Az Új Föld Istenei és Istennoi

Michael Arkangyal cikke Kate Spreckley közvetítésével

aquamoon.jpg - 18395 Bytes

Az elmúlt öt évben sok fénymunkás keresztülment az átalakulás és a felemelkedés folyamatán. Ez az átalakulás a harmadik és a negyedik dimenziós frekvenciákról a Kristály vagy ötödik dimenziós frekvenciára való váltás volt. Néha ez egy nagyon traumatikus megtapasztalás volt sokak számára, akiknek el kellett engedni és be kellett gyógyítani régi sebeket, régi mintákat és régi kapcsolatokat, nemcsak ebbol a létidobol, hanem sok korábbi létidobol származót is. Fel kellett fedeznünk a létezés új módjait, az egyensúly, a harmónia, a boldogság, a boség és a szeretet új útjait. Feltétel nélküli szeretetet önmagunk és minden/mindenki más iránt, a szeretet egy olyan formáját, amit még nem éreztünk sok földi inkarnációnk során.

A Kristály rezgésre való áttérés a Kristály Gyermekek születésével kezdodött, akik a 1990-es évek végén kezdtek a Földre születni. Ezeknek a gyerekeknek nagyon magas volt a rezgésszintjük, és emiatt sokkal érzékenyebbek voltak az alacsonyabb energiákra, amik bolygónkat és társadalmunkat uralták. Ezeknek a gyermekeknek az volt a küldetése, hogy elhozzák és megtartsák az ötödik dimenziós energiákat. Ezek a gyerekek küzdöttek azzal, hogy meg tudjanak birkózni az alacsonyabb energiákkal, és nehéz volt számunkra megtartani a magasabb vibrációt. Fénymunkások szerte az egész földkerekségen hallották a segélykiáltásukat, és azt választották, hogy belekezdenek saját felemelkedési folyamatukba, hogy elérjék a Kristály Vibrációt. Köszönhetoen az emberek nagy számának, akik elérték a Kristály állapotot, képesek voltunk segíteni magának a Földnek is, hogy felemelkedjen, és Kristály Bolygóként újjászülethessen.

Az átalakulási folyamat egyik legfontosabb súlypontja az Isteni Noi Energiához való visszatérés volt, visszatérés az Istenno energiájához. Ez lehetové tette, hogy nagy mennyiségu Isteni Noi energia lépjen be az emberek testébe és a Föld testébe. A folyamat része volt, hogy megtaláljuk és helyreállítsuk az egyensúlyt az Isteni Férfi és Noi energiák között saját testünkön belül. Ennek az volt a célja, hogy egyensúlyt teremtsünk az Isteni energiák között önmagunkban, és hogy lehetové tegyük az erok átrendezését vagy egyensúlyát, hogy visszatérjünk az Isteni Noi erokhöz. Ez nagyrészt megvalósult, és ahogy a nemrégiben bekövetkezett szökoár katasztrófa nyomán láthatóvá válik, a Föld is kiegyensúlyozza önmagát, ahogy benne is felébredt az Isteni Noi ero.

Az eroknek ezt az egyensúlyát nem láthattuk Lemúria ideje óta, ami a Földi Paradicsom vagy Mennyország frekvenciáján létezett. Lemúria egy Paradicsom volt, ahol mindenki összeköttetésben állt, egyként. Ahol egyenloség és harmónia volt a bolygó lakói között. Mindenki egy emelkedett állapotban létezett és tudatosan élt. Együtt dolgoztak a Nagy Istennel és Istennovel, megtestesítették oket, és az Isteni Eggyel közösen társteremtettek.

Ez a társteremtés tudatos volt, és mindig a szeretet, béke, boldogság és boség megteremtésének szándékával történt. Ezen a helyen a férfiak és a nok egyenrangúak voltak, egyik sem uralkodott a másik felett. Nem volt megosztottság, hiány, nagyfokú megosztás és az ünneplésre való hajlam jellemezte. Ezt az egész emberiség és az Angyali birodalmak közösen teremtették, akik együtt dolgoztak a Mennyország megteremtésén.

Éltek Lemúriában olyanok, akik azt választották, hogy otthagyják Lemúriát és a létezés egy új módját teremtik meg Atlantiszban, amit lemúriai tudásukra és tapasztalataikra alapoztak, felhasználva ott megszerzett tudásukat és tapasztalataikat. Ám sokan voltak Atlantiszban, akik elvesztették rálátásukat a nagyobb képre, és elkezdtek visszaélni tudásukkal. Végül ez okozta Atlantisz és Lemúria pusztulását. Néhányuknak sikerült elmenekülnie még a pusztulás elott, és ok Dél-Amerikában, Afrikában és Európában telepedtek le. Lemúria és Atlantisz sok régi eszközét megtalálhatjuk az egyiptomi piramisokban, vmint Európa és Dél-Amerika osi helyein. Szerencsétlen módon az emberiség elfelejtette Lemúria és Atlantisz régi eljárásait és eszközeit, és újra kellett kezdenünk az egészet.

Sok évszázadon keresztül a társadalmunk és a kultúránk rabszolgaságba vetette a Noi erot, meghódolásra és gyengeségre késztette. Harmadik dimenziós világunk a gondolkodás és a rendszer Férfi mintáin alapulva muködött. Minden kapcsolatunkat és társadalmi feltételt az uralkodás, az agresszió, az ero és az irányítás határozta meg. Az intuíció, együttérzés, eroszakmentesség, gondoskodás és gyógyítás Noi jellemzoit kétségbe vonta a társadalom. A múltban az Istenno meg lett gyengítve, ám nem hallgatott. Beszélhetett, ám nem hallgattuk meg.

A bolygón a Férfi és a Noi erok között nem volt egyenloség és egyensúly, és a noknek gyakran mind a Noi, mind a Férfi szerepeket magukra kellett ölteniük, hogy talpon maradjanak a kultúránkban. Sokan közületek, akiknek gyermekeik vannak, felismertétek, hogy ez azonban nem muködik. A nok nem szuperemberek, és képtelenek arra, hogy egyszerre minden legyenek, vagy mindent csináljanak.

A szülok és a társak valódi szerepei elhomályosultak, egyenlotlenekké és kiegyensúlyozatlanokká váltak. Itt az ideje, hogy egy egyenloségen alapuló egyensúlyt teremtsünk, ami mindenki számára hasznos. Különösen itt az ideje annak, hogy a férfiak és a nok visszavegyék a hatalmukat, és együtt dolgozzanak az Isten és Istenno energiákkal, hogy képesek legyenek kiegyensúlyozott, teljes és egészséges életet élni. A hagyományos szerepeket újra kell definiálni és át kell alakítani, annak érdekében, hogy támogathassuk egymást, és képesek legyünk feltétel nélkül szeretni egymást. Ez nem azt jelenti, hogy vissza kell menni az archaikus szerepekhez, melyek a hatalmon és az alávetettségen alapulnak, ez azt jelenti, hogy újra meg kell határoznunk szerepeinket a kapcsolatokon és a családszerkezeten belül. Az erok egyensúlyát kell megteremtenünk, és valójában ez jelenti azt, hogy társkapcsolatban vagy kapcsolatban lenni vkivel. A társadalmunk és a kultúránk keményen dolgozott azon, hogy Archetipikus Szerepeket hozzon létre a kapcsolatokon belül. Van az Anya vagy Apa Archetípus, és a Feleség vagy Férj Archetípus. Ezeket az archetipikus szerepeket évezredek során át alakítottuk ki, és összefüggésben voltak a harmadik dimenziós élettel. Az Új Földön mi teremtünk, és itt az ideje újjáteremteni ezeket a szerepeket, és meghatározni az egyéni szerepeket, amik minden egyénre vonatkoznak az Ötödik Dimenzió szintjén. Rendkívül nehéz megtörni ezeket a hagyományos szerepeket, és bátorságot követel, vmint tudatos ismeretet arról, hogy ki vagy, miért vagy itt, és mit tudsz nyújtani az emberiségnek, mint egésznek.

Napjainkban a férfiak és a nok többsége sérült, ám a gyógyítás kulcsát nem egy másik személynél fogjuk megtalálni, hanem az Önfelfedezés során. Ennek a folyamatnak nincs vége, mert ez egy egész életre szóló tanulási folyamat. Tanulás önmagadról, az emberiségrol és arról, hogy összeköttetésben állsz mindenkivel. Ha megkezditek önmagatok tudatosodásának és gyógyításának útját, akkor sokkal könnyebbnek fogjátok érezni, hogy szeretetet és együttérzést érezzetek mások iránt. Csak miután megtapasztaltátok ezt egyéni szinten, utána lesztek képesek arra, hogy egyenlo és elorevivo kapcsolatokat teremtsetek, ahol képesek vagytok csapatként dolgozni, támogatni és szeretni egymást munkátok során - így adva a közösségnek a globális rendszert tekintve.

Az Isteni Férfi és Isteni Noi erok közti egyensúly különösen fontos ott, ahol gyerekek vannak. Ha nem használjuk helyesen az eronket, akkor hogyan tudnánk szüloként és gondviseloként hatékonyan teljesíteni szüloi kötelezettségünket és együtt dolgozni gyermekeinkkel. Ok azért vannak itt, hogy a létezés és az egymásra hatás új formáit tanítsák meg számunkra, és ha nem lépünk le a piedesztálról és nem figyelünk arra, hogy ok hogyan léteznek tudatosan a jelenben, nemcsak önmagunkat fogjuk tönkretenni, hanem gyermekeinket és a bolygót is. Gyermekeink személyében egy csodálatos ajándékot kaptunk, és szükségünk van arra, hogy átvegyük azt a tudást és erot, amit nekünk nyújtanak, és használjuk azokat, hogy egy olyan mennyországot teremtsünk, ahol mindenki egyenlo, egészséges és kiegyensúlyozott emberi lényként él. Átadták nekünk a felemelkedés ajándékát, és rajtunk múlik, hogy megragadjuk-e ezt az erot, és hatékony és értelmes módon használjuk-e. Tolünk, férfiaktól és noktol függ, hogy kapcsolatba lépünk-e ezzel a hatalommal és elkezdjük-e használni, hogy véghezvigyük a szükséges változásokat életünkben, társadalmunkban és a világunkban. Véghezvittük az elképzelhetetlent - nagyon gyorsan felemeltük a bolygót anélkül, hogy elpusztítottuk volna önmagunkat, és a mi felelosségünk, hogy fogjuk ezt a tudást és ezt az ajándékot, hogy segítségükkel megteremtsük az Ötödik Dimenziós Paradicsom általunk megvalósítani kívánt változatát.

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.