Het Uiteenvallen van Traditionele Familie Structuren en de Opkomst van Partnerschap Contracten, Opvoedingscontracten en Zielsfamilies.

door Celia Fenn

Amethystcave.jpg Velen onder jullie die vandaag op de planeet leven hebben groot verdriet omwille van de stress en boosheid die in jullie families aanwezig zijn. Aartsengel Michael vraagt mij de volgende informatie met jullie te delen zodat jullie beter begrijpen waarom dit zo is, en waar jullie in de toekomst naartoe gaan.

De Traditionele Familie Eenheid

De traditionele nucleaire familie eenheid behoort tot het verleden van de Planeet. Het was een structuur die ontwikkeld werd om het belang van de mensheid in het verleden te dienen. De behoeften van toen waren macht en bescherming - en dus werd er een systeem ontwikkeld dat de man de rol van beschermer gaf. In ruil voor deze taak behield hij de macht over de leden van zijn familie.

Maar, de mensen zijn geŽvolueerd naar een punt waar gelijkheid tussen man en vrouw erkend wordt, en waar de gelijkheid van kinderen ook spoedig geaccepteerd zal worden.

In dit Nieuwe Aarde model heeft de traditionele nucleaire familie eenheid met haar hiŽrarchische machtsstructuren geen plaats.

Ze valt uiteen en valt weg. In dit proces voelen velen onder jullie zich verward en van streek wanneer jullie boosheid en pijn ervaren. Jullie vragen je af wat jullie "verkeerd" doen of waarom je de situatie niet kunt "helen". Wij zeggen jullie, geliefden, er valt niets te helen. Enkel nieuwe keuzes die gemaakt moeten worden. Nieuwe keuzes die jullie zullen helpen nieuwe families en gemeenschappen te creŽren die liefdevol en ondersteunend zijn.

Partnerschap Contracten en Opvoedingscontracten

In de Nieuwe Aarde zal een persoon die kinderen wenst op te voeden een "Opvoedingscontract" aangaan. Dit zal verschillend en anders zijn dan een "Partnerschap Contract" dat het Huwelijk als een systeem van ondersteuning en samenwonen zal vervangen.

Een Partnerschap Contract zal overeengekomen worden tussen twee mensen die zich op zielsniveau tot elkaar aangetrokken voelen en wensen samen te leven. In het algemeen zal dit enige gedeelde groei of werk inhouden. Een Partnerschap Contract kan wederom leiden tot de overeenkomst van een Opvoedingscontract - maar wij willen dat jullie begrijpen dat in de toekomst opvoeding niet enkel beperkt zal worden tot partnerschappen tussen mannen en vrouwen. Opvoeding zal openstaan voor elk liefdevol wezen dat voelt dat fysieke uitdrukking geven aan of verzorging van een incarnerende ziel een roeping voor hen is

Een Opvoedingscontract is voornamelijk tussen de Ouder en de ziel van het binnenkomende Kind. Echter, wanneer twee mensen ermee instemden biologische ouders te worden kunnen zij het contract als Mede-ouders aangaan. Het contract vereist liefde en steun en wederzijds respect en zorg. Ook wederzijdse erkenning van de gaven die elke partij meebrengt bij de creatie van de kind/ouder eenheid. En de gelijkwaardigheid van die gaven.

Een alleenstaande persoon mag ook een opvoedingscontract aangaan als alleenstaande ouder. In dit geval is het contract tussen het kind en de alleenstaande ouder als alleen opvoeder en verzorger.

In Opvoedingscontracten zijn er geen hiŽrarchie- of machtsstructuren - enkel wederzijdse uitwisseling van liefde en wijsheid waarbij elke partij een rol erkent om de ander te ondersteunen.

De ouder zorgt voor fysieke verzorging en levensvaardigheden om in het heden op de planeet te leven. Het kind brengt de ouders gevorderde spirituele gaven en evolutionaire impuls. Elk schenkt de ander zijn aanwezigheid en zijn lessen.

Zielsfamilies

Zielsfamilies zullen wederom een nieuw ontwerp van gemeenschap creŽren. Terwijl de Nieuwe Aarde maatschappij gebaseerd zal zijn op het geloof in het "Ene" en in planetaire eenheid, zullen de mensen nog een tijdlang op verschillende "niveaus" van bewustzijn leven.

En de verschuiving van ťťn niveau van bewustzijn naar het ander kan betekenen een stel "familie" en vriendschapsstructuren los te laten om een nieuw stel te vinden dat meer in harmonie is met de resonantie van je ziel.

Dit is een proces dat op dit moment snel gebeurt. Mensen worden samengebracht via zielsresonantie en wederzijds zielswerk. Maar ook, het loslaten van relaties en vriendschappen die vele jaren geduurd hebben maar niet langer harmonieus zijn op diepere niveaus.

Terwijl dit een chaotisch en pijnlijk proces kan zijn, zal het ook leiden tot de creatie van prachtige nieuwe partnerschappen en gemeenschappen gebaseerd op wederzijdse liefde, respect en ondersteuning.

Vele zielsgroepen die op verschillende plaatsen op de planeet geÔncarneerd kunnen zijn vinden elkaar nu en verbinden zich via de nieuwe technologieŽn zoals het Internet. Deze zielsgemeenschappen helpen de mensen te begrijpen dat, ook al zijn er maar weinig mensen rondom hen die dezelfde energieŽn dragen, er vele andere mensen op de planeet zijn die op dezelfde manier denken en voelen. En wanneer deze mensen zich verenigen en samenkomen in liefde en steun voor elkaar - vormen ze een schitterend web van liefde en licht dat elk lid van het netwerk ondersteunt.

En dit is het wonder van het Nu/Toekomst moment - eens dat jullie je verbinden met het Kristal netwerk van liefde kunnen jullie altijd beroep doen op de ondersteunende energie van jullie "zielsfamilie" die met jullie verbonden is via dit netwerk of web. Jullie zullen nooit meer alleen zijn en jullie zullen je nooit meer ongeliefd of ongesteund voelen.

Welkom in de Nieuwe Aarde - waar elk Kristal wezen van Licht elk ander wezen van licht liefheeft en ondersteunt. Welkom in het Nieuwe Aarde Gemeenschapsleven!

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.