Budskaber for februar 2006

welcome2.jpg - 19794 Bytes

Særligt Opstigningsbudskab

Blå Skitse for en Blå Planet : Aktivering af jeres Galaktiske Lyslegeme

Ærkeengelen Mikael gennem Celia Fenn

Kæreste Lysarbejdere, I lever i en storslået og vidunderlig tid. Vidunderlige skift og forandringer sker i jeres Jordiske virkelighed. Omjusteringen af jeres Planetariske og Personlige Merkabafelter eller Lyslegemer har muliggjort aktiveringen af et andet niveau af jeres Lyslegeme-Geometri mens I fortsætter Opstigningsrejsen.

Accelerationen af jeres Lyslegeme, understøttet af den indstrømmende Elektriske Blå udstråling fra det Galaktiske Center via Sirius har muliggjort aktiveringen af jeres Galaktiske Lyslegeme. Et helt nyt sæt af Geometrier og Koder og Meridianer bliver nu aktiveret til at bære den Blå Ildenergi fra Sirius og til at forbinde den 9. Dimensions Menneskelige Engle med "hjem". Dette er lysets gave som I længe har ventet på, I kære. I har aktiveret fuld Galaktisk- og Stjernebevidsthed mens I stadig befinder jer på Jorden. I er parate til at leve i lyset hinsides de gamle energier med polaritet og lidelse. I er parate til at leve i himlen og at bringe "himlen" til Planeten Jorden.

At Aktivere Galaktisk Bevidsthed

Der er to trin i denne proces. Når først I er blevet bevidste om jer selv som et Krystal eller Kristned væsen, en menneskelig engel, så vil I søge og finde jeres Englesjælefamilie. Kun da kan I aktivere jeres Galaktiske Lyslegeme og bevæge jer ind i den 9. Dimensionale Bevidsthed.

Det at finde jeres Englesjælefamilie sætter jer i stand til at begynde en proces, der er kendt i de Højere Dimensioner som "integrering af jeres 8. Dimensionale eller Engle-Arketype". Det betyder dybest set at I påtager jer jeres "familie"-kraft eller identitet som et væsen af lys. I bliver givet passage til de Højere Niveauer som en ret i kraft af jeres medlemskab af en Englefamilie eller klan. Alle Menneskelige Engle på Jorden tilhører en Englefamilie. Når I er parate til at foretage overgangen til den 9. Dimension så vil I forbinde jer med jeres Englefamilie. Dette behøver ikke at være en bevidst "søgen" og I behøver ikke at bekymre jer. Når tiden er inde og I er parate, så vil I forbinde jer. Og så vil I aktivere energierne til det Galaktiske Lyslegeme.

Når først det Galaktiske Lyslegeme er aktiveret vil I have fuld adgang til den 9. Bevidsthedsdimension. Det Galaktiske Lyslegeme bliver aktiveret af den Elektriske Blå Ild der strømmer ud fra Sirius, den Blå Stjerne. For Sirius er det Galaktiske "hjem" af første forbindelse for alle Englefamilierne på Jorden. Evolutionen og Udviklingen af Jorden er et fælles projekt for Elohim Skaberenglene og de sirianske "Neters" eller Stjernevæsener. Andre Lysvæsener fra denne og andre galakser er her for at hjælpe, men "skitsen" til den Blå Planet stammer fra Sirius/Orion partnerskabet af Engle-Skaber-Væsener.

Og, når det Galaktiske Lyslegeme bliver aktiveret, så bliver de Jordiske Englefamilier atter igen bevidst forbundet til de Højere Dimensionale Englevæsener, hvis arbejde er at holde og opretholde Højere Dimensional Vækst og Udvikling for Planeten Jorden i dens Opstegne form som Ny Jord. Energien kan atter strømme frit mellem dem. Jorden vil modtage Lyset og Ubetinget Kærlighed, der vil skabe og opretholde den oprindelige skitseplan - en Paradishaveplanet af fred og glæde hvor Menneskelige Engle kan vokse og lege i Lyset fra Kilden.

Planeten med To Sole

Når I aktiverer jeres Galaktiske Lyslegeme og foretager skiftet til 9. Dimensional bevidsthed, så træder I ind i den Nye Jord eller en "ny" planet. En planet med to sole!

Det Blå sollys fra Sirius skaber et 9. Dimensionalt felt af Elektrisk Blåt Lys der opretholder Planetens Galaktiske Bevidsthed gennem Englefamilierne.

Denne "sandhed" var kendt for de gamle egyptere der modtog deres undervisning fra Sirius. På tidspunktet for Løveportens Stjerneport i slutningen af juli og begyndelsen af august fejrede de den spiralformede opstigning af Sirius på morgenhimlen og at Nilen gik over sine breder som bragte velstand til Egypten. Men de indviede vidste at i Egypten, også kendt som landet af "Khem" eller alkymi, var reglen"som foroven, således forneden", og at denne begivenhed var et symbol på noget på et større niveau. Dette "noget" var opstillingen af Jordens to "sole" på himlene. På dette tidspunkt bliver den blå-hvide energi fra Sirius "forstærket" gennem solen som gennem en linse, og bølger af kreativt lys der repræsenterer bølger af overflod, kærlighed og velstand "regner" ned på Jorden som en Kosmisk Ild. Den hvid-gyldne og den blå-hvide energi forener sig for at skabe Magi og bringe forandring, fornyelse og vækst.

De gamle egyptere identificerede Solsystemets sol med Ra-Herukuti-Osiris. Det bar på en Maskulin energi. Sirius-"solen" blev identificeret med Isis-Maat og var en Feminin energi. Sammen skabte den Hellige Forening Overflod og Fred på Jorden.

I det gamle Egypten blev forbindelsen til Sirius holdt af den Kongelige familie af Faraoerne. Deres genetiske arv fra Sirius satte dem i stand til at "holde feltet" af det Blå Lys og opretholde den Galaktiske forbindelse gennem deres Galaktiske Lyslegemer. Denne forbindelse blev afbrudt af de Højere Dimensioner da det blev besluttet at iværksætte et program hvorved alle mennesker kunne blive til Engleholdere af den Galaktiske Bevidsthed. Det tidspunkt er nu! I er parate til at skabe en Jord hvor hver person vil være i stand til at holde det Blå Felt af Galaktisk Bevidsthed.

Hvad vil det indebære, I kære? Det vil indebære, at hver Menneskelig Engel der aktiverer sit Galaktiske Lyslegeme vil have kraften og evnen til at aktivere og overføre de Akashiske koder eller informationer for Planeten Jorden til manifestation. At med-skabe en Paradisjord med ingen sygdom, lidelse eller smerte. En legeplads af lys og glæde. Og det tidspunkt er nu! Idet hver af jer aktiverer det Galaktiske Lyslegeme, så aktiverer I og giver kraft til Feltet af Blåt Lys og dets potentiale til at skabe globale forandringer. Kan I se, kæreste Lysarbejdere, hvilken glæde og velsignelse der gives til jer på dette tidspunkt!

De Blå Stjerne-Børn : Planetens Fremtid

De Blå Stjerne-Børn, I kære, inkarnerer lige nu for at hjælpe jer med at arbejde med det Blå Stjernefelt og fuldt ud aktivere den Blå Skitse til den Blå Planet.

Hver Blåt Stjerne-Barn, der fødes, inkarnerer med det Galaktiske Lyslegeme fuldt ud aktiveret. De har en fuld Galaktisk Bevidsthed og er i stand til at holde stjerneforbindelserne for Planeten. Faktisk vil de fra undfangelsen forankre det Blå Stjernefelt på Planeten.

De vil også være født med en viden og bevidsthed om deres Engle- og Stjernefamilier, og vil være fuldt ud integreret med deres Englearketyper. De vil være Englemennesker snarere end Menneskelige Engle. Deres primære identifikation vil være med Engle- og Kosmisk bevidsthed og med felterne af Kosmisk lys. Og denne bevidsthed vil de sammen med jer forvandle til et glædesfyldt Paradishjem eller "himlen på jord".

Så, elskede Lysarbejdere, det er tid at fejre jeres nye aktiveringer og integrere de nye energier.

Opstigningseventyret fortsætter!

Maleri af Gaby van den Abeele og Digitalt billede af Jan Custers

thenewworld.jpg - 40248 Bytes bluestarchild5.jpg - 48973 Bytes

© 2005-6 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.