Boodschappen voor Juni 2005

crystalgroup.jpg - 68624 Bytes

Nieuwe Aarde Komt Op: Aarde Veranderingen en de Toekomst van de Planeet. Aartsengel Michael en de Kristalkinderen door Celia Fenn.

Geliefde wezens van licht, in deze tijd van verandering en transitie, komen wij om jullie moed en steun te brengen. Wij zien hoe jullie werken met jullie mooie kinderen om de planeet naar de Nieuwe Aarde te transformeren. De Kristalkinderen die in grote aantallen zijn ge�ncarneerd sinds 1998, helpen jullie in jullie proces van transitie en transformatie.

De Kristalkinderen - deze krachtige wezens van liefde en licht, vragen jullie om je voor te stellen hoe de Nieuwe Aarde zal zijn? Wat is de toekomst die jullie helpen cre�ren?

Sinds de hele planeet naar de vijfde dimensie is geascendeerd, en gepland is te ontwaken voor 2012, kunnen jullie er zeker van zijn dat de mensen zullen voorleven in steden. Maar de steden van de toekomst zullen heel andere plaatsen zijn. Jullie zullen met jullie kinderen samenwerken om te begrijpen hoe een stad een deel van het Paradijs kan zijn. Ja, de Paradijsvibratie werd gereactiveerd op Planeet Aarde en de planeet ondergaat nu de verschuivingen en transformaties die dit Paradijs zullen toestaan zich te manifesteren.

Het Oude Visioen van de Eindtijd werd Geannuleerd

Geliefden, de meest dringende boodschap van jullie kinderen is dat het "Eind Tijd" scenario werd geannuleerd. Dit gebeurde tussen 1998 en 2000, toen jullie een nieuw "contract" voor de toekomst onderhandelden. Dit vond plaats op een individuele en collectieve basis. Jullie stemden er als planeet mee in om de noodzaak voor catastrofe en vernietiging te annuleren, en stemden ermee in om de transitie naar de Hogere Dimensies en nieuwe manieren van leven toe te staan op een zo vredig mogelijke manier.

En toch - de eindtijd profetie�n blijven nog steeds hangen in het menselijk bewustzijn, en er zijn degenen die dit nog steeds trachten dit uit te spelen en angst in anderen op te roepen via deze profetie�n en verhalen. We zeggen het jullie nog eens, deze zijn geannuleerd. De Kristalkinderen zouden er niet mee ingestemd hebben hun Christusbewustzijn naar de planeet te brengen als er geen schitterende en prachtige toekomst was om naar uit te kijken in deze tijd.

En toch, zo velen onder jullie blijven doorgaan angstig te zijn voor deze veranderingen. Sommigen citeren de profetie�n die eerder gemaakt werden. Maar, geliefden, de meeste van de eindtijd profetie�n werden gemaakt door wezens die het geschenk van ascensie niet volledig begrepen. Het geschenk van ascensie werd pas volledig beschikbaar gemaakt in 1987, en het is het wonderbaarlijk proces geweest waarbij het "einde" werd geannuleerd en getransmuteerd naar een hoger niveau of harmonic (boventoon). Maar degenen die vroeger schreven en profeteerden wisten dit niet, en zo werd hun angst voor het proces geprojecteerd via hun eigen geloofssystemen om deze veranderingen als straf voor menselijke misdaden te interpreteren. Dit is niet zo, geliefden, er is geen menselijke "zonde" om verlost te worden in dit proces. Het is eenvoudigweg het einde van een cyclus en het begin van een andere. Het proces kan vergeleken worden met hergeboorte op een bewuste manier. Tumultueus, opwindend, en glorieus� nieuw leven op een nieuwe harmonic van ervaring!

Het Proces van Ascensie : Denken als een Galactisch Mens

Het proces van verandering en transformatie dat jullie nu ervaren, hetgeen klimaat- en sociale veranderingen inhoudt, wordt niet enkel ervaren door de Aarde en haar inwoners. De hele galaxie beweegt zich doorheen deze verschuiving en verandering, en het proces houdt ook de Andromeda galaxie in, terwijl de Melk Weg galaxie zich beweegt in de richting van haar Tweeling Vlam in een proces van extatische vereniging dat miljoenen jaren nodig heeft om zich te voltooien. Maar nu voelen de inwoners van beide Galaxie�n de roerselen van onvoorwaardelijke liefde die de twee galaxie�n samentrekt. Deze grote liefde wordt weerspiegeld in de grote liefde die geactiveerd wordt in de harten van de mensen op de aarde in deze tijd.

Wanneer jullie de kosmische aard van de betrokken energie�n begrijpen, zullen jullie begrijpen dat de huidige klimaat- en natuurveranderingen op Aarde een deel zijn van dit groter proces van verandering, en weinig te maken hebben met menselijk gedrag. Ze zijn geen straf. De Aarde is niet boos op de mensen. Het is na�ef dit te denken.

In feite, geliefden, is de waarheid dat de Aarde met deze veranderingen heeft ingestemd. Zij heeft ermee ingestemd zichzelf te transformeren in een planeet die miljarden inwoners zal herbergen van een soort mens die "Homo Christos" of de "Kristal" of 'geChristende" mens heet. Ja, Homo Sapiens is "gestorven" in de transformatie. Wat naar boven komt is "Homo Christos", hart-gecentreerde mensen die de aarde van de toekomst zullen bewonen!

Homo Christos zal inderdaad als een Galactische burger denken. Kristal volwassenen en kinderen zullen bewust zijn van zichzelf als multi-dimensionele wezens van licht die deel uitmaken van een groter geheel, en zullen duidelijk begrijpen dat de spirituele realiteiten op Hogere Dimensies materi�le realiteiten op de Lagere Dimensies vormen. Homo Christos zal in beide realiteiten leven. Zo boven, zo beneden.

Het is ook niet waar dat niets van Aardes verleden een barometer voor deze veranderingen is. Ja, er zijn dramatische verschuivingen geweest, zoals de ijstijden en het uitsterven van de dinosauri�rs. Maar dit was voor de Aarde ermee instemde een grote bevolking van Homo Christos te verwelkomen en te ondersteunen. De Aarde houdt van en zorgt voor haar inwoners, ze tracht hen niet bewust kwaad te doen. Als een bewust en liefdevol wezen, gaat ze een contract van liefde en steun binnen met elke individuele ziel die ermee instemt te incarneren op deze planeet. Ja, geliefde Kristalwezens, het is waar, de Aarde zou mensen niet toestaan te incarneren in haar energiesfeer tenzij ze wist dat ze hen kon liefhebben en ondersteunen. Het is enkel zo dat zo velen van jullie, in jullie staat van afscheiding, het contract dat jullie met de Aarde gemaakt hebben vergeten zijn. Jullie zijn vergeten hoe met haar te communiceren en hoe met jullie broeders en zusters te werken, de elementen en de natuurgeesten.

Als Homo Christos, de geChristenden, zullen jullie je eraan herinneren en met de Aarde samenwerken om de transformatie te cre�ren die jullie reeds begonnen zijn.

Het Visioen van de Nieuwe Aarde� Het is Nu!

In de Nieuwe Aarde zullen Kristal Mensen grotendeels in steden en gemeenschappen wonen. Zij zullen opnieuw leren zich met de Planeet te verbinden en naar haar stem te luisteren. Zij zullen leren hun bronnen te beheren en te cre�ren wat ze nodig hebben.

Homo Christos is een groeps of sociaal wezen. Het welzijn van de groep zal prioriteit hebben boven het welzijn van individuen. Maar binnen dit kader, zullen individuen verzorgd en gesteund worden.

Wat kunnen jullie doen om deze Nieuwe Aarde of Kristalrealiteit te helpen cre�ren? Jullie kinderen moedigen je aan om:

Welkom op de Nieuwe Aarde

Ze is Hier!

Ze is er NU!

Boodschap 2: "Alles is Nieuw": Speciale Zonnewende Boodschap. Aartsengel Michael door Celia Fenn.

crystalcross.jpg Liefste Lichtwerkers, wij brengen jullie deze speciale boodschap op het tijdstip van de Juni Zonnewende van jullie geliefde Planeet Aarde. In deze prachtige tijd van evenwicht en vernieuwing, is het een tijd om vaarwel te zeggen tegen het oude en het nieuwe te verwelkomen. Want jullie hebben het punt bereikt waarop jullie nu de Nieuwe Aarde manifesteren en de oude loslaten. Jullie verwijderen je van oude patronen gebaseerd op dualiteit en conflict en omhelzen nieuwe levenswijzen gebaseerd op eenheidsbewustzijn en onvoorwaardelijke liefde.

Maar, geliefden, wij weten dat leven op deze nieuwe multi-dimensionele aarde op dit moment niet gemakkelijk voor jullie is. Dikwijls is het verwarrend wanneer jullie proberen het oude los te laten en het nieuwe te omhelzen. Jullie zijn nog niet volledig in het nieuwe, dus moeten er steeds bewuste keuzes gemaakt worden. Maar in deze volgende zeven jaar cyclus die leidt naar het grote moment van December 2012, zullen jullie het in toenemende mate makkelijker vinden om de keuzes te maken die resoneren met de nieuwe energie�n en de nieuwe levenswijzen die de Nieuwe Aarde vertegenwoordigen.

Meegaan met de Stroom�

Het belangrijkste verschil tussen de Oude Aarde levenswijzen en die van de Nieuwe Aarde, is dat jullie gevraagd wordt de controle over je leven los te laten en je Hoger Aspect toe te staan je te leiden. Dit betekent niet dat je gaat zitten en niets doet. Integendeel, Nieuwe Aarde wezens zijn Bewuste Medescheppers die met intentie en het Proces van Manifestatie werken dat concentratie en discipline vereist. Maar, zij weten ook dat om dit proces te doen slagen, zij hun verwachting en gehechtheid moeten loslaten en de Hogere Rijken van Spirit toestaan de manifestatie af te leveren. Pogen de uitkomst te controleren zal enkel resulteren in frustratie en uitputting, en zal de wonderen die Spirit graag aflevert blokkeren. Want de Hogere Dimensies verheugen zich in de speelsheid van wonderen cre�ren. En zo is de sleutel controle loslaten en vertrouwen toestaan het centrum van je leven te zijn. Uit je behoeften en vertrouw erop dat aan hen voldaan wordt.

Leven in de Nieuwe Aarde: Werk, Geld en Relaties

In het oude Aarde paradigma, betekenden de solide structuren en systemen van de derde dimensie dat alles gekend was en dat gemakkelijk aan verwachtingen kon voldaan worden via de gekende stappen naar gekende uitkomsten. In de vijf dimensionele Nieuwe Aarde zijn vloeibaarheid, flexibiliteit, avontuur en het onbekende de sleutelervaringen. Je cre�ert volgens intentie en je wacht op de synchroniciteiten en gelegenheden die je zullen leiden naar je dromen en hun manifestaties op het fysiek vlak.

Er zijn drie sleutelgebieden die wij nu met jullie willen bespreken - Relaties, Werk en Geld - gezien dit de gebieden zijn die jullie het meest treffen en de meeste verwarring en angst cre�ren.

Werk zal niet langer een kwestie zijn van een job of carri�re kiezen en geld maken. Het Hoger Zelf zal alle keuzes blokkeren die niet vanuit passie en een gevoel van groei, exploratie en vreugde gemaakt zijn. Daarom voelen zo velen onder jullie de drang om van carri�re te veranderen en je dromen te onderzoeken. In de Nieuwe Aarde zullen jullie ook niet voor altijd in ��n carri�re blijven. De behoeften van jullie zielsgroei, en langere en interessantere levens, zal betekenen dat jullie geleid zullen worden om verschillende carri�res en opties te onderzoeken, elk met een gepassioneerd en vervuld gevoel van vreugde. Werk zal spel en speelsheid worden.

Dit is ook de sleutel voor de tweede kwestie - geld. Jullie zullen nog steeds geld gebruiken in de Nieuwe Aarde, maar het zal teruggeleid worden van het doel van werken tot louter een symbool van energie-uitwisseling, wat het rechtmatig is. Het zijn enkel de verstoorde manipulaties van drie dimensionele instituten die geld tot het doel en de zin van het leven gemaakt hebben. Zo is het niet en zo was het nooit bedoeld. Het doel van jullie leven is groei en onderzoek, en wanneer deze worden uitgedrukt door passie en vreugde, dan zal de manifestatie van steun door overvloed volgen. Overvloed zou niet altijd geld kunnen zijn. Er zijn vele manieren waarop steun in je leven kan komen buiten geld. In de Nieuwe Aarde zullen jullie weer leren niet-monetaire steun en de overvloed te waarderen die velen onder jullie zelfs nu niet zien in jullie doelbewust streven naar geld. Wederom, zullen jullie leren er op te vertrouwen dat jullie Hoger Zelf, in partnerschap met Spirit, jullie zal voorzien van alles wat je nodig hebt op het juiste tijdstip.

Relaties zullen ook ophouden een kwestie van angst te zijn, wanneer jullie leren dat Spirit en je Hoger Zelf de perfecte soulmate in je leven zal brengen wanneer je er klaar voor bent. Deze wetenschap geeft jullie het geduld en het vertrouwen om op deze partner te wachten, en niet zomaar een partner te zoeken om er een in je leven te hebben. Eens deze nieuwe relaties het punt van verbintenis bereiken, zijn er grote vreugden en ook grote uitdagingen. Want relaties in de Nieuwe Aarde zullen niet steeds uitgedrukt worden op conventionele en verwachte manieren. De nadruk zal op zielsverband, communicatie en liefde zijn, en minder op de materi�le structuren van relatie zoals ze gekend waren in het drie dimensioneel leven. Deze nieuwe relaties zullen zich over het algemeen ook langzamer ontwikkelen, en veel langer standhouden dan oude aarde partnerschappen. De partners zullen leren om als geliefde partners in de relatie te zijn, en toch van volledige autonomie en zelf-expressie genieten. Zij zullen een eenheid zijn, en toch zullen zij individuen zijn. En binnen deze paradox zal grote vreugde en immense liefde gevonden worden.

Een Aarde Voorbij Healing

Wanneer jullie de Nieuwe Aarde binnengaan, zullen velen die nu healers zijn stoppen met dit te doen, en eerder leraars zijn van de vaardigheden van het leven in de Nieuwe Aarde.

Wanneer jullie de perfectie en schoonheid van de Nieuwe Aarde zien, en van jezelf als perfecte menselijke engelen, zullen jullie beseffen dat er niets te helen valt. Eerder, is er een nood om de nieuw ontwaakte wezens in deze nieuwe maatschappij te verwelkomen, en ze te helpen de nieuw vereiste vaardigheden te begrijpen om te leven in een wereld voorbij pijn, lijden en vernietiging.

Jullie, liefste Lichtwerkers, zullen de leraren worden van de vaardigheden van leven uit het Hart. Jullie zullen evenwicht, liefde en welzijn leren. Jullie zullen onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding leren. Jullie zullen de technieken van intentie en manifestatie leren. En door dit werk te doen, zullen jullie de nieuwe maatschappij van de Nieuwe Aarde cre�ren.

Dit zal jullie reis zijn in de cyclus die bij de Zonnewende begint en zijn hoogtepunt bereikt in December 2012.

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
To subscribe for future transmissions directly by email, please send your request to the Starchild Ascension Mailing List here
We also invite you to visit The Starchild Ascension MSN Group http://groups.msn.com/StarchildAscension.
Starchild is a Global Network for Lightworkers. Our primary aim is to provide information and support and a sense of community to the Lightworkers who are assisting the Planet in her transition. We also provide information for Indigo and Crystal children. The Starchild Family of Websites are designed to bring you information and assistance with the Ascension process. To visit The Starchild Ascension Group of Sites follow these links: Starchild Stardragon Starchild Portuguese/Portuguesa Starchild Spanish/Espanol . Celia Fenn is available for healing sessions and readings, both in person and long distance. Sessions may be booked through Clicking Here to mail Celia at Starchild Ascension Organization. Please include this information in its entirety, including these footnotes. Thank You!