De energieën voor februari 2006

Welkom ‘Thuis’: De hemel op aarde brengen.

bluestarjoy.jpg - 87033 Bytes
image by Regine Kroger

Liefste lichtwerkers, nu jullie de tweede maand van het jaar in gaan, zullen velen onder jullie zich moeten verenigen met de significante veranderingen in de Planetaire energieën. Inderdaad, de veranderingen zijn zo diepgaand dat het je wellicht nog enige moeite kost je aan te passen aan deze nieuwe manier van leven. Maar we moedigen je aan en zeggen: “Welkom thuis”. Het is tijd je te realiseren dat je ‘Thuis’ bent en dat het tijd is mee te gaan in de stroom van Magie en Wonderen.

We zien dat velen van jullie moeite hebben met jullie realiteit en we zeggen jullie, het is tijd je verstand te ‘verliezen’, bij wijze van spreken, en intrede in je Hart te nemen. Aangezien hetgeen jullie zullen zien, horen en voelen in deze tijd de parameters van het verstand te boven zal gaan. Het accepteren van deze nieuwe realiteit is in strijd met het verstand. Dit is er de reden van dat velen van jullie je enigszins verloren voelen en richtingloos, en wellicht zelfs depressief en verward op dit moment. Het verstand heeft behoefte aan constante aanwijzingen en beweging, het hart zoekt Vrede en Stilte. Wanneer je verstand in staat is het continue streven los te laten en de ruimte van Puur Zijn te accepteren, zul je beginnen te begrijpen hoe de Hemel werkt. Er is geen noodzaak te streven, iets na te jagen, alles stroomt op zijn eigen tijd. Geduld, Sereniteit en Gratie zullen de Hemel in staat stellen zich te manifesteren in je leven.

Thuis is een vriendelijk oord

Met de komst van de Blauwe Sterkinderen die hun Hoger Bewustzijn in de Paradijselijke rasters verankeren, keert de energie van Vrede en Vriendelijkheid weer terug. Omdat ‘Thuis’ een zacht, lieflijk en vriendelijk oord is. Je zult in staat zijn aan te geven wanneer jij je in nieuwe energie bevindt. Je zult de zachtheid en de vriendelijkheid ervaren.

Werkelijk, liefste Lichtwerkers, de vibratie van ‘Thuis’ is alsof je ondersteunt wordt door tien duizend engelen. Je zult je veilig, beschermd en gesteund voelen. Je zult weten en erop vertouwen dat wonderen zullen plaatsvinden en gebeden verhoord zullen worden. Bovenal, zal je dusdanig op je Hoger Goed gericht zijn dat jij je ten aller tijden geliefd en beschermd zult weten. Dit gericht zijn op je Hoogste Goed is de essentie van ‘Thuis’. Er zal geen afzondering bestaan.

Spanningen tussen Oude en Nieuwe energieën

Liefste Lichtwerkers, in deze overgangsperiode zullen jullie herhaaldelijk bewust moeten kiezen voor de Nieuwe Realiteit. De Oude Realiteit zal aan je trekken en het verstand zal soms weigeren een wereld te accepteren die flexibel, veranderlijk en miraculeus is! Het verstand eist te leven in een wereld van oorzaak, gevolg en consequenties. Het hart weet dat het leeft in een miraculeuze wereld van creatieve energie, intentie en liefde, en dat alles kan worden herschapen en veranderd wanneer de intentie en liefde er zijn. Onvoorwaardelijke liefde is het ‘devies’ en de ‘wisselkoers’ van ‘Thuis’ oftewel de Nieuwe Aarde.

Maar nog niet iedereen kwam al ‘Thuis’, en sommigen zijn wellicht nog niet gereed. En zo leven mensen op Aarde op dit moment op vele verschillende niveaus van bewustzijn oftewel dimensies van zijn. Wat dus ‘waar’ is voor jou hoeft niet waar te zijn voor hen. En zo, liefste Lichtwerkers, zullen jullie een soort van ‘verschuiving’ en ‘uitsortering’ ervaren nu individuen van gelijk bewustzijn gemeenschappen zullen vormen van gedachten en bewustzijn. De beweging tussen niveaus is nog altijd erg vloeibaar en open, en het zal nodig zijn ‘Thuis’ te blijven verkiezen met haar energie van Vrede, Vriendelijkheid en Liefde, boven al de drama’s van Afscheiding en Kwaadheid welke een offer zijn aan de lagere dimensies op dit moment.

Dit wordt met toenemende mate belangrijk na Maart, als de keuzes zeer helder zullen worden wanneer elk ‘niveau’ van realiteit zich naar de opzettelijke richting van de groep of het niveau zal ontvouwen.

Dus, Liefste Lichtwerkers, is het nu tijd om je Zielenfamilies en Clans bijeen te roepen en je te richten op de Gemeenschap van Dienst. Richt je op de Hoogst mogelijke vibratie van ‘Thuis’, op dit moment beschikbaar voor een ieder die ernaar zoekt! Welkom Thuis, Menselijke Engelen!

Fysieke ervaringen met de Nieuwe Energie

Liefste Lichtwerkers, de energieën zijn veranderd! Meer hierover in de komende maand. De nieuwe energieën zijn binnengebracht door de Blauwe Sterkinderen en de recente herinnering aan jullie Lichtlichamen, creëert een significante verschuiving binnen jullie systemen. De Aarde beweegt zich opwaarts op haar Hemelvaartreis en dat doe jij ook. Velen van jullie zullen ‘symptomen’ ervaren die jullie zullen herinneren aan voorgaande ascensie-ervaringen nu jullie de Vijfde dimensie binnentreden. Je beweegt opnieuw, een nieuw niveau kiezend en ervaart de symptomen van deze verschuiving.

Deze energieën zullen het volgende inhouden:

Wanneer je deze gevoelens ervaart, sta jezelf dan toe er volledig op te vertrouwen dat alles goed is. Het zal voorbij gaan!

Begin de wonderen te zien die zich op de grenzen van deze ervaringen voordoen!

De straling van de Planeet neemt dagelijks toe en brandt alle lage en verontreinigde vibraties weg!

De energieën van februari

Pluto reist nog altijd door het Galactisch Centrum, levert het prisma of de lens die de veranderende, transformerende energieën op de planeet intensiveren.

De Volle Maan vind plaats op 13 februari. De Volle Maan staat in Leeuw, een vurig teken. Vurige manen zijn intens en veelal ontbrandbaar en moeilijk. Richt je op de energie van het Zonnige Vrouwelijke. Voel je passies en creatieve verlangens opkomen om op positieve wijze geuit te worden. De energie van de Godin is altijd sterk bij Volle Maan.

De Nieuwe Maan staat op de 28e in Vissen, een water teken. Vissen is een tijd om opnieuw verbinding te maken met de diepere stromingen van de psyche en je spiritualiteit. Herontdek je Hoogste Idealen en Dromen.

De energieën van deze maand zijn Vuur, Water en Lucht. Je zult er aan moeten denken Aardse energie in te brengen en geaard te blijven!

© 2005-6 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.