Boodschappen voor Augustus 2005

poppies.jpg - 39822 Bytes
Image by Isabelle Champendall of Livingvisions.net

Boodschap 1: "Het Belang van Delen en de Gaven van jullie Kinderen in deze Tijd" Quan Yin door Celia Fenn.

Liefste Kinderen van Licht, wanneer jullie een volgende cyclus van gezegende verandering en hoger bewustzijn binnengaan, brengen wij jullie deze meelevende boodschap om jullie op je pad voorwaarts te helpen. Het is een boodschap over het belang van Delen als een manier van Evenwicht Cre�ren in de Vijf en Zes Dimensionele Werkelijkheden waarin jullie nu wonen.

Delen - vanuit jezelf en ook je Gaven en Talenten alsook jullie Materi�le Overvloed - is de sleutel om evenwicht en stabiliteit in de Hogere Dimensies van Bewustzijn te vinden.

De Ene en de Velen: Het Principe van Vijf en Zes Dimensioneel Leven

In de Drie Dimensionele Werkelijkheid waarin jullie vroeger woonden, werd jullie als kind geleerd je op jezelf en je gaven te concentreren als kwestie van overleven. Op school werd jullie geleerd met anderen te wedijveren voor "punten", en de persoon die als "beste" naar boven kwam.

Dit was het "begaafde", intelligente kind, en de rest werd zowat als "minder" aanzien. Hun gaven en talenten werden afgezwakt in het vergelijk, totdat zij al hun vertrouwen in zichzelf verloren hadden en zich tevreden stelden met middelmatigheid en verveling.

Is dat niet waar velen van jullie nu zijn? Gefrustreerd en verveeld, je gaven willen uitdrukken maar niet weten hoe of zelf wat ze zouden kunnen zijn? Als jullie je kinderen in het oog houden, zullen jullie zien dat zij voor ze naar school gaan een natuurlijk vertrouwen en vreugde in zichzelf hebben. Ze zijn speels, creatief en open. Maar zij verliezen dit in de competitie op school, om onder zeer nauwe voorwaarden de "beste" te zijn en te "slagen".

In de Nieuwe Aarde gemeenschap, geliefden, zullen jullie weer het principe van de Velen en de Ene begrijpen. Dat jullie enkel goed kunnen leven als Groep, en dat deze Groep enkel zo sterk zal zijn als haar zwakste leden. Als er ontkrachtte individuen in de Groep zijn, dan zal de Groep zwak zijn in zijn geheel. Het is enkel wanneer elk lid van de Groep in zijn kracht staat door vertrouwen te hebben om zijn talenten uit te drukken, de Groep sterk zal zijn.

De "Ene" moet Sterk zijn, zodat de "Velen" sterk zijn. En de "Velen" moeten eraan werken om te verzekeren dat de "Ene" binnen de groep ook sterk is en in zijn kracht staat. En de sleutel tot het proces van bekrachtiging is de Wederkerige Energie van Delen. Want Delen bekrachtigd beide partijen, want het is een wederkerig proces van geven en ontvangen dat evenwicht en vreugde cre�ert. Als sommigen altijd geven en anderen altijd ontvangen, is er onevenwicht en disharmonie.

Delen, Creativiteit en Manifestatie

Een ieder van jullie heeft anderen een gave te bieden. Een ieder van jullie is een krachtige Schepper en Manifesteerder. Maar het is enkel wanneer jullie je gaven met de Groep delen, dat jullie de stroom van manifestatie binnengaan. Want manifestatie is een gedeelde activiteit, het is de transmissie en het delen van energie�n in co-creatieve activiteiten. Want je kunt geen huis manifesteren tenzij je een aannemer hebt om het te bouwen. En de aannemer kan het niet bouwen tenzij hij bakstenen of hout heeft, en zo voorts� Een ieder draagt met zijn gave en talenten bij tot het eindproduct.

Want, geliefden, delen is liefde uitdrukken. Delen is een belangrijk deel van jullie werk op de Planeet in deze tijd. Wanneer jullie door de laatste sluiers van de illusies breken die door de Derde Dimensie gecre�erd werd, zullen jullie zien dat je je niet enkel op jezelf en je eigen welzijn kunt concentreren. Want jullie welzijn is verbonden met dat van alle anderen. Hoe meer je met anderen deelt en anderen steunt, hoe meer steun en liefde naar jullie toe zal vloeien. En geliefden, delen betekent niet jullie problemen en angsten delen. Dit zijn illusies die jullie binnen de sluier van illusies spinnen en zij hebben geen substantie als dusdanig. Delen betekent datgene delen wat echt is, jullie essentie en je "god-zelf", jullie creativiteit, verbeelding, vreugde, aanmoediging en jullie materi�le zegeningen, indien gepast.

De Gaven van Jullie Kinderen in deze Tijd

Liefste wezens van licht, de Gave van Delen zal het geschenk zijn dat jullie kinderen je zullen brengen in deze tijd. Wanneer de stralende en gezegende Kristal Kinderen groter worden, zullen zij weigeren zich te voegen naar het systeem van competitie en punten. Zij zullen voortgaan in zichzelf en hun gaven en talenten te geloven, en zij zullen weigeren compromissen te sluiten. Noch zullen ze jullie toelaten dit te doen.

Zij zullen jullie leren dat elk individu uniek en mooi is, en zij zullen jullie tonen hoe je deze uniekheid en schoonheid als geschenk ontvangt. Want inderdaad, open zijn is de sleutel tot het proces van creatieve manifestatie. Als jullie begrijpen dat elk en ieder wezen een gave te bieden heeft, en jullie openstaan om dit geschenk te ontvangen, dan zullen jullie de rijkdom zien die het leven jullie biedt. Dit is rijkdom voorbij materi�le dingen, maar, zoals jullie kinderen je zullen leren, is jullie materi�le overleving verzekerd in de Hogere Dimensie, en zijn jullie in staat om je te concentreren op de overvloed van creativiteit en vreugde die jullie 'speelplaats" op de planeet is.

Dus, geliefden, verzoeken wij jullie naast het uitoefenen van dankbaarheid, het uitoefenen van delen toe te voegen als een manier om je dankbaarheid te demonstreren. Laat je hart je hierin leiden en tonen hoe je moet delen, want een ieder van jullie heeft dit geschenk in zijn wezen.

Je Gave vinden

De behoefte te delen is belangrijk in jullie Nieuwe Aarde Hoger Bewustzijn, want als jullie dit niet doen raken jullie opgesloten in de illusie van afscheiding en kunnen de creatieve energie�n niet stromen. Wanneer dit gebeurt, zitten jullie 'vast' en kunnen jullie niet verdergaan. Wanneer je niet kunt verdergaan zul je beginnen achteruit te gaan, en je creativiteit zal uitgespeeld worden in negatieve drama's van afscheiding en tekort.

Dus, hoe vind je je gave? Luister naar je hart en kijk naar je leven. Waar is je overvloed op dit moment? Waarvan heb je meer dan jezelf nodig hebt? Als het liefde is, deel het dan met anderen. Als het geld is, deel het dan met anderen. Als het tijd is, geef het dan aan anderen.

Wat zijn je talenten? Niet iedereen is een healer of leraar, maar iedereen heeft iets te delen met anderen. Wees trots op wat je te delen hebt, en deel het met vreugde en vertrouwen, wetend dat je gave achtenswaardig en waardevol is.

En wees dan open om de gaven van anderen te ontvangen. Want het proces van delen is zowel geven als ontvangen. Het is niet alleen wat je geeft en hoe je het geeft, maar ook hoe je ontvangt. Kun je ontvangen met de vreugde en onschuld van een kind?

Want je hoeft alleen maar naar een kind dat een geschenk krijgt te kijken om het plezier en de vreugde te zien dat een geschenk kan brengen. Zo, geliefden, volg jullie kinderen en deel jullie gaven met elkaar in deze prachtige nieuwe cyclus van de Nieuwe Aarde energie die naar buiten komt.

Ik ben met jullie. Ik deel met jullie.

Quan Yin

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
To subscribe for future transmissions directly by email, please send your request to the Starchild Ascension Mailing List here
We also invite you to visit The Starchild Ascension MSN Group http://groups.msn.com/StarchildAscension.
Starchild is a Global Network for Lightworkers. Our primary aim is to provide information and support and a sense of community to the Lightworkers who are assisting the Planet in her transition. We also provide information for Indigo and Crystal children. The Starchild Family of Websites are designed to bring you information and assistance with the Ascension process. To visit The Starchild Ascension Group of Sites follow these links: Starchild Stardragon Starchild Portuguese/Portuguesa Starchild Spanish/Espanol . Celia Fenn is available for healing sessions and readings, both in person and long distance. Sessions may be booked through Clicking Here to mail Celia at Starchild Ascension Organization. Please include this information in its entirety, including these footnotes. Thank You!