Decemberi energiák - 2004: Az átalakulás tánca és a lemúriai Paradicsom frekvenciájának visszatérése

Michael Arkangyal speciális üzenete a 12:12 csillagkapu alkalmából Celia Fenn közvetítésével

voyager.jpg - 143827 Bytes

Kedveseink, ahogy a z év a végéhez közeledik, az öröm és a remény különleges üzenetét hoztuk el nektek. Csodák fognak feltárulni a valóságotokban, és nagy örömet okoz nekünk, hogy megoszthatjuk veletek 2004 decemberének fontos eseményeit. Ti teremtettétek ezt a valóságot, mert készen álltok rá! Ez csodálatos tetopontja a bolygótok felemelkedési folyamatának.

A 12:12 csillagkapu alkalmából, december 12-én a lemúriai mennyország frekvenciája újra kioldódik, és visszakerül a Föld frekvenciatartományába. Ez azt jelenti, hogy ti - a bolygó emberiségeként - befejeztétek a dualitás és a sötétség atlantiszi integrációját, és készen álltok arra, hogy visszatérjetek a Szív és a Szellem Egységébe, ami a lemúriai civilizáció és kultúra meghatározó energiája volt.

December 12-én egy jelentos bolygócsoportosulás lesz a Galaktikus Központ Körül, ami hatással van a Földre. A galaktikus Központ Vagy Nagy Sötét Nap az a hely, ahonnan a Fény és az Energia azon sugarai erednek, melyek irányítják az evolúciótokat és a bolygótok fejlodését. Ezen a napon a Nap a Nyilas 20. fokán fog állni, a Hold áthalad a Nyilas 19-27. fokán, a Merkúr a Nyilas 15. fokán lesz, a Plútó 21 foknál, és a Galaktikus Központ 26 fokon. A Hold az "újhold" fázisában lesz, ami az energiák egy újabb ciklusát indítja el, ami dec.26-án, teliholdkor fog tetozni.

A Nagy Központi Napból érkezo energiák körül csoportosuló bolygóknak a Plútó ad további energiát, ami az átalakulás motorja a felemelkedési folyamatban. Ekkor a bolygók összegyujtik és magukhoz vonzzák a lemúriai mennyország frekvenciáját, ami az Akvamarin Színsugár része. Ez az energia a 12:12 csillagkapu alkalmából összpontosul, és tetofokát december 18-án éri majd el, amikor a Nap együtt áll a Nyilas 26. fokán álló Galaktikus Központtal. Az Akvamarin Sugár és lemúriai energiái ekkor fognak teljesen integrálódni a Föld kristályrácsába, és mindazokba, akik kifejlesztették saját kristálytestüket.

December 18-án a Vénusz 2 foknál belép a Nyilasba, a Szerelem Bolygóját is bevonva a transzformáció táncába. Ízis és Rá megünneplik a 2004-es év Vénusz tranzitjának fontos ajándékát, valamint az augusztus 8-i Szíriusz Csillagkapu által közvetített ajándékot. Ettol a ponttól kezdve újra lehetové válik a mennyország megteremtése a bolygón.

A december 21/22-i napforduló idején a Nap a Nyilas 29. fokára kerül, ahogy a Bak felé halad. Ám még mindig elég közel lesz a Nagy Központi Naphoz ahhoz, hogy a fény pulzáló akvamarin hullámait közvetítse a Földre, amelyek a lemúriai Paradicsom frekvenciáját hordozzák. Micsoda áldás és csoda ez a bolygótok számára! A Mennyország újjászületik a Földön. Arra kérünk titeket, hogy ünnepeljetek velünk! dolphins2.jpg A lemúriai rezgés megtalálja természetes otthonát Hawaii-on, amely az egyetlen olyan terület, mely az osi Lemúriából maradt a bolygótokon. Hawaii fokozatosan egy nagy spirituális központtá válik a bolygótok és az emberiség számára. Az óceánokban élo delfinek és bálnák szintén segítenek megtartani az új rezgéseket, és segítenek ezeket a bolygó kristály energiarácsába közvetíteni. Dolgozzatok velük - ok a ti segítoitek a Fénymunka ezen új szakaszában!

Búcsúzunk toletek örömmel és reménnyel az Újévre, és az átalakulás izgalmas kalandjával, ami mindegyikotök elott áll!

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.