Heilige Ruimtes CreŽren: De Nieuwe Aarde Vestigen

Aartsengel MichaŽl door Celia Fenn

newvicky.jpg - 79190 Bytes
Image by Vicky Mansvelt

Geliefde Lichtwerkers, in deze turbulente en moeilijke overgangstijd, zullen jullie je steeds bewuster worden van hoeveel mensen aan het worstelen zijn met de intensiteit en de nabijheid van de Vijfdimensionale realiteit.

Zoals jullie hebben gezien, proberen zo velen te leven alsof ze nog steeds in de Derde Dimensie waren, het vasthouden aan ideeŽn en concepten die in de vorige eeuw bruikbaar waren, maar die hen niet langer dienen. En dit schept verwarring en woede en angst.

In de Vijfde en Zesde Dimensionale realiteit, waar jullie je naartoe verplaatsen, is het leven dynamisch, snel bewegend en intens. De beste manier om je evenwicht in deze flux te bewaren en vast te houden, is om Heilige Ruimtes te creŽren waar je de energie van Hoger Bewustzijn kunt vasthouden. Want als je Hoger Bewustzijn vasthoudt, dan trek je de ruimte aan van de Nieuwe Aarde. En als je de intentie van de Nieuwe Aarde en Hoger Bewustzijn vasthoudt, dan word je de brug die anderen toestaat om de verschuiving te maken naar de nieuwe Vijfde Dimensionale realiteit.

Een Heilige Ruimte CreŽren

Een Heilige Ruimte kan worden gedefinieerd als elke plaats waar de energie is toegewijd aan Hoger Bewustzijn en Spiritueel Voornemen.

In de Nieuwe Aarde zal de hele planeet een Heilige Plaats zijn. Stel je eens voor, geliefden, een hele planeet toegewijd aan Hoger Bewustzijn en Spiritueel Voornemen!

Het zal komen, maar nu kan ieder van jullie een deel van die Nieuwe Aarde creŽren waar je bent. En als je deze nieuwe ruimte creŽert en je met anderen verbindt die ook een zelfde energie scheppen, dan beginnen jullie samen een prachtig raster te weven van Hoger Bewustzijn en Liefde dat uiteindelijk de Nieuwe Aarde zal worden. Want zeiden wij niet dat jullie dat zouden scheppen? Het zal niet uit de Hemel "verschijnen", als het ware, maar nee, jullie zullen het manifesteren als jullie de Kracht beginnen te begrijpen van het creŽren van Heilige Ruimtes.

Wat is een Heilige Ruimte

De meesten van jullie vatten een Heilige Plaats op als een tempel of een kerk, of een plaats die toegewijd is aan spirituele rituelen. Maar geliefden, dat was in het verleden. In de huidige energie van de Vijfde Dimensie moet je huis je Heilige Ruimte zijn.

Ja, ongeacht waar je woont, kan dit een ruimte worden die is toegewijd aan Hoger Bewustzijn en Liefde en Spiritueel Voornemen. Het is aan jullie om te beslissen wanneer jullie deze realiteit zullen scheppen. Denken jullie niet, geliefde zielen, dat als een Schepper en een Wezen van Licht en Liefde jullie niet minder verdienen dan te leven in een Heilige Ruimte?

Jouw Heilige Ruimte Scheppen

Om je huis te transformeren tot een Heilige Ruimte, moet je eerst de intentie plaatsen om lagere trillingsenergieŽn te neutraliseren en vervolgens om je leefruimte toe te wijden aan de energie van Hoger Bewustzijn. Dit betekent dat je een rustige, geordende en vredige omgeving schept. Jouw Hogere Aspect zal je in dit proces bijstaan.

De eerste stap zal waarschijnlijk het schoonmaken betekenen. Je leefruimte ontdoen van alle oude energieŽn die jou niet langer dienen. Ja, geliefden, het is tijd om een grote schoonmaak te houden en alles weg te doen wat jou niet langer dient. Geeft het aan iemand anders die het met liefde kan gebruiken.

Dan, als je een schone en lichte ruimte hebt die alleen voorwerpen bevat die bruikbaar, geliefd en comfortabel zijn en een Hoger Doel dienen, dan kun je je leefruimte toewijden aan Hoger Bewustzijn.

Een Heilige Ruimte Wijden

Het belang en het gebruik van rituelen en ceremonieŽn is een prachtige manier voor het wijden en toewijden van een Heilige Ruimte. Eenvoudig en toch gracieus zullen zulke rituelen een energie van intentie en gratie scheppen.

Jouw ritueel kan zo eenvoudig zijn als het aansteken van een kaars en het uitspreken van een zegen die je zelf hebt geschreven. Of misschien wil je vrienden uitnodigen en een ceremonie houden van toewijding en zegening voor je huis.

Heb je die ruimte eenmaal gecreŽerd, gebruik dan je huis voor Meditatie, Volle Maan-rituelen, Gebed en Viering. Maak er een gewoonte van om je voedsel te zegenen voordat je eet. Vergeet niet je dankbaarheid te uiten in meditatie als je opstaat en als je naar bed gaat. Beoefen Yoga. Dans. Zing. Vul jouw leefruimte met de weerklinkende Vreugde en Liefde van Hoger Bewustzijn.

Geliefden, dit is een machtige taak. Hoe meer woningen Heilige Ruimtes worden, des te krachtiger de energie van Hoger Bewustzijn op de planeet zal worden gevestigd.

Jullie kunnen dit doen. Ieder van jullie kan dit doen. Eis je leefruimte voor de Nieuwe Aarde op. En in de turbulentie en de chaos van de overgang zal je huis een haven worden van vrede en stabiliteit waar je zult ervaren dat je je geaard en rustig voelt.

Jij zult een klein stukje van de Nieuwe Aarde creŽren dat zich zal verenigen met alle andere kleine stukjes om een krachtig geheel te vormen. Nooit is het vermogen van het individu sterker en fantastischer geweest dan nu! Jullie zijn klaar, geliefde Lichtwerkers, om jullie innerlijke realiteit tot uitdrukking te brengen door een uiterlijke realiteit te scheppen die reflecteert wie jullie zijn. Wij wensen jullie grote Vreugde in dit transformerende en fantastische proces!

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
To subscribe for future transmissions directly by email, please send your request to the Starchild Ascension Mailing List here
We also invite you to visit The Starchild Ascension MSN Group http://groups.msn.com/StarchildAscension.
Starchild is a Global Network for Lightworkers. Our primary aim is to provide information and support and a sense of community to the Lightworkers who are assisting the Planet in her transition. We also provide information for Indigo and Crystal children. The Starchild Family of Websites are designed to bring you information and assistance with the Ascension process. To visit The Starchild Ascension Group of Sites follow these links: Starchild Stardragon Starchild Portuguese/Portuguesa Starchild Spanish/Espanol . Celia Fenn is available for healing sessions and readings, both in person and long distance. Sessions may be booked through Clicking Here to mail Celia at Starchild Ascension Organization. Please include this information in its entirety, including these footnotes. Thank You!