Boodschappen voor Januari 2006

lightbody.jpg - 44178 Bytes
"Lightbody" by Jan Custers

Boodschap Eťn: "Het Opnieuw Afstemmen van het Lichtlichaam op de Frequentie van de Nieuwe Aarde." Aartsengel MichaŽl door Celia Fenn

Geliefde Lichtwerkers, in deze tijd ervaren veel Verlichte Mensen van de Eerste en de Tweede golf een spontane nieuwe afstemming van het Lichtlichaam of Merkaba. De bedoeling hiervan is om diegenen die er klaar voor zijn, volledig af te stemmen op de frequenties van de Nieuwe Aarde.

Het proces van deze nieuwe afstemming begon met de opening van het 11:11:11-portaal. Dat moment gaf de "pioniers" van de eerste twee golven de gelegenheid om de snelheid van hun Lichtlichamen te verhogen. Dit proces van de geleidelijk toenemende verhoging duurde in December en tot Januari voort. Nu, op dit moment, ervaren velen van jullie de "doorbraak" naar de snelheid van de Nieuwe Aarde daar hun persoonlijke Merkaba of "Lichtschip" de juiste snelheid of draaibeweging bereikt.

Jullie zullen weten wanneer jullie dit doorbraakmoment bereiken, geliefden, want jullie zullen het gevoel hebben alsof jullie eindelijk zijn "gearriveerd". Alles zal fris, nieuw en mooi lijken, en jullie zullen een diepe en intense dankbaarheid en liefde in jezelf voelen. Vier feest! Jullie hebben het veld van je persoonlijke Lichtlichaam afgestemd op de frequentie van de rasters van de Nieuw Aarde. Jullie zijn werkelijk "gearriveerd" - dit deel van jullie Verlichtingsreis is voltooid! Het is echt "Welkom Thuis"!

Geliefden, wees je ervan bewust dat jullie Lichtlichaam nu met een heel hoge snelheid draait, en wees in deze tijd heel voorzichtig met jullie zelf. Jullie hebben feitelijk de Oude Aarde verlaten en zijn opnieuw "verbonden" met de Nieuwe Aarde. Het zal even duren voordat jullie "je voeten weer hebben gevonden".

Jullie herinneren je misschien, geliefde Lichtwerkers, dat in de jaren '90, de beginjaren van de Verlichting, werd gezegd dat je zou "verdwijnen" als je Lichtlichaam deze snelheid zou bereiken. Welnu, jullie zijn niet geheel verdwenen omdat jullie nu multidimensionaal zijn waardoor jullie "aanwezig" kunnen blijven in de lagere dimensies. Maar jullie Hart en Hogere Chakra's zijn afgestemd op de frequentie van de Nieuwe Aarde.

Het zou zelfs kunnen zijn dat je gedurende de laatste maand het gevoel had dat je was verdwenen! Naarmate je frequentie hoger werd, kunnen diegenen die niet in staat waren om nu die verschuiving te maken, uit je leven zijn verdwenen. Je kunt je enorm eenzaam hebben gevoeld naarmate je draaiveld toenam en je daadwerkelijk "wegging" naar een nieuwe plaats.

Maar besef, geliefden, dat veel van jullie Zielfamilies en -leden ook deze verschuiving maken. De Engelenfamilies verankeren zichzelf op dit moment in groten getale in de frequenties van de Nieuwe Aarde! En uiteraard zullen in de volgende twee jaar nog vele anderen de gevolgen van de trillingssynchronisatie ervaren, en eveneens hun frequenties verhogen om zich bij jullie te voegen in deze nieuwe en stralende plaats.

Dus - nogmaals - Welkom Thuis!

Dit zijn de Fysieke Uitdrukkingen van het Afstemmingsproces:

Als je Arriveert:

Boodschap Twee: "De Manifestatie van de Nieuwe Aarde: Veranderingen in de Komende Cyclus" Aartsengel Michael door Celia Fenn

push.jpg Geliefde Lichtwerkers, met de recente afstemming van de planetaire en persoonlijke lichtlichamen is de Aarde begonnen aan de laatste fasen van haar Opstandingsproces. Dit begon in de eerste weken van januari, toen in de Hogere Dimensies het besluit werd genomen om te beginnen met de voltooiing van de reis van de Aarde naar haar nieuwe multidimensionale thuis.

Sinds de vestiging van het Paradijsraster in maart 2005 en de wereldwijde activatie in 2005, is de Planeet klaar om zich te manifesteren op de nieuwe Aardse frequentie. Voor diegenen die klaar zijn om het nieuwe raster te verankeren, is NU de tijd om de Nieuwe Aarde te manifesteren!

Dit, geliefden, betekent dat elk levend wezen op de planeet in de afgelopen paar maanden een keuze moest maken. De keuzes zijn gemaakt, en elk levend wezen heeft bepaald waar hij of zij zal zijn als de Aarde in de nabije toekomst de laatste fasen van haar Opstanding voltooit.

Dit betekent, geliefde Lichtwerkers, dat de aard van jullie werk het komende jaar substantieel zal veranderen. Jullie zullen niet langer de "brug" voor anderen hoeven te zijn. De keuzes zijn gemaakt en diegenen die de Nieuwe Aarde hebben verkozen, zullen hun overgang voltooien en worden door hun Hogere Aspecten voorbereid op hun nieuwe taken. Diegenen van jullie die de laatste vijf jaar zo hard hebben gewerkt kunnen het nu wat rustiger aan doen en kunnen zich richten op het vormen van de gemeenschappen en structuren die de zaden zullen zijn voor de Nieuwe Aarde. Dit zal veel gemakkelijker zijn dan het Verlichtingswerk dat jullie hebben verricht waarbij jullie elke paar maanden nieuwe energieŽn moesten opnemen en uitdragen! Wij weten hoe uitgeput velen van jullie op dit moment zijn!

Maar, nu de Aarde haar laatste Opstandingsreis is begonnen, zullen er vele veranderingen zijn, en heel snel. Zoals de tijdlijn er nu voorstaat zullen deze verschuivingen komen na de eclipsen en de Equinox in Maart. Deze veranderingen zullen resulteren in de snelle afbraak van de Oude Aardse rasters, en de Nieuwe toestaan om uiteindelijk te voorschijn te komen.

Geliefde Lichtwerkers, vele zielen kunnen ervoor kiezen om weg te gaan als deze verschuivingen komen. Het is kun keuze en jullie zullen die keuze moeten respecteren. Diegenen die voor het pad van Verlichting hebben gekozen, zullen hun aandacht richten op het scheppen van de Nieuwe Aarde en toestaan dat de nieuwe energieŽn zich in hun levens manifesteren. Natuurlijk zullen deze keuzes nog een tijdje open blijven en is het mogelijk om de situatie te verbeteren door te focussen op liefde, vrede en harmonie in jullie eigen levens en naar anderen.

Alles is Veranderd

Geliefden, velen van jullie zullen de verbazingwekkende veranderingen in de energie in januari hebben opgemerkt. Velen van jullie voelen zich wat verloren en stuurloos. Zoals we al zeiden is dit deel van jullie werk ten einde. Het is tijd om wat te rusten en te gaan genieten van de vrede en de stilte van jullie nieuwe bewustzijnsniveau.

Nu het Oude wegvalt, zullen jullie meer gewend raken aan vrede, rust en stilte. Dit zal een weerspiegeling zijn van jullie innerlijke zijnstoestand. Jullie zullen leren een pas op de plaats te maken, te wachten, geduld te hebben en het Nieuwe in zijn eigen tijd te laten ontvouwen. Paradoxaal genoeg zullen jullie tevens leren om in actie te komen als daar om gevraagd wordt.

Maar, zoals we al hebben gezegd - het werk verandert. Velen van jullie zullen verbaasd zijn over wat jullie het komende jaar gevraagd zullen worden te doen. Vergeet niet naar jullie Hart en jullie Innerlijke Stem te luisteren en jullie leiding te volgen, het is de ware leidster van jullie wezen. Sta anderen niet toe je keuzes te beÔnvloeden. Jouw keuzes zijn van jou, die van anderen kunnen anders zijn. Eerbiedig hun keuzes en die van jou, want zoals we hebben gezegd, zullen velen in andere plaatsen werken en op verschillende manieren naarmate het Opstandingsproces deze nieuwe fase ingaat.

Onthoudt altijd dat jullie werkzaam zijn vanuit Onvoorwaardelijke Liefde en dat jullie een Familie zijn. Liefde, Tolerantie en Acceptatie zullen nu zo belangrijk zijn. Eerbiedig elkaar en jullie keuzes, want elk wezen op de planeet heeft nu voor zichzelf de juiste keuze gemaakt! Vertrouw erop dat de keuzes die jij hebt gemaakt de juiste zijn!

Boodschap Drie: "Een Nieuwe Golf Sterrenkinderen incarneert op Aarde: De Blauwe Sterren-Kinderen" Aartsengel MichaŽl door Celia Fenn

bluestarchild3.jpg Geliefde Lichtwerkers, het geeft ons de grootste vreugde om met jullie het nieuws te delen van de nieuwe golf Sterrenkinderen die met de nieuwe energieŽn naar de Planeet komen. Deze wezens zijn het Planetaire energieveld binnengekomen en worden op dit moment geboren als de nieuwste golf Kristalkinderen.

Hun komst maakt deel uit van de verhoogde Straling en het Licht dat de Aarde heeft omringd sinds de 11:11:11-sterrenpoort. Hun aanwezigheid heeft ook bijgedragen aan de toegenomen versnelling van het Aardse Merkabaveld. Individuen hebben ook in hun eigen Merkabaveld de toegenomen snelheid gevoeld toen zij het proces van de trillende "stroom" ervoeren met deze binnenkomende sterzaden en hun hogere bewustzijnsniveaus.

De Blauwe Sterren-Kinderen hebben op dit moment gewacht om op de Planeet te incarneren. Zij hebben gewacht tot het Paradijsraster op z'n plaats was en een grote groep Lichtwerkers zijn naar de 9e Dimensie gegaan om het raster van het Christusbewustzijn vast te houden. Toen deze twee factoren eenmaal op z'n plaats waren konden de Blauwe Sterren-Kinderen incarneren om hun bijzondere werk te doen.

Zij zullen worden geboren op het 9-Dimensionale Bewustzijnsniveau en zij zullen hun materiŽle incarnatie verankeren in het Paradijsraster.

Kinderen van de Blauwe Ster

De Energie en de Kleurharmonische waarop deze kinderen incarneren is een Straal van intens Saffier Blauw. Maar binnen deze Saffieren Straal bevinden zich ook flitsen van Wit Diamanten Licht. Het is als Blauwe Lichtflitsen, een vurige kosmische energie met een heel hoge trilling. Diegenen van jullie die hun energie konden voelen, voelden zich duizelig en zweverig, en ervoeren een ontgiften doordat jullie lichamen "meestroomden" met de trilling van deze binnenkomende zielen die helpen de Aarde verder te verheffen op haar reis naar Opstanding.

Wat deze Nieuwe Kinderen zo uniek en ook zo prachtig maakt, is dat hun zielstructuur voortkomt uit het Sirius-sterrenstelsel, en zij brengen een nieuwe structuur naar de Aarde die de zaden zal dragen van verdere spirituele evolutie en groei van de mens in de Nieuwe Aarde. Ja, geliefde zielen, zelfs nu de Nieuwe Aarde wordt geboren zijn de Hogere Dimensies erop bedacht dat de mensheid verder evolueert en groeit langs de Octaven van Licht.

De Blauwe Sterrenkinderen dragen in zicht de zaden des levens op een Octaaf dat begint bij de Negende Dimensie, de plaats waar de meesten van jullie hun Opstandingsreis zullen hebben voltooid. De Blauwe Sterrenkinderen staan klaar om de reis naar het Licht te vervolgen. Maar dit zal nog veel generaties duren, want deze kinderen zullen zaden zijn en wat zij brengen zal worden gedeeld met de hele Kristallen en Gechristende bevolking van de Aarde.

Vrede Bewaren en Vitaliteit Brengen

Aanvankelijk zullen de Blauwe Sterrenkinderen in alle gemeenschappen incarneren, maar zij zullen proberen te incarneren in inheemse gemeenschappen, of bij ouders die nauwe banden hebben met inheemse gemeenschappen. De reden hiervoor is dat het hun eerste taak is om de inheemse tradities van de Aarde nieuw leven en nieuwe energie in te blazen.

Wanneer deze kinderen in deze gemeenschappen incarneren, zal hun aanwezigheid het effect hebben van Blauwe Lichtflitsen. Er zal in hun aanwezigheid een stroom van vitaliteit zijn die de tradities en wijsheden van de inheemse volken zal transformeren en belevendigen. Zij zelf zullen deze tradities eerbiedigen en groot respect bewijzen. Dit is nodig opdat de bevolking van de Nieuwe Aarde de Aardse Wijsheid van de Inheemse Gemeenschappen opnieuw zal leren accepteren en eerbiedigen en opdat deze gemeenschappen elk gevoel van uitbuiting en tekortkoming van zich af kunnen schudden en wederom de oorspronkelijke wijsheid in hun tradities en rituelen kunnen eerbiedigen.

Deze kinderen zullen aanvankelijk ook ankerpunten zijn voor de energie van de Vrede. Hun aanwezigheid zal vrede en rust uitstralen. Diegenen van jullie die onlangs hun trilling hebben gevoeld, hebben ook gemerkt hoe gevoelig jullie zijn en hoezeer jullie verbonden zijn met de Stroom van gevoelens van jullie Hart. Dit is de energie van e Blauwe Sterrenkinderen. Zij zullen immens krachtig zijn, maar het zal de kracht van absolute integriteit en afstemming zijn op de Hogere Beginselen. Zij zullen volledig afgestemd zijn op de Energie van het Hart en met het Licht van de Bron waaruit zij zijn geboren, en zij zullen die Hogere Verbinding nooit verliezen. Zij zullen machtig zijn, maar ook heel zacht. Juist hun zachtheid zal die vredige ruimte scheppen waardoor jullie hen zullen gaan herkennen.

Dus, geliefde Lichtwerkers, zijn jullie temidden van alle beroering en verandering en uitdagingen bevoorrecht om de Kinderen van de Lichtende Blauwe Straal te verwelkomen op jullie Planeet!

Afbeelding door Gaby van den Abeele

Gedicht van "Violet Fire":

Blauwe Sterren

De Gevoelige Kristallen Kinderen van dit Aardse oord
Verwelkom deze vriendelijke schatten bij hun geboort'
Lichtwerkers die vervuld zijn van bruisend licht
En trillen in harmonie met de vleugels van het blauw-wit

Verbindingsrasters boven, beneden, kort en lang
Stralende lichten van de beschermende vredeszang
Blauwe Lichtflitsen schieten door de lucht zo hoog
Helder waargenomen door een nachtelijke engelenboog

Stralende gezichten op Gaia's zoete gras
Beroeren de waarheid van Moeder's dierbaarste ras
De aarde, rotsen en bomen ontwaken gedwee
Ademend nieuw leven naar Meren, Rivieren en de Zee

Zielvonken stijgen op langs draden onzichtbaar
Dansend op sterrengolven tot negen dimensies gewaar
Zaadwerkers van LichtÖ Geesten gekomen van ver
Rustige vredige Kinderen van de Blauwe Ster

Poems Copyright © VBS-2005-2006 ~ VioletFire

(GeÔnspireerd door Aartsengel MichaŽl's boodschap door Celia Fenn op 29-01-2006)

(Nederlandse bewerking © 2006 Ditrianum Media Center)

© 2005-6 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.