Michael Arkangyal üzenete a Katrina hurrikán alkalmából

Celia Fenn közvetítésével

hugs.jpg - 41475 Bytes
image by Vicky Mansvelt

Kedveseink, a New Orleans-ban kibontakozó tragédia nagy szomorúságot kiváltó esemény. Az emberi szenvedést mindig törodéssel figyeljük, és szeretetünket és támogatásunkat kínáljuk ebben az idoszakban. Különösen azoknak, akik az érintett területeken illetve az USA-ban élnek.

Megkérünk titeket, Fénymunkásokat, hogy nyissátok ki a szíveteket, és nyújtsatok szeretetet és támogatást azon embertársaitoknak, akiket most fájdalom gyötör, akik szükséget szenvednek. Ha a Fény áldását külditek, az nagy támogatást nyújthat. Ahogy tudjátok, vannak olyan Fénymunkások, akiknek a speciális feladata az, hogy segítsenek megbirkózni az ehhez hasonló kritikus helyzetekkel és segítséget nyújtsanak a spirituális síkokon. Ok szintén hasznát vehetik a támogatásotoknak és imáitoknak ebben az idoszakban. Mindegyikotök odairányíthatja az energiáit a Szeretet és Együttérzés Hálóján keresztül.

Miért most? …és mi az értelme?

Az energia, mely a bolygótokra érkezett, eroteljes és átalakító hatású. Keresi, hogy hogyan tudja megteremteni az egyensúlyt, megvilágítva mindent, ami nincs egyensúlyban. Ez az energiahullám nagyon hasonló a 2001-es energiahullámhoz, az elso nagy felemelkedési hullámhoz. Akkor az USA-nak meg kellett birkóznia és meg kellett tapasztalnia a 9/11 események traumáját New York-ban. Ennek az eseménynek a jelentosége messze nyúló volt, és még mindig sok ezren érzik a hatását a Közel-Keleten és az USA-ban.

Ám, drága Fénymunkások, különösen azok, akik az USA-ban élnek, tudjatok róla, hogy a New Orleans-i tragédia jelentosége és utóhatásai, ahogy ezek majd kibontakoznak, még messzebbre nyúlóak lesznek, és még a 9/11 tragédiánál is mélyrehatóbb hatásuk lesz.

Az átalakító hatása az USA társadalmára nézve óriási lesz. És végül, ezt az átalakulást mindenki érezni fogja majd a bolygón pozitív módokon.

A kihívás: a fej vagy a szív

Azok, akik életüket adták ebben az idoszakban, azért tették ezt, hogy lehetoséget nyújtsanak az itt maradottaknak arra, hogy a fejükbol a szívükbe lépjenek a reakcióik és a megoldási stratégiák tekintetében.

Planetáris társadalomként a szívbol érkeznek vajon a válaszaitok az eseményre? Mit jelent ez?

A 9/11 eseményekre adott válaszok valóban megnyitották a szíveket, és sokak feltétel nélküli szeretetét váltották ki. Az emberek ráébredtek arra, hogy egy egyszeri esemény hogyan lehet hatással a globális valóságra. A szökoár után még többen tárták ki szívüket, és küldtek materiális támogatást és szeretetet a Globális Hálón keresztül, ami azért lett kialakítva, hogy támogassa az ilyen szeretetteli erofeszítéseket.

Ám sok "megoldás", mellyel elohozakodtatok, a félelmen, a haragon és a pénzen alapult. A "terrorizmus elleni harc", ami elterjedt a világon, és még több szenvedést szült, egy példa erre. Gyakran úgy látjátok, hogy a pénz küldése a leghatékonyabb módja annak, hogy segítsetek másoknak a szükségben. Ez valóban hatékony. Ám a szív tudja, hogy csak önmagatok és energiátok megosztása a szív valódi válasza. A pénznél többet adni, szeretetetek megosztása, képességeitek és tehetségeitek megosztása a nagyobb jó érdekében. Ne hagyjatok mindent a hatóságokra, hanem találjatok módokat arra, - egyszerueket, ám szeretetteljeseket - hogy hogyan tudtok pozitív és gyógyító energiát küldeni arra a területre. Ha a bolygón minden egyes ember szeretetet és fényt küldene vmilyen módon, micsoda különbséget láthatnátok! Nem éreznék ezek a szenvedo emberek az embertársaik törodéssel teli energiáinak meleg ölelését? Ez az ötödik dimenzió. A pozitív gondolatok és energiák képesek megteremteni a szeretet és az együttérzés csodáit.

Elottetek áll a kihívás, különösen az USA-ban élok elott, hogy különbözo módokon adjatok önmagatokból, és hogy tisztában legyetek vele, hogy megoldásaitoknak a szívbol kell fakadnia. Ne hagyjátok, hogy a félelem és harag legyenek a válaszaitok az eseményre, hanem érezzetek empátiát és szeretetet minden érintett iránt. A pénzbeli segítségen kívül találjatok más módokat is, ahogy enyhülést hozhattok ezeknek az embereknek. A bolygó keresi az egyensúlyt és a szeretetet. A New Orleans-ban élo emberek nem az "ellenség", és nem távoli "áldozatok". Ok is hozzátok tartoznak, és szükségük van a segítségetekre, törodésetekre, szeretetetekre és imáitokra. Egy Család vagytok.

A szeretet szabadon bocsátása: a szív válaszai

A globális feltétel nélküli szeretet kioldásához a kulcs az USA-ban élok kezében van most, és hogy valóban be tudnak-e lépni a szívükbe és meg tudják-e érteni, hogy mit jelentenek ezek a kihívások és változások.

Ha most ezt véghez tudjátok vinni, akkor az átalakulás globális szinten gyors és óriási lesz. Ez a ti kezetekben van, az USA-ban élok kezében, a bolygó spirituális vezetoinek a kezében. És hasonlóképpen, a bolygón élo minden egyes ember kezében, aki szeretetét és támogatását küldi a tragédiának és szükségnek ebben az idoszakában. Mivel ami a szívetekben van egyénileg, az nyilvánvalóvá fog válni. Tudjuk, hogy készen álltok arra, hogy a szívetekbe lépjetek, és kifejezzétek a feltétel nélküli szeretet és elfogadás valódi jelentését az Egy Emberi Család tagjaiként.

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
To subscribe for future transmissions directly by email, please send your request to the Starchild Ascension Mailing List here
We also invite you to visit The Starchild Ascension MSN Group http://groups.msn.com/StarchildAscension.
Starchild is a Global Network for Lightworkers. Our primary aim is to provide information and support and a sense of community to the Lightworkers who are assisting the Planet in her transition. We also provide information for Indigo and Crystal children. The Starchild Family of Websites are designed to bring you information and assistance with the Ascension process. To visit The Starchild Ascension Group of Sites follow these links: Starchild Stardragon Starchild Portuguese/Portuguesa Starchild Spanish/Espanol . Celia Fenn is available for healing sessions and readings, both in person and long distance. Sessions may be booked through Clicking Here to mail Celia at Starchild Ascension Organization. Please include this information in its entirety, including these footnotes. Thank You!