decheader.jpg - 39303 Bytes

Boodschappen voor December 2005

pinkrose.jpg - 71954 Bytes
image by Isabelle Champendall www.shiningnature.net.

Boodschap 1: "Dochters van de Heilige Moeder": Maria Magdelena middels Celia Fenn.

Ik ben Maria Magdalena. Je kan van me gehoord hebben, maar slechts een enkeling weet wie ik werkelijk ben, of wie ik was. Want ja, ik was de partner van hij die Yeshua ben Josef werd genoemd. En ja, er zijn meer verhalen over ons en onze levens. We zijn beiden Avatars van de Nieuwe Aarde en het Christusbewustzijn, maar degenen die de geschiedenis beschreven waren be�nvloed door hun geloof dat slechts de mannelijke ervaring van belang was, zodat ze het leven van de Vrouwelijke Avatar, Maria Magdelena vergeten zijn en over het hoofd hebben gezien.

Maar, het was nodig, om de toekomstige Gouden Tijd in balans te brengen, dat er een Meester van beiden seksen geboren zou worden en dat zij zich zouden verenigen als partners, om zo de perfecte rolmodellen te vormen voor de toekomstige Tijd van Licht. En zo was het!

Ik werd geboren in een gewoon gezin in Israel, maar 'gewoon' ben ik nooit geweest. In mij droeg ik de Heilige Vlam van het Goddelijke Vrouwelijke vanaf het moment dat ik werd verwekt als mens. Ik werd geboren als een perfect 'gechristend' meisje. Ik was de 'dochter' van de Goddelijke Moeder Incarnatie.

Evenals Yeshua, werd ik opgeleid tot hoeder van de Heilige Vlam van Vrouwelijke Wijsheid, de kracht van het Goddelijke Vrouwelijke . En dat is nog steeds mijn rol en mijn werk op dit moment. Ik kom nu tot jullie omdat de Opstanding der Aarde er klaar voor is om de Vrouwelijke Manifestatie te verwelkomen- de dochters van de Goddelijke Moeder.

Er zijn er velen onder jullie die gereed zijn om de training van De Geest te ontvangen, omdat jullie het niveau van bewustzijn hebben bereikt dat jullie in staat zal stellen te zijn als ik was - een hoedster van de Vlam van de Goddelijke Moeder.

En hoe krachtig is deze Vlam wel niet, het is pure Onvoorwaardelijke Liefde, zich uitend op elk niveau, inclusief het psychische en seksuele.

Ja, geliefde zusters, nu de Oranje-Roze straal van Goddelijke Liefde door jullie lichamen heeft gestroomd, duizenden jaren aan mentale, emotionele en seksuele repressie en misbruik heeft losgemaakt en gereinigd, zijn jullie zuiver en vrij om de Goddelijke Vlam middels jullie lichamen te uiten.

De leringen van het Goddelijke Vrouwelijke zijn Extase en Eenheid- het geboorterecht van elke vrouw. Evenals het recht op de vaardigheden en de wijsheid die elke vrouw in de gelegenheid zullen stellen om haar Extase en haar Plezier te uiten middels een relatie die een Heilige Vereniging zal zijn, een uiting van spirituele wijsheid en onvoorwaardelijke liefde.

Het is deze passionele vereniging van het seksuele en het spirituele die leidde tot het verwijderen van het verhaal van Maria Magdalena en haar Heilige Verbintenis met Yeshua ben Josef uit de geschiedenis die behouden bleef over het leven van Yeshua. En ja, ik werd betiteld als 'prostituee' en 'onzuiver' omdat ik me bewust was van de gift van seksuele extase. Hoe triest was het dat het pad van het Goddelijke Vrouwelijke niet gehonoreerd werd naast het Goddelijk Mannelijke dat Yeshua vertegenwoordigde. Het uitsluiten hiervan leidde in feite tot de vervorming van de waarheid over onze levens. Want het ware pad van de Manifestatie was er geen van lijden en martelaarschap. Dat was de latere interpretatie van hen die er een andere agenda op na hielden. Het ware pad van de Avatar was het cre�ren van een pad naar Extase en Eenheid door Onvoorwaardelijke Liefde. En dat hebben we bereikt! Deze prestatie stelt ons nu in staat om jullie de leringen van de Heilige Verbintenis en het pad van het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Mannelijke te openbaren. Het was het bekronende werk van ons leven en het is deze Blijdschap en Liefde die we door willen geven als onze nalatenschap, niet het lijden en bloedvergieten van talloze oorlogen en geloofsstrijden, gevoerd vanuit het gebrek aan kennis van de natuur van de Goddelijk Mannelijke energie en het pad van Yeshua.

Lieve zusters, terwijl bewustzijn werd neergelaten op onze planeet, werden jullie geacht te geloven dat jullie afstand zouden moeten nemen van jullie lichamen en jullie seksualiteit en verlangens zouden moeten onderdrukken. Jullie werd geleerd het seksuele en het spirituele te scheiden en jullie verloren het Plezier en de Extase van vereniging. Er werd jullie onderwezen dat dit 'service' betrof en Gods goedkeuring kon wegdragen. En zo ontstond jullie lijden en jullie werden kwaad en ontkracht, en dat zijn velen van jullie nog altijd.

Liefste zusters, het is opnieuw tijd je bewustzijn te vergroten en te beseffen dat je lichaam de Tempel is van je Ziel en Geest. Het is een vrouwelijk lichaam, een vrouwenlichaam en het is de Tempel van het Goddelijke Vrouwelijke. Dit is een krachtige en heilige energie, een vlam van de Vrouwelijke Zonnekracht die jullie in staat zal stellen de Oerenergie als de Grote Moeder te ervaren. Maar het stelt je ook in staat de extase van de Tweelingvlam-relatie te ervaren in welke het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijk Mannelijke zich verenigen in dienstbaarheid aan de Oorsprong en dat is Liefde voor al dat is!

Er is zoveel wijsheid te delen met betrekking tot het pad van het Goddelijke Vrouwelijke en we zien er naar uit deze Liefde met jullie te delen de komende maanden. Maar laat me eindigen waar ik begon. Want nu je weet wie ik ben, zul je weten dat ik een deel van je ben - de Gechristende of Kristal Vrouw van de Nieuwe Aarde.

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.