2006. Márciusi Energiák

Kozmikus Kristályok a Szeretet Ero"terében

Michael Arkangyal Celia Fenn közvetítésében

cosmic.jpg - 84419 Bytes

Kedves Fénymunkások, milyen nagyszeru" ido"pontban vagytok a Föld Bolygón! Az általatok tapasztalt változások és váltások sokakat annak igazságára ébresztenek, hogy kik is o"k valójában. Mi azt mondjuk nektek, drága lelkek, hogy Kozmikus Kristályok vagytok, akik fényt sugároznak a Szeretet Ero"terében! Gyönyöru" hasonlat ez, mely kifejezi igaz lényetek ragyogását és szépségét

A Galaktikus Fénytest aktiválása óta, az Emberi test nagy gyorsasággal ölti magára az eredeti mintasablon szerinti formáját ? tökéletesen kidolgozott kristály-geometriákat, amiket arra terveztek, hogy a tiszta szeretet ero"terében vibráljanak, és hogy kifejezzék ezt a szeretetet sok dimenzióban!

A Szeretet Ero"tere

fieldoflove.jpgBolygótok most két jelento"s Energia Hullámot tapasztal, melyek együtt azon dolgoznak, hogy a Bolygó Kollektív Frekvenciáját vagy Rezgését megemeljék. Az elso" a Szíriuszi Kék Csillag Energia, melyet a Napon keresztül irányítanak a bolygóra, azzal a céllal, hogy aktiválja a Galaktikus Fénytesti geometriákat. A másodikat egy Kvantum eseménynek hívhatnánk, a Galaktikus energia egy hullámáról van szó, mely "atom-közeli (sub-atomic) anomáliás teret" teremt a Bolygótokon.

A Galaktikus Fény e hullámai a Tiszta Szeretet Ero"terét alkotják, a Föld Bolygó számára a Tapasztalat egy új Oktávján. Galaktikus Fénytestetek, mint Kollektív került aktiválásra most, hogy megtapasztalhassátok és befogadhassátok a fényenergia e hullámát, mely a Nagy Központi Napból, avagy Galaktikus Központból érkezik.

Ez az ero"tér hatalmas, legyetek ennek tudatában, kedves Fénymunkások. Valóságotok szerkezetét Kvantum szinten változtatja meg. De csodálatos és gyönyöru"séges módon. Nem megmondtuk múlt hónapban, hogy minden megváltozik!? Tényleg szó szerint értettük! A szeretet hullámai átváltoztatják a bolygót, a Leheto"ségek Terét teremtve meg, mely a Bolygószintu" Kollektív Legmagasabb rendu" Szeretet-kifejezését biztosítja. Most, szeretett lelkek, valódi változásokat fogtok látni a Földön. A Szeretet mutatja majd az utat. A Szeretet Ero"tere arra kezdi vezetni az embereket, hogy csakis Legmagasabb és Legjobb képességeiket fejezzék ki.

Azt mondhatnátok, kedveseink, ha ezt a terminológiát választjátok, hogy a Fény gyo"zött! Mi inkább azt mondanánk, hogy a Fény végre földelve lett megfelelo"en felébredt tudattal rendelkezo" Felemelkedett Emberek népessége által, hogy ezt a Fényt elérheto"vé tegyék az egész bolygó számára. Ti vagytok a Kozmikus kristályok, akik a Galaktikus Forrásból jövo" Kristály fényt földelitek.

Hamarosan, kedveseink, micsoda felébredést fogtok látni a bolygótokon! A Fény mindenhol ragyogni fog, és ami el volt rejtve, mindenki számára láthatóvá válik. Sok úgynevezett "negatív" dolog kerül napvilágra, hogy meggyógyuljon és megtisztuljon, de a legcsodálatosabb az lesz, hogy az emberek a szeretet mély kútjait fogják felfedezni önmagukban. Látni fogják, hogy bármit meg tudnak oldani, ha a szívükben levo" szeretetbo"l merítenek.

A Kristály-test Kialakulása

Ezeknek az energiáknak hatalmas és csodálatos a jelento"sége a bolygó számára. Békét hoznak egy felfordult világba, amit átalakítanak és átváltoztatnak. De egyéni szinten is lesznek csodálatos változások.

A Galaktikus Fénytest, különleges Icosa-Dodecahedron geometriájával, és a Kvantum "Szeretet-ero"tér", specifikus kristályos geometriájával, az Emberi testben kristályos állapotot fog létrehozni, megfelelo" vibráció vagy rezonancia segítségével. Ez a test Víz-mátrixán keresztül fog történni. Testetek 70-80 százaléka víz, és ez a víz elkezd majd kristályos formákban rezegni. Amint ez megtörténik, a fizikai test egyre több fényt fog fogadni és közvetíteni. Valóban ragyogóvá és sugárzóvá fogtok válni.

"A Fénnyé válás" így azt jelenti, hogy a test kevésbé su"ru"vé válik, és úgy lehet rá gondolni majd, mint fényre. Megváltoztathatóvá, meggyógyíthatóvá, fiatalíthatóvá válik a gondolat sebességével! Ez a "legmagasabb potenciál", mely DNS-etekben kódolva van a Paradicsomi tervrajzban, és ez kerül most aktiválásra a Szíriuszi Kék Csillag geometriák és a galaktikus Szeretet-ero"tér segítségével. De ez fokozatosan fog végbemenni, kedveseink, nincs ok a sietségre. Adjátok meg a testeteknek azt az ido"t, amennyire szüksége van a változások megtételéhez. Néhányatoknak sok pihenésre és csendes ido"szakra lehet szüksége az átalakulás idején, másoknak viszont nem. Egyéniségek vagytok és mindegyiketek saját egyedi módján kezd majd dolgozni ezekkel az átalakító energiákkal.

És, kedveseink, sok feladatotok lesz azoknak a segítésével, akik most ébredeznek, hogy megértsék a változás energiáit, hiszen mindenkit érint ez majd. Az egész Bolygó az Ötödik Dimenzióban van, bár a legtöbb ember még mindig a Harmadik Dimenziós Valóság-rendszerrel azonosul. De amikor ezek a mély változások nyilvánvalóvá kezdenek válni, sok támogató- és felvilágosító munkára lesz szükség, amikor az emberek értesülnek Angyali természetük igazságáról és arról, hogy hogyan fejezzék ki legmagasabb potenciáljukat a Földön.

Bolygó-energiák Március folyamán

Ezeket a fo"bb változásokat a márciusi bolygó-energiák támogatni fogják, fo"ként a Nap, a Hold és a Napéjegyenlo"ség energiái.

Március 14-én, Teliholdkor, Holdfogyatkozás lesz a Szu"z/Halakban. A Halak a psziché mély energiáinak a háza, és a Szu"z a hagyomány szerint a gyógyítás háza. Ekkor, személyes- és bolygó-szinten is, számítsatok arra, hogy a gyógyulás és átalakulás mély szintjeit fogjátok megtapasztalni.

A Napéjegyenlo"ség március 20/21-én nagyon különleges energiát fog jelenteni ebben az évben. Ekkor a Föld bolygó-ciklusaiban a nappalok és éjszakák pontosan egyenlo" hosszúságúak és a bolygó tökéletes egyensúlyban lebeg, a Hold csatlakozik a Plútóhoz, amint áthalad a Galaktikus Központon, vagy Nagy Központi Napon. Micsoda hatalmas pillanat! Ne feledjétek, hogy a Szeretet-ero"teret a Galaktikus Központ bocsátja ki, és a Hold/Plútó tranzit átalakító hatása felero"södve érkezik a Bolygóra. Ahogyan mondtuk ? a rejtett dolgok napvilágra kerülnek az áthaladó energiák nyomán.

És azután, március 29-én, Újholdkor, teljes Napfogyatkozás lesz a Kosban. A Kos energia képviseli a Gyermeket és a Harcost is. Ekkor látni fogjátok Hórusz archetipikus energiáját felemelkedni, az Egyiptom Isteni Gyermekét, aki a fény harcosává vált. De szintén, a Krisztusi Gyermek energiáját, aki megmutatta az embereknek a Spirituális Harcos ösvényét. És végül, láthatjuk az Új Gyerekek áldott és gyönyöru" energiáját, akik valóban a "Fény Harcosai" a Bolygótokon.

Az újjászületés ideje jött el! Milyen csodákat fogtok látni! Az Új Ember - Homo Christos - megszületik!

Ünnepeljétek a Fény és Szeretet Ero"terét!

Képek: "Lemúriai Virág" Jan Custers-to"l és "Szeretet-ero"tér" Gaby Van den Abeele-tól.

© 2005-6 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.