Boodschappen voor Februari 2006

welcome2.jpg - 19794 Bytes

Opstandingspecial

Blauwdruk voor een Blauwe Planeet : Het Activeren van je Galactische Lichtlichaam

Aartsengel MichaŽl door Celia Fenn

Geliefde Lichtwerkers, jullie leven in een grootse en prachtige tijd. Wonderlijke verschuivingen en veranderingen vinden plaats in jullie Aardse realiteit. Terwijl jullie de reis van Opstanding voortzetten, heeft de afstemming van jullie Planetaire en Persoonlijke Merkabavelden of Lichtlichamen de activatie van een ander niveau van de Geometrie van jullie Lichtlichaam mogelijk gemaakt.

De versnelling van jullie Lichtlichaam, die via Sirius wordt versterkt door de binnenkomende Elektrische Blauwe straling van het Galactische Centrum, heeft jullie Galactische Lichtlichaam geactiveerd. Een heel nieuw scala van GeometrieŽn, Codes en Meridianen wordt nu geactiveerd om de Energie van het Blauwe Vuur van Sirius te dragen en om de Mensenengelen van de Negende Dimensie te verbinden met "thuis". Dit, geliefden, is het geschenk van licht waarop jullie lang hebben gewacht. Jullie hebben volledig Galactisch en Stellair bewustzijn bereikt terwijl jullie nog steeds op Aarde zijn. Jullie zijn gereed om in het Licht te leven - voorbij de oude energieŽn van polariteit en lijden. Jullie zijn gereed om in de hemel te leven en om de "hemel" op de Planeet Aarde te brengen.

Het Activeren van Galactisch Bewustzijn

Er zijn twee fasen voor dit proces. Als je eenmaal beseft dat je een Kristal- of Christuswezen bent, een mensenengel, dan zul je op zoek gaan naar je engelachtige zielfamilie en die ook vinden. Alleen dan kun je je Galactische Lichtlichaam activeren en het Negendimensionale Bewustzijn bereiken.

Door het vinden van je Engelen Zielfamilie, kun je een proces aanvangen dat in de Hogere Dimensies bekend staat als het "integreren van je Achtdimensionale of Engelenarchetype". Dit betekent feitelijk dat je de macht van je "familie" krijgt, ofwel de identiteit van een Lichtwezen. Je krijgt het recht op toegang tot de Hogere Niveaus op grond van je lidmaatschap van een Engelenfamilie of -stam. Alle Mensenengelen op Aarde behoren tot een Engelenfamilie. Als je klaar bent om de overgang te maken naar de 9e Dimensie, dan zul je je verbinden met je Engelenfamilie. Dit hoeft niet een bewuste "zoektocht" te zijn, en je hoeft ook niet ongerust te zijn. Als de tijd daar is en je er klaar voor bent, dan zul je de verbinding tot stand brengen. En dan zul je de energieŽn activeren voor het Galactische Lichtlichaam.

Als het Galactische Lichtlichaam eenmaal is geactiveerd, zul je volledige toegang hebben tot het Negendimensionale Bewustzijn. Het Galactische Lichtlichaam wordt geactiveerd door het Elektrische Blauwe Vuur dat wordt uitgestraald door Sirius, de Blauwe Ster. Want Sirius is het eerste referentiepunt voor het Galactische "thuis" van alle Engelenfamilies op Aarde. De Evolutie en Ontwikkeling op Aarde is een gezamenlijk project van de Elohim en de Sirische "Neters" of Sterrenwezens. Andere Lichtwezens van deze en andere melkwegen zijn hier om te helpen, maar de "blauwdruk" voor de Blauwe Planeet komt van het Sirius/Orion-partnerschap van Engelenscheppers.

Dus als het Galactische Lichtlichaam is geactiveerd, zijn de Aardse Engelenfamilies weer bewust verbonden met de Engelenwezens van de Hogere Dimensies, wier werk het is om Hoger Dimensionale Groei en Evolutie van de Planeet Aarde naar haar Verhoogde vorm van de Nieuwe Aarde in stand te houden. De energie kan wederom vrij tussen hen stromen. De Aarde zal het Licht en de Onvoorwaardelijke Liefde ontvangen die de Blauwdruk van het oorspronkelijke plan zal creŽren en instandhouden - een Paradijselijke Tuin van vrede en vreugde waar Mensenengelen kunnen groeien en spelen in het Licht van de Bron.

De Planeet met Twee Zonnen

Als je je Galactische Lichtlichaam activeert en naar het Negendimensionale bewustzijn verschuift, dan ga je naar een Nieuwe Aarde, of een "nieuwe" planeet. Een planeet met twee zonnen!

Want Sirius zal de tweede zon zijn van de Planeet Aarde. Diegenen met geactiveerde Galactische Lichtlichamen ontvangen wit/goud zonlicht van jullie huidige Zon, en blauw/wit "zonlicht" van Sirius. Het Blauwe zonlicht van Sirius schept een Negendimensionaal veld van Elektrisch Blauw licht dat het Galactische Bewustzijn van de Planeet in stand houdt via de Engelenfamilies.

Deze "waarheid" was bekend bij de vroege Egyptenaren, die hun kennis ontvingen van Sirius. Tijdens de Leeuwenpoort eind juli en begin augustus vierden zij de schemeropkomst van Sirius aan de ochtendhemel, en de vloed van de Nijl om Egypte voorspoed te brengen. Maar de ingewijden wisten dat in Egypte, ook wel bekend als het land van "Khem" of alchemie, de regel van "zo boven, zo beneden" heerste, en dat deze gebeurtenis symbolisch was voor iets op grotere schaal. Dat "iets" was de samenstand in de hemelen van de twee "zonnen" van de aarde. Op dat moment wordt de blauwwitte energie van Sirius door de Zon "versterkt" zoals bij een lens, en golven van scheppend licht, die golven zijn van overvloed, liefde en voorspoed, "regenen" neer op Aarde als Kosmisch Vuur. Het witgoud en het blauwwit vermengen zich om Magie te scheppen, en om verandering, vernieuwing en groei te brengen.

De Oude Egyptenaren vereenzelvigden de zon van het Zonnestelsel met Ra-Herukuti-Osiris. Het droeg een Mannelijke energie. De Sirische "zon" werd vereenzelvigd met Isis-Maat en was een Vrouwelijke energie. Samen creŽerde hun Heilige Verbintenis Overvloed en Vrede op Aarde.

In het Oude Egypte werd de verbinding met Sirius in stand gehouden door de Koninklijke familie van de Farao's. Door hun genetische erfenis van Sirius konden zij "het veld vasthouden" van Blauw Licht, en met hun Galactische Lichtlichamen de Galactische verbinding in stand houden. Deze verbinding werd verbroken door de Hogere Dimensies, toen werd besloten om een programma te starten waarbij alle mensen Engelenbewaarders konden worden van het Galactische Bewustzijn. Die tijd is nu! Jullie zijn klaar om een Aarde te creŽren waar ieder persoon in staat zal zijn om het Blauwe Veld van het Galactische Bewustzijn vast te houden.

Wat zal dit betekenen geliefden? Het zal betekenen dat iedere Mensenengel die zijn Galactische Lichtlichaam activeert, de kracht en het vermogen zal hebben om door activatie en uitstraling de Akashacodes of -informatie voor de Planeet Aarde te manifesteren, om gezamenlijk een Paradijselijke Aarde te scheppen zonder ziekte, lijden of pijn. Een speeltuin van Licht en Vreugde. En die tijd is nu! Ieder van jullie die zijn Galactische Lichtlichaam activeert, activeert en versterkt het Veld van Blauw Licht en zijn vermogen om wereldwijde verandering teweeg te brengen. Kunnen jullie zien, geliefde Lichtwerkers, hoeveel vreugde en zegeningen jullie op dit moment ontvangen?

De Blauwe Sterrenkinderen: De Toekomst van de Planeet

De Blauwe Sterrenkinderen, geliefden, incarneren nu om jullie te helpen omgaan met het Blauwe Sterrenveld en met het volledig activeren van de Blauwdruk voor de Blauwe Planeet.

Elk Blauw Sterrenkind dat wordt geboren, incarneert met een volledig geactiveerd Galactisch Lichtlichaam. Zij hebben een volledig Galactisch Bewustzijn en zijn in staat om de stellaire verbindingen voor de Planeet vast te houden. Feitelijk verankeren zij vanaf de conceptie het Blauwe Sterrenveld op de Planeet.

Zij worden ook geboren met kennis en bewustzijn van hun Engelen- en Stellaire Families, en zullen volledig integreren met hun Engelenarchetypen. Zij zullen Engelenmensen zijn in plaats van Mensenengelen. Zij zullen zich voornamelijk identificeren met het Engelen- en Kosmische Bewustzijn, en met de velden van het Kosmische Licht. En dit bewustzijn zullen zij met jullie transmuteren tot een vreugdevol Paradijselijk thuis ofwel "de hemel op Aarde".

Dus geliefde Lichtwerkers, is het de tijd om jullie nieuwe activaties te vieren en de nieuwe energieŽn te integreren.

Het avontuur van de Opstanding gaat voort!

thenewworld.jpg - 40248 Bytes bluestarchild5.jpg - 48973 Bytes

Painting by Gaby van den Abeele and Digital image by Jan Custers.

© 2005-6 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.