Budskaber for januar 2006

lightbody.jpg - 44178 Bytes
"Lightbody" by Jan Custers

Budskab et: "Omjustering af Lyslegemet til den Nye Jords Frekvens" Ærkeenglen Mikael gennem Celia Fenn

Kæreste Lysarbejdere, i denne tid oplever mange af Første og Anden bølges Opstegne Mennesker en spontan omjustering af Lyslegemet eller Merkabaen. Formålet er fuldt ud at stille på linie, dem der er klar, med den Nye Jords frekvenser.

Denne omjustering begyndte med åbningen af 11:11:11 porten. Det øjeblik tilvejebragte muligheden for "pionererne" af de første to bølger at begynde at accelerer hastigheden af deres Lyslegemer. Denne proces fortsatte, mens hastigheden gradvist steg, gennem december og ind i januar. Nu, på dette tidspunkt, oplever mange af jer "gennemtrængningen" ind i den Nye Jords hastighed, efterhånden som jeres personlige Merkaba eller "Lysskib" opnår den rette hastighed eller rotationshastighed.

I vil kende dette gennembrydningsøjeblik, kæreste, og føle som om I endelig er "ankommet". Alt vil føles frisk og nyt og smukt, og I vil føle en dyb og intens taknemmelighed og kærlighed inden i jer selv. Fejr det! I har stillet jeres personlige Lyslegeme på linie med frekvensen af den Nye Jords net. I er i sandhed "ankommet" - denne del af jeres Opstigningsrejse er færdiggjort. I sandhed er det: "Velkommen Hjem".

Kæreste, vær opmærksom på at jeres Lyslegeme nu roterer med en meget høj hastighed og vær meget forsigtige med jer selv i denne tid. I har faktisk efterladt den Gamle Jord og er blevet "genforbundet" til den Nye Jord. Det vil tage lidt tid før I "finder jeres fodfæste" igen.

I husker sikkert, kæreste Lysarbejdere, hvordan der i 1990'erne, de tidlige Opstigningsdage, blev talt om at I ville "forsvinde" når jeres Lyslegemer opnåede denne rotationshastighed. Nuvel, I er ikke helt forsvundet, fordi I nu er multi-dimensionelle og derfor kan fastholde en "tilstedeværelse" i de lavere dimensioner. Men jeres Hjerte og Højere Chakraer er "stillet ind" til den Nye Jords frekvens.

Faktisk så har I sikkert bemærket i den sidste måneds tid eller deromkring, at I måske har følt det som om I var forsvundet! Efterhånden som jeres frekvens tiltog i hastighed, ville de der ikke kunne lave det skift lige nu sikkert forsvinde ud af jeres liv. I kan have følt intens ensomhed efterhånden som jeres rotationsfelt forøgedes og I faktisk flyttede jer "væk" til et nyt sted.

Men vid, kæreste, at mange af jeres Sjælsfamilier og Klanmedlemmer også vil være i gang med at foretage dette skift. Englefamilierne i store skarer er i gang med at fæstne i den Nye Jords frekvenser lige nu! Og inden for de næste to år vil mange flere selvfølgelig opleve effekten af den vibrationsmæssige synkronisering og vil også forøge deres frekvenser for at mødes med jer på dette nye og skinnende sted.

Og derfor - endnu engang - Velkommen Hjem!

Dette er de Fysiske Udtryk af Omjusteringsprocessen:

Når I Ankommer:

Budskab To: "Den Nye Jord Manifesteres : Forandringer i den Kommende Cyklus." Ærkeengelen Mikael gennem Celia Fenn

push.jpg Kæreste Lysarbejdere, med den nylige omjustering af planetariske og personlige lyslegemer, er Jorden begyndt på de sidste stadier af sin Opstigningsproces. Dette begyndte i den første uge af januar, da den kollektive beslutning blev truffet i de Højere Dimensioner om at begynde Fuldførelsesstadierne af Jordens rejse til sit nye fler-dimensionale hjem.

Siden Paradisnettet blev etableret i marts 2005 og aktiveret globalt i 2005 har Planeten været parat til at manifestere på Ny Jord frekvensen. For dem, der er parate til fuldt ud at forankre sig ind i det nye net, er tiden til at begynde at manifestere Ny Jord Nu!

Dette har indebåret, kæreste, at ethvert levende væsen på planeten har været nødt til at træffe et valg i de sidste få måneder. Valgene er truffet og ethvert levende væsen har valgt, hvor de vil være, når Jorden fuldfører de sidste stadier i sin Opstigning i den nærmeste fremtid.

Dette betyder, kæreste Lysarbejdere, at beskaffenheden af jeres arbejde vil ændre sig væsentlig i det næste år. I vil ikke længere være påkrævet for at tilvejebringe "broen" for andre. Valgene er truffet, og dem der har valgt Ny Jord vil fuldføre deres overgang og bliver forberedt på deres nye roller af deres Højere Aspekter. De af jer, der har arbejdet så hårdt de sidste fem år, kan nu slappe af en smule og vende jeres fokus mod det at skabe samfund og strukturer, der vil være sædepunkter for den Nye Jord. Dette vil blive langt nemmere end Opstigningsarbejdet I har gjort hidtil, hvor I har måttet holde og bære nye energier med få måneders mellemrum! Vi ved hvor udmattede mange af jer er på dette tidspunkt!

Men, eftersom planeten nu har påbegyndt sin endelige opstigningsrejse vil der være mange forandringer, og meget hurtigt. Disse skift vil komme efter måne- og solformørkelserne i marts og Forårsjævndøgn, som tidslinien ser ud til nu. Disse forandringer vil resultere i den hurtige opløsning af Gammel Jord net, der omsider tillader det Nye at dukke op.

Kæreste Lysarbejdere, mange sjæle vælger måske at tage af sted når disse skift kommer. Det er deres valg og I må ære dette valg. De af jer, der har valgt Opstigningsvejen, vil fokusere deres opmærksomhed på at skabe den Nye Jord og tillade de nye energier at dukke op i deres liv. Disse valg vil selvfølgelig forblive åbne i et stykke tid og det er muligt at bringe nåde ind i situationen gennem det fortsatte fokus på kærlighed, fred og harmoni i jeres eget liv og på andre.

Alting har Ændret sig

Kæreste, mange af jer vil have lagt mærke til de forbavsende forandringer i energien i januar. Mange af jer føler jer en smule fortabte og uden retning. Ja, som vi har sagt, for manges vedkommende er denne del af jeres arbejde nu overstået. Det er tid ar hvile sig lidt og begynde at nyde freden og stilheden ved jeres nye bevidsthedesniveau.

Idet det Gamle falder væk vil I blive mere vant til fred, ro og stilhed. Dette vil være et spejlbillede på jeres indre tilstand af væren. I vil lære at stoppe op, at vente, at være tålmodige og at tillade det Nye at udvikle sig i sin egen gode tid. I vil også lære, paradoksalt nok, at træde hurtigt til når det er nødvendigt.

Men, som vi allerede har sagt - arbejdet ændrer sig. Mange af jer vil blive overrasket over hvad I vil blive bedt om at gøre i de kommende år. Husk at lytte til jeres Hjerte og Indre Stemme og at følge jeres vejledning, det er den sande ledestjerne af jeres væren. Tillad ikke andre at øve indflydelse på jeres valg. Jeres valg er jeres, deres er måske anderledes. Ær deres valg og jeres eget for, som vi har sagt, mange vil arbejde forskellige steder og på forskellige måder, idet Opstigningsprocessen bevæger sig ind i denne nye fase.

Husk altid, at I arbejder ud fra Ubetinget Kærlighed og at I er en Familie. Kærlighed, Tolerance og Accept vil være så vigtig nu. Ær hverandre og jeres valg. For hvert eneste væsen på planeten har truffet det rigtige valg for dem på dette tidspunkt. Føl jer overbevist om at de valg, som I har truffet, er de rette!

© 2005-6 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.