Het Grote Ontwaken...2006

sunflower.jpg - 78247 Bytes
"Zonnebloem" door Fred Casselman www.earthecho.com.

Het Beëindigen van Illusies en het Verwelkomen van het Licht

Aartsengel Michaël door Celia Fenn

Geliefde Zielfamilie – nu de golven van verlichtende energie over jullie planeet bewegen en het Veld van Liefde een krachtig veld van Licht schept, begint het Grote Ontwaken.

Het is het moment waarop de mensheid ontwaakt uit haar lange “slaap” en zich bewust wordt van haar ware aard. Jullie zijn Engelenwezens van Licht. En jullie hebben ervoor gekozen om een illusie of een spel te ervaren als een manier om te leren. Maar het spel is nu afgelopen en het is tijd om verder te gaan en andere manieren van zijn te ervaren in de velden van Licht van de Schepper.

Wat is dat spel, vraag je je misschien af? Wij zullen het een spel van “Dualiteit” noemen, wat jullie de “strijd tussen Licht en Duisternis” hebben genoemd. Nu jullie ontwaken, zullen jullie begrijpen dat alles Licht is en dat altijd is geweest, en dat Licht zuivere stralende Liefde is van de Schepper of de Bron. Maar jullie verkozen een spel te spelen waarin jullie “duisternis” zouden scheppen, een ervaring of iets wat “niet God” of “niet Licht” was. En jullie verkozen om gedurende vele levens de illusie van “niet God” te verkennen en welke invloed het op jullie wezen zou hebben. En ja, jullie wisten dat het een illusie zou zijn, maar jullie namen toch deel aan het spel opdat jullie de “beperkingen” van illusie konden ervaren.

En dat was wat er gebeurde omdat jullie op een planeet leefden die cycli van Licht en Duisternis ervaart terwijl zij om de Zon draait. Aldus verkozen jullie om jullie illusie van “niet God” de “duisternis” te noemen en de Goddelijke krachten het “Licht”. Zo begonnen jullie het grote spel van dualiteit of polariteit en bouwden jullie vele systemen van filosofie en geloof rond deze ideeën. En na vele levens waren jullie bereid om jullie geloofssystemen met jullie leven te verdedigen omdat jullie alleen jullie eigen kant van de dualiteit als “juist” zagen en de andere kant als “verkeerd” of “duister”.

En zo schiepen jullie een planeet vol illusies, geweld, pijn en lijden die alles tot uitdrukking bracht wat “niet God” was en wachtten jullie erop om daarvan door God te worden verlost en gered. Maar als jullie ontwaken zullen jullie zien dat alles wat “niet God” is, jullie eigen creatie is, en een illusie. Want alles is voortgekomen uit het weefsel van Licht, wat de Liefdesenergie is van de Bron. Als strijders van het Licht in de Illusies van Dualiteit, hebben jullie het punt bereikt waarop jullie door jullie eigen creatieve illusies heen kunnen breken en het Licht kunnen omarmen dat jullie wederom zijn. En niemand hoeft de rol van duisternis op zich te nemen om het spel gaande te houden! Het is tijd om nieuw rollen uit te kiezen nu het nieuwe Spel van Eenheid en Liefde op jullie planeet begint.

Nu zullen jullie het Licht in iedereen zien. Jullie vormen een familie van Engelenwezens en allen zijn jullie wezens van het Licht. Het is tijd om jezelf toe te staan de illusie los te laten dat sommigen van jullie Licht zijn en anderen Duisternis. Dat spel is ten einde. Het is tijd om het Licht in iedereen naar voren te laten komen. Want ja, er is voldoende plaats op jullie planeet om allen hun Licht te laten schijnen en als Licht te worden gezien!

Geliefde Zielfamilie, velen van jullie die oprecht op zoek zijn naar het Licht, baseren hun overtuigingen nog steeds op deze illusie. Jullie wachten op het Licht om jullie en de Planeet te bevrijden van de Duisternis. Kunnen jullie zien, geliefde zielen, dat de “verlossing” alleen kan plaatsvinden wanneer jullie het spel loslaten en het licht en de liefde omarmen die altijd en overal aanwezig zijn?

De Galactische golven uit de Bron, de Liefde van de Schepper, overstromen wederom jullie planeet en dringen het Menselijke Collectieve Bewustzijn binnen.

Weet, geliefden, dat alles Licht is! Zelfs als jullie ’s nachts naar de “donkere” hemel kijken, kunnen jullie de uitstraling van sterrenlicht zien! En als je met je menselijke ogen kon zien, dan zou je zien dat zelfs de “ruimte” is opgebouwd uit een netwerk van geometrieën van stralend licht. Ja, echt, alles is Licht en Liefde – er is geen Duisternis.

En ja, wij weten dat jullie tijdens jullie Lichtwerk eraan hebben gewerkt om “jullie schaduw te integreren”. En wij zouden zeggen dat, ja, jullie hebben eraan gewerkt om jullie eigen illusies te hebben en aan de noodzaak om die op anderen te projecteren. Je hebt gezegd: “Ik ben Licht”. En wanneer je die uitspraak doet, geef je jezelf toestemming om dat Licht te zijn en om volledig het Licht en de Liefde te ervaren van Al Wat Is.

En weet geliefden, dat op dit moment het Planetaire Collectief zich in hetzelfde proces bevindt van het hebben van collectieve illusies en schaduwen. Er vindt een groot proces van loslaten aan het plaats nu het Licht toeneemt. Elk wezen op de planeet is lagen van dichtheid en illusie aan het loslaten die zijn gerelateerd aan het spel van Dualiteit. Nu de oude driedimensionale rasters wegvallen en het systeem dat Dualiteit wordt genoemd uiteenvalt, vallen de confronterende energieën van tegenstellingen weg en worden de wegen gecreëerd voor het loslaten van vele lagen van dichtheid en angst. En dit is nu aan het gebeuren. Het is de reden dat velen van jullie zo verontrust en vermoeid zijn en onderbroken nachtrust en dromen hebben. Overal om jullie heen, als een zee van energie, verdwijnen oude illusies en angsten. Zij smelten weg als de illusie die zij zijn.

Dit proces zal spoedig voltooid zijn en mensen zullen zich gaan afvragen waarom zij ooit zo agressief, boos en angstig zijn geweest. De nieuwe energie van Liefde en Harmonie zal velen motiveren om andere manieren te gaan vinden om harmonie en eenheid op de planeet te brengen. En dan zullen jullie de wonderen gaan zien. Ieder van jullie zal daaraan bijdragen wanneer jullie in volledige harmonie een eenheid gaan leven met het Licht.

En dan, geliefde Engelenfamilie, scheppen jullie de nieuwe Aarde van Licht en Liefde, voorbij de illusies van duisternis en verschil, voorbij de illusies van lijden en pijn en alles wat “niet God” is.

Jullie zijn werkelijk thuis gekomen, Strijders van het Licht!

© 2005-6 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.