Goden en Godinnen van de Nieuwe Aarde

Artikel gechanneled van Aartsengel Michael door Kate Spreckley

aquamoon.jpg - 18395 Bytes

In de laatste 5 jaar zijn veel lichtwerkers door een proces van transitie en ascensie gegaan. Deze transitie ging van een drie en vier dimensionale frequentie naar een Kristal of vijf dimensionale frequentie. Het is soms een heel traumatische ervaring geweest voor velen die oude wonden, oude patronen en oude relaties moesten loslaten en helen, niet enkel uit dit leven maar uit vele vorige levens. We moesten ook nieuwe manieren van zijn ontdekken, nieuwe manieren van evenwicht, harmonie, geluk, overvloed en liefde. Onvoorwaardelijke liefde voor onszelf en voor alle anderen, een soort liefde die wij nog niet gevoeld hebben in onze vele incarnaties op deze planeet.

Aanvankelijk werd de transitie naar de Kristal vibratie gestart door de geboorte van de Kristal Kinderen die begonnen te incarneren tegen het einde van de jaren '90. Deze kinderen waren van een veel hogere vibratie en daarom veel gevoeliger voor de lagere energieŽn die onze planeet en samenleving domineerden. De missie van deze kinderen was om de Kristal of 5 Dimensionale energie te dragen en vast te houden. Deze kinderen worstelden ermee het hoofd te bieden aan de lagere energieŽn en vonden het moeilijk hun eigen hogere vibratie vast te houden.

Lichtwerkers over heel de wereld hoorden hun schreeuw om hulp en kozen ervoor om aan hun eigen transitie proces naar de Kristal vibratie te beginnen. Vanwege het groot aantal mensen die naar de Kristal staat transitioneerden, waren wij in staat de Aarde zelf te helpen ascenderen en herboren te worden als een Kristal Planeet.

Eťn van de belangrijke focussen van het transitie proces was de terugkeer van de Goddelijke Vrouwelijke Energie, of de energie van de Godin. Dit liet toe dat grote golven van Goddelijke Vrouwelijke energie ons menselijk lichaam binnenstromen en dat van de Aarde. Een deel van ons proces was om een evenwicht van de Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke energieŽn binnen ons eigen lichaam te vinden en te handhaven. Dit werd gedaan om een evenwicht van beide Goddelijke energieŽn binnen onszelf te creŽren, en om een herverdeling of evenwicht van macht toe te staan terug naar het Goddelijke Vrouwelijke. Dit werd op grote schaal bereikt, en zoals jullie zullen zien van de recente Tsunami rampen, brengt de Aarde zichzelf weer in evenwicht gezien de Goddelijke Vrouwelijke kracht ook in haar ontwaakt is.

Dit evenwicht in macht werd niet meer gezien op onze Aarde sinds de tijd van LimuriŽ, wat bestond op de Paradijs of Hemel op Aarde frequentie. LemuriŽ was een paradijs waar allen waren verbonden als ťťn. Waar er gelijkheid en evenwicht was tussen alle inwoners van onze planeet. Alles bestond in een ontwaakte staat en leefde bewust. Zij werkten met en symboliseerden de Grote Goddelijke God en Godin en co-creŽerden met de Goddelijke Ene.

Deze co-creatie werd bewust gedaan en altijd met de intentie om enkel liefde, vrede, geluk en overvloed te manifesteren. Dit was een plaats waar mannen en vrouwen als gelijke leefden, niemand domineerde de ander. Er was geen verdeling, geen tekort en een groot delen en gevoel van vieren werd gecreŽerd met de gehele mensheid en de Engelenrijken die samenwerkten om de Hemel te creŽren.

Binnen LimuriŽ waren er degenen die ervoor kozen om weg te gaan en een nieuwe manier van zijn in Atlantis te creŽren, waar ze begonnen door alles te gebruiken en te bouwen wat ze in LimuriŽ geleerd hadden. Maar er waren velen in Atlantis die het zicht verloren op het grotere beeld, en begonnen hun kennis te gebruiken en misbruiken. Dit veroorzaakte uiteindelijk de vernietiging van beide Atlantis en LimuriŽ. Sommigen konden nog vertrekken voor de vernietiging plaatsvond en vestigden zich in Zuid-Amerika, Afrika en Europa. Vele van de oude wijzen van LimuriŽ en Atlantis kunnen gevonden worden in de piramides in Egypte en in vele oude sites in Zuid- Amerika en Europa. Ongelukkigerwijs werden de oude wijzen van LimuriŽ en Atlantis vergeten door de mensheid, en we moesten opnieuw beginnen.

Gedurende vele eeuwen heeft onze samenleving en onze cultuur eraan gewerkt om de Vrouwelijke kracht tot slavernij, onderdanigheid en zwakheid te onderwerpen. Onze drie-dimensionale wereld werd opgezet om te functioneren volgens de Mannelijke formule van gedachte en structuur. Dominantie, agressie, dwang en controle stonden centraal in al onze relaties en sociale condities. De Vrouwelijke kwaliteiten van intuÔtie, compassie, niet-geweld, voeding en healing werden in diskrediet gebracht. In het verleden was de Godin verzwakt, maar ze werd niet tot zwijgen gebracht, het was haar toegestaan om te spreken maar er werd niet naar haar geluisterd.

Er is geen gelijk evenwicht van kracht tussen de Mannelijke en de Vrouwelijke energieŽn op de planeet geweest, en vrouwen moesten dikwijls de rol van beide Vrouwelijk en Mannelijk opnemen om te overleven in onze cultuur. Velen van jullie die reeds kinderen hebben zullen beseft hebben dat dit niet werkt. Vrouwen zijn niet bovenmenselijk en zijn niet in staat om alles te zijn of te doen.

De rollen van de ouders en partners zijn vervaagd, ongelijk en onevenwichtig gemaakt. Het is nu tijd om een evenwicht te creŽren dat gelijk is in macht en die iedereen ten goede komt. Het is speciaal tijd voor mannen en vrouwen om hun kracht terug te nemen en te werken met de God en de Godin energie zodat ze bekrachtigd zijn om evenwichtige, hele en gezonde levens te leven. De traditionele rollen moeten geherdefinieerd en herbewerkt worden zodat jullie elkaar onvoorwaardelijk kunnen ondersteunen en liefhebben. Dit betekent niet achteruit gaan naar archaÔsche rollen gebaseerd op macht en onderwerping, maar het betekent jullie rollen te definiŽren binnen de relatie en familiestructuur. Een evenwicht van macht moet gecreŽerd worden, en in feite is dit wat het betekent om in een partnerschap of relatie te zijn. Onze cultuur en onze samenleving heeft er hard aan gewerkt om Archetype Rollen binnen relaties te creŽren. Er is het Moeder of Vader Archetype, en het Vrouw of Man (echtgenoten) Archetype. Deze Archetype rollen werden gecreŽerd gedurende duizenden jaren, en hebben betrekking tot het leven in de Derde Dimensie. In de Nieuwe Aarde die wij creŽren, is het tijd om deze rollen te hercreŽren en individuele rollen te definiŽren die behoren tot elk individu op het Vijf Dimensionale niveau. Het is extreem moeilijk om deze gewoonte rollen te breken, en het vergt moed en een bewuste kennis van wie je bent, waarom je hier bent en wat je de mensheid te bieden hebt als geheel.

Vandaag is de meerderheid van mannen en vrouwen gekwetst, en de sleutel tot genezing ligt niet in een andere persoon, maar in een reis van Zelf Ontdekking. Er is geen einde aan deze reis gezien het een levenslang proces van leren is. Een leren over jezelf, over de mensheid en over je verbinding tot alles. Eens je je reis van zelfbewustzijn en genezing begonnen bent, zul je het gemakkelijker vinden om lief te hebben en compassie te hebben voor alle anderen. Eens je dit op individuele basis ontdekt hebt, alleen dan ben je in staat om relaties te beginnen creŽren die gelijk en bekrachtigd zijn, waar je in staat bent om beginnen samen te werken als een team, elkaar te steunen en lief te hebben terwijl je werkt en teruggeeft aan de gemeenschap op een globale schaal.

Het evenwicht van macht tussen het Goddelijke Mannelijke en Goddelijke Vrouwelijke is extreem belangrijk wat kinderen betreft. Als er geen correct gebruik is van macht, hoe zijn wij als ouders en verzorgers dan in staat om effectief op te voeden en met onze kinderen te werken? Ze zijn hier om ons te helpen nieuwe manieren van zijn en nieuwe manieren om met elkaar om te gaan te leren, en tenzij we van ons voetstuk afkomen en nota nemen van hoe zij bewust in het heden leven, zullen wij niet enkel eindigen door onszelf te vernietigen, maar onze kinderen en onze planeet. Wij hebben een prachtige gave gekregen in onze kinderen en we moeten deze kennis en deze kracht die zij aanbieden aannemen en het gebruiken om een hemel te co-creŽren waar we allen leven als gelijke, gezonde, evenwichtige en bekrachtigde menselijke wezens. Zij hebben ons de gave van ascensie gegeven en het is aan ons om deze kracht aan te nemen en ze te gebruiken op effectieve betekenisvolle manieren. Het is aan ons als mannen en vrouwen om zich met deze kracht te verbinden en ze beginnen te gebruiken om de noodzakelijke veranderingen in onszelf, onze samenleving en onze wereld te creŽren. Wij hebben het ondenkbare klaargespeeld - de snelle ascensie van onze planeet zonder zelfvernietiging, en het is onze verantwoordelijkheid om deze kennis en dit geschenk aan te nemen en ermee te werken en onze versie van een Vijf Dimensionaal Paradijs te creŽren.

Klik Hier om terug te keren naar de Beginpagina.

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.