2006. Januári Energiák

2006: A "Flow" és a Csoda-teremtés Éve

Mihály Arkangyal Celia Fenn közvetítésében

lilyb.jpg - 132572 Bytes
images by Isabelle Hogan www.shiningnature.net.

Drága Fénymunkások, a zurzavaros energiák után, melyeket az elmúlt néhány hónapban tapasztaltatok, örömötökre fog szolgálni, hogy most aránylag csendesebb idoszak kezdodik, melyben kicsit megpihenhettek és elkezdhetitek felfedezni új Belso Valóságotokat.

Az Új Föld-, vagy Paradicsomi Háló, mely 2005 márciusában aktiválódott, most teljesen készen áll arra, hogy az Új Föld Teremtését és Létrejöttét támogassa. Kihívás számotokra, hogy elkezdjétek a Manifesztáció e folyamatát, és megteremtsétek a Boséget és a Békét, melyek az Új Föld domináns energiái lesznek. Meglátjátok, kedveseink, hogy 2006 sokféle módon jelent majd kihívást számotokra. A Régi Föld hálója/rácsai és az Új Föld hálója nem fogják többé egymást átfedni, mint a múltban. Mostantól nem lesz lehetséges egy hátsóval két lovon ülni, hogy úgy mondjam. Eljött az ido, hogy szilárdan elkötelezodjetek az új életmód mellett. A Régi Föld hálója folytatja a szétesést, szétmorzsolódást, és ennek során az emberek egyre dühösebbek és frusztráltabbak lesznek. Nyugtalanság és folytatódó gazdasági instabilitás várható. Néhány helyen úgy fog tunni, mintha teljesen eluralkodna a káosz. Valójában a káosz kulcsfontosságú lesz a Régi Föld energiáinak szétbomlásában. Ahol a Régi Föld energiái uralkodnak, ott káosz lesz. Az Új Föld energiáit a Béke, a Nyugalom és a természetes Rend, avagy Flow (áramlás) fogja jellemezni.

Az hogy hol leszel, saját döntésed lesz ebben az évben.

Választás

Sokan azt mondják nekünk: "…de hát mi ezt már rég eldöntöttük, mégsem tudunk boséget és szeretetet teremteni az életünkben." És mi erre azt válaszoljuk, igen, legkedvesebb lelkek, meghoztátok ezt a döntést, de a Fejetekkel és nem teljesen a Szívetekkel. Egy részetek még mindig a Régi Föld hálójához hangolódik, és abba kapaszkodik.

Ez általában az elvárásaitokban látható. Még mindig azt várjátok, hogy a gazdasági rendszer lásson el benneteket boséggel és békével, és még nem egészen léptetek be az Isteni Jólét "áramlatába". A Régi Föld merev, három-dimenziós szerkezeten alapult, amely eloírások és szabályok alapján osztotta el a forrásokat, korlátozta a boséget. Odaadtátok hatalmatokat és bizalmatokat ennek a rendszernek, követtétek a szabályokat, és elvártátok, hogy a rendszer gondoskodjon rólatok. Az Új Föld energiái egy szabadon áramló ötödik dimenziós hálón át mozognak, melyben az Isteni Jólét "áramlata" mindenki számára elérheto. Születési jogotok az ehhez az áramlathoz való személyes kapcsolódás és mindannak - személyes hatalmatokkal való - megteremtése, amire szükségetek van, és amit kívántok. Az Új Föld öröme az, hogy segíthettek egymásnak a Manifesztáció elérésében. Csodákat teremthettek együtt. Mert az Isteni Intelligencia szeret összehozni egymással olyan lényeket, akik csodákat szeretnének teremteni és "játszani" ennek az energiának a boséges áramlásában.

Így hát, amint elkezditek ezt az évet, megkérünk benneteket, drágáink, hogy vegyétek észre, hogy hogyan kellett az elmúlt hónapokban "feladnotok" mindazt, ami nem volt összhangban azzal, akik valójában vagytok. Barátokat, társakat, kapcsolatokat, munkahelyeket......igen, valóban, sok-sok változás és elmozdulás, némelyik önmagában összetörte a szíveteket. De most összhangban vagytok Belso Integritásotokkal. Most készen álltok, hogy a Fej és a Szív összhangjából teremtsetek, teljességgel az Új Föld Boség- és Szeretet-áramlatát választva!

Mi is a "Flow"?

Kedveseink, ez kulcsfontosságú fogalom számotokra a jövo évben, amint a Jólét és Béke Új Földjére léptek! Nagyon oda kell majd figyelnetek a "Flow"-ra és a vele való kapcsolatotokra, mikor az új hálókkal dolgoztok. Egy ido után könnyebb lesz, amikor megtaláltátok a Flow-t és mesteri fokra fejlesztettétek a"Flow management" technikáit.

Úgy határozhatnánk meg a "Flow"-t, mint ISTENI KREATÍV INTELLIGENCIÁT, mely mindenen keresztül áramlik. Szereto, támogató és jótékony, a Szeretetben és az Örömben Legmagasabb-rendu Javatokat keresi. Oseink ismerték ezt az energiát, mielott a harmadik-dimenziós háló végleg a helyére került. Úgy hívták, hogy "Az Út"! Tudták, hogy az "út" követése az ösvény a Jóléthez és a Bölcsességhez.

A "Flow" azonban nem csupán olyan valami, ami "kívül van", külso eroforrás, amit meg kell találni. Testetek minden sejtjében, lényetek összes atomjában benne rejlik. Isteni Kreatív Intelligencia vagytok. Így hát a "Flow"-val való összhang azt jelenti, hogy összhangba kerültök az Isteni Kreatív Intelligenciával önmagatokon belül.

Látjátok, kedves Fénymunkások, hogy az elmúlt néhány évben végzett mély munkátoknak mi volt az igazi célja? Hogy elválasszon benneteket a mesterséges harmadik dimenziós rendszerektol/hálótól való függéstol, és visszavezessen a Boség Természetes Áramlatába!

Összhangba kerülni az Áramlattal

Megtanulni összhangba kerülni az Áramlattal nem lehetséges pusztán az elme által. Olyan választás ez, mely sokkal mélyebb szinteken történik, mint az ego vagy az elme. Olyan döntés ez, melyben az ego vagy az elme összehangolódik az Isteni Énnel (Higher Aspect), mivel együttmuködik Az Isteni Kreatív Intelligencia Áramlatával.

Az egyetlen mód ennek az ösvénynek a megtalálására az, hogy belépsz önmagadba és a Szív Belso Hangját hallgatod. Mert a Szív, az Érzések és az Intuíció (nem az érzelmek) azok, melyek megmutatják az "utat" az Isteni Kreatív Intelligencia Áramlatához. Azért van ez így, mert a Szív Intuitív Bölcsessége sokkal bölcsebb és régebbi, mint az elme vagy az érzelmek. Az elmének és az érzelmeknek van helye az életben, de nem vezetniük, inkább követniük kellene a Szív Igaz Hangját! Ennek az útnak a követése gyakran fog benneteket olyan döntésekhez vezetni, melyek nem tunnek "racionálisnak" vagy "logikusnak". A Szív és a Kreatív Energiák választásai lesznek. Ezekbol a látszólag "irracionális" döntésekbol a Szeretet csodái és ragyogó Áldások születhetnek!

Mert az Isteni Kreatív Intelligencia Áramlata szeret olyan csodákat nyújtani, melyek a Szeretet és a Bizalom Mágikus Világából származnak és nem az ok-okozati gondolkodáson alapulnak.

Tudni fogjátok mikor hangolódtatok össze az Áramlattal. Csodák fognak történni. És amikor nem, akkor akadályokkal és káosszal fogtok találkozni, és semmi sem fog "összejönni". Akkor kimozdultatok a Szívetekkel való összhangból, az Elmétek Ego terébe. De tudnotok kell, kedveseink, hogy az Isteni énetek mindig összhangban van az Isteni Kreatív Intelligencia Áramlatával. Csak annyit kell tennetek, hogy újra összehangolódtok az Isteni Énetekkel a Szíveteken keresztül.

Csodák teremtése

Drága Fénymunkások, amint összehangolódtok az Áramlattal, egyszeruvé válik csodákat teremteni az Új Föld hálójának segítségével.

A Manifesztációhoz vezeto utat jól ismeritek! Egyszeruen teremtsetek meg egy Szándékot és Összpontosítsátok energiátokat. Ez a manifesztáció "Férfi"-oldala. Aztán legyetek elfogadóak, türelmesek és hálásak. Ez a manifesztáció "Noi" aspektusa.

Tudjátok, hogy a csodátok meg fog érkezni! Már elkezdtétek a folyamatot. Ahogy Manifesztációs Képességeitek fejlodnek az új hálókkal való gyakorlás által, azt fogjátok tapasztalni, hogy a Manifesztációra/Megvalósulásra várás ideje csökkenni fog.

Így hát, drágáink, legyen 2006 az év, amikor Csodákat Teremtetek!

Fontos Energetikai Szempontok 2006 Januárjában

A Plútó még mindig tranzitban van a Galaktikus Központtal, ezért továbbra is tapasztalhatjátok az átalakulás eros energiáit, mely feszültséget és káoszt teremt a Régi Föld gazdaságában és politikájában. Ez folytatódik az év nagy részében és még jövore is, és jelentos társadalmi változásokat idéz elo a Bolygó sok részén. Ez lehetové teszi új struktúrák és csoportok létrejöttét, melyek jobban összhangban vannak az Új Föld áramlataival. Sok Fénymunkás fog részt venni ezeknek az új Csoport-szerkezeteknek a létrehozásában, melyek inkább a személyek és csoportok hatalommal való felruházását fogják hangsúlyozni, mint a politikai rendszerek hatalmát és az azoknak való behódolást.

Az elso fontosabb energetikai események 2006 márciusában lesznek, mikor is Nap- és Holdfogyatkozás lesz és a Napéjegyenloség. Ezekrol a változásokról késobb többet beszélünk.

A Telihold január 14-én lesz. Ez Rák / Bak hold lesz. Ideális idoszak, hogy a Belso Férfi és Noi energiákat -melyeket a Rák (az Anya) és a Bak (az Apa) képviselnek-, kiegyensúlyozzuk. Megfeleloen jó idoszak ez arra is, hogy a Víz elemmel (Rák) és a Föld elemmel (Bak) dolgozzunk, oket egyensúlyba hozva. Hívjátok a Cet-féléket és a Mer elementálokat, a Tündéreket és a Dévákat, hogy a Földet és az Óceánokat egyensúlyba és harmóniába hozzák.

Az Újhold január 29-én lesz. Az újhold a Vízöntoben lesz, ami Levego jegy. Engedjétek meg a "változás szelének" és a Levego Szellemeinek (Sylphs), hogy együtt dolgozzanak veletek és az Új Föld Új Energiáiban kísérjenek!

Valóban Áldott Idoszak ez a Föld Bolygón lenni!

© 2005-6 text Celia Fenn/images Isabelle Hogan
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

lilya.jpg - 117388 Bytes lilya.jpg - 117388 Bytes