Energierne for December 2005

Den Kosmiske Solopgang

Ærkeengelen Mikael gennem Celia Fenn

sunrise4.jpg - 27409 Bytes
"Sunrise 4" by Fred Casselman. www.earthecho.com

Kæreste Lysarbejdere, hvilken storslået måned december vil blive! Bølger af Kosmisk Lys og Udstråling fra den Store Centralsol vil strømme ind i Jordens nye Krystalnet. Pluto, energien for forvandling, bevæger sig i tæt konjunktion med den Store Centralsol eller det Galaktiske Center, som sørger for den kraftfulde bølge af forvandlingsenergi, der vil igangsætte den "Store Opvågning" de næste to år. Ja, faktisk, kæreste Lysarbejdere, er Jorden nu parat til et stort spring i bevidsthed. Dagligt øges lyset og planetens udstråling.

Vi vil kalde det en "Kosmisk Solopgang", for det strålende lys fra den store Centralsol stiger op for at oplyse planeten, som nu er parat til den store opvågning, der vil ske i begyndelsen af det Nye År eller den "Gyldne Tidsalder". I 2006 og 2007, kæreste Lysarbejdere, vil I være Regnbuebroen, der lette mange millioner af mennesker med at ændre deres bevidsthed til de Højere Dimensioner, idet de forbereder sig på at forankre sig selv i Krystalnettene fra den Nye Jord. I, som den Første Bølge og pionerer for Opstigning, har beredt vejen og I holder Lysbroen så andre kan følge efter.

Der vil være to fokuspunkter i denne periode - 12:12:13 stjerneporten og Solhvervet.

12:12:13 Portalen

Idet de strålende Kosmiske energier fra den Store Centralsol vil strømme ind over Jorden vil de Kollektive bevidsthed hæve sig, I den første bølge af Opstigningsarbejdere, vil flytte jer som en gruppe ind i den Niende Dimensions Bevidsthed. Her vil I forankre jeres bevidsthed på niveauet for Kristusbevidstheden. Hvilken gave! Den første store gruppe overgangsvoksne mødes nu med de velsignede Krystalbørn, der allerede holder Kristuslyset - og sammen åbner I portene til Kristusbevidstheden for det Kollektive.

I de næste to år vil mange følge jer til dette niveau. Her vil I tage fat på jeres arbejde som forvaltere af Planeten, opretholdere af den Nye Jords økologi. Idet I foretager dette skift, vil I føle et ønske i jer om at holde og afbalancere naturen. At tage hele menneskeheden med jer ind i en Jord af strålende skønhed og strålende helbred. Dette er den Nye Jord, der venter på at manifestere sig, idet menneskeheden hæver sin Kollektive Bevidsthed til det sted, hvor denne strålende Jord eksisterer.

Og således, kæreste Lysarbejdere, på dette tidspunkt er der tre ord eller begreber, vi tilbyder jer til overvejelse …..Fuldførelse, Mysterium og Barnet.

Fuldførelse er relevant for jer nu, idet I som den første bølge fuldfører jeres Opstigningsarbejde. I er ankommet til den Niende Dimension og I bliver holdt og understøttet af de Opstegne Mestre og Engleskarerne på de 10., 11. og 12. niveauer. I vil finde at I fuldfører og afslutter ethvert udestående stykke arbejde og sager, der er tilbage fra sidste år og det sidste solhverv. Den Orange-Pink stråle, der kom igennem i august gennem portalen af Løvens Port har gjort sit arbejde med hensyn til at udrense og afbalancere de lavere chakraer, og I er nu i stand til at arbejde med Krystalnettene på en klar og vidunderlig måde. Nu mere end nogen sinde er det vigtigt at finde jeres sjælefamilier og danne Lyssamfund, så I kan forankre de nye energier rigtigt i nettene og holde balancen og være broen for menneskeheden lige nu.

Mange af jer føler jer måske trætte og en smule fortabt. I føler jer ikke særlig strålende lige nu. Men vi beder jer forstå, at I har arbejdet hårdt de sidste par år og I har været pionerer for et stort bevidsthedsskift. I vil behøve tid til at flytte jer ind i den fulde erkendelse af det potentiale I nu bærer i jer. Alting er anderledes og I befinder jer i en slags ingenmandsland, mellem to verdener, idet I begynder at opdage hvad det i virkeligheden betyder at være et Krystal eller Kristnet væsen.

Dette er også Mysteriets natur. Det at træde ind i en Accept af det Store Mysterium og den Hellige natur af Alt Liv. Det at tillade Lyset og det Guddommelige i Alting at blive set og opfattet. Fra nu af vil I i virkeligheden ikke behøve logiske forklaringer, for jeres hjerte vil forstå Mysteriets natur og vil acceptere Skønheden og Uendelighedens Nåde. For hinsides Kristusbevidstheden ligger portalerne for Uendelighed og Mysteriet af alt hvad der er i Kosmos. Et Helligt Mysterium.

Og endelig, I kære, Barnet! Idet I bevæger jer hen imod den fest kendt som Jul, så tilskynder vi jer at huske den hellige natur ved denne tid. Den fejrer fødslen af Kristusbarnet, der skulle være det første anker og en guddoms inkarnation i denne tidsalder. Fejr den tilsynekomst inden i jer på dette tidspunkt af "Kristusbarnet", det Magiske Barn, Tilsynekomsten af Lys. Og fejr så skønheden i disse Kristusbørn, der holder energien sammen med jer - Krystalbørnene! Fuldt vågne og fuldt Oplyste - lad dette være en Lysfest for jer!

Solhverv: Den 21./22. December

Året kulminerer med den hellige Solhvervsfest, når Jorden begynder en ny cyklus for årstiden. Nordpå er det midten af vinter, og sydpå er det midten af sommer. På det punkt oplever I den længste dag og den korteste nat sydpå, og den korteste dag og den længste nat nordpå. Dette er et vendepunkt, et punkt hvor tingene skifter og en ny cyklus begynder.

På den Nordlige Halvkugle blev Solhvervsbegivenheden førhen ofte fejret af Hedninge som "Lysets fødsel" og det blev fejret som en Ildfestival. Da Kristendommen kom ind blev mange af ildsymbolerne fra lysfestivalen, så som stearinlys og juleroulader (= træstammer) tilpasset til KristusMessen. Så, I kære, lad dette års festival være en Fejring af Lyset, der fødes på jeres planet, og en kulmination af rejsen for Kristusbevidstheden. På dette henrykte øjeblik kunne I måske fejre både Opstigningen og "Genkomsten", for med jeres fuldførelse af jeres opstigning og ankomsten af Krystalbørnene skinner Kristuslyset atter en gang på Planeten. Den nye cyklus indledt af Solhvervet vil være den første cyklus med den nye Kristusbevidsthed på Planeten! Den vil blive følt af alle i de kommende år!

Datoer, der bør Huskes i December

Nogle Følelser I Måske Oplever i December

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.