Boodschappen voor Juli 2005

lionsgate.jpg - 62891 Bytes

Painting called "Lion's Gate" by Sim Frantzen.

Boodschap 1: "De 7:7:7: EnergieŽn : Het 12 Chakra Multi-dimensioneel Zelf Integreren om de Schoonheid van de Nieuwe Aarde te CreŽren. Aartsengel Michael door Celia Fenn.

Liefste Lichtwerkers, wanneer jullie de gezegende energieŽn van de Leeuwen Poort beginnen te voelen, worden jullie voorbereid door de energetische activeringen van de 7:7:7 vortex. Velen onder jullie voelen sterke energieŽn activeren in de Kroon Chakra, vergezeld door gevoelens van sufheid en uitputting. Want inderdaad, jullie vibrationele frequentie wordt weer eens verhoogd om de hogere energieŽn te accepteren die door de Sirius Poort stromen.

Velen van jullie kunnen ook droefheid, irritatie, boosheid en zelfs verdriet voelen. Laat deze emoties en gevoelens toe door jullie heen te bewegen en laat ze los. Jullie laten alle energieŽn van de vorige cyclus los om je in de eerste echte "Nieuwe Aarde" cyclus te bewegen die begint met de Leeuwen Poort van dit jaar. Ja, jullie zullen veranderingen zien in jullie eigen levens en globaal. Maar behoud jullie centrum in vrede en weet dat wat losgelaten wordt losgelaten moet worden om de nieuwe energieŽn toe te staan zich in de nieuwe planetaire roosters te aarden.

Veroordeel jezelf en anderen niet op dit moment. Begrijp gewoon dat jullie allen gevraagd worden je Twaalf Chakra Multi-dimensioneel Energetisch Systeem volledig te activeren om in de Nieuwe Werkelijkheid te stappen. Het is net zoals al je motoren te ontsteken om af te vuren! Waar er restanten zijn van oude energie, zullen deze vrij "geblazen" worden. Maar wees vriendelijk en aanvaard anderen in deze tijd. Jullie zijn allen samen in dit proces, en jullie moeten allen je laatste illusies en angsten confronteren. Want zowel individueel als globaal zullen jullie je eigen creaties en de agenda's die deze illusies gemotiveerd hebben onder ogen moeten zien.

Dit kan moeilijk voor jullie zijn, en pijnlijk, maar het zal de laatste stap zijn die jullie zetten doorheen de barriŤres van illusie en naar de waarheid van wie je bent op deze planeet. Jullie zullen volledig naar buiten komen als menselijke engelen, stralende wezens van licht in materiŽle vorm gereed om een planeet van schoonheid, vrede en liefde te creŽren. En jullie zullen het samen doen als ťťn planetaire familie!

De Twaalf Chakra Systemen Integreren als Voorbereiding op de Poort EnergieŽn.

Lieverds, op dit moment van de 7:7:7, verzoeken wij jullie een kaars te branden en een stil moment te zoeken om naar binnen te gaan en je te verbinden met je eigen Twaalf Chakra Systeem.

Begin met jezelf op de aarde te zien staan, je voeten stevig op de grond geplant. Laat de Aarde je ondersteunen en voeden. Verbind je met het Aarde Ster punt, dit is de plaats ongeveer een meter* onder je voeten waar je energetisch verbonden bent met de Aarde roosters. Verplaats je bewustzijn dan naar de Basis Chakra en voel je verbinding met alle andere fysieke wezens op de planeet, je familie en kennissen, hetzij mens, plant, dier of mineralenrijken. Beweeg je dan naar de Sacraal Chakra, voel je persoonlijk "vuur", je emoties en je creativiteit. Vier je creativiteit en je energieŽn, en beweeg je dan naar je Zonnevlecht Chakra. Voel je verbinding met de mentale of geestenergieŽn van de planeet, en voel dat het goed is. Het is een netwerk van communicatie en ideeŽn dat de Menselijke Collectieve geest met jou geest verbindt.

Til de energieŽn dan naar de Hart Chakra. Voel de golven van Onvoorwaardelijke Liefde wanneer Spiritenergie van boven zich verbindt met de Fysieke energie van Beneden. Voel de energieŽn van Acceptatie, Hoop, Vreugde, Geloof en Vertrouwen. Rust in deze prachtige energieŽn en voel jezelf als een "Hart Verbinding" tussen Hemel en Aarde.

Beweeg je nu naar je Keel Chakra. Voel je verbinding met je Begeleiding en Hoger Zelf wanneer je je waarheid spreekt en in vertrouwen gaat. Laat bij de Derde Oog Chakra, de intuÔtieve en psychische energieŽn van het Derde Oog toe je te verbinden met je psychische en waarnemende vermogens. Je bent een Kind van Licht - een Magisch Kind! Activeer je Hogere mentale vaardigheden en voel je vrijheid en je vreugde.

Beweeg je nu naar je Zevende Chakra, juist boven je hoofd. Voel hier de uitbreiding van de energieŽn wanneer je je opent voor de Hogere Vibraties van de Sirische SterrenenergieŽn. Denk eraan dat deze energieŽn vanuit de bron via het Galactisch Centrum en door Sirius naar jullie stromen. Zij zijn de hoogste uitdrukking van Goddelijke Wil beschikbaar voor jullie op deze Planeet op dit moment. Voel jezelf EVENWICHT creŽren binnen je lager zeven chakra systeem wanneer je de energieŽn integreert. Alleen wanneer je je evenwichtig en kalm voelt zou je naar het volgend niveau moeten verdergaan. (Als je het evenwicht niet kunt voelen, wacht dan tot op een ander tijdstip, ga niet verder als je je uit evenwicht voelt gezien de volgende stappen je enkel verder uit evenwicht zullen brengen als je niet geaard of in evenwicht bent.)

Verhef je nu naar je Achtste Chakra, ongeveer een meter boven je hoofd. Voel je verbinding met de Archetypische Hogere Geest van het Menselijk Collectief. Dit is de plaats van kracht, dromen en verlangens. Sta jezelf toe je enkel te verbinden met je hoogste dromen en aspiraties voor jezelf en de Planeet. Vul deze chakra met stralend gouden licht en zie jezelf dit licht uitzenden naar de Collectieve Geest van de Menselijke Soort, hen helpend te transformeren van Homo Sapiens (bepaald door de lagere geest) tot Homo Christos (gedefinieerd door de Hogere Geest).

Beweeg nu naar de Negende Chakra, en voel je energetische verbinding naar de Planeet. Je bent een Lichtwerker en een bewaarder van de Planetaire Roosters. Sta jezelf toe de Kristal Roosters te versterken door je onvoorwaardelijke liefde en vreugde naar de Planeet uit te zenden. Het is een mooie en prachtige creatie. Laat dat je boodschap zijn, een bevestiging van je verwondering en vreugde om een deel te zijn van de aanhoudende creatie Planeet Aarde genaamd in deze wonderbaarlijke tijd!

Wanneer je naar de Tiende Chakra beweegt zul je jezelf openen voor je Hoger Solair Zelf en zul je de geliefde aanwezigheid van de Verrezenen en het Engelen Rijk van Licht binnengaan. Voel de liefde en de steun die naar je toekomt vanuit de Hogere Dimensies. Open je voor de wetenschap dat ook jij je plaats hebt onder deze wezens wanneer je het stralende licht van je Tiende Chakra binnengaat. Steeds hoger bewegend, open voor de Elfde Chakra. Dit verlicht je Galactische erfenis. Je bent een Sterrenzaad, en je zielsessentie is hier in de sterren. Voel de vreugde en de liefde die aan de kinderen van de Galaxie toebehoort wanneer ze hun missies van creativiteit en zelfrealisatie in naam van de Goddelijke Bron Energie aannemen.

En, tenslotte, wanneer je de Twaalfde Chakra binnengaat, voel jezelf bewegen in de Gezegende Energie van de Goddelijke Bron. Je gaat de plaats van Goddelijke Eenheid binnen. Je bent Eťn met Al Dat Is. Rust op dit punt. Laat de energie je Wezen vullen. Je bent in het Hart van Licht. Je bent het Licht. Je bent Thuis. Je bent Jezelf. Dit is wie Je Bent. (en terwijl je hier rust in stralend glimmend licht, sta je bewustzijn toe om kort het Goddelijk Mysterie van alle bestaan te beroeren bij de Dertiende Chakra.)

Nu -, laat jezelf, wanneer je terugkomt, langzaam terugbewegen doorheen de chakra's, 12 naar 11, naar 10,9,8,7, en beweeg je dan neerwaarts via het lichaam terug naar de Aarde en naar de Aarde Ster, om jezelf te aarden. Verzeker je ervan dat je echt volledig geaard en terug in je lichaam bent alvorens je enige andere activiteit begint.

Je zou nu geactiveerd en in evenwicht moeten zijn!

De Schoonheid Zien om de Schoonheid te CreŽren

Lieverds, terwijl jullie in deze staat van Goddelijke Genade en Evenwicht zijn, zie de Aarde en haar bevolking als een geschenk van Goddelijke Genade. Zie de Aarde met Liefde en Vreugde.

Het is tijd om de laatste illusie los te laten dat de Aarde een plaats van lijden en pijn moet zijn. Dit is niet waar! Maar het is aan jullie om de verschuiving te maken - want zoals jullie weten waar je je energie op focust wordt je realiteit.

Dus, als jullie een gewonde planeet op de rand van vernietiging zien, dan is dat wat jullie zullen creŽren. Wanneer je de transformaties als straf voor zonde en misdoen zien, dan zullen jullie lijden en angst creŽren.

Maar - wanneer je het geschenk van Gods Genade in alles ziet, is dat wat je zult creŽren. Dit wordt de "Nieuwe Aarde" genoemd en het is gebaseerd op Dankbaarheid, Liefde, Acceptatie en Schoonheid. Ja, zie de Schoonheid van je eigen Wezen en dat van Anderen, en zo Zal Het Zijn!


Boodschap 2 : "The Energetische Activering van de 7:7:7 Vortex" : Aartsengel Michael door Kate Spreckley

wingedcrystal.jpg De Energetische activering van de 7:7:7 vortex stond de Goddelijke Vrouwelijke en Mannelijke energieŽn toe om samen te smelten en zich te verbinden in een Heilige Unie. De verbintenis werd gecreŽerd binnen de energie van de Leeuwen Poort die beheerst wordt door het teken van Leeuw, dat creativiteit en passie vertegenwoordigt. Deze vereniging heeft geresulteerd tot een enorm aantal verschuivingen op fysiek niveau en de energie van deze verbintenis zal elk restant van oude energetische cycli wegbranden. Vanuit de as zal het vuur van creativiteit en passie voor het leven opstijgen dat de Nieuwe Aarde is.

In de numerologie vertegenwoordigt het getal zeven het bewustzijn van de spirituele of ware schoonheid van mensheid en staat ons eindelijk toe de grootsheid van elk individu te zien. Geometrievormen die het nummer zeven symboliseren zijn de driehoek, drie, en het vierkant, vier. Het vierkant zittend op het punt van de driehoek betekent de vereniging van geest en materie, de vereniging van het mannelijke en vrouwelijke, de vereniging van Hemel en Aarde.

Wij van de hogere rijken hebben jullie herhaaldelijk gevraagd de nieuwe energieŽn in de Kristal Roosters van de Aarde te gronden en het daardoor voor allen beschikbaar maken. Dit is uiterst belangrijk op dit moment en het is noodzakelijk dat jullie allen erin slagen je centrum te bewaren. Door jullie centrum te bewaren, bewaren jullie het evenwicht van Mannelijke en Vrouwelijke energie binnen jezelf en in de Aarde.

We hebben uitgelegd dat het grondingproces moet beginnen door de activatering van jullie 12 Chakra Multi-dimensioneel Energetisch Systeem. Dit proces begint door je met het Aarde Ster punt te verbinden en alle 12 Chakrapunten in het Energetisch Systeem te activeren. Dit zal jullie met de energieŽn van de Aarde en het Goddelijke verbinden. Eens de activering op alle niveaus heeft plaatsgevonden zijn jullie een brug van energie voor de vereniging van Hemel en Aarde. Jullie zijn erin geslaagd je Hartchakra's te zuiveren en openen en dit heeft zijn hoogtepunt bereikt in de manifestatie van de vereniging van Hemel en Aarde. Jullie, Aardengelen, creŽren deze vereniging door jullie lichaam toe te staan GEAARD te zijn!

Eens jullie geaard en verbonden zijn met de Aarde energie worden jullie de brug, de verbindingsplaats van Hemel en Aarde. Jullie creŽren een Goddelijke verbinding met de hogere rijken en overbruggen de hogere dimensies en aspecten met de Aarde. Dit staat een verandering toe in de structuur en de blauwdruk van de Aarde. De blauwdruk verandert van een van angst, pijn en lijden naar een van liefde, overvloed, vrede en vreugde. Hoe meer je geaard bent des te sterker de energie en de vereniging van Hemel en Aarde breidt zich krachtiger uit, grotere hoeveelheden van veranderingen toelatend.

In het verleden vond de meerderheid van Lichtwerkers sterkte en kracht door hun fysiek lichaam te verlaten en zich te verbinden met de Hogere Rijken. Nu zul je voelen, zien en opmerken dat je kracht en sterkte samen gevonden worden in de Hogere Rijken en de Aarde. Jullie verbinding met de Aarde energie moet versterkt worden omdat jullie niet heel kunnen zijn zonder de energie van de Aarde en de energie van de Bron.

Vele Lichtwerkers zijn te gevoelig geweest en niet in staat de Aarde energie te hanteren gezien het er vroeger een van pijn, lijden en angst was. Daarom brachten jullie veel tijd door met spelen, creŽren en werken in de Hogere Rijken. De Nieuwe Kinderen hebben jullie de nieuwe manier van kracht en sterkte getoond, door Geaard te zijn en daardoor volledig aanwezig in het moment, creŽrend en spelend op Aarde.

De angst om volledig in jullie fysiek lichaam aanwezig te zijn en met de Aarde energie verbonden te zijn moet losgelaten worden om jullie 12 Chakra Multi-dimensioneel Energetisch Systeem volledig te activeren en gebruik te maken van de energie en kracht die op dit moment voor jullie beschikbaar is. Jullie eigen verbinding tot de Hogere Rijken en de samensmelting van jullie Hoger Zelf wordt nog uitgesprokener hoe krachtiger jullie energiebrug wordt. Jullie zullen meer bruggen van energie creŽren van jezelf naar andere mensen, naar de hogere rijken, naar de elfjes, de elementalen, de deva's, dolfijnen en walvissen. Door jullie realiteit vanuit een plaats van liefde eerder dan angst te creŽren zullen jullie de grootsheid van elk individu zien zonder oordeel, zonder kritiek en enkel in liefde. Dit is het proces van ware wisselwerking als ťťn energiewezen naar een ander. Begrip en aanvaarding van anderen wordt compleet en staat het delen van hogere energie met de Aarde en allen toe die steun nodig hebben.

Visualiseer jezelf als een boom met wortels en takken. De takken gaan naar je Aarde Ster Chakra en de takken aan de top groeien in richting Spirit/Bron. Er zullen ook vele takken groeien uit jullie medemensen en andere wezens die jullie planeet bewonen.

Een boom is niet in staat om te overleven zonder de voedingsstoffen en voeding die hij ontvangt via de wortels die sterk geworteld zijn binnen de Aarde. Noch kan hij overleven zonder het zonlicht en de energie die hij ontvangt via zijn bladeren door fotosynthese.

Ook jullie kunnen niet overleven zonder de Aarde energie die jullie menselijk lichaam ondersteunt en jullie zijn ook niet in staat te overleven zonder jullie verbinding tot Bron/Spirit die jullie ziel ondersteunt. Als jullie een echte brug voor de vereniging van Hemel en Aarde worden moeten jullie van beide gebruik maken en beide respect en dankbaarheid tonen.

Eens jullie toelaten dat de verbindingen tussen jezelf, de Aarde, het Goddelijke en jullie medebewoners gemaakt wordt, zal het begrip van het web van liefde binnen jezelf en al het andere eenvoudig zijn. Jullie zullen erkennen dat jullie nooit alleen zijn; dat jullie steeds geliefd en veilig zijn. Jullie zullen ontdekken dat er geen nood aan bescherming of grenzen is gezien alles met liefde door jullie heen zal stromen.

Het zijn enkel jullie oordeel en kritiek die jullie aanmoedigen om grenzen voor bescherming te creŽren. Wanneer jullie het feit in acht nemen dat jullie allen ťťn zijn, dat jullie allen gelijk zijn, zullen jullie ondervinden dat grenzen niet nodig zijn.

Dit web van liefde is enorm verschillend van het Collectieve Bewustzijn. Het web van liefde is gecreŽerd vanuit jullie hart, de plaats van vereniging voor de Mannelijke en Vrouwelijke energieŽn. Het Collectieve Bewustzijn is het delen van gedachten.

Het web van liefde is jullie heiligdom en helpt jullie je ten allen tijde veilig, warm en geliefd te voelen. Speciaal gedurende deze tijd is het belangrijk om je te verbinden met het web van liefde en de zekerheid en overvloed aan liefde te vinden die beschikbaar is voor elk individu.

Door de chaos die in jullie geest bestaat en in de illusies die jullie gecreŽerd hebben te omhelzen, beginnen jullie een stroom van liefde toe te laten binnen het Web van Liefde. Wanneer jullie grenzen voor bescherming beginnen op te richten creŽren jullie blokkades en verliezen jullie de stroom van energie en jullie focus. Wij verzoeken jullie te beginnen je lichaam te aarden, evenwicht van binnen te vinden en een stroom van energie binnen het Web van Liefde toe te laten. Verbind je met Goddelijke Genade en Evenwicht en zie de Aarde en haar inwoners als een geschenk van liefde. Het is tijd om de oude begrensde cycli en patronen los te laten en de transformatie van jezelf, de planeet en degenen rondom jullie te zien.

Het ware doel van jullie bestaan is de verbinding en het delen van liefde in een fysieke vorm. Jullie hebben het geschenk van deze ervaring van de Bron in jullie fysiek lichaam gekregen en jullie hebben iets bereikt wat nooit eerder gedaan werd, de Vereniging van Hemel en Aarde.

De Nieuwe Aarde werd gecreŽerd met liefde, passie, en schoonheid. Zie de grootsheid van jezelf en jullie wereld en jullie zullen de Nieuwe Aarde teruggespiegeld zien.

In liefde en licht
AA Michael

Boodschap 3: "De Leeuwen Poort 2005 : Breken doorheen de Sluier van Illusies in de Nieuwe Aarde". Aartsengel Michael door Celia Fenn.

crystalshower.jpg Op dit tijdstip van de Leeuwen Poort, en de influx van Hoog Energie Niveau via de Sirius Sterrenpoort, zullen velen onder jullie zich realiseren dat het enkel je eigen illusies zijn die je tegenhouden de Liefde en de Vreugde van de Nieuwe Aarde nu te ervaren.

De laatste "sluier" die velen ervan weerhoudt hun ware essentie als Wezen van Licht in menselijke vorm en hun kracht als Schepper te begrijpen, is de "Sluier van Illusie". Dit zijn de geloofssystemen en ideeŽn die door de tijd heen door de mensen werden aangenomen, die dienen om te beperken, te begrenzen en te ontkrachten. Er zijn degenen onder jullie op de Planeet die trachten de mensheid te manipuleren door de creatie en manipulatie van illusies. Wanneer jullie ontwaken voor je ware natuur, zullen jullie je ervan bewust worden hoeveel van jullie je macht weggeven aan zulke illusies die ontkrachting en angst bestendigen.

De Sluier van Illusies

Liefste Lichtwerkers, laat ons de natuur van een illusie eens overwegen. Het is iets dat "echt" of "waarheid" lijkt te zijn, maar toch is het niet zo. Het is een handige creatie die ontworpen is om mensen ertoe te leiden in iets te geloven dat geen waarheid of realiteit heeft.

De meeste van jullie hedendaagse controlesystemen werken op de kracht van de Sluier van Illusies. Want mensen die niet ontwaakt en bewust zijn kunnen gecontroleerd worden door angst en bezorgdheid. Overlevingsangsten creŽren grote angsten in mensen, en tenzij jullie in verbinding staan met je Hoger Aspect - en de waarheid dat jullie altijd veilig en beschermd zijn als dit hetgeen is dat jullie wensen te creŽren - kunnen jullie gemanipuleerd en "misleid" worden door degenen die illusies creŽren voor hun eigen macht en hun voordeel.

Een van de meest krachtige illusies op de Planeet, en een dat gedurende duizenden jaren gevoed werd, is dat van dualiteit en conflict. Dat oorlog en strijd een "onvermijdelijk" deel van de "menselijke staat" is. Dit is niet waar! De waarheid is dat de meerderheid van de mensen ernaar streeft in vrede en harmonie te leven. Het is de diepste behoefte en verlangen van iedereen op de planeet. Maar degenen die naar controle streven hebben de mensen altijd gemanipuleerd door op overlevingsangsten in te spelen en emoties en boosheden op te zwepen, en oorlogen te creŽren die gebaseerd waren op vals geloof en angsten. En nooit is het gemakkelijker geweest dan in een tijdperk waar zoveel mensen alles geloven wat ze "zien" of "horen" in de massa media. Waarlijk, geliefden, jullie leren snel de natuur van de Sluier van Illusies te begrijpen!

Nog een ander krachtig geloof dat leidt naar de illusies is het geloof dat een "redder" zal komen om alles te veranderen. Dit is ook een illusie van dualiteit, want het veronderstelt dat jullie ontkracht zijn en een wezen of wezens van grotere macht nodig hebben om je te bevrijden en te redden voor jezelf. Geliefden, machtige leraars komen en gaan, en zij helpen om het bewustzijn te verhogen, maar het is aan jullie als Familie of Collectief, om de veranderingen te creŽren die jullie wensen te zien. Daarom zijn jullie hier. Daarom zijn de Indigo en Kristal Kinderen op jullie planeet geÔncarneerd. Samen zullen jullie de veranderingen creŽren! Geliefden, geef jullie macht niet weg aan degenen die de illusie bieden dat het door iemand anders met meer macht zal gedaan worden. Jullie hebben de macht! Breek doorheen de illusie van beperking en neem jullie kracht op. Als een Collectief zullen Jullie de Nieuwe Aarde CreŽren. Maar enkel wanneer jullie doorheen deze ontkrachtende illusies gebroken zijn.

De Waarheid : Voorbij Illusies

De waarheid is dat wij in de Hogere Dimensies geduldig toegekeken hebben terwijl de mensen dualiteit en controle verkend hebben en hun macht weggegeven hebben als deel van hun evolutie. Wij hebben geduldig gewacht tot jullie er klaar voor waren om de onvermijdelijke waarheid te accepteren van wie jullie zijn en de illusies en angsten die jullie beperkt en ontkracht hebben gehouden los te laten.

Want, in waarheid, zijn jullie Eeuwig en Oneindige Wezens van Licht die MateriŽle Vorm aannemen om de materiŽle dimensies te verkennen en binnen hen te creŽren. Jullie zijn een deel van die Ene Familie van Licht, en jullie streven er allen naar om te groeien en te evolueren op de best mogelijke manier.

Misschien hebben jullie dualiteit en ontkrachting overwogen als een manier om te groeien - maar wij denken dat jullie nu klaar zijn om de beperkingen en conflicten los te laten en terug te keren naar het bewustzijn van Heelheid, Eenheid en Liefde. Aanvaarden dat jullie Kinderen van Eťn planeet zijn, en dat jullie allen naar hetzelfde doel van vrede, veiligheid, en groei streven, zal jullie in staat stellen om te beginnen de sluier van geŽrfde illusies te doorprikken en de Heelheid, Eenheid en Liefde te vinden.

Een staat van Bewustzijn aannemen waar jullie erkennen dat jullie Machtig en Creatief zijn en een deel zijn van de Goddelijke Essentie van Al Dat Is, is gekend als "Christus Bewustzijn". De beloofde "Tweede Komst van Christus" komt naar jullie toe wanneer een ieder van jullie ontwaakt voor Wie Je Bent. Jullie dragen het zaad van het Christusbewustzijn binnen in jullie, en wanneer jullie ontwaken opent het zich als een Gouden Bloem van Liefde. De waarheid is dat jullie de Gechristenden zijn, of de Kristallijnen. Dat is de boodschap die jullie Nieuwe Kinderen, de Kristal of Gechristende Kinderen jullie brengen. Jullie zijn Homo ChristosÖ de nieuwe Mensen die de Nieuwe Aarde creŽren. Dat is de Waarheid van Wie Je Bent wanneer jullie Ontwaken, Geliefden. Laat jullie kinderen je in deze realiteit leiden, want in waarheid vergt het de diepe onschuld van het kind om te ontwaken voor dit prachtig perspectief van wie je bent. Jullie hoeven je kracht niet weg te geven aan degenen die er aanspraak op maken dat zij de Christus energie hebben, want het is inderdaad het recht van een ieder van jullie om het "Christus Bewustzijn" op dit tijdstip van de Leeuwen Poort op te eisen.

Eenheid en Diversiteit : De Ultieme Paradox

Wanneer jullie de waarheid omhelzen dat jullie Gemachtigde Wezens van Licht zijn die zichzelf van manipulatie en controle kunnen losmaken en het Planetaire thuis creŽren dat jullie wensen, zullen jullie ook de waarheid van jullie Diversiteit en Complexiteit omhelzen.

De Planeet is gevuld met mensen die unieke individuen zijn, zo uniek als hun vingerafdruk en op hun eigen manier zo divers en mooi als sneeuwvlokken. Wanneer jullie de beperkende gewoonten van dualiteit loslaten, die vergelijk en oordeel creŽren, zul je de diversiteit van de Menselijke Familie beginnen vieren en genieten. En vanuit deze viering zal wederzijds respect en tolerantie voortkomen en het verlangen om elkaar te verkennen. Niet door conflict, angst en worsteling, maar door Liefde en Delen.

Jullie zullen jezelf BEKRACHTIGEN wanneer jullie begrijpen dat elk individu op de planeet Respect en Liefde waard is. Wanneer elk individu op de Planeet voelt dat hij/zij geliefd en gerespecteerd wordt en deel uitmaakt van een grotere familie, zullen jullie allen de sluier van illusies die gecultiveerd en ter plaatse gehouden werd losgelaten hebben.

Het geschenk van de Leeuwen Poort is dat velen van jullie de Sluier van Illusies in deze tijd zullen doorprikken. Jullie zullen de energie van Liefde, Familie, en Delen vasthouden zodat ieder mens op de planeet de gelegenheid heeft om de Waarheid binnen te gaan en tenslotte doorheen de Sluier van Illusies te bewegen. Alles of Iedereen die je vraagt je kracht weg te geven is niet vanuit LIEFDE en maakt deel uit van de Sluier van Illusie.

De waarheid is dat jullie Gemachtigde Wezens van Licht en Liefde zijn. Machtige Scheppers die welke droom je ook kiest kunnen manifesteren. Individueel en als Collectief, met de steun van Spirit en jullie Hoger Aspect. Laat dit de Dromen van Vrede, Liefde en Vreugde zijn. Sta niet toe dat de energie van de Leeuwen Poort afgeleid wordt in angst door degenen die trachten te controleren. Laat jullie creaties van Liefde en Vrede sterker zijn, verheven in manifestatie door de Goddelijke Energie van de Sirius Sterrenpoort. Want als jullie je in deze tijd op Liefde en Vreugde concentreren, zullen jullie inderdaad de wonderen creŽren die jullie geboorterecht zijn. Jullie zullen de Nieuwe Aarde creŽren. Ze is hier om er nu van te genieten!

Klik Hier om terug te keren naar de Beginpagina.

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
To subscribe for future transmissions directly by email, please send your request to the Starchild Ascension Mailing List here
We also invite you to visit The Starchild Ascension MSN Group http://groups.msn.com/StarchildAscension.
Starchild is a Global Network for Lightworkers. Our primary aim is to provide information and support and a sense of community to the Lightworkers who are assisting the Planet in her transition. We also provide information for Indigo and Crystal children. The Starchild Family of Websites are designed to bring you information and assistance with the Ascension process. To visit The Starchild Ascension Group of Sites follow these links: Starchild Stardragon Starchild Portuguese/Portuguesa Starchild Spanish/Espanol . Celia Fenn is available for healing sessions and readings, both in person and long distance. Sessions may be booked through Clicking Here to mail Celia at Starchild Ascension Organization. Please include this information in its entirety, including these footnotes. Thank You!

Click Here to Return to Home Page.