2005 Decemberi Energiák

A Kozmikus Napkelte

Mihály Arkangyaltól, Celia Fenn közvetítésével

sunrise4.jpg - 27409 Bytes
"Napkelte 4" Fred Casselman. www.earthecho.com

Drága Fénymunkások, micsoda nagyszeru hónap lesz a december! A Nagy Központi Napból érkezo kozmikus Fény és Ragyogás Hullámai elárasztják a Föld új Kristályrácsait. A Plútó, az átalakulás motorja, szoros együttállásba kerül a Nagy Központi Nappal, avagy Galaktikus Központtal. Ezáltal az átalakító energia eroteljes hullámát hozza létre, mely elindítja a következo két év 'Nagy Felébredését'. Igen, Kedves Fénymunkások,valóban készen áll a Föld egy nagy tudati ugrásra. Naponta növekszik a fény és a ragyogás a bolygón.

'Kozmikus Napkelté'-nek fogjuk hívni a Nagy Központi Napból érkezo ragyogó fény miatt, ami felkel és bevilágítja a bolygót, mely kiegyensúlyozódott a nagy felébredésre, mely az Új Föld, vagy az 'Arany Kor' kezdete lesz. 2006-ban és 2007-ben, kedves Fénymunkások, ti lesztek a Szivárvány Híd, mely sok millió embernek fog segíteni abban, hogy tudatosságukat a Magasabb Dimenziókba emeljék, amint elkezdik az Új Föld Kristály Hálóiba lehorgonyozni magukat. Ti, a Felemelkedés Elso Hulláma és úttöroi, készítettétek elo az utat és tartjátok a Fényhidat, hogy mások követhessenek benneteket. Két fontos csomópontja lesz ennek az idoszaknak - a 12:12:13 csillagkapu és a Téli napforduló.

A 12:12:13 Kapu

Amint a Nagy Központi Nap fénylo Kozmikus energiái elárasztják a Földet, a Kollektív tudatosság megemelkedik. Ti, a Felemelkedésen munkálkodók elso hulláma, a Tudatosság Kilencedik Dimenziójába emelkedtek, mint csoport. Itt le fogjátok horgonyozni tudatosságotokat a Krisztus Tudatosság szintjén. Micsoda Ajándék! Az átalakuló felnottek elso nagy csoportja most találkozik az áldott Kristály Gyermekekkel, akik már tartják a krisztusi fényt - és együtt nyitjátok meg a Krisztus Tudatosság kapuit a Közösség számára.

A következo két évben sokan fognak követni benneteket erre a szintre. Ezen a szinten örömmel vállaljátok feladatotokat, mely a Bolygó gondozása, az Új Föld ökológiájának megtartása. Amint megteszitek azt a lépést, vágyakozni kezdtek a természeti környezet megtartására és kiegyensúlyozására. Arra, hogy magatokkal vigyétek az egész emberiséget egy ragyogó szépségu és egészségu Földre. Ez az Új Föld, mely megtestesülését várja, amint az emberiség felemeli Kollektív Tudatosságát arra a helyre, ahol ez a ragyogó Föld létezik.

Így, drága Fénymunkások, ebben az idoszakban három szót vagy fogalmat tartunk megfontolásra érdemesnek ...Beteljesedés, Misztérium és a Gyermek. A beteljesedés nagyon fontos most a számotokra, mivel, ti, a felemelkedés elso hulláma, éppen befejezitek a Felemelkedéssel kapcsolatos munkátokat. Megérkeztetek a Kilencedik Dimenzióba és a Felemelkedett Mesterek és Angyali vezetoitek tartanak és támogatnak benneteket a 10., 11. és 12. szinten. Most fejezitek be mindazt a nagyszeru munkát és lezártok minden olyan ügyet, amelyek a múlt évbol és a legutóbbi napforduló óta maradtak. A Narancs-Rózsaszín sugár, mely Augusztusban az Oroszlán Kapu portálján át érkezett, elvégezte az alsóbb csakrák megtisztítására és kiegyensúlyozására vonatkozó munkáját, így képessé váltatok arra, hogy tiszta és csodálatos módon dolgozzatok a Kristály rácsokkal. Most, jobban, mint valaha, nagyon fontossá válik, hogy megtaláljátok lélekcsaládotokat és Fény-közösségeket alkossatok, azért, hogy az új energiákat erosen lehorgonyozhassátok a rácsokba és megtartsátok az egyensúlyt és a hidat az emberiség számára ebben a fontos pillanatban.

Lehet, hogy sokan érzitek magatokat fáradtnak és kicsit elveszettnek. Lehet, hogy éppen most nem érzitek magatokat túlságosan sugárzónak. Arra kérünk benneteket, értsétek meg, hogy keményen dolgoztatok az elmúlt években és egy nagy tudati váltásnak voltatok az úttöroi. Idore van szükségetek, hogy az általatok hordozott lehetoség teljes megvalósulásába belépjetek. Minden megváltozott és kissé bizonytalan és elhagyatott állapotban érezhetitek magatokat két világ között, miközben elkezditek felfedezni, hogy mit is jelent igazából Kristály vagy Krisztusi lénynek lenni.

Ez vonatkozik a Misztériumra is. A Nagy Misztérium és Minden Élet Szent voltának Elfogadásába való belépés. Minden Dolog Fényének és Isteni mivoltának meglátni- és érzékelni engedése. Mostantól nem igazán lesz szükségetek logikus magyarázatokra, mert a szívetek érteni fogja a Misztérium természetét, és elfogadja a Végtelen Szépségét és Báját. Mert a Krisztus-tudatosságon túl vannak a Végtelen és a Minden Ami Van Misztériumának kapui a Kozmoszban. Szent Misztérium ez. És végül, kedveseink, a Gyermek! Ahogyan a Karácsony néven ismert ünnep felé közeledtek, sürgetünk benneteket, hogy emlékezzetek ennek az idoszaknak a szakrális természetére! A Krisztus-gyermek születésének az ünnepe ez, aki az elso rögzítoje és avatárja a korszaknak. Ünnepeljétek meg most a 'Krisztusi gyermek', a Mágikus Gyermek bennetek való megszületését, a Fény felbukkanását. És ünnepeljétek meg azoknak a Krisztusi gyermekeknek a Szépségét, akik veletek együtt tartják az energiát - a Kristály gyerekekét! Felébredve és Fényárban úszva - hadd legyen ez a Fény Ünnepe számotokra!

A Napforduló: December 21/22

Az év a Napforduló szent ünnepével zárul, amikor a Föld az évszakok új ciklusát kezdi meg. Az északi féltekén tél közepe van, míg a déli féltekén nyár közepe. Délen ilyenkor tapasztalhatjátok a leghosszabb nappalt és a legrövidebb éjszakát, északon pedig a legrövidebb nappalt és a leghosszabb éjszakát. Ez fordulópont, a dolgok elmozdulnak és új ciklus kezdodik.

Az északi féltekén a Napfordulót a múltban gyakran a 'Fény születése'-ként ünnepelték a pogány népek és ez a Tuz Ünnepe volt. A Kereszténység megalapításakor a fény-fesztivál sok tuz-szimbólumát, mint például a gyertyát is, asszimilálták a Szentmisébe. Így hát, kedveseink, legyen az idei ünnep a bolygótokon születo Fény Ünneplése, és a Krisztus Tudatosság útjának tetopontja. Ebben az katartikus pillanatban egyszerre ünnepelhetitek a Felemelkedést és a 'Második Eljövetelt', hiszen a felemelkedésetek befejezésével és a Kristály gyerekek megérkezésével a Krisztus-Fény újra ragyog a Bolygón. Az Napforduló által elindított új korszak lesz az új Krisztus-Tudatosság elso ciklusa a Bolygón! Az eljövendo években ezt mindenki érezni fogja!

Fontos Dátumok Decemberben

Decemberben Tapasztalható Érzések

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.