Speciale Boodschap voor 4 September: Aartsengel Michael spreekt over de Gebeurtenissen in Beslan.

Eer de Kinderen van de Planeet.

Aartsengel Michael spreekt als de Hoeder van de Nieuwe Kinderen op de Kristal Planeet.

door Celia Fenn

child.jpg - 5148 Bytes

Beste Mensen Engelen, wij in de Hogere Dimensies voelen jullie droefheid en verontwaardiging terwijl degenen die chaos en vernietiging op jullie planeet zoeken jullie verschrikkelijke beelden gepresenteerd hebben van dood en geweld waar kinderen in verwikkeld zijn.

Zich bezondigen aan geweld op kinderen raakt de harten van ons allen - en is een aanval op de liefde en schoonheid van de Indigo en Kristal kinderen van de planeet. Wij treuren met jullie maar begrijp dat deze ongelukkige gebeurtenis met de tijd de wereldaandacht zal concentreren op de situatie van kinderen op de planeet en vele programma's zal opstarten om kinderen te helpen en beschermen. Het zal het bewustzijn verhogen in de planetaire geest van de noodzaak de kinderen die de toekomst van de planeet zijn lief te hebben en te beschermen.

Maar - op dit punt willen wij jullie eraan herinneren dat wij in onze boodschap van vorige maand gezegd hebben dat jullie opgeroepen worden om het licht in jullie harten te vast te houden gezien degenen met duistere agenda's zullen proberen om de nieuwe energie�n te vernietigen en meer duisternis te cre�ren

.Jullie staan op de rand van de Nieuwe Aarde. Laat de media niet toe deze gebeurtenis te gebruiken om meer geweld en meer vraag naar oorlog en verdrukking te cre�ren! Druk beslist jullie verontwaardiging en pijn uit maar begin rondom je heen te kijken. Er zijn zelfs kinderen in je eigen maatschappij die liefde en bescherming nodig hebben van jullie als gemeenschap. Terwijl jullie in je hart gaan zul je zeker weten dat jullie allen EEN zijn op de planeet en dat elk kind dat gekwetst is of lijdt jullie kind is en jullie om hulp en bescherming vraagt. Het is aan jullie om een wereld te cre�ren waar kinderen niet gekwetst worden en waar alle kinderen ge�erd en geliefd worden door alle volwassenen.

Eer deze kinderen die hun leven hebben opgeofferd door een speciale inspanning te doen om alle kinderen op de Planeet te eren en lief te hebben. Wij willen jullie vragen, ter herinnering van alle kinderen, jullie tijd en geld te spenderen om andere kinderen te helpen die jullie liefde en steun nodig hebben.

Ja - jullie kunnen van deze tragedie een zinvolle gebeurtenis maken die Liefde en Licht naar de planeet brengt in plaats van weer een zinloze tragedie die gebruikt wordt om haat, geweld en oorlog te aan te stoken.

Nu is het jullie uitdaging, Lichtwerkers! De Kinderen van de Planeet vragen om jullie hulp. Begin de Nieuwe Aarde te cre�ren door jullie Liefde en Steun te delen voor de Kinderen die onze Toekomst zijn!

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.