Budskaber for marts 2006

sunflower.jpg - 78247 Bytes
billede af Fred Casselman www.earthecho.com www.earthecho.com.

Den Store Opvågning…2006: At Ophøre med Illusioner og Byde Lyset Velkommen!

Ærkeengelen Mikael gennem Celia Fenn

Kæreste og elskede Sjælefamilie - idet bølgerne af oplysende energi bevæger sig henover jeres planet og Kærlighedsfeltet skaber et kraftfuldt Lysfelt begynder den Store Opvågning.

Det er i sandhed øjeblikket hvor menneskeheden vækkes fra sin lange "søvn" og bliver bevidst om sit sande væsen. I er Englevæsener af Lys. Og I har valgt at opleve en illusion eller et spil som en måde at lære på. Men legen er nu forbi og det er tid at gå videre og opleve andre måder af væren i Skaberens Lysfelter.

Hvad er så den leg, spørger I måske. Vi vil kalde den en "Dualitets"-leg, det som I har kaldt "kampen mellem Lyset og Mørket". Idet I vågner op vil i forstå, at alting er og har altid været Lys, og at Lys er ren strålende Kærlighed fra Skaberen eller Kilden. Men I valgte at lege en leg hvor I kunne skabe "mørke", som er noget, eller en oplevelse, der var "ikke Gud" eller "ikke Lys". Og I valgte levetider til at udforske illusionen af "ikke Gud" og hvordan det ville påvirke jeres væren. Og, ja, I vidste at det ville være en illusion, men I gik ind i spillet alligevel, så I kunne opleve "begrænsningerne" ved illusionen.

Og, det var fordi I levede på en planet der oplevede cykler af Lys og Mørke, idet jeres planet drejer rundt om Solen, at I valgte at kalde jeres illusion af "ikke-Gud" for "mørket" og I valgte at kalde Guds-kraften for "Lyset". Og således trådte i ind i den store dualitetets- eller polaritetsleg, og I opbyggede mange filosofisystemer og trosretninger omkring disse ideer. Og gennem mange liv var I beredte på at forsvare jeres trossystemer med jeres liv, idet I kun så jeres egen side af dualiteten som "rigtig" og den anden side var "forkert" eller "mørk".

Og således skabte I en planet fyldt med illusioner og vold og smerte og lidelse, der udtrykte alting der var "ikke-Gud", og I ventede på at blive frigivet og reddet fra det af Gud. Men efterhånden som I vågner op vil I se, at alt hvad der er "ikke-Gud" er jeres egen skabelse og er en illusion. For alt er skabt af Lysets byggesten som er Kærlighedsenergien fra Kilden. Som Lysets Krigere i Dualitetens Illusioner har I nået det punkt hvor I kan bryde igennem jeres egne selvskabte illusioner og atter favne det Lys som I er. Og ingen vil være nødt til at påtage sig mørkets rolle for at holde spillet i gang! Det er tid at vælge nye roller og nye partier når den nye Enheds- og Kærlighedsleg kommer i gang på jeres Planet.

Nu vil I se Lyset i alle. I er en familie af Englevæsener og I er alle Lysvæsener. Det er tid at give jer selv tilladelse til at frigive illusionen om at nogle af jer Lys og nogle er Mørke. Den leg er forbi. Det er tid at tillade Lyset at dukke frem i alle. For, ja, der er nok plads på jeres planet til at alle kan lade deres Lys skinne og blive set som Lys!

Kæreste Sjælefamilie, mange af jer der oprigtigt søger Lyset baserer stadig jeres tro på denne illusion. I venter på at Lyset skal sætte jer og Planeten fri af Mørket. Kan I se, elskede sjæle, hvordan "frigivelsen" kun vil ske, når I slipper legen og favner lyset og kærligheden der er overalt hele tiden.

For de Galaktiske bølger fra Kilden eller Skaberens Kærlighed overstrømmer jeres planet atter en gang og trænger ind i opmærksomheden hos den Menneskelige Kollektive Bevidsthed.

Vid, elskede, at alting er Lys! Selv om natten, når I kigger på den "mørke" nattehimmel, kan I se strålerne af stjernelys! Og, hvis I kunne se med jeres menneskeøjne, så ville I se., at selv "rummet" består af et gitter eller netværk af geometrier af strålende lys. Ja, så sandelig, alting er Lys og Kærlighed - der er intet Mørke.

Og, ja, vi ved at I i jeres Lysarbejde har arbejdet med at "integrere jeres skygge". Og vi ville sige, ja, faktisk har I arbejdet med at tage ejerskab for jeres egne illusioner og behovet for at projicere dem over på andre. I har sagt, "jeg er Lys". Og, når I har fremført det udsagn, har I givet jer selv lov til at være det Lys og til fuldt ud at opleve Lyset og Kærligheden fra Alt Der Er.

Og vid det lige nu, kæreste, det Planetariske Kollektive befinder sig i den samme proces med at tage ejerskab for dets kollektive illusioner og skygger. Der foregår en storslået proces med at frigive efterhånden som Lyset øges. Ethvert væsen på planeten frigiver lag af tæthed og illusion forbundet med Dualitetslegen. Efterhånden som de gamle tre-dimensionale net forsvinder og systemet kaldet Dualitet opløses, så falder de kolliderende energier af oppositioner bort og vejene til frigivelsen af mange lag af tæthed og frygt bliver skabt. Og det sker lige nu. Det er grunden til hvorfor så mange af jer føler jer urolige og trætte og oplever søvn- og drømmeforstyrrelser. Overalt omkring jer, som et hav af energi, bliver gamle illusioner og frygt frigivet og opløst. De smeltere bort som de illusioner, de er.

Snart vil denne proces være færdig og folk vil begynde at undre sig over, hvorfor de var så aggressive og vrede og frygtsomme. De nye vibrationer af Kærlighed og Harmoni vil motivere mange til at begynde at søge måder at bringe harmoni og enhed til planeten. Og så vil I begynde at se miraklerne. Hver og en af jer vil bidrage, når I begynder at leve i fuldkommen harmoni og enhed med Lyset.

Og så, kæreste Englefamilie, skaber I den Nye Jord af Lys og Kærlighed. Hinsides illusionerne af mørke og forskel, hinsides illusionerne af lidelse og smerte og alt som der er "ikke-Gud".

I er faktisk hjemme, Lysets Krigere!

© 2005-6 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.