Budskaber for November 2005

fallsymphony.jpg - 70726 Bytes
"Aqua Aura Autumn Symphony" by Jan Custers

Budskab Et: "At bevæge sig ind i den Ottende Dimension: Engle-Sjælefamiliers- og Klaners Arbejde." Ærkeengelen Mikael gennem Celia Fenn.

Kæreste Lysarbejdere, 11:11:11 sterneporten åbner sig og de kraftfulde energier fra den Store Centralsol går ind i den Planetariske Matrice og aktiverer planetens Krystalnet. Efterhånden som denne proces fortsætter og forstærkes vil mange af den første bølge Opstegne, der er parate, bevæge sig ind i den Ottende Dimensions Bevidsthed og begynde processen med at væve Ottende-dimensionale bevidsthedsmønstre ind i Jordens nye fler-dimensionale matrice.

Dette er en stor velsignelse og et privilegium for dem af Lysfamilien, der har påtaget sig frivilligt at bevæge sig til dette nye niveau af forvandling. Dette er et forvandlingsniveau der vil forbinde hver person, som bevæger sig gemme det, med hendes eller hans oprindelige sjæle-"klan".

Sjælefamilierne og Klanerne

I perioden siden åbningen af Paradis-Matriceporten i marts 2005 har Lysarbejdere og Opstegne Væsener søgt efter deres Sjælefamilier. Mange har fundet disse slægtninge. Dem, der endnu ikke har gjort det eller som har gjort fejlagtige forbindelser, vil finde, at i denne grupperingsperiode repræsenteret af 11:11:11 portalen vil de give slip på alle forbindelser, der ikke er på linie med deres sande sjæle- eller hjertefamilier.

Mange af jer vil blive overrasket over, hvem der forlader jeres liv på dette tidspunkt og hvem der måske vender tilbage i jeres liv på dette tidspunkt. Der vil være mange glædesfyldte genforeninger omkring tidspunktet for 11:11:11 stjerneporten.

Men Engle-Sjælefamilier er store enheder, og de vil begynde at gruppere og organisere sig i mindre grupperinger kaldet "klaner" eller familieenheder. Inden for disse klangrupperinger vil opstegne væsener finde deres sande partnere og samarbejdspartnere til den næste fase i Opstigningsprocessen.

Dette er en yderst følelsesladet tid idet afslutninger og begyndelser opleves. I vil sige farvel til nogle og I vil byde andre velkomne i jeres liv. Der vil blive stor tristhed og stor glæde i denne proces med skift, gruppering og forvandling. Idet I bevæger jer ind i fuldkommen gruppering med jer selv ved grupperingen af jeres højere og lavere aspekter, så vil I også stille jer på linie med jeres sande sjælefamilier og klaner. Denne stillen sig på linie vil blive meget kraftfuld.

Arbejdet i Ottende Dimension

Ottende Dimension har været åben og til rådighed for Lysfamilien i et stykke tid, men dette er første gang en større gruppe af opstegne væsener vil træde ind i Ottende Dimension og begynde deres arbejde på dette niveau.

Ottende Dimension er det Arketypiske Rige, niveauet hvor de Energimæssige Mønstre for Væren og Adfærd bliver skabt som skabeloner for fysisk liv på Jorden. Dem, der træder ind i Ottende Dimension på dette tidspunkt, vil begynde at arbejdet med at skabe nye mønstre for Arketyperne for Menneskelige Engleliv på den Nye Jord. På denne vej for tjeneste vil de trække på de Oprindelige Arketype-Skabeloner, der er nedfældet i Jordens Krystallinske Matrice. Disse er de oprindelige Arketyper placeret dér af Elohim-Skaber-Englene, da de placerede den oprindelige Paradis-Matrice for Paradis-Jorden.

Så, I kæreste, mange af jer vil finde, at I selv trækker på steder på planeten. hvor I vil forbinde jer med oprindelige Arketypeenergier, der er speciel for jeres Englefamilie og klan. Og fra disse rejser og møder vil I være bemyndiget til at begynde jeres arbejde med på ny at designe de Ottende Dimensionale Bevidsthedsplaner for den Nye Jord.

I denne næste cyklus for Opstigning vil mange af jer blive undervisere. I vil lære andre om de nye Arketypeveje for Guden og Gudinden. I vil arbejde med at genforbinde jer med de ældgamle visdomsstrømme fra de Indfødte på Planeten, der trækker på de Oprindelige Elohim-Arketyper. I vil trække på bølgerne af Strålende Lys og Kærlighed, der udgår fra den Store Centralsol og som bærer "fødselsmønstrene" for et Nyt Samfund og en Ny Jord fra den Store Moders skød, det Guddommelige Feminine udtryk fra Kildenergien.

Og, således forener Fortiden og Fremtiden sig i disse vidunderlige Kreative Energier af "Nu" eller "Nutiden" øjeblikket! Og, således, Kæreste Lysarbejdere, fortsætter jeres Eventyr ……...

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
To subscribe for future transmissions directly by email, please send your request to the Starchild Ascension Mailing List here
We also invite you to visit The Starchild Ascension MSN Group http://groups.msn.com/StarchildAscension.
Starchild is a Global Network for Lightworkers. Our primary aim is to provide information and support and a sense of community to the Lightworkers who are assisting the Planet in her transition. We also provide information for Indigo and Crystal children. The Starchild Family of Websites are designed to bring you information and assistance with the Ascension process. To visit The Starchild Ascension Group of Sites follow these links: Starchild Stardragon Starchild Portuguese/Portuguesa Starchild Spanish/Espanol . Celia Fenn is available for healing sessions and readings, both in person and long distance. Sessions may be booked through Clicking Here to mail Celia at Starchild Ascension Organization. Please include this information in its entirety, including these footnotes. Thank You!