Şubat-2006 Enerjileri

Başmelek Mikael-Celia Fenn kanalıyla

bluestarjoy.jpg - 87033 Bytes
image by Regine Kroger

Sevgili ışık işçileri, bu yılın ikinci ayına doğru ilerlediğimizde, birçoğunuz gezegensel enerjilerin önemli ve derin değişiklik dönemlerine ulaşmaktasınız.Bununla beraber, bu değişiklikler öylesine etkileyiciki, birçoğunuz yaşamınızın bu yeni yoluna uyumlanmakta halen büyük bir çaba sarfetmektedir.Ama biz, sizleri “Yuva” nıza hoşgeldiniz diyerek cesaretlendirmek istiyor uz.Artık zaman, “Yuva” da olduğunuzu anlama, mucizeler ve sihirin akışkanlığı içine girme zamanıdır.

Birçoğunuzun halen gerçekliliği ile savaştığını, mücadele ettiğini görüyoruz ve diyoruz ki, o belleğinizi ve söylevlerinizi yitireceğiniz ve doğrudan kalbinize gireceğiniz zamandır.

Şimdi ne için görecek, işitecek ve hissedeceksiniz, bu zaman aklın göstergeleri ötesinde olabilecek bir zamandır.Akıl yeni gerçekliği kabul edebilmek için büyük bir savaşım vermek durumundadır.Öyleki, neden birçoğunuz kendis ini bir parça kayıp, yönsüz ve hatta, belkide, doğrudan depresif ve şaşkın hissetmektedir.Akıl kararlı ve değişmez eylemlere ihtiyaç duyar, ama kalp sakinlik ve huzur arar.Akıl değişmezlik çabasından vazgeçip saf oluşun huzurunu kabul ettiği zaman siz, “cennet”in nasıl iş gördüğünü anlamaya başlayacaksınız.Çabaya ve peşinden kovalamaya ihtiyaç yoktur, herşey kendi uygun zamanı içinde akıp gider.Sabır, dilek ve şukran duası yaşamınızdaki cenneti görmenize izin verecektir.

Yuva tatlı bir yerdir;

Cennet ızgarası içindeki yüksek bilinçlil ikleri ile Mavi Yıldız Çocuklarının demirlemek, çapa atmak için gelmesiyle, huzur enerjisi ve anlayışlılık geri dönecektir.Yuva için o gerçekten uysal, sevgi ve anlayış konumundadır.Yeni yeryüzü enerjisi içinde iken onu ayırdedebileceksiniz.Yumuşaklığını ve hafifliğini hissedeceksiniz.

Gerçekten, sevgili ışık işçileri, “Yuva” nın titreşimleri, onbinlerce meleğin ince, nazik kanatları ile desteklenmiş gibidir.Siz güvenli, korunmuş ve desteklenmiş hissedeceksiniz.

Siz biliyor ve güveniyorsunuzki mucizeler gerçekleşecek ve bütün dualar karşılık bulacaktır.Bütün bunların fevkinde, siz yüksek benliğinizle hizalanacak öyle ki güven ve sevgi ve bütün zamanlarda korunmuş olduğunuzu hissedeceksiniz.Yüksek benliğinizle bu hizalanma “Yuva”nın özüdür.Artık ayrılık olmayacak.

Eski ve yeni enerjiler arasındaki gerilim;

Sevgili ışık işçileri, geçişin bu döneminde, yeni gerçeklikler için, kendinizi sık sık bilinçli bir seçim yapmanın içinde bulabilirsiniz.Eski gerçeklik sizi çekip asılacak ve zaman zaman akıl bu esnek, değiştirilebilir ve mucizelerle dolu bi linmeyen dünyayı kabulü red edecektir! Akıl, herzaman neden ve sonuç ilişkileri olan, düzenli ve makul bir dünyada yaşamanızı ister.Ama kalbiniz, yaratıcı enerjilerin mucizevi dünyasında yaşadığınızı biliyor, niyet ediyor ve seviyor ve birşeylerin niyet ve sevgiyle yeniden şekillenip değiştiğini anlıyor.Koşulsuz sevgi ya “Yuva”nın yada Yeni Yeryüzünün geçerli bir değiş tokuşudur.

Fakat, henüz kimse “Yuva” ya ulaşamadı ve bazıları henüz buna hazır olmayabilir.Ve böylece, bu zamanda, yeryüzü insanı varoluşun ve farkındalığın çeşitli farklı kademelerinde ortaya çıkıyor.Onlar için olmayabilen “gerçek” sizin için nedir.Ve böylece, sevgili ışık işçileri, düşünce ve farkındalık topluluklarının bir formu olan bireysel ve benze r bilinçliliklere bir çeşit dalış ve çıkışları deneyimleyeceksiniz.Kademeler arasındaki faaliyet hala çok akışkan ve açık ve siz, bu kez, “Yuva”ya ait olan sevgi , anlayış ve huzurun enerjilerini seçerek, daha alt bir boyutun enerjileri olan öfke ve ayrılığın bütün oyunlarının üzerinde tutup saklamak ihtiyacındasınız.

Gruplama ve düzeylendirmenin kasıtlı yönlendirmesi altında, gerçekliğin herbir kademede ortaya çıkması ile, seçimlerin çok net olacağı zaman bu, Marttan sonra gittikçe önem kazanacak.

Öyleki, sevgili ışık işçileri, şimdi zaman ruh ailenizi ve kabilenizi çağırma ve hizmet toplulukları ile hizalanma zamanıdır.”Yuva”nın mümkün olan en yüksek titreşimi ile hizalanma zamanıdır.Bu kez o bütün arayanlar için elde edilebilir ve açıktır!Yuvaya hoşgeldiniz insan melekler!

Yeni enerjinin fiziksel deneyimleri;

Sevgili ışık işçileri, enerjiler değişti! Gelecek ay bunlar hakkında size daha fazla bilgi vereceğiz. Işık bedenlerinizin kalibrasyonu için Mavi Yıldız Çocukları tarafın dan getirilen bu yeni enerjiler sisteminizde önemli ve anlamlı bir ritm yaratacak Yeryüzü de sizin gibi kendi yükseliş yolculuğu ile ileriye doğru hareket ediyor.Birçoklarınız, aklına geleceği gibi, beşinci boyutta yürüyormuşçasına, erken bir Yükseliş “bulgu” larını deneyimleyeceksiniz.Tekrar hareketleniyor ve yeni bir kademe seçiyorsunuz ve bu değişimin bulgularını hissediyorsunuz.

Bu enerjiler aşağıda belirtilenleri kapsayacaktır;

Deneyimleyeceğiniz bu gibi kesin ve gerçek şeyler için kendinize izin verin ki onların hepsi uygundur.O geçecek!

Bu deneyimler in çevresinde ortaya çıkan mucizeleri görmeye başlayın!

Gezegen üzerindeki parlaklık gün be gün artıyor ve düşük titreşimleri ve artıklarını durmadan yakıyor.

Şubat ayı Enerjileri;

Pluto hala, gezegen üzerindeki değişim ve dönüşüm enerjisini yoğunlaştırma hazırlığında, b ir prizma veya mercek görevi yaparak Galaktik Merkeze doğru geçiyor,

Dolunay 13 Şubatta.Dolunay Aslan Burcunun içinde olacak., bu ateş alemetidir.Ateş ayları güçlüdür ve sıklıkla ateşli ve kavgacıdırlar.Dişil Güneş enerjisi ile yükseliş.İhtiras ve tutkularınızı hissedin ve yaratıcı arzularınız olumlu bir yol içinde ifade bulup meydana çıksın.Tanrıça enerjisi Dolunayda daima güçlüdür.

28 inci gündekiYeni ay, Balık Burcu içindedir, bir su alameti.Balık Burcu, ru hunuz ve ruhsallığınızın daha derin akımları ile tekrar bağlantı kurma zamanıdır.En yüksek ideal ve rüyalarınızın yeniden keşfidir.

Bu ayın enerjileri ateş, su ve havadır.Siz yeryüzü enerjilerini getirmeyi hatırlama gereksinimi duyacak ve onları tutup topraklayacaksınız. Yıldız çocuklarının yeni bir dalgası yeryüzünde vücut bulacak.

Mavi Yıldız Çocukları.

(Çeviren.: Süleyman KAYA)

© 2005-6 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.