Energierne for februar 2006

Velkommen "Hjem": At bringe Himlen til Jorden

Ærkeenglen Mikael gennem Celia Fenn

bluestarjoy.jpg - 87033 Bytes
image by Regine Kroger

Kæreste Lysarbejdere, mens I bevæger jer ind i den anden måned af dette år, er mange af jer ved at forlige jer med de dybe og betydningsfulde ændringer i de planetariske energier. Faktisk har de ændringer været så dybtgående at mange af jer sikkert stadig kæmper med at tilpasse jer til denne nye måde at være til på. Men vi vil opmuntre jer og sige "velkommen hjem". Det er tiden nu hvor I skal indse at I er "hjemme" og at det er tid til at indgå i strømmen af Magi og Mirakler.

Vi ser mange af jer stadig kæmper med jeres virkelighed og vi siger jer at det måske er på tide at "miste forstanden", så at sige, og gå ind i jeres Hjerter. For det I vil se og høre og føle i denne tid er måske udenfor forstandens parametre. Forstanden kæmper måske med at acceptere denne nye realitet. Dette er grunden til at så mange af jer føler jer en smule fortabte og uden retning og endog lidt deprimerede og forvirrede lige nu. Forstanden har brug for konstant retning og bevægelse, hvor Hjertet søger Fred og Stilhed. Når jeres forstand kan slippe behovet for konstant stræben og accepterer rummet af Ægte Væren, vil I begynde at forstå hvordan "Himlen" fungerer. Der er ikke behov for at stræbe og jage, for alt flyder i dets egen gode tid. Tålmodighed og Fredfyldthed og Nåde tillader Himlen at manifestere i jeres liv.

Hjemme er et Blidt Sted

Med ankomsten af de Blå StjerneBørn og forankringen af deres Højere Bevidsthed i Paradis Nettet, vender Freds- og Blidhedsenergierne tilbage. For Hjemme er i sandhed et blødt, kærligt og blidt sted. I vil kunne skelne når I er i Ny Jords energi. I vil mærke blødheden og blidheden.

I sandhed, kæreste Lysarbejdere, er vibrationerne af "Hjemme" lige som at blive båret på blide vinger af ti tusinder af engle. I vil føle jer sikre, beskyttede og støttet. I vil vide og stole på at mirakler vil ske og at bønner vil blive besvaret. Men mest af alt vil I blive så stillet på linie med jeres Højere Aspekt at I til alle tider vil føle jer sikre og elsket og beskyttet. Denne stillen-på-linie med jeres Højere Aspekt er essensen af "Hjemme". Der vil ikke være adskillelse mere.

Spændinger mellem Gamle og Ny Energier

Kæreste Lysarbejdere, i denne overgangsperiode vil I måske opleve at I ofte selv skal træffe bevidste valg for den Nye Virkelighed. Den Gamle Virkelighed vil trække i jer og forstanden vil sommetider nægte at acceptere en verden der er fleksibel, forandringsvillig og mirakuløs! Forstanden forlanger at I lever i en rationel verden bestående af årsag og effekt og konsekvens. Hjertet ved at I lever i en mirakuløs verden bestående af kreativ energi, hensigt og kærlighed, samt at alt kan blive genformet og ændret hvis der er hensigt og kærlighed. Betingelsesløs Kærlighed er "Hjemmets" eller den Nye Jords "valuta" og "børs".

Men det er ikke alle der er nået "Hjem" endnu og nogle er måske ikke klar endnu. Og derfor, på dette tidspunkt, befinder mennesker på Jorden sig på mange forskellige niveauer af bevidsthed eller "dimensioner" af væren. Så det der er "virkeligt" for jer er måske ikke virkeligt for dem. Og derfor, kæreste Lysarbejdere, vil I opleve en form for "flytning" og "sortering" efterhånden som individer af ensartede bevidsthed skaber samfund af tanker og erkendelser. Bevægelsen mellem niveauerne er stadig meget flydende og åbne og I vil blive med at skulle vælge "Hjemmet" med energier af Fred, Blidhed og Kærlighed, frem for alle de dramaer af Adskillelse og Vrede som tilbydes i de lavere dimensioner på dette tidspunkt.

Dette bliver stadig mere vigtigt efter marts, når valgene vil blive meget tydelige efterhånden som hvert "niveau" af virkelighed udfolder sig i den bevidste retning af gruppen eller niveauet.

Så, kæreste Lysarbejder, nu er tiden inde til at kalde på jeres Sjælsfamilier og Klaner og stille jer på linie med Samfundene bygget på Tjeneste. Stil jer på linie med den Højst mulige vibration af "Hjemme". Den er til rådighed på dette tidspunkt og åben for alle der søger den! Velkommen Hjem, Menneskelige Engle!

Fysiske Oplevelser af den Nye Energi

Kæreste Lysarbejdere, energierne har ændret sig! Vi vil give jer mere om dette i måneden der kommer. De nye energier der bliver bragt ind af de Blå StjerneBørn og omjusteringen af jeres Lyslegemer for nyligt, skaber betydelige bevægelser i jeres systemer. Jorden bevæger sig fremad på sin Opstigningsvej og det gør I også. Derfor vil mange af jer opleve "symptomer" som kan minde jer om tidligere Opstigningsoplevelser mens I bevægede jer ind i den 5. Dimension. I bevæger jer igen, vælger et nyt niveau og derfor mærker I igen symptomerne af dette skift.

Disse energier vil omfatte følgende:

Efterhånden som I oplever disse følelser, tillad jer selv at have fuldstændig tillid til at alt er godt. Det vil gå over!

Begynd at se de mirakler der dukker frem af alle disse oplevelser.

Strålingen på Planeten øges dagligt og brænder alt væk som er tungt og lav i vibration.!

Energierne i februar

Pluto er stadig på gennemrejse i det Galaktiske Center, og bidrager med den prisme eller objektiv som forstærker forandrings- og transformationsenergierne på Planeten.

Fuldmåne er den 13. februar. Fuldmånen vil være i Løven, et Ildtegn. Ildmåner er intense og ofte fyrige og besværlige. Stil på linie med energien fra den Solare Feminine. Mærk jeres lidenskaber og jeres kreative ønsker komme til overfladen for at blive udtrykt på positive måder. Gudindens energi er altid stærk ved fuldmåne.

Nymåne er den 28. i Fisken, et Vandtegn. Fisken er en tid at genforbinde sig med de dybere strømme af jeres psyke og jeres spiritualitet. Genopdag jeres Højeste Idealer og Drømme.

Denne måneds energier er Ild, Vand og Luft. I vil skulle huske at bringe Jordenergierne ind og forblive jordbundet!

© 2005-6 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.