De EnergieŽn voor Januari 2006

Het jaar van de 'Stroming' en het CreŽren van Wonderen.

Archangel Michael through Celia Fenn

lilyb.jpg - 132572 Bytes
images by Isabelle Hogan www.shiningnature.net.

Liefste Lichtwerkers, na de turbulente energieŽn die jullie ervaren hebben in de afgelopen maanden, zullen jullie blij zijn te horen dat jullie een relatief rustiger periode betreden waarin jullie kunnen ontspannen en jullie nieuwe innerlijke landschap kunnen onderzoeken.

De nieuwe Aarde of Paradijselijke Rasters die geactiveerd zijn in Maart 2005 zijn nu gereed om ondersteuning te bieden bij het CreŽren en Manifesteren van de Nieuwe Aarde. De uitdaging voor jullie is te beginnen met het proces van Manifestatie, en zo Overvloed en Vrede te creŽren welke de dominante energieŽn zullen zijn van de Nieuwe Aarde.

Jullie, geliefden, zullen ontdekken dat 2006 op vele fronten een uitdaging zal zijn. De Oude Aarde rasters en de Nieuwe Aarde rasters zullen niet langer overlappen zoals in het verleden het geval was. Nu, zullen jullie niet langer in staat zijn te leven met ťťn voet in elke wereld, zo gezegd. Het is nu tijd om je volledig te wijden aan deze nieuwe manier van leven.

De Oude Aarde rasters zullen verder uiteen vallen en desintegreren, en terwijl dit gebeurd, zullen mensen steeds kwader worden en gefrustreerd raken. Er zal onrust zijn en de economische instabiliteit zal voortduren. Op sommige plaatsen zal chaos de overhand lijken te nemen. In feite zal chaos een sleutelfactor vormen tijdens de desintegratie van de Oude Aarde energieŽn. Waar Oude Aarde energie zal overheersen, zul je chaos vinden. De Nieuwe Aarde energieŽn zullen worden gekarakteriseerd door Vrede, Kalmte en Natuurlijke Orde oftewel Stroming.

Waar jullie je zullen bevinden is jullie eigen keuze het komende jaar.

De Keuze Maken

Vele mensen zeggen ons, "Ömaar we hebben de keuze gemaakt en alsnog kunnen we geen overvloed en liefde creŽren in ons leven." En wij zullen zeggen, ja, beste zielen, jullie hebben die keuze gemaakt, maar jullie hebben die keuze met jullie Brein gemaakt en niet volledig met jullie Hart. Een deel van jullie is nog verbonden met en klampt zich vast aan de Oude Aarde rasters.

Dit uit zich gewoonlijk in jullie verwachtingen. Jullie verwachten nog steeds dat het economische systeem jullie zal voorzien van overvloed en vrede, en jullie hebben je nog niet volledig begeven in de 'stroom' van Goddelijke Voorspoed. De Oude Aarde was gebaseerd op een rigide drie dimensionale structuur die de hulpbronnen en overvloed bestuurden met regels en voorschriften. Jullie gaven jullie kracht en vertrouwen aan dit systeem en volgden de regels, en jullie verwachtten dat het systeem voor jullie zou zorgdragen. De Nieuwe Aarde energieŽn bewegen door een vrij stromend vijf dimensionaal raster waarin de 'stroming' van Goddelijke voorspoed voor iedereen bereikbaar is. Het is jullie geboorterecht persoonlijk te zijn verbonden met die stroming en in staat te zijn te manifesteren wat jullie nodig hebben en waarnaar jullie verlangen middels jullie persoonlijke kracht. En de vreugde van de Nieuwe Aarde is, dat jullie elkaar kunnen helpen deze manifestaties tot stand te brengen. Samen kunnen jullie wonderen voortbrengen. De Goddelijke Intelligentie brengt graag mensen samen die ernaar verlangen wonderen tot stand te brengen en te 'spelen' in de overvloedige stroom van deze energie.

Dus vragen wij jullie, aan het begin van dit jaar, te zien hoe jullie in de afgelopen maanden alles moesten 'opgeven' dat niet in harmonie was met wie jullie wezenlijk zijn. Vrienden, partners, relaties, banen, Öja inderdaad, vele veranderingen vonden plaats, sommigen op zichzelf hartbrekend. Maar nu, hebben jullie je gewijd aan jullie innerlijke integriteit. Nu zijn jullie gereed om te creŽren vanuit een harmonie van Hoofd en Hart, volledig kiezend voor de Nieuwe Aarde stroming van Voorspoed en Liefde.

Wat is de 'Stroming'?

Geliefden, dit is een sleutelconcept voor jullie in dit komende jaar nu jullie de Nieuwe Aarde van Voorspoed en Liefde betreden! Jullie dienen je ter aller tijden bewust te zijn van de stroming en jullie verbintenis hiermee zodra jullie met de nieuwe rasters werken. Na een tijdje zal het eenvoudiger voor jullie worden, zodra jullie de stroming hebben gevonden en jullie je de technieken van 'stromingsmanagement' meester hebben gemaakt.

We zouden de stroming definiŽren als de Goddelijke Creatieve Intelligentie die door alles heen stroomt. Het is liefdevol, ondersteunend en lonend en het zoekt je Hoogste Goed in Liefde en Plezier. De Ouderen kenden deze energie, voordat de drie dimensionale rasters werden verankerd. Ze noemden het 'de Weg'! Ze wisten dat met het volgen van deze weg het pad naar Voorspoed en Wijsheid werd ingeslagen.

De 'Stroming' is echter niet iets dat zich 'daar buiten' afspeelt, een externe bron die gevonden dient te worden. Het zit in elke cel van jullie lichaam en in elke atoom van jullie wezen. Jullie zijn Goddelijke Creatieve Intelligentie. En dus betekend het richten op de 'Stroming', het zich richten op de Goddelijke Creatieve Intelligentie in jullie zelf.

Kunnen jullie zien, geliefde lichtwerkers, hoe al het intense werk dat jullie leverden in de afgelopen jaren bedoeld was om de afhankelijkheid te verbreken die jullie hadden met de onnatuurlijke drie dimensionale systemen en rasters en jullie liet terugkeren naar de Natuurlijke Stroming van Voorspoed!

Met de Stroming Meegaan

Leren met de stroom mee te gaan kan niet slechts het werk van het brein zijn. Het is een keuze die veel dieper gaat dan die van het ego of het brein. Het is een keuze die tot stand komt daar waar het ego en het brein zich richten op het Hogere Aspect in samenwerking met de Stroom van Goddelijke Creatieve Intelligentie.

De enige manier om dit pad te vinden, is naar binnen te keren en te luisteren naar de Innerlijke Stem van het Hart. Omdat het Hart en de Gevoelens en de IntuÔtie ( niet de emoties) je de weg zullen wijzen naar de Stroom van Goddelijke Creatieve Intelligentie. Aangezien de IntuÔtieve Wijsheid van het Hart veel verder reikt en ouder is dan die van het Brein en de Emoties. Er is ruimte voor het brein en de emoties in het leven, zolang ze geen leidende rol vervullen maar de volgelingen zijn van de Ware Stem van het Hart.

Het volgen van het pad zal vaak leiden tot het maken van keuzes die niet 'rationeel' of 'logisch' lijken. Het zullen de keuzes van het Hart en de Creatieve EnergieŽn zijn. Door deze ogenschijnlijk irrationele keuzes kunnen wonderen van Liefde en stralende Zegeningen ontstaan.

Omdat de Stroming van Goddelijke Creatieve Intelligentie met liefde wonderen voorziet die voortkomen uit de Magische Wereld van Liefde en Vertouwen die geen basis kent in opeenvolgende logica.

Je zal weten wanneer je in verbinding staat met de stroming. Wonderen zullen plaatsvinden. Ben je niet met de stroom in verbinding dan zul je obstakels en chaos ontmoeten en niets zal 'op zijn plaats vallen'. Dan zullen jullie je niet langer hebben gericht op je Hart, maar op het Brein of het Ego. Maar weet, geliefden, dat je Hogere Aspect altijd gericht is op de Stroming van Goddelijke Creatieve Intelligentie. Het is simpelweg een zaak je te richten op het Hogere Aspect door je Hart te volgen.

De Wonderen CreŽren

Geliefde Lichtwerkers, wanneer jullie je eenmaal op de stroming hebben gericht zal het eenvoudig zijn om wonderen te creŽren binnen de Nieuwe Aarde rasters.

Het pad der manifestatie is je welbekend! CreŽer simpelweg een intentie en focus je energie. Dat is de Manlijke zijde der manifestatie. Wees dan ontvankelijk, geduldig en dankbaar. Dit is het vrouwelijke aspect van manifestatie.

Weet dat je wonder zal arriveren. Je bent het proces begonnen. Je Manifestatiecapaciteiten zullen verbeteren door oefening met de nieuwe rasters en jullie zullen opmerken dat het steeds minder tijd vergt eer de manifestatie plaatsvind.

Dus, geliefden, laat 2006 het jaar zijn waarin jullie wonderen manifesteren!

Belangrijke Energetische Aspecten in Januari 2006

Pluto verplaatst zich nog altijd door het Galactisch Centrum, dus kunnen jullie verwachten dat de krachtige energieŽn van verandering zullen voortduren en spanning en chaos zullen veroorzaken binnen de Oude Aarde economie en politiek. Dit zal voor het grootste deel van dit jaar gelden en doorgaan in het volgende jaar. Wat zal zorgen voor opmerkelijke sociale veranderingen op grote delen van de Planeet. Dit zal het creŽren van nieuwe groepen en structuren mogelijk maken gericht op de stromingen van de Nieuwe Aarde Energie. Vele Lichtwerkers zullen betrokken zijn bij het creŽren van deze nieuwe Groepsstructuren die de nadruk zullen leggen op persoonlijke- en groepsversterking in plaats van systematische controle en inwilliging.

De eerste grote energetische gebeurtenissen in 2006 zullen in Maart plaatsvinden, wanneer er een Maan- en Zoneclips zal zijn en een nachtevening. Maar deze veranderingen zullen we in een later stadium behandelen.

Op 14 januari is er een volle maan. Dit zal een Kreeft/Steenbok maan zijn. Het zal een ideale tijd wezen om de Innerlijke Manlijke en Vrouwelijke energieŽn in balans te brengen die gepresenteerd worden door Kreeft (de moeder) en Steenbok (de vader). Tegelijkertijd is het een goede tijd om met het element Water (Kreeft) en het element Aarde (Steenbok) te werken en ook hen in balans te brengen. Roep de Cetaceanen en de Mer elementalen aan evenals de FeeŽn en Deva's om de Aarde en Oceanen in balans en harmonie te brengen.

Op 29 januari is het nieuwe maan. De nieuwe maan zal in Waterman staan, een luchtteken. Sta toe dat de 'wind der verandering' en de Sylps met jullie samenwerken bij het inleiden van de Nieuwe Aarde EnergieŽn.

Het is werkelijk een gezegende tijd om op Planeet Aarde te zijn!

© 2005-6 text Celia Fenn/images Isabelle Hogan
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

lilya.jpg - 117388 Bytes lilya.jpg - 117388 Bytes