Budskaber for september 2005

newvicky.jpg - 79190 Bytes
Image de Vicky Mansvelt

At Skabe Hellige Rum: At Forankre den Nye Jord. Ærkeengelen Mikael gennem Celia Fenn

Kæreste Lysarbejdere, i disse turbulente og svære tider med overgang vil I blive endnu mere bevidste om, hvor mange mennesker der kæmper med intensiteten og den umiddelbart forestående Fem-Dimensionale virkelighed. Som I har set, så prøver mange på at leve som om de stadig befinder sig i Tredje Dimension og klamrer sig til idéer og begreber, der fungerede i det sidste århundred, men som ikke længere tjener dem. Og det skaber forvirring og vrede og frygt.

I Femte og Sjette Dimensional virkelighed, som I bevæger jer ind i, er livet dynamisk, hastigt-bevægende og intenst. Den bedste måde at holde og bevare jeres balance på i denne strøm er at skabe Hellige Rum, hvor I kan holde energien for Højere Bevidsthed. For idet I holder Højere Bevidsthed, så tiltrækker I rummet af den Nye Jord. Og idet I holder hensigten om den Nye Jord og Højere Bevidsthed, så bliver I til den bro, der tillader andre at foretage skiftet ind i den nye Fem-Dimensionale Virkelighed.

At Skabe et helligt Rum

Et Helligt Rum kan defineres som ethvert sted hvor energien er tilegnet Højere Bevidsthed og Åndelige Formål.

I den Nye Jord vil hele planeten været et Helligt Rum. Forestil jer det, I kære, en hel planet tilegnet Højere Bevidsthed og Åndelige Formål!

Det vil ske, men lige nu kan hver af jer skabe et stykke af den Nye Jord, hvor I befinder jer. Og, idet I skabet dette rum og forbinder jer med andre, der også skaber en lignende energi, så begynder I at væve et vidunderligt net af Højere Bevidsthed og Kærlighed sammen, som med tiden vil blive til den Nye Jord. For sagde vi ikke, at I ville skabe det. Det vil ikke "dukke op" fra Himlen, om man så må sige, men nej, I vil manifestere det, når I begynder at forstå Kraften af at skabe Hellige Rum.

Hvad er et Helligt Rum

De fleste af jer har forstået et Helligt Rum som værende et tempel eller en kirke, eller et sted tilegnet åndelige ritualer. Men, I kære, det var i fortiden. I den nuværende Femte Dimensions energi må jeres hjem være jeres Hellige Rum.

Ja, ligegyldig hvor I bor, kan dette blive til et rum tilegnet Højere Bevidsthed og Kærlighed og Åndelige Formål. Det er i sandhed op til jer at beslutte, hvornår I vil skabe denne virkelighed. Som en Skaber og et Væsen af Lys og Kærlighed tror I ikke, I kære sjæle, at I fortjener intet mindre end at leve i et Helligt Rum?

At Skabe jeres Hellige Rum

For at forvandle jeres hjem til et Helligt Rum har I brug for at fremsætte hensigten om at rense lavere vibrerende energier ud og så tilegne jeres bolig til energien for Højere Bevidsthed. Det betyder, at I vil skabe et roligt, ordentligt og fredfyldt miljø. Jeres Højere Aspekt vil hjælpe jer i denne proces.

Det første skridt vil højst tænkelig involvere en udrensning. At rydde jeres bolig for alle gamle energier, som ikke længere tjener jer. Ja, I kære, det er tid til forårsrengøring og at rense alt ud, som ikke længere tjener jer. Giv det videre til andre, som måske kan bruge det i kærlighed.

Så, når I har et ryddet og lyst rum, der kun rummer ting der er nyttige, elsket, bekvemme og tjener et Højere Formål, kan I tilegne jeres bolig til Højere Bevidsthed.

At Indvie et Helligt Rum

Vigtigheden og brugen af ritualer og ceremonier er en vidunderlig måde at indvie og tilegne et Helligt Rum. Enkelt og dog smukt vil sådanne ritualer skabe en energi af hensigt og nåde.

Jeres ritual kan være så enkelt som at tænde et lys og fremsige en velsignelse, som I selv har skrevet. Eller I kunne måske tænke jer at invitere venner og holde en tilegnelsesceremoni og velsigne jeres hjem.

Først når I har skabt det rum, så brug jeres hjem til Meditation, Fuldmåneritualer, Bønner og Fejring. Sørg for at velsigne jeres mad inden i spiser. Husk at give udtryk for taknemmelighed i meditation når I vågner og når I går i seng. Dyrk Yoga. Dans. Syng. Fyld jeres bolig med den Højere Bevidstheds vibrerende Glæde og Kærlighed.

I Kære, dette er en kraftfuld opgave. Jo flere hjem, der bliver til Hellige Rum, desto mere kraftfyldt vil den Højere Bevidsthedsenergi blive forankret på planeten.

Det kan I gøre. Det kan enhver af jer gøre. Kræv jeres boligområde til den Nye Jord. Og i turbulensen og kaoset af overgangen vil jeres hjem blive til et fredfyldt og stabilt sted, hvor I kan opleve følelsen af at være forankret og af ro.

I vil skabe et lille stykke Ny Jord, som vil forene sig med alle de andre små stykker og skabe et kraftfuldt hele. Aldrig har kraften af den enkelte været mere virkningsfuld og vidunderlig end nu! I er parate, kæreste Lysarbejdere, til at udtrykke jeres indre virkelighed ved at skabe en ydre virkelighed, der reflekterer hvem I er. Vi ønsker jer stor Glæde i denne forvandlende og vidunderlige proces!

Budskab To : Jævndøgnsbudskab fra Ærkeengelen Mikael: "Glædens Gave": gennem Celia Fenn

greentemple.jpg I kære, på dette tidspunkt med overgang og forandring tilbydes Glædens gave jer!

Mange af jer føler måske, at livet bliver mere vanskeligt og mere stresset. Spændinger og bekymringer øges efterhånden som folk kæmper med hverdagslivet. Hvor er Glæden?, spørger så mange af jer.

Ja, kæreste Lysarbejdere, glædens egenskab er noget der befinder sig inden i jer. Det er et udtryk for jeres forbindelse til den Guddommelige Essens inden i jeres egen sjæl. Det er en følelse, der vælder frem inden i jeres hjerte, og den er ikke afhængig af ydre omstændigheder.

Det er selvfølgelig langt nemmere at være glædesfuld, når dem omkring jer er glade og glædesfyldte. Men udfordringen lige nu er at være i stand til at acceptere og holde Glædens Gave, selv når dem omkring jer lader til at være faret vild i frygt og vrede.

Måske, I kære, hvis vi drøfter Glædens beskaffenhed vil det blive mere klart for jer, hvordan I opnår denne gave i jeres eget liv. Og, ligeså, vil I forstå hvorfor der er så megen tilsyneladende negativ energi lige nu.

Den Femte Dimension er Anderledes!

Ja, kæreste Lysarbejdere, dette nye sted hvor I befinder jer har meget anderledes energier i forhold til dem, I oplevede i fortiden i jeres Tre-Dimensionale Bevidsthed. Den Tredje Dimension var riget for Hovedet - for Rationel Tænkning og Logiske Beslutninger. Alt blev analyseret i dualiteter af "godt" og "dårligt", og oplevelsen blev accepteret eller forkastet på det grundlag. Den Femte Dimension er riget for Hjertet, for Følelser, Intuitioner og Valg baseret på Kærlighed og Bemyndigelse. I denne virkelighed bliver følelser udtrykt og strømmer ud, og oplevelsen er en gave der ikke behøver at blive analyseret eller bedømt, men snarere accepteret for det, den er. Valg kan træffes baseret på følelser der dukker op ud fra disse oplevelser og føre til nye oplevelser.

Men det er derfor så mange er forvirrede og bekymrede lige nu. De analytiske "løsninger" fra hovedet eller sindet bringer ikke længere nogen resultater. Følelser af stor intensitet bruser gennem det nye Fem-Dimensionale Energisystem i den enkeltes legeme. De fleste mennesker på planeten er ude af stand til at håndtere intensiteten af disse strømninger, idet de endnu mangler at lære færdigheden at balancere energien i Hjertet og at følge deres følelser.

På dette tidspunkt tænker mange stadig i dualiteter og bedømmer de nuværende energier som værende "dårlige" og det tilsyneladende kaos som værende negativt. Men, I kæreste, I lærer bare at flytte jer ind i Enhed eller Kærlighedsbevidsthed og at acceptere strømningerne af den intense Fem-Dimensionale energi, hvor man vælger ud fra Hjertet. Jeres Hjerte vil lede jer fremad, når Hovedet svigter jer.

Glæde - Hjertets Valg

Nu, kæreste Lysarbejdere, når I bliver klar over, at den Femte Dimension er Baseret på Hjertet og at Hjertet føler intenst, så vil I forstå hvorfor der er så mange stærke følelser, der udtrykkes i disse dage. Ja, det udtrykkes ofte på en negativ måde, men det er fordi de fleste mennesker ikke forstår hvordan man omdanner denne intense energi til balance og således modtager Glæden.

Lad os sige, at det første skridt er Accept. Frigiv behovet for at dit liv retter sig efter en eller anden plan eller forventning om hvordan det bør være, baseret på en gammel energi fra Tre-Dimensionale paradigmer. Femte Dimension er Anderledes! Accepter det, der tilflyder jer, og døm det ikke. Hold jeres hensigt for Fred, Glæde og Overflod for alle og vid, at det vil komme. Men vær forberedt på at være tålmodig og accepter denne overgangsperiode for det, den er.

Vær desuden forberedt på at føle intenst og accepter jeres sårbarhed som en styrke. I opnår adgang til dybe niveauer for Ømhed inden i Hjertet, der ikke har været følt før. I vil lære at påskønne det Følsomme og Ømme Hjerte i Ting, når først I ophører med at dømme med jeres sind og tillade de dybe følelser at lede jeres handlinger.

Og, så - flyt jer ind i Taknemmelighed og Sindsro. For den bedste forklaring, vi i bund og grund kan give jer for Glæde, er Taknemmelighed og Sindsro.

Taknemmelighed opstår når I accepterer Visdommen i Alt Der Er og at Gudskernen lever i Alting ligegyldig hvordan det end måtte se ud. Selv tider der opleves som svære, så som nu, er broer til Højere Bevidsthedsniveauer og således indebærer deres egne velsignelser. Vær taknemmelige over at I får lov til at opleve disse dybe forandringer, der bringer store velsignelser til Planeten. Kildens Kærlighed bevæger sig i Alting - selv Nu!

Og, så, når I er i stand til at føle taknemmelighed for Alt Der Er, vil I finde Sindsro og Fred. I vil føle en stor ro og i stedet for frygt- og bekymringsreaktioner vil I begynde at fatte det Store Mysterium og Under i Hjertet af Altet. I vil føle den Store Kærlighed i Universets Hjerte og I vil vide, at Alt er Kærlighed, og at alting i jeres liv er et udtryk for Kærlighed på en måde.

Når I har tilladt den erkendelse at åbne jeres Hjerte - så vil I acceptere Glædens Gave. Og I vil være i stand til at overføre den til andre.

Den er inden i jer, i jeres dybeste Hjerte, og venter på at dukke frem og blive udtrykt!

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
To subscribe for future transmissions directly by email, please send your request to the Starchild Ascension Mailing List here
We also invite you to visit The Starchild Ascension MSN Group http://groups.msn.com/StarchildAscension.
Starchild is a Global Network for Lightworkers. Our primary aim is to provide information and support and a sense of community to the Lightworkers who are assisting the Planet in her transition. We also provide information for Indigo and Crystal children. The Starchild Family of Websites are designed to bring you information and assistance with the Ascension process. To visit The Starchild Ascension Group of Sites follow these links: Starchild Stardragon Starchild Portuguese/Portuguesa Starchild Spanish/Espanol . Celia Fenn is available for healing sessions and readings, both in person and long distance. Sessions may be booked through Clicking Here to mail Celia at Starchild Ascension Organization. Please include this information in its entirety, including these footnotes. Thank You!