunnen deze patronen alleen naar binnen gekeerd zijn maar dikwijls kunnen zij ook naar buiten geconcentreerd worden. In dit geval zullen de destructieve energieŽn door de familie gevoeld en ervaren worden en de vrede en stabiliteit van de familie verpletteren. In extreme gevallen kunnen Indigo's hun destructieve patronen naar grotere gemeenschap overbrengen en "probleemgevallen" worden.

Wij, het channel en de spirithelpers, zien zoveel ouders die zoveel leed hebben omdat zij dit destructief gedrag niet aankunnen. Dit kan depressie, mentale ziekte, druggebruik, asociaal gedrag, rebellie en zelfs geweld inhouden. Velen onder jullie die zachte en liefdevolle ouders zijn vragen zich af "Waarom is dit gebeurd?" en "Wat hebben wij verkeerd gedaan?". Wij hopen hiermee enkele van jullie vragen te beantwoorden en jullie enkele richtlijnen te geven hoe met deze situaties om te gaan.

De Indigo Ziel en de ExistentiŽle Crisis

Allereerst moeten jullie als ouders de ziel van jullie Indigo tiener begrijpen. Zij zijn geavanceerde wezens, en hun ziel is van een hoger vibratie en dus dichter bij de God/Bron vibratie dan die van jullie kan zijn. Hierdoor hebben zij een innerlijk gevoel of weten wanneer iets niet goed is voor hun of niet voor hen werkt. Ze zijn misschien niet in staat om het duidelijk uit te drukken, maar het weten is er.

Dit is vooral toepasbaar wanneer het aankomt op regels, reglementen en een manier van leven die vooraf bepaald wordt door de maatschappij. De Indigo ziel rebelleert tegen beperking en begrenzing. Zij zoekt de uitdrukking van haar essentie als goddelijke vonk in vrijheid en vreugde. Wat zij krijgt is meestal een verstikkend en saai systeem, "school" genaamd dat probeert alle individualisme te onderdrukken en haar conform te maken aan een of ander conventioneel patroon van vastgelegd gedrag of denken. Dit wordt gevolgd door "werk" of "carriŤre" waar deze patronen gekristalliseerd worden in vormen van overleving waar zekere handelingen beloond worden met geld. Wel, dit is hoe jullie Indigo tiener of adolescent jullie leven en jullie systeem van opvoeding en carriŤres ziet.

Want ja, inderdaad, de Indigo adolescent en tiener kijkt naar jullie, zijn of haar ouders en de gemeenschap, en ziet mensen die hun vrijheid en passie verloren hebben en een routine en onopwindend leven leiden gebaseerd op overleven door geld verdienen. De Indigo weet dat dit NIET hetgeen is dat hij of zij op de planeet kwam doen! Sommige Indigo's hebben de kracht om hun eigen pad te vinden in passie en individuele uitdrukking. Maar velen voelen zich compleet gevangen in het systeem en zien geen toekomst voor zichzelf. Dit is wanneer de bestaanscrisis begintÖ

Ze worden depressief en boos en kunnen hun toevlucht zoeken in alcohol- en drugmisbruik. Sommigen weigeren naar school te gaan of werk te vinden. Het wordt toenemend normaal voor Indigo's om gewoon thuis te zitten. In sommige gevallen gaat deze niet-deelname aan de maatschappij gecombineerd met druggebruik en rebellie, wat een diepe ongelukkige thuissituatie teweegbrengt voor alle betrokkenen.

De Situatie Hanteren: Eerlijkheid en Zelf-Bezinning

De eerste stap om met het probleem om te gaan is te erkennen dat het niet enkel het geval van een "probleemkind" is, maar dat het een groep- of familiekwestie is. De verstoorde tiener of adolescent vertoont de symptomen van een probleem dat deel uitmaakt van de familie als eenheid.

Het zijn jullie gedrag en keuzes als volwassenen in de gemeenschap en binnen een materialistische cultuur die deze diepe patronen van ziekte en ongelukkigheid hebben gecreŽerd. Jullie keuzes zijn giftig voor je kind en jullie moeten dit onder ogen zien en erkennen. Dikwijls zijn jullie keuzes giftig voor jezelf maar jullie hebben deze reacties onderdrukt in jullie noodzaak je aan te passen en te slagen. Jullie Indigo kind zal het pad van onderdrukking en verlies van passie niet volgen zoals jullie dat gedaan hebben, maar hij of zij zal het naar jullie terugspiegelen in hun eigen verstoorde patronen.

Het is de spirituele "missie" van het Indigo wezen om te functioneren als "spiegel" voor de verstoring in de maatschappij, zodat het vervangen kan worden door iets dat meer in evenwicht en gezond is. Wat dat kan zijn moet zich nog uitwijzen. Jullie bevinden je nog steeds in een periode van verandering en transitie, en wat jullie binnen je families voelen kan lijken op "geboortepijn" van een andere levenswijze. Ondertussen is de boodschap van jullie kind dit: "jullie manier van leven werkt niet voor mij; ik kan dit niet doen". Hoe jullie reageren kan zijn of haar toekomstig pad in het leven bepalen.

Probeer niet de tiener zich te doen aanpassen. Dit zal enkel meer en dieper trauma creŽren. De crisissituatie is naar boven gekomen omdat de tiener zijn of haar behoeften of gevoelens niet kan uiten en in wanhoop is gevallen.

Jullie hebben te maken met een Hoger Vibrationele ziel in trauma en wanhoop, alsook een verstoorde en boze tiener. Dit zijn de twee stappen die wij jullie aanraden te volgen om mee te werken wanneer deze situatie zich voordoet in jullie familie.

1. Omgaan met de Fysieke Problemen

Wanneer de tiener afhankelijk is van drugs of depressief is dan moeten deze kwesties gehanteerd worden via geschikte professionele therapie en behandeling. Er zijn diepzittende kwesties van ongelukkigheid en ontoereikendheid die behandeld en geheeld moeten worden.

Tegen de tijd dat de Indigo de symptomen van de crisis manifesteert, is er een groot deel pijn en beschadiging die enkel geheeld kunnen worden door geschikte professionele hulp. Het is belangrijk om het juiste soort hulp te vinden. De tiener aan anti-depressiva of Ritalin zetten is niet het juiste soort hulp. Medicatie kan gebruikt worden, maar ze moet gebruikt worden naast helende en liefdevolle therapie.

In vele gevallen zal de familie deel uit moeten maken van het genezingsproces.

Geliefden, dit zal een nieuw begrip zijn voor jullie toekomstige maatschappij. Dat een familie een "probleem" zal bezitten in ťťn van haar leden als onevenwichtigheid in de familie. Zij zullen genezing en evenwicht voor de hele familie zoeken en niet enkel voor degene die de symptomen van de onevenwichtigheid vertoont.

2. Positieve Alternatieven Voorzien en de Rol van Vertrouwen en Geduld

Jullie rol als ouders, nadat jullie de manifestaties van de crisis behandelt hebben, zal zijn positieve alternatieven aan te bieden en vertrouwen te hebben en geduldig te zijn.

De wereld verandert snel. Het wordt voor Indigo's comfortabeler met de dag. Spoedig zullen vele Indigo's niet meer in crisis hoeven te gaan om duidelijk te maken hoe ze hun leven willen leven. Jullie, als ouders en verzorgers en leraren, zullen hen toestaan hun eigen keuzes te maken. Jullie zullen hen leren zich te bekwamen in keuzes maken en ze in hun keuzes te steunen. Jullie zullen hen helpen hun innerlijke passies en vuur te ontwikkelen wanneer jullie je eigen innerlijke passies en vuur helen en erkennen.

Maar voorlopig, leer om lief voor ze te zijn. En geduldig. Geef de situatie in jullie familie over aan Spirit en de Engelen voor healing en om weer in evenwicht te brengen, en sta het helingproces toe wat het ook opbrengt. Jullie zullen ondervinden dat jullie allen in de familie veranderingen zullen moeten maken en jullie leven overdenken. Maar, eens jullie de situatie overgegeven hebben voor healing, vertrouw dan dat het geheeld zal worden.

Leer van dag tot dag te leven met jullie Indigo, eerder dan angstig te zijn voor hun toekomst. Vier hun healing en hun prestaties ook al zijn ze op dit moment klein. Vier hun wezen - en eis niets van hen dat ze onmogelijk kunnen vervullen.

Begrijp dat wanneer jullie zo rustig en liefdevol zijn als de situatie toelaat, zij het op hun beurt ook zullen worden. Laat vriendelijkheid en aardigheid en respect een deel van jullie wederzijdse interacties worden. Eens deze energie ingeleid wordt kunnen wonderen gebeuren. Jullie zullen een wonder van healing in jullie "probleem" Indigo zien. De crisis kan geheeld worden wanneer jullie erkennen dat het er is om jullie te leren alsook te helen. Al wat er gevraagd wordt, geliefden, is jullie medewerking en jullie vertrouwen als ouders met jullie Spirit gidsen en engelen. Wij zijn hier om te helpen!

Klik Hier om terug te keren naar de Beginpagina.

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.