Energierne for marts 2006

Kosmiske Krystaller i et Kærlighedsfelt

Ærkeengelen Mikael gennem Celia Fenn

cosmic.jpg - 84419 Bytes

Kæreste Lysarbejdere, sikken en vidunderlig tid at være på Planeten Jorden! Forandringerne og de skift I oplever vækker mange til sandheden af hvem de er. Og vi vil sige til jer, elskede sjæle, at I er Kosmiske Krystaller der udstråler lys i et Kærlighedsfelt! Er dette ikke en vidunderlig metafor for beskrivelsen af udstrålingen og skønheden af hvem I er!

For siden aktiveringen af det Galaktiske Lyslegeme antager det Menneskelige legeme sin oprindelige skabelonform og design - udsøgte krystallinske geometrier designet til at vibrere i et rent kærlighedsfelt og at udtrykke den kærlighed på mange dimensioner!

Kærlighedsfeltet

Jeres planet oplever på dette tidspunkt to vigtige Energibølger der arbejder sammen for at hæve Planetens Kollektive Frekvens eller Vibration. Den første er den Sirianske Blå Stjerneenergi, der bliver ført til planeten gennem Solen med det formål at aktivere de Galaktiske Lyslegeme-geometrier. Den anden er hvad vi vil kalde en Kvantebegivenhed, en bølge af Galaktisk energi, der skaber det vi kalder et "sub-atomar uregelmæssigt felt" på jeres Planet.

Disse bølger af Galaktisk Lys udgør et Felt af Ren Kærlighed på en ny Oktav af oplevelse for Planeten Jorden. Jeres Galaktiske Lyslegemer blev aktiveret nu, som et Kollektiv. så I kunne opleve og modtage overførslen af denne bølge af lysenergi fra den Store Centralsol eller Galaktisk Center.

Dette Felt er kraftfuldt, vær bevidst om det kæreste Lysarbejdere. Det ændrer den egentlige struktur af jeres virkelighed på et Kvanteniveau. Men på mirakuløse og vidunderlige måder. Sagde vi ikke i sidste måned at alting forandrer sig! Sandelig - vi mente det bogstavelig talt! Kærlighedsbølgerne forvandler planeten og skaber et Felt af Muligheder, der understøtter de Højeste Udtryk af Kærlighed af det Planetariske Kollektive. Nu, elskede sjæle, vil I begynde at se virkelige forandringer på Jorden. Kærligheden vil vise vejen. Kærlighedsfeltet vil begynde at vejlede folk til at udtrykke kun deres Højeste og Bedste potentiale.

I kunne sige, kæreste, hvis I vælger den terminologi, at Lyset har vundet! Vi ville foretrække at sige, at Lyset i det mindste er blevet forankret af en befolkning af Opstegne Mennesker med nok opvågnet bevidsthed til at stille dette Lys til rådighed for hele planeten. I er de Kosmiske Krystaller der forankrer Krystallyset fra den Galaktiske Kilde.

Snart, kæreste sjæle, vil I se en sådan opvågning på jeres planet. Lyset vil skinne overalt og det, der var skjult, vil blive afsløret for alle at se. Mange såkaldte "negative" ting vil komme frem i lyset for at blive healet og udrenset, men det mest vidunderlige er, at mennesker vil opdage dybe kærlighedskilder inden i dem selv. De vil se, at de kan løse hvad som helst hvis de trækker på kærligheden, der er inden i deres hjerter.

Fremkomsten af det Krystallinske Legeme

Betydningen af disse energier for Planeten er enorm og vidunderlig. De vil forankre og bringe fred til en turbulent verden idet de omdanner og forvandler. Men på individuelt plan vil der også være mirakuløse forandringer.

Det Galaktiske Lyslegeme med dets specifikke geometri af Icosa-Dodecahedronen [20 siders x12 fladet krystalform] og Kvante-"Kærlighedsfeltet" vil ved hjælp af sympatetisk vibration eller resonans frembringe en krystallinske tilstand i det Menneskelige Legeme. Dette vil være gennem legemets Vandmatrice. Jeres legeme består af 70 til 80 procent vand og dette vand vil begynde at vibrere i krystallinske former. Når først det sker vil det fysiske legeme modtage og udsende mere og mere lys. I vil så sandelig blive strålende og lysende.

At "Blive Lys" på den måde betyder at legemet bliver mindre kompakt og er i stand til at blive tænkt på som lys. Det kan forvandles, heales, regenereres ved tankens kraft! Dette er det "højeste potentiale" der er indkodet i jeres DNA i Paradisskabelonen, og den bliver aktiveret nu af de Sirianske Blå Stjernegeometrier og det Galaktiske Kærlighedsfelt. Men det vil være en langsom proces, kæreste, det haster ikke. Giv jeres legemer den tid de har brug for at foretage forandringerne. Nogle har måske brug for masser af hvile og ro til at tillade forvandlingen, andre måske ikke. I er individer og I vil hver begynde at arbejde med disse forvandlingsenergier på jeres egen måde.

Og, kæreste, I vil få masser at gøre med at hjælpe dem, der stadig vågner op til at forstå forandringsenergierne, for de vil berøre alle. Hele Planeten befinder sig i Femte Dimension, selv om de fleste mennesker stadig identificerer sig med en Tredimensional Virkelighedsramme. Men når disse dybe forandringer begynder at være indlysende, så vil der være megen uddannelse og støttearbejde at udføre, efterhånden som folk lærer sandheden om deres Englevæsen at kende og hvordan de kan udtrykke deres højeste potentiale på Jorden.

De Planetariske Energier i marts

Disse store skift vil være assisteret af de Planetariske energier i marts, især af Solens og Månens energier og Forårsjævndøgnet.

Den 14. marts ved Fuldmåne vil der være en Måneformørkelse i Jomfruen/Fiskene. Fiskene er huset for dybe energier i psyken, og Jomfruen er traditionelt huset for healing. Forvent da på det tidspunkt, på et personligt og planetarisk niveau, at se dybe niveauer for healing og forvandling.

Forårsjævndøgnet den 20. marts vil være en tid med meget specielle energier i år. På det tidspunkt i Jordens planetariske cyklus er dagen og natten lige lange og planeten befinder sig i perfekt balance, og Månen vil slutte sig til Pluto idet den passerer over det Galaktiske Center eller den Store Centralsol. Sikken et kraftfuldt øjeblik! Husk at Kærlighedsfeltet udgår fra det Galaktiske Center, og det vil være forstærket på Planeten af den forvandlende effekt fra Måne/Pluto transitten. Som vi har sagt - det, der var skjult, vil blive afsløret efter denne passage af energier.

Og, så den 29. marts ved Nymåne vil der være en total Solformørkelse i Vædderen. Vædderens energi repræsenterer både Barnet og Krigeren. På dette tidspunkt ser I den Arketypiske energi fra Horus, der stiger op, det Guddommelige Egyptiske barn der blev lysets kriger. Men også Kristusbarnets energi, der viste mennesker den Spirituelle Krigers vej. Og, omsider ser vi den velsignede og vidunderlige energi fra de Nye Børn, der i sandhed er "Lysets Krigere" på jeres Planet.

Det er en tid med Genfødsel! Sikke undere I vil se! Det Nye Menneske - Homo Kristos - bliver født!

Fejr Feltet af Lys og Kærlighed!

Billeder: "Kosmiske Krystaller" af Jan Custers og "Kærlighedsfeltet" af Gaby Van den Abeele.

© 2005-6 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.