Boodschappen voor April 2005

starleaves.jpg - 68799 Bytes

Boodschap 1: "De Geschenken van Pasen/Wesak 2005 : De Energie van de Grote Moeder activeert de Planeet": Quan Yin door Celia Fenn.

Geliefden, wij brengen jullie Planeet op dit tijdstip een groot geschenk. De energie van de Grote Moeder daalt vanuit het Galactisch Centrum neer op de Planeet, en ik, Quan Yin, ben hier om jullie te helpen je hart en je dieper wezen voor deze nieuwe liefdevolle energie�n te openen.

Tussen de Nieuwe Maan van 8 april en de Volle Maan op 24 april, wat de Wesak Volle Maan is, zal de energie van de Witte Tara zich op de Planeet manifesteren. Tussen de Nieuwe maan van 8 mei en de Volle Maan van 22 mei, zal de energie van de Groene Tara zich op de Planeet manifesteren.

Dit is een groot geschenk voor de Nieuwe Aarde, want de energie van de Tara is de verlichte en medelevende energie die de Vrouwelijke tegenhanger van de Boeddha is. De Tara's brengen een zachtheid en liefde voor de mensheid en de planeet die de inspanningen zal motiveren en versterken om de Nieuwe Aarde te cre�ren en te vestigen op de matrix die neergelegd werd door de Phi Poort energie�n als het Paradijs Rooster.

Toen jullie het heilig feest van Pasen gepasseerd waren, hebben jullie een verhoogd gevoel van het Christusbewustzijn ervaren, en het pad van het medelevend en verlicht wezen dat Christus was. En op dit tijdstip stroomt de energie van Maria Magdalena en Moeder Maria in de richting van de planeet om het vrouwelijke in de harten van de mensen te activeren. Nu, wanneer jullie in de richting van Wesak bewegen, beginnen jullie de medelevende en verlichte energie te ervaren dat het pad van de Boeddha was. En jullie ervaren ook de energie van de Goddelijke Tara's.

De energie van Tara is al een lange tijd op jullie planeet, maar nu rijst ze omhoog in jullie bewustzijn om je te helpen met de veranderingen die moeten komen. Haar naam betekent "ster" in het Sanskriet, hetgeen haar oorsprong in de sterren aanduidt. Maar haar naam kan ook "brug" of "overtocht" betekenen, wat nu haar nieuwe rol als brug of oversteekpunt voor de Vrouwelijke Energie aanduidt terwijl het de Nieuwe Aarde binnenkomt.

tank3.jpg Witte Tara, de eerste energie die binnenkomt, is de godin van Compassie en Barmhartigheid. Zij brengt een grote gevoeligheid mee voor het lijden van de mensen op de Planeet, en haar geschenk is het geschenk van Genezing. Zij brengt gezondheid, lang leven en schoonheid mee. Ware geschenken voor de Nieuwe Aarde. Wanneer haar energie zich in de Nieuwe Roosters grondt, zal zij een nieuw gevoel van compassie en dienstbaarheid naar jullie harten brengen. Zij zal jullie, in de volgende cyclus, de ware betekenis van dienstbaarheid aan anderen en compassie voor alle wezens leren. Jullie zullen weer de grote vreugde begrijpen om dienstbaar te zijn met het doel de angst van de Wereld los op te lossen en een wereld van Vrede en Liefde binnen te brengen.

En nu, geliefde Lichtwerkers, dat wanneer de volgende golf van Overgangers zich naar de transformatie beweegt, zal er inderdaad beroep op jullie gedaan worden om naar deze idealen van compassie en dienstbaarheid te leven. Er zal veel te doen zijn voor degenen die ervoor gekozen hebben de helpers te zijn voor deze volgende golf van geliefde wezens die zullen ontwaken en hun ascensie naar het licht beginnen. Laat Witte Tara jullie gids en steun zijn. Haar energie zal jullie instructies geven vanuit het Hart.

Dan, in de Maan Cyclus van mei, zal de energie van de Groene Tara de Planeet binnengaan. Groene Tara is de Grote Moeder in actie. Zij geeft om de Planeet, en veegt alle onrechtvaardigheden en onevenwichtigheden weg. Haar energie zal verzekeren dat de Planeet terugkeert naar evenwichtigheid, geleid door de hand van de Grote Ma'at (het aspect van de Goddelijke Moeder die het Kosmisch Evenwicht vasthoudt), Groene Tara zal de harten activeren van degenen onder jullie wiens werk het is om het Paradijs terug naar de Planeet te brengen. Zij zal Lichtwerkers met de Elementaalwezens verbinden die terugkeren om te helpen met de creatie van de Nieuwe Aarde. Zij zal degenen verzamelen die ermee ingestemd hebben de pioniers te zijn van het "vergroenen" van de Planeet. En zij zal hun harten oplichten met moed, vastberadenheid en liefde.

Dus, liefste Lichtwerkers, sporen wij jullie aan om op dit tijdstip bewust te zijn van de sterke influx van Goddelijke Vrouwelijke energie van de Tara's. Jullie zullen het als verhoogde gevoeligheid en compassie voelen. Jullie kunnen je emotioneel en vol tranen voelen. Denk eraan, de legende verteld dat Witte Tara opsteeg vanuit de medelevende tranen van de Boeddha. Dit zal een toenemende zachtheid en een toenemend begrip in jullie relaties brengen.

Degenen onder jullie die de energie van de Witte Tara omarmen, zullen ook ondervinden dat ze doorheen een diepe zuivering en ontgifting gaan, wanneer deze hoog verfijnde energie jullie wezen binnengaat. En jullie kunnen een verlies van concentratie voelen, wanneer de zachte en verspreide energie van de godin een deel van jullie wordt. Maar jullie zullen hierin een uitbreiding van jullie bewustzijn, jullie missie en jullie dienstbaarheid in de volgende cyclus ondervinden.

Degenen die de energie van de Groene Tara omarmen zullen een passioneel verlangen voelen om de "groene wereld" die snel van de Planeet verdwijnt terug te brengen. Zij zullen de Lichtwerkers zijn die zullen planten en verbouwen en met de natuurlijke energie�n samenwerken om de tuin terug te brengen. Want de Originele Paradijs blauwdruk die Limuri� genoemd werd, was voor een Tuinwereld. En zo zal het zijn. Maar de uitdaging nu zal zijn een planeet met miljarden inwoners in een Tuin Planeet te transformeren. Het kan bereikt worden, en met de hulp van Groene Tara, zullen velen van jullie beginnen met de eerste stappen van dit project van globale vergroening en transformatie.

En zo, liefste Lichtwerkers, vraag ik jullie op dit tijdstip om open te staan voor de roerselen in jullie hart - van grotere compassie en dienstbaarheid, en van een verlangen om terug te keren naar de Oorspronkelijk de Tuin van Leven, want dit zijn de geschenken van de Grote Moeder aan de Nieuwe Aarde op dit Tijdstip.

Boodschap 2: " De Betekenis van Compassie in deze Cyclus" : De Leringen van Quan Yin door Celia Fenn

kwanyin2.jpg Geliefde Wezens van Licht, deze boodschap dient om jullie de vreugde te brengen van het ervaren en uitoefenen van Compassie in jullie avontuur van het leven op Planeet Aarde. Want jullie zijn hier, geliefden, om te groeien door dienstbaarheid aan anderen. En deze dienstbaarheid is gebaseerd op Compassie.

En toch begrijpen zo weinig mensen echt de betekenis van Compassie. In letterlijke termen betekent het "meevoelen met" een ander. Of om een ander "met gevoel" te ontmoeten. Vele mensen interpreteren dit in emotionele termen, en nemen aan dat het betekent medelijden of goedheid te voelen. Maar dit is niet zo.

Compassie betekent met het Hart zien, of zien met gevoel. Het Hart is niet de plaats van emoties, eerder de zetel van Universele Liefde binnen het Menselijk Wezen. Het is de plaats van Intu�tie en Spirituele Verbinding. De emoties verbonden met het Hart zijn Vreugde, Eenheid en Geluk. Dus - met het Hart zien betekent de Eenheid te zien die jullie met anderen delen. En in deze herkenning, het geluk te voelen van de Universele Bron binnen jezelf door deze verbinding en dienstbaarheid. Dus, dienstbaarheid gebaseerd op compassie betekent niet "helpen" of zelfs "leren", niet eens als "delen" gebaseerd op de vreugde van gemeenschappelijke menselijke ervaring. Dit kan "healing" genoemd worden, gezien het in anderen een gevoel van hun gemeenschappelijke menselijkheid en "eenheid" binnen de menselijke familie doet ontwaken.

Dus, met Compassie zien betekent Vreugde zien. Wanneer iets of iemand vreugde, plezier, vrede, liefde en sereniteit brengt, dan wordt het ervaren vanuit het hart. Wanneer je echter droefheid, verdriet en pijn ervaart of ziet, dan ervaar je met de emoties. Dit zijn illusionaire toestanden die veroorzaakt worden door het egoverstand dat Eenheid niet begrijpt. Zij zijn niet echt. Enkel Universele Liefde is Echt.

Maar, op jullie planeet verstaan zo velen onder Compassie diegenen te "helpen" die minder geluk hebben. En terwijl dit soort werk inderdaad bewonderenswaardig en noodzakelijk is, wordt het beschouwd als Liefdadigheid, en is niet de fundamentele betekenis van Medelevende Dienstbaarheid. Jullie planeet is verslaafd aan toestanden van pijn, verdriet en droefheid. Jullie nieuwsdiensten zijn gevuld met rampen en dood, en zo verwarren jullie emotionele reacties van medelijden en medegevoel met Compassie.

Geliefden, begrijp dat Compassie Spirituele Dienstbaarheid is. Om Vreugde en Vrede in jezelf te vinden en het door te geven aan anderen. Dit betekent dat jullie de verslavingen van rampen en lijden en drama's van pijn moeten loslaten. Cre�er ze niet in jullie eigen leven en ondersteun ze niet in het leven van anderen. Liever - concentreer jullie Medelevende Harten op het brengen van positieve energie�n en liefde, en de Boodschap van Hoop en Eenheid voor iedereen die jullie ontmoeten.

Dit is Compassie!

De Nieuwe Aarde zal gebaseerd op het begrip van Compassie. Om deze waarheid te leven - dat enkel Liefde echt is en dat enkel Liefde en Delen echte en gefundeerde ervaringen zijn.

Wij vragen jullie, geliefden, om je hieraan te herinneren wanneer jullie je dienstbaarheid aan de Planeet in de volgende Cyclus beginnen.

Boodschap 3: "De Ware Betekenis van Vreugde in Spirituele Dienstbaarheid begrijpen : De Leringen van Lady Quan Yin door Celia Fenn."

wesakmoon.jpg Liefste kinderen van licht, wij brengen jullie deze boodschap ter aanvulling van de vorige boodschap van Compassie, en om jullie begrip en inzicht in deze onderwerpen te verruimen op dit moment.

Velen van jullie spreken van Vreugde en wensen vreugde in jullie leven, en toch begrijpen jullie de ware betekenis van vreugde niet helemaal in de context van spirituele dienstbaarheid en het werk van jullie ziel. Jullie verwarren vreugde met geluk, en omdat jullie niet de hele tijd gelukkig kunnen zijn hebben jullie het gevoel gefaald te hebben of dat jullie niet goed genoeg zijn. Maar, wij zeggen jullie, voel niet op deze manier geliefden, vooral in deze moeilijke tijd van de transitie van jullie planeet. Misschien, zullen jullie wanneer ik het jullie verder uitleg, beter begrijpen hoe jullie in een staat van Vreugde kunnen zijn zonder noodzakelijk te zijn wat "gelukkig" genoemd zou kunnen worden.

Zoals wij gezegd hebben is spirituele vreugde een staat van het Hart en de Ziel. Het wordt teweeggebracht wanneer het Hart en de Ziel zich verenigen in de dienstbaarheid van een groter goed zoals de ontvouwing van het Goddelijk Plan op de planeet. Het cre�ert een gevoel van tevredenheid, aanvaarding en sereniteit in de persoon. Een diep weten dat wat er ook gebeuren mag, het allemaal voor het hoogste en grootste goed zal zijn volgens de Goddelijke verordening. Deze wetenschap brengt spirituele kracht en sterkte, zelfs in ongunstige en moeilijke omstandigheden zoals deze waar velen van jullie nu doorheen gaan. Want wij zien jullie stress, en jullie uitputting, wanneer jullie worstelen met de nieuwe patronen van zijn en de oude gewoontes loslaten. En neen, velen van jullie zijn niet gelukkig, maar jullie kunnen spirituele vreugde ervaren in de wetenschap dat deze moeilijke verschuiving voor het grootste goed is. Dit is hetgeen zo velen van jullie op de planeet kwamen ervaren en voor werken, en nu is het een globaal proces waarin iedereen betrokken is.

Maar geluk is anders. Geluk is een staat van vreugde en emotioneel welzijn waarin je je volledig zonder stress en angst voelt. Je concentreert je enkel op het goede en het positieve en je geniet en viert elk moment van het leven. Geluk is het ideaal waar iedereen naar streeft, en het is het doel en eindpunt van de Nieuwe Aarde. Een planetaire maatschappij die geluk voor iedereen zal cre�ren.

Maar, begrijpen jullie, liefste Lichtwerkers, dat geluk op dit moment misschien niet binnen jullie bereik ligt. Er is zoveel chaos en onevenwichtigheid terwijl alles verschuift en verandert. En zo is het contraproductief om jezelf te veroordelen omdat jullie niet de hele tijd gelukkig kunnen zijn zoals jullie zouden willen. Jullie verwerken niet enkel je eigen kwesties en energie�n, maar als Lichtwerkers verwerken jullie ook dikwijls de energie�n en kwesties van het Collectieve Bewustzijn. Begrijp, geliefden, dat jullie als een groep werken, en als groep werken in de richting van collectief geluk. Binnen dit kader is het individu in dienst van het Collectieve, en moet individueel geluk opzij geschoven worden tot het Collectieve deze staat kan bereiken. Dit kan voor jullie moeilijk te begrijpen zijn, gezien jullie cultuur en jullie egoverstand je geleerd heeft enkel aan jezelf te denken en naar geluk voor jezelf te zoeken. Maar terwijl dit nog steeds waar is, moet het in evenwicht gebracht worden met naar geluk zoeken voor het Collectieve, want zoals jullie weten, in de taal van het Hart zijn jullie allen E�n. Dus wat de E�n ervaart moet ook door het Collectieve ervaren worden. Dit is inderdaad verschillend van jullie vroegere manier van leven, waar het welzijn van anderen geen hoofdzaak was. En zo, geleidelijk aan, leren jullie weer eens hoe te leven met een waar gevoel van Eenheid en Groepsverantwoordelijkheid. En jullie, als Lichtwerkers, tonen de weg.

Zo , liefste Lichtwerkers, wees niet te hard voor jezelf als jullie niet altijd gelukkig zijn en jullie het leven hard en een worsteling vinden. Weet dat juist nu, de kwaliteiten die jullie zullen steunen totdat jullie geluk in de Nieuwe Aarde kunnen cre�ren Moed en Sereniteit zijn. Deze energie van stille kracht zal meer voor anderen doen dan elk aangenomen front van geluk, want jullie voelen dat jullie als Lichtwerkers gelukkig zouden moeten zijn.

Wees eerlijk met jezelf, laat jullie gevoelens en emoties toe. Denk eraan dat jullie harten genezen en jullie het hoofd moeten bieden aan diepe gevoelens en emoties die gedurende vele levens onderdrukt geweest kunnen zijn. Wees bereid je gevoelens, emoties en angsten te delen met diegenen die jullie kunnen ondersteunen, zonder medeafhankelijk te worden of in slachtoffertoestanden te vallen.

Moed zal jullie vertellen dat dit met de tijd voorbij zal gaan, en wanneer de ascensie en het ontwaken van de planeet voleindigd zijn, zullen jullie staten van geluk vinden en cre�ren. Sereniteit zal jullie in staat stellen om kalm en geconcentreerd te blijven, ook wanneer de stress van de transitie groot is en jullie voelen dat je niet meer verder kunt. En Vreugde zal het resultaat zijn, omdat jullie weten dat jullie met je energie en licht bijdragen tot de ontvouwing van een groter plan en in dienstbaarheid van het Hoogste Goed. Dit is de betekenis van Vreugde in jullie Spirituele Dienstbaarheid!

Klik Hier om terug te keren naar de Beginpagina.

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.