Boodschap van Aartsengel Michael over Orkaan Katrina

door Celia Fenn

hugs.jpg - 41475 Bytes
image by Vicky Mansvelt

Geliefden, de tragedie die zich in New Orleans ontvouwt is er een van groot verdriet. Menselijk lijden baart ons altijd zorgen en wij bieden jullie op dit tijdstip onze steun en liefde aan. Speciaal degenen onder jullie in de getroffen gebieden en diegenen die in de USA leven.

Wij vragen jullie, als Lichtwerkers, je harten te openen en alle mogelijke Liefde en Steun te bieden aan jullie medemensen die op dit ogenblik lijden en hulp nodig hebben. Zegeningen van Licht sturen zal hen heel erg helpen. Zoals jullie weten, zijn er Lichtwerkers wiens speciale taak het is noodtoestanden als deze hanteren en hulp te bieden op spiritueel vlak. Zij kunnen op dit moment ook jullie steun en gebeden gebruiken. Een ieder van jullie kan zijn energie�n verlenen via het Globale Web van Liefde en Compassie.

Waarom Nu? � . en de Gevolgen

De energie die jullie planeet is binnengekomen is krachtig en transformerend. Ze tracht evenwicht te cre�ren door alles wat niet in evenwicht is bloot te leggen. Het is een gelijkaardige golf van energie als deze die gevoeld werd in 2001 met de eerste grote Ascensiegolven. Gedurende die tijd heeft de USA moeten afrekenen met en het trauma ervaren van de 9/11 gebeurtenissen in New York City. De gevolgen hiervan waren verstrekkend, en worden vandaag nog steeds door vele duizenden mensen in het Midden Oosten en de USA gevoeld.

Maar, liefste Lichtwerkers, speciaal diegenen onder jullie in de USA, weet dat de gevolgen en de nasleep van de New Orleans tragedie, terwijl het zich ontvouwt, meer verstrekkende en diepgaande effecten zal hebben dan de 9/11 tragedie.

Haar transformerende effecten op de US maatschappij zal immens zijn. En tenslotte, zal deze transformatie door iedereen op de planeet op een positieve manier gevoeld worden.

De Uitdaging: Het Hart of het Hoofd

Degenen die hun leven gegeven hebben op dit tijdstip, deden dit opdat degenen die overblijven de gelegenheid zouden krijgen om van het Hoofd naar het Hart te bewegen betreffende hun reacties en hoe er het hoofd aan te bieden.

Zullen jullie, als planetaire maatschappij vanuit het Hart reageren? En wat betekent dit? Het antwoord op de 9/11 gebeurtenissen was inderdaad de harten te openen en de Onvoorwaardelijke Liefde van velen naar buiten te brengen. Mensen werden wakker gemaakt op een manier waar een enkele gebeurtenis de globale realiteit zou kunnen be�nvloeden. Na de tsunami, openden nog meer mensen hun harten en stuurden liefde en materi�le steun via het Globale Web dat ontwikkeld werd om zulke liefdevolle inspanningen te ondersteunen.

Echter, vele van de "oplossingen" waar jullie als volk mee op de proppen kwamen was gebaseerd op angst, boosheid en geld. De "oorlog tegen het terrorisme" dat zich naar buiten toe heeft verspreid om meer en meer lijden te cre�ren is hier ��n voorbeeld van. En jullie als volk zien dikwijls het geven van geld als de meest effectieve manier om anderen in nood te helpen. Het is effectief, dat is waar. Maar het Hart weet dat enkel geven van jezelf en je energie een echt antwoord van het hart is. En meer dan geld geven, jullie liefde geven en je vaardigheden en talenten delen voor het groter goed. Laat het niet allemaal over aan de autoriteiten, maar denk na over manieren, eenvoudig maar liefdevol, dat jullie positieve en helende energie�n zouden kunnen sturen naar dat gebied. Als elke persoon op de planeet op een of andere manier licht en liefde zou sturen, wat een verschil jullie zouden zien. Zouden deze lijdende mensen niet de warme omhelzing van de liefhebbende energie van hun medemensen voelen? Dit is de Vijfde Dimensie. Positieve gedachten en energie�n kunnen wonderen van liefde en compassie cre�ren.

Jullie worden uitgedaagd, speciaal degenen in de USA, om op vele manieren van jezelf te geven, en te weten dat jullie oplossingen vanuit het hart moeten komen. Laat niet toe dat angst en boosheid jullie antwoord is, maar voel medeleven en liefde voor alle betrokkenen. Denk ook voorbij geld aan andere manieren om verlichting te brengen aan deze mensen. De planeet zoekt evenwicht en liefde. De mensen in New Orleans zijn niet de "vijand" of afgelegen "slachtoffers". Zij zijn jullie eigen volk en zij hebben jullie steun en zorg, en liefde en gebeden nodig. Jullie zijn E�n Familie.

De Liefde Vrijgeven : De Antwoorden van het Hart

De sleutel om Globale Onvoorwaardelijke Liefde vrij te geven ligt nu in handen van de mensen uit de USA, en of zij naar hun hart kunnen bewegen en ten volle kunnen begrijpen wat deze uitdagingen en veranderingen betekenen.

Als jullie dit nu kunnen bereiken - zal de transformatie op globaal niveau snel en intens zijn. Het ligt nu in jullie handen als het volk van de USA, als spirituele leiders op de planeet. En eveneens, binnen elke persoon op de planeet die zijn liefde en steun verleent in deze tijd van tragedie en nood. Want wat in jullie individuele harten ligt zal op dit tijdstip naar boven komen. Wij weten dat jullie klaar zijn om naar je hart te bewegen en de ware betekenis van Onvoorwaardelijke Liefde en Acceptatie uit te drukken als leden van de Ene Menselijke Familie.

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
To subscribe for future transmissions directly by email, please send your request to the Starchild Ascension Mailing List here
We also invite you to visit The Starchild Ascension MSN Group http://groups.msn.com/StarchildAscension.
Starchild is a Global Network for Lightworkers. Our primary aim is to provide information and support and a sense of community to the Lightworkers who are assisting the Planet in her transition. We also provide information for Indigo and Crystal children. The Starchild Family of Websites are designed to bring you information and assistance with the Ascension process. To visit The Starchild Ascension Group of Sites follow these links: Starchild Stardragon Starchild Portuguese/Portuguesa Starchild Spanish/Espanol . Celia Fenn is available for healing sessions and readings, both in person and long distance. Sessions may be booked through Clicking Here to mail Celia at Starchild Ascension Organization. Please include this information in its entirety, including these footnotes. Thank You!