decheader.jpg - 39303 Bytes

Budskaber for December 2005

pinkrose.jpg - 71954 Bytes
image by Isabelle Champendall www.shiningnature.net.

Budskab Et: "Døtre af den Guddommelige Moder": Mary Magdalene gennem Celia Fenn

Jeg er Mary Magdalene. I kender måske til mig, men få af jer ved hvem jeg i virkeligheden er, eller hvem jeg var. For, ja, jeg var partner med den ene kaldet Yeshua ben Josef. Og, ja, der er mange historier om os og vores liv. Vi var begge Guddomsinkarnerede af den Nye Tidsalders "Kristus"-Bevidsthed, men dem, der skrev historien blev påvirket af deres tro, at kun mandlig oplevelse var vigtigt, og således blev livet levet af den kvindelige Guddomsinkarnerede, Mary Magdalene, glemt og overset.

Men, det var nødvendigt for at afbalancere den fremtidige Gyldne Tidsalder, at en Guddomsinkarneret af hvert køn skulle fødes, og at de ville forenes som partnere, idet de skabte den perfekte Rollemodel for den Fremtidige Tidsalder af Lys! Og således var det!

Jeg blev født ind i en almindelig familie i Israel, men jeg var aldrig "almindelig". Jeg bar inden i mig den Hellige Flamme af den Guddommelige Feminine fra det øjeblik jeg blev undfanget som Menneske. Jeg blev født som et perfekt "Kristned" pigebarn. Jeg var "datteren" af den Guddommelige Moder inkarneret.

Ligesom Yeshua, blev jeg oplært af kvinderne i de hemmelige Esseneskrifter. Ligesom han, var jeg et stort vidunder på grund af min visdom, og min viden om de ældgamle færdigheder i kvindernes visdom rakte ud over mine år.

Ja, I kære, jeg blev oplært til at være Vogteren af den Hellige Flamme for Kvinders Visdom, kraften fra den Guddommelige Feminine. Og det er stadig min rolle og mit arbejde på nuværende tidspunkt. Jeg kommer til jer nu, fordi den Opstegne Jord atter en gang er parat til at byde den Kvindelige Guddom - døtrene af den Guddommelige Moder - velkommen.

Der er mange blandt jer, som er parate til at modtage oplæringen fra Ånden, fordi I har nået det bevidsthedsniveau, der vil tillade jer at være som I var - bærerne af den Guddommelige Moders Flamme.

Og, hvor kraftfuld denne flamme er - den er ren Ubetinget Kærlighed, og den udtrykker sig selv på alle niveauer inklusive det fysiske og seksuelle.

Ja, elskede søstre, idet den Orange-Pink stråle af Guddommelig Kærlighed gennemstrømmede jeres væsen, rensede og frigav tusinder af års mental, følelsesmæssig og seksuel undertrykkelse og misbrug, så er I nu klar og parate til at udtrykke den Guddommelige Flamme gennem jeres kroppe.

Læren af den Guddommelige Feminine er Ekstase og Ènhed - enhver kvindes fødselsret. Og, retten til færdighederne og visdommen, der vil tillade enhver kvinde at udtrykke sin Ekstase og Glæde gennem et forhold, som vil være en Hellig Forening, et udtryk for åndelig visdom og ubetinget kærlighed.

Det er denne passionerede forening af det seksuelle og det åndelige der førte til fjernelsen af historien om Mary Magdalene og hende Hellige Forening med Yeshua ben Josef fra historierne, der er tilbage af Yeshuas liv. Og, ja, jeg blev kaldt en "prostitueret" og en "uren" på grund af min viden om gaverne ved seksuel ekstase. Hvor det var trist, at den Guddommelige Feminines vej ikke blev æret sammen med den Guddommelige Maskulines vej repræsenteret af Yeshua. Denne udeladelse førte faktisk til forvrængningen af sandheden om vores liv. For den sande vej for en Guddomsinkarneret var ikke lidelse og martyrrollen. Det blev en senere tolkning af dem, som havde andre dagsordner. Den sande vej for en Guddomsinkarneret var at skabe en vej til Ekstase og Énhed gennem Ubetinget Kærlighed. Og det blev opnået af os! Det var den bedrift, der tillader os nu at bringe jer lærdommen om Hellig Forening og vejene for den Guddommelige Feminine og den Guddommelige Maskuline. Dette var kronen på værket for vores liv og det er denne Glæde og Kærlighed vi ønsker at overføre som vores arv, ikke lidelsen og blodsudgydelsen fra utallige krige og korstog ført i en misforståelse af den Guddommelige Maskuline naturs energi og Yeshuas vej!

Kære søstre, idet bevidstheden faldt på jeres planet blev I forledt til at tro, at det var godt at afskære jer fra jeres kroppe og at undertrykke jeres seksualitet og ønsker. I lærte at afskære det åndelige og det seksuelle, og I mistede Glæden og Ekstasen ved forening. I lærte, at denne undertrykkelse var "tjeneste" og at det var godkendt af Gud. Og således led I og blev vrede og afvæbnet, og således er mange af jer stadig.

Kæreste søstre, det er tid at hæve bevidstheden igen og at se, at jeres krop er Sjælens og Åndens Tempel. Det er en Feminin krop, en kvindes krop, og det er Templet for den Guddommelige Feminine. Det er en kraftfuld og hellig energi, en flamme af Solar Feminin energi, der sætter jer i stand til at opleve Kildeenergien som den Store Moder. Men den sætter jer også i stand til at opleve ekstase ved et Tvillingeflamme-forhold, hvor den Guddommelige Feminine og den Guddommelige Maskuline forener sig i tjeneste for Kilden og dens Kærlighed for Alt Der Er!

Der er meget at dele ud af om viden og den Guddommelig Feminines vej og vi glæder os til at dele denne Kærlighed med jer i månederne fremover. Men lad mig slutte hvor jeg begyndte. For idet I lærer om, hvem jer er, så vil I lære at jeg er en del af jer - den Nye Jords Kristnede- eller "Krystal"-kvinde

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.