Kasım 2005 için Mesajlar

fallsymphony.jpg - 70726 Bytes
"Aqua Aura Autumn Symphony" by Jan Custers

Mesaj Bir:" Sekizinci Boyuta Girmek : Meleksi Ruh Ailelerinin ve Klanlarının Çalışması.” Başmelek Mikail ~ Celia Fenn kanalı ile.

Sevgili Işıkişçileri, 11:11:11 yıldız kapısı açılıyor ve Büyük Merkezi Güneşten güçlü enerjiler Gezegenin Matrisine giriyor ve gezegenin Kristal Izgaralarını aktive ediyor. Bu işlem devam ederken ve güçlenirken, hazır olan ilk dalga Yükselişçilerinin (Yükselenlerin) çoğu Bilinçliliğin Sekizinci Boyutuna girecek ve Sekizinci – boyuta ait bilinçliliği Dünyanın yeni çok – boyutlu matrisine dokuma işlemine başlayacak.

Bu, dönüşümün bu yeni seviyesine girmek için gönüllü olan Işık Ailesinden olanlar için büyük bir kutsama ve ayrıcalıktır. Bu, bu dönüşümden geçen her bir insanı kendi orijinal ruh “klanı (kabilesi)” ile birleştirecek olan bir dönüşüm seviyesidir.

Ruh Aileleri ve Klanları/Kabileleri

Cennet Matrisi Kapısının 2005 Mart ayında açılışından bu yana olan periyotta, Işık işçileri ve Yükselmiş Varlıklar kendi Ruh Ailelerini aramaktaydılar. Bir çoğu bu bağlantıları yaptı. Henüz bu bağlantıyı kurmamış olanlar, veya hatalı bağlantılar yapanlar, 11:11:11 portalı ile temsil edilen bu hizalanma periyodunda, kendi gerçek ruh veya kalp aileleri ile hizada olmayan tüm bağlantıları salıvereceklerini görecekler.

Çoğunuz, bu zamanda, yaşamınızı kimlerin terk edeceğine ve bu zamanda kimlerin yaşamınıza geri dönebileceğine şaşıracaksınız. 11:11:11 yıldız kapısının bu zamanı etrafında, bir çok sevinçli yeniden bağlantılar olacak.

Ama, Meleksi Ruh Aileleri geniş birimlerdir ve onlar “klanlar/kabileler” veya aile birimleri olarak adlandırılan küçük gruplanmalara hizalanacak ve organize olacaklar. Bu klan grupları içinde, yükselmiş varlıklar Yükseliş sürecinin bir sonraki aşaması için, kendi gerçek partnerlerini ve birlikte çalışacakları kişileri bulacaklar.

Bitişler ve başlangıçlar deneyimlenirken, bu oldukça duygusal bir zamandır. Bazılarına elveda diyeceksiniz ve başkalarını yaşamlarınıza kabul edeceksiniz. Bu değişim, hizalanma ve dönüşüm sürecinde büyük üzüntü ve büyük sevinç olacak. Siz kendiniz ile mutlak hizalanmaya, yüksek ve düşük veçhelerinizi hizalamaya ilerlerken, ayrıca gerçek ruh aileniz ve klanınız ile de hizalanacaksınız. Bu hizalanmaya giriş çok güçlü olacak.

Sekizinci Boyut Çalışması

Sekizinci Boyut açıldı ve bir süre için Işık Ailesi için elde edilebilirdir, ancak yükselmiş varlıkların büyük bir grubu, bu seviyede çalışmalarına başlamak için Sekizinci Boyuta ilk kez girecekler.

Sekizinci Boyut Arketip Alemidir, Olmanın ve Davranışın Enerjisel Modellerinin, Dünya üzerindeki fiziksel yaşam için kalıplar olarak yaratıldığı seviyedir. Bu zamanda Sekizinci Boyuta girenler Yeni Dünyada İnsan Melek Yaşamı için Arketipleri yeniden – modelleme çalışmasına başlayacaklar. Hizmetin bu yolunda, onlar Dünyanın Kristal Matrisine kaydedilen Orijinal Kalıpları çekecekler. Bunlar, oraya, Elohim Yaratıcı Melekler tarafından, Cennet Dünya için orijinal Cennet Matrisini yerleştirdikleri zaman, konulan orijinal Arketiplerdir.

Böylece, sevgililer, çoğunuz kendinizi, gezegen üzerinde, kendi Melek ailenize ve klanınıza özel olan orijinal Arketip enerjiler ile birleşeceğiniz yerlere çekilirken bulacaksınız. Ve bu yolculuklardan ve karşılaşmalardan, Yeni Dünya için Sekizinci Boyuta ait Bilinçliliği yeniden – dizayn etme çalışmanıza başlamak için güçlendirileceksiniz.

Yükselişin bir sonraki döngüsünde, çoğunuz öğretmenler olacaksınız. Başkalarına Tanrı ve Tanrıça’nın yeni Arketipik yollarını öğreteceksiniz. Orijinal Elohim Arketiplerini çeken Gezegenin Yerlilerinin kadim bilgeliklerinin akışı ile yeniden – birleşmek için çalışacaksınız. Ve Büyük Merkezi Güneşten yayılan ve Büyük Anne’nin, Kaynak Enerjisinin İlahi Dişil ifadesinin rahminden Yeni bir Toplumun ve Yeni bir Dünyanın “doğum modellerini” taşıyan Parıldayan Işık ve Sevginin dalgalarını çekeceksiniz.

Ve böylece, Geçmiş ve Gelecek, “Şimdiki” Anın bu olağanüstü Yaratıcı Enerjisinde birleşiyor ! Ve böylece, Sevgili Işıkişçileri, Maceranız devam ediyor…

(Çeviri ; Saffet Güler)

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
To subscribe for future transmissions directly by email, please send your request to the Starchild Ascension Mailing List here
We also invite you to visit The Starchild Ascension MSN Group http://groups.msn.com/StarchildAscension.
Starchild is a Global Network for Lightworkers. Our primary aim is to provide information and support and a sense of community to the Lightworkers who are assisting the Planet in her transition. We also provide information for Indigo and Crystal children. The Starchild Family of Websites are designed to bring you information and assistance with the Ascension process. To visit The Starchild Ascension Group of Sites follow these links: Starchild Stardragon Starchild Portuguese/Portuguesa Starchild Spanish/Espanol . Celia Fenn is available for healing sessions and readings, both in person and long distance. Sessions may be booked through Clicking Here to mail Celia at Starchild Ascension Organization. Please include this information in its entirety, including these footnotes. Thank You!