Aartsengel MichaŽl en de Indigo-Kristal-Ervaring in Hongarije

12-18 oktober 2005

door Celia Fenn

bud2.jpg - 83359 Bytes

Oktober 2005 was een opwindende maand voor mij. Ik was in de gelegenheid om Familie van Licht te bezoeken in Hongarije! Ik was door de organisatoren van het "Body, Mind and Spirit" festival, dat werd gehouden op de Universiteit van Economische Wetenschappen te Boedapest, uitgenodigd om te gast te zijn.

Wat is Hongarije een prachtig land. Ik genoot echt van de schoonheid van de stad Boedapest en van de warmte en vriendelijkheid van de Hongaren. In dit artikel zal ik wat vertellen over het werk dat ik met Aartsengel MichaŽl in Hongarije deed en daarna de tekst weergeven van de toespraak die ik zondag hield, genaamd "De Boodschap van de Nieuwe Kinderen: Een Boodschap van het Hart".

Maar eerst is dit een indruk van Boedapest:

bud3.jpg - 77797 Bytes bud8.jpg - 75716 Bytes

bud9.jpg - 73708 Bytes bud10.jpg - 66977 Bytes

Boedapest is een moderne en drukke Europese stad, met een gevoel van "Oud Europa" in de architectonische en kunsterfenis van het Hongaarse volk, die in de gebouwen zichtbaar zijn. Er is een mix van de Neoklassieke stijl met de kleurrijke meer Oosterse, Decoratieve stijl van de oudere kerken en gebouwen.

Hier zijn een paar foto's van het "Body, Mind and Spirit" festival op de Universiteit, waar ik ťťn van de gastsprekers was.

bud4.jpg - 95415 Bytes bud5.jpg - 72746 Bytes

bud6.jpg - 70599 Bytes bud7.jpg - 86781 Bytes

En hier is de tekst van de toespraak die ik Zondag hield voor de mensen op het festival. Met speciale dank aan Judit Biro die voor mij naar het Hongaars vertaalde.

De Boodschap van de Nieuwe Kinderen

Een Boodschap van het Hart

door Celia Fenn

De Nieuwe Kinderen, de Indigo- en de Kristalkinderen, zijn naar de Planeet gekomen om jullie kinderen te zijn. Maar zij zijn met een specifiek doel gekomen, namelijk de Planeet helpen met haar Evolutie door middel van het proces dat bekend is als Opstanding. Dus terwijl jullie van hen genieten en hen ervaren als deel van jullie gezin en gemeenschap, hebben zij een Hoger Spiritueel Doel. Dat doel zal de kern zijn van deze toespraak.

Als individuen hebben de Indigo- en Kristalkinderen vele grote gaven en talenten. Vaak zijn zij bijzonder intelligent, creatief en paranormaal begaafd. Zij kunnen gidsen en engelen zien en met hen communiceren, en zij voelen zich net zo thuis in de MateriŽle als in de Spirituele.wereld. Maar het is als GROEP dat hun energie en hun boodschap belangrijk is. Het is als groep dat zij op de Planeet werken om een nieuw soort energie te brengen en te aarden.

Die energie is de Kristal- of "Christusenergie", die het niveau van het "Christusbewustzijn" vertegenwoordigt. En de boodschap van de Nieuwe Kinderen is een Boodschap van het Hart. Als groep werken zij om de mensheid te helpen het Collectieve Hartchakra te openen en de nieuwe energie te verwelkomen. Er was een krachtige "zet" nodig om het bewustzijn van de mensheid te verhogen tot het niveau dat vereist is voor de geboorte van een Nieuwe Samenleving en een Nieuwe Aarde. En de Nieuwe Kinderen hebben die "zet" gegeven. Door de mensheid te helpen haar hartchakra te openen en door vanuit het hart te gaan werken, maken de Nieuwe Kinderen het proces mogelijk dat bekend is als Opstanding. Zij zijn de motor en de kracht van Opstanding, en hun boodschap is de mensheid wakker maken en haar voorwaarts te duwen. De Nieuwe Kinderen zijn de Meesters van de Opstanding.

Het is hun taak om een nieuwe samenleving te creŽren die gebaseerd is op Liefde en Bekrachtiging. Het is een samenleving die voorbij dualiteit bestaat, in het domein van "Eenheid". Het is een groepsproject van kinderen over de hele Planeet, en het dient om de menselijke familie samen te brengen en te verenigen in het concept van een Nieuwe Samenleving of een Gouden Tijd voor de planeet.

Het Verleden van de Mens ... de Toekomst van de Kristalmens

In het laatste deel van de twintigste eeuw hadden de mensen zich ingesteld op de vernietiging van zichzelf en van de planeet. Er waren vele profetieŽn, verhalen en ideeŽn die de "eindtijden" plaatsten in de laatste jaren van de twintigste eeuw. Als de mensen aan hun lot waren overgelaten, dan zouden zij onderhand waarschijnlijk een "einde" hebben gecreŽerd. Maar velen op de Planeet waren bereid om verder te groeien en interesseerden zich meer voor het Gouden Tijdperk dat eveneens was voorspeld. En dus luisterde het Rijk van de Geest en werden de Indigo- en Kristalkinderen uit alle delen van de Melkweg en van de Aarde opgeroepen om te helpen met dit proces. Moedige en prachtige zielen, hoogontwikkelde zielen, meesterzielenÖ die de taak zouden krijgen om de oude vastgelopen systemen te doorbreken, om vervolgens het bewustzijn snel te verheffen zodat mensen naar een vijfdimensionale Aarde konden gaan en functioneren als Multidimensionale Menselijke Meesters of Engelen. Op dit moment bevinden wij ons in dat proces van snelle bewustzijnsverschuiving. Wij noemen het Opstanding.

In de laatste jaren van de twintigste eeuw was de crisis op de Planeet wijdverspreid. De systemen die door de mens waren opgezet om een evenwichtige samenleving te creŽren, waren systemen geworden van stagnatie en onderdrukking. Systemen zoals de economie, de gezondheidszorg, de wet en het onderwijs, dienden niet langer de gemeenschappen en de mensen voor wie zij oorspronkelijk waren ontworpen. Zij waren zichzelf dienende en zichzelf voedende systemen geworden die destructief en onderdrukkend waren.

De mensheid had over het algemeen de spirituele dimensie van het leven verloren en was gericht op de lagere chakragebieden van geld, seks en macht als de betekenis van het leven. Overconsumptie was in de ontwikkelde wereld het levensdoel geworden en die ideeŽn en concepten verspreidden zich heel snel over de planeet en creŽerden een samenleving die was gebaseerd op hebzucht en materialisme.

In de 70er en 80er jaren vroegen veel van de Lichtwerkers die reeds aan de Grote Verschuiving of Opstanding werkten, om hulp en hun gebeden werden gehoord. De Indigokinderen werden gezonden om het proces van snelle bewustzijnsverhoging te starten. Tegen 1987 waren er voldoende van hen en was er voldoende vooruitgang geboekt om de "Harmonische Convergentie" te laten plaatsvinden, waarbij het proces van het activeren en afstemmen van de Nieuwe Kristallijnen Rasters voor de Nieuwe Planeet en de Nieuwe Mensheid werd geÔnitieerd. Dit proces was pas voltooid in de laatste jaren van de jaren 90, toen de eerste Kristalkinderen arriveerden om met het Nieuwe Rastersysteem te werken.

Op dat moment werd het "eindtijdscenario" afgelast door het Menselijke Collectieve Bewustzijn en werd begonnen met het bouwen van de Nieuwe Aarde op de Kristallen Fundamenten die waren gelegd. Een nieuw type Mens begon te verschijnen, de Indigo-Kristalmens, of de Menselijke Engel, een wezen dat was afgestemd op de Hogere Dimensies en de Fysieke Dimensies, een wezen dat paranormaal en spiritueel was, verbonden met het Domein van de Engelen, en toch blij om in de menselijke vorm te zijn en te werken aan het creŽren van de "hemel op aarde" op de Planeet.

De Komst van de Nieuwe KinderenÖ De Indigokristallen Tijdlijn

De eerste Indigowezens kwamen naar de planeet in de 40er jaren. De oorlog die bekend is als de "Tweede Wereldoorlog" had veel negativiteit van de planeet verwijderd waardoor de eerste hoogontwikkelde wezens in fysieke vorm konden incarneren. Op dat moment werd in de Hogere Dimensies de beslissing genomen dat de Aarde zou blijven voortbestaan en dat de nieuwe Gouden Eeuw zou komen.

In de jaren 40, 50 en 60 werden "de leiders" van de Nieuwe Aarde, de eerste "Nieuwe Kinderen" geboren. Zij werden overal op de planeet geboren en het was hun missie om het proces te beginnen van 'in twijfel trekken' en 'op de proef stellen'. En op dit moment zijn veel van deze vroege Indigo's de leiders en verlichters voor de bewustzijnsverschuiving die deel uitmaakt van het proces van Opstanding en Overgang.

Deze Vroege Indigo's bereidden de weg voor de eerste "golf" Indigo's, die we een "massale landing" kunnen noemen. In de jaren 70 incarneerde een enorme golf van Indigo's op Aarde en begon de energie op de planeet "op te krikken". Met de geboorte van elk nieuwe Indigo- of Kristalkind wordt het bewustzijn in het Collectief automatisch verhoogd. Als grote aantallen van hen tegelijkertijd incarneren, wordt het Collectief in versneld tempo verhoogd. De snelle vooruitgang in technologie in de laatste 30 jaar kan worden gezien als een geschenk van de Indigo's, wier hoogontwikkelde bewustzijn de menselijke soort tot versnelde ontwikkeling dreef op dit en vele andere gebieden van menselijk streven.

De eerste golf Indigo's bereiken nu volwassenheid en zijn achter in de twintig en dertig. Zij zijn klaar om de hoofdstroom van de samenleving te betreden om ook daar een grote verandering teweeg te brengen.

In de jaren 80 incarneerde de tweede golf Indigo's, opnieuw een golf hoogontwikkeld bewustzijn en, zoals eerder gezegd, kon met behulp van deze energie de Harmonische Convergentie plaatsvinden waarbij het Nieuwe Rastersysteem voor de Nieuwe Aarde werd geÔnstalleerd en de activaties van dit rastersysteem begonnen.

In de jaren 90 bleven Indigokinderen incarneren, maar nu begon een nieuw type kind te arriveren. De eerste Kristalkinderen begonnen eind jaren 90 te arriveren. Op dat moment was het nieuwe Kristallen Rastersysteem van de Aarde voldoende "online" om de incarnatie van deze hoogontwikkelde kinderen mogelijk te maken. Wat belangrijk is om van deze kinderen te weten, is dat zij geaard zijn op het Nieuwe Rastersysteem. Zij zijn voor mensen de drijvende kracht in hun gezinnen en gemeenschappen om de verschuiving te maken van het Oude Rastersysteem naar het Nieuwe. Uiteindelijk zullen alle wezens in het Nieuwe Rastersysteem geboren worden en zal het oude systeem wegvallen. Dan zal de Nieuwe Aarde volledig gevestigd zijn!

In 2003 vond een gebeurtenis plaats die bekend is als "Harmonische Convergentie", waarin volwassen mensen en Lichtwerkers zich in groten getale begonnen af te stemmen op de Nieuwe Rasters en Kristallen volwassenen of Christusvolwassenen of Menselijke Engelen werden. Dit vereiste een snelle overgang van het ene Raster naar het Andere, en voor sommigen was het heel traumatisch en moeilijk omdat zij met hun "voeten" in de nieuwe energieŽn stonden. Deze nieuwe energieŽn zijn sterk en krachtig en zij vereisen absoluut dat het Hartchakra open is, want de Nieuwe Kristallen Rasters stemmen zich af op het Hartchakra en niet op de lagere chakra's die het Oude Raster voedden.

En zo wordt met het online komen van de Nieuwe Rasters, ons als mensen door onze kinderen de keuze gegeven om die verschuiving te maken. En in deze periode tussen november 2005 en januari 2006, zullen velen de keuze maken om die verschuiving te maken naar de Nieuwe Rasters. Het is een opwindende tijd. Het is een tijd van het Hart!

De Indigo's en hun Boodschap voor de Planeet Aarde

De Indigokinderen werden zo benoemd omdat de trilling van hun 'ziel" zich op een hoger bewustzijnsniveau bevond dat resoneerde met de kleur Indigo van het Derde-Oogchakra. Toen zij op Aarde incarneerden, manifesteerden de Indigo's bepaalde eigenschappen en kwaliteiten.

Zij waren wezens die zich hoofdzakelijk oriŽnteerden op hun rechter hersenhelft, zij waren artistiek, creatief en intuÔtief, en zij waren spiritueel van aard. Zij hielden van activiteiten zoals meditatie en yoga en het werken met kristallen. Over het algemeen waren zij eerlijk en open en integriteit was voor hen heel belangrijk. Hun vrienden waren voor hen heel belangrijk en naarmate zij ouder werden, neigden zij ernaar om groepen te vormen, die een weerspiegeling waren van het concept van de "zielgroep" of -stam. Want Indigo- en Kristalkinderen zijn groepswezens en zij genieten ervan om deel uit te maken van een groep.

Hun boodschap en hun missie was om de samenleving te laten zien dat zij was opgesloten in systemen die niet langer bijdroegen aan de menselijke groei. En zij deden dit door op een heel persoonlijke manier te tonen hoe schadelijk deze systemen waren geworden.

Hun eerste boodschap was een sociale boodschap aan hun families. Zij weigerden de controle- en machtsstructuren te accepteren van het gezin waar vader typisch de baas was en iedereen deed wat hem werd gezegd. Feitelijk weigerden zij elke vorm van dominantie en controle te accepteren. Veel gezinnen vielen uit elkaar doordat Indigo's de spiegel voorhielden die de lelijke en destructieve kant toonden van het traditionele gezinsleven. Geleidelijk aan begon de samenleving te begrijpen dat de enige manier om met de Indigo-energie te werken, is vanuit het hart. De Indigo's onderwezen hun ouders over onderhandeling, overleg, eerlijkheid, openheid en delen. Zij onderwezen hun ouders over respect: respect voor elkaar en voor ieder persoon in het gezin en voor ieders emotionele en fysieke behoeften.

Wat te voorschijn kwam uit deze confrontatie tussen de Oude Energie en de Nieuwe Indigo-energie, was een Nieuw Ouderparadigma. De ouder en het kind werden gezien als partners of in partnerschap. De relatie moest gebaseerd zijn op Liefde en Persoonlijke Groei voor iedereen. Ouder zijn moest een Activiteit van het Hartchakra zijn, gebaseerd op Liefde, en niet een activiteit van de Solar Plexus van controle en macht.

In het Onderwijs ontstond dezelfde crisis toen de Indigo's in groten getale naar school gingen. Indigo's zijn hoog intelligent en intuÔtief. Zij denken heel snel en leren heel snel. Zij gedijen in een vrije en open omgeving en presteren niet goed in gesloten en gecontroleerde omgevingen. Het was onvermijdelijk dat zij de scholen langzaam, saai, frustrerend en inadequaat vonden voor hun behoeften. Zij werden door de heersende medische wetenschap gediagnosticeerd als ADD en ADHD, en betiteld als "probleemgevallen" die moesten worden "hersteld", meestal met drugs.

Diegenen die niet konden worden "hersteld" of beheerst, werden rebels en toonden zelfdestructieve gedragspatronen en gebruikten drugs, alcohol en geweld. Maar zij verspreiden de boodschap dat r iets heel erg mis is met een onderwijsstelsel dat is gebaseerd op "kennis van het hoofd" dat heel weinig echte verbinding heeft met het leven. Feitelijk was de wijze waarop het systeem was opgezet en geleid, een probleem voor deze wezens, wier energie en intelligentie de beperkingen van het systeem ver overtroffen. Onze samenleving verkeert nog steeds in de beginfasen van het vinden van een manier om deze kinderen op te voeden die tegemoet komt aan hun behoeften en die is gebaseerd op zowel het Hart als het Hoofd.

Op het gebied van Gezondheid en Geneeskunst hebben deze kinderen eveneens onze manier van denken op de proef gesteld. De drugs die worden gebruikt om ADD en ADHD te behandelen, werken vaak niet en genezen niet maar onderdrukken slechts de symptomen. Veel ouders voelen zich niet gelukkig als zij hun kinderen op jonge leeftijd antidepressiva en andere psychotropische drugs geven. De bijwerkingen zijn over het algemeen niet bekend in dit stadium.

In ieder geval zijn deze kinderen vaak de aanleiding geweest voor hun ouders om alternatieve en meer natuurlijke en vriendelijke manieren te zoeken om om te gaan met de zogenaamde "problemen" van hun hoogenergetische kind, waaronder een natuurlijker dieet gebaseerd op organisch voedsel, en het verwijderen van alle suikers en verwerkt voedsel uit het dieet van het kind.

Dit proces heeft ouders en individuen gesterkt in het maken van hun eigen keuzes en beslissingen in plaats van te worden gedicteerd door een zorgstelsel dat wordt gedomineerd door het winstbejag van de farmaceutische industrie.

De Indigo's hebben geholpen om een grote verschuiving te bespoedigen in het denken, niet alleen hoe het ouderschap wordt vervuld, maar ook hoe we leven en wat we willen van onze samenleving. En dit maakt allemaal deel uit van de Grote Verschuiving die deze Indigo's hier in gang komen zetten. Het is een verschuiving van systemen die zijn gebaseerd op de kille logica van het Hoofd naar een samenleving die is gebaseerd op de stroom en voeding van het Hart.

Kinderen van het Hart - De Kristalkinderen

Rond 1998 begonnen de eerste echte Kristalkinderen of "Christuskinderen" te incarneren. Dit was omdat, zoals eerder gezegd, het Nieuwe Rastersysteem op de Planeet deze heldere en machtige wezens kon voeden. Elk Kristalkind dat wordt geboren, wordt geboren in het Nieuwe Rastersysteem van de Aarde en heeft de potentie om een volledig ontwaakte en bewuste Meester te zijn op het niveau van het Christusbewustzijn. Zij zijn hun eigen Spirituele Meesters.

Hun Aura's zijn heel helder en sterk en zij kunnen alle Stralen van de energetische activaties van de Nieuwe Aarde dragen - de Gouden, Magenta-Roze, Aquamarijne, Zilveren-Indigo en Oranje-Roze Stralen. Sommige vroegere Kristalkinderen kwamen alleen via de Gouden of de Magentastralen om deze te helpen stabiliseren. Maar de latere Kristalkinderen zijn geboren met het vermogen om al de verschillende Stralen naar behoefte vast te houden en te gebruiken, en deze kinderen worden de "Regenboog-Kristalkinderen" genoemd.

De Kristallen Wezens zijn werkelijk prachtige kinderen! Zij hebben over het algemeen grote, heldere ogen die in je ziel lijken te kijken, en dat is precies wat ze doen! Zij zijn vaak rustig en gericht, maar zij kunnen hyperactief worden als hun energie niet in evenwicht is. Zij zijn heel Liefdevol en Zorgzaam, en genieten ervan om hun energieŽn te delen met anderen die er misschien behoefte aan hebben. Zij zijn krachtig en hebben vaak in het geheel geen angst. Zij kunnen heel gevoelig zijn voor voedsel en de omgeving, aangezien zij zijn geboren met de heldere systemen die nodig zijn voor de Nieuwe Aarde.

Zij zijn Paranormaal en helderziend; zij zien engelen en spirituele gidsen en kunnen vaak de toekomst voelen en zien. Zij zijn zich bewust van vorige levens en kunnen vaak praten over wie zij in vorige levens waren.

Zij zijn ook heel erg verbonden als Groep, en veel van hun werk voor de Planeet wordt gedaan op de niveaus van het Hogere Zelf als een groep. Dit is een reden waarom Kristalkinderen soms moe, geÔrriteerd en humeurig zijn. Zij hebben vaak heel hard gewerkt op de Hogere Niveaus om de energieŽn voor het Opstandingsproces te helpen vasthouden.

De toename van het aantal Autistische kinderen op de planeet heeft eveneens te maken met dit proces. Autistische kinderen hebben ervoor gekozen om hun energie op een Hoger Dimensionaal Niveau vast te houden. Op die manier helpen zij de energieportalen in de Hogere Dimensies vast te houden totdat voldoende "gewone" mensen dat niveau hebben bereikt en dat werk kunnen doen terwijl ze zich nog steeds in een fysiek lichaam bevinden.

Hun Geschenk aan Ons: het Openen van ons Hart en het Aanpassen van onze Energetische Systemen voor de Nieuwe Aarde.

Het Geschenk van de Nieuwe Kinderen aan de Planeet is van groot belang.

De Indigokinderen maken het ons mogelijk om beperkende en onderdrukkende gedachte- en geloofssystemen die zijn gebaseerd op controle en macht, te doorbreken. Zij helpen ons deze te vervangen door een nieuwe energie die is gebaseerd op liefde, acceptatie en vrede.

De Kristalkinderen helpen ons onze macht en de Ruimte van ons Hart op te eisen en om onszelf stevig te aarden in het Nieuwe Raster. Zij leren ons om onze spirituele gaven te accepteren als ons geboorterecht en om de creatie van wonderen te zien als een normale activiteit.

Zij leren ons om eerbied te hebben voor onszelf en voor onze Planeet, om de schoonheid en het wonder en de vreugde te zien van de hele Schepping, en te beseffen dat wij allemaal Medescheppers zijn in dit prachtige project genaamd "Nieuwe Aarde".

Wij leren om te leven zoals zij dat doen, in het huidige moment, niet beÔnvloed door verleden of toekomst. Wij leren om vanuit het Hart te leven, om te vergeven en tolerantie en onvoorwaardelijke acceptatie te oefenen.

Wij leren om te scheppen door Intentie en Concentratie, en wij leren dat de ware betekenis van Overvloed niet individuele hebzucht is maar collectieve behoefte en delen. Wij leren het belang van steun en liefde en eigenwaarde.

En tenslotte leren we over de Hogere Realiteit van Zielfamilies en EngelenstammenÖ de toekomstige sociale eenheden van de Nieuwe Aarde.

Het is een gezegend pad en de Nieuwe Kinderen tonen de weg!

© 2004-5 Celia Fenn and the Starchild Ascension Group
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.