The Energies for November 2005

2005 Novemberi Energiák

A Teljes Integritásra Nyíló Átjáró : A 11:11:11 Kapu

Mihály Arkangyaltól, Celia Fenn közvetítésével

angelportal.jpg - 75782 Bytes
image by Jan Custers

Drága Fénymunkások, nagy nyugtalansággal és változásokkal terhes ido"szakon mentek keresztül. Néhányan már érzitek életetekben a 11:11:11 Csillagkapu megnyílásának hatásait, mely november 11-én éri el teto"pontját. Míg ez kihívásokkal teli ido"szakot jelent mindazoknak, akik a Tudatos Felemelkedés útját járják, egyszerre a nagy Tisztaság és Ragyogás ideje is számotokra. Ennél a Csillagkapunál az 'én' Magasabb és Alacsonyabb Aspektusainak Teljes Integritásba való rendezo"dése az az ajándék, melyet felajánlanak nektek.

A 11:11:11 Kapu és annak jelentése

A 11:11 Csillagkapuk mindig olyan ido"szakot jelentenek, mikor a Bolygó a Spirituális Megvilágosodás beáradását tapasztalja meg. Ez az elso" nagyobb Csillagkapu az Oroszlán Kapuja és az augusztusi 8:8 Harmonikus vortex után. Azonban idén az energia különösen ero"teljes, mivel a szokásos dupla 11 kapu tripla 11 kapuvá vált. Ez azért van így, mert a számok energia-harmóniájában a 11. hónap 11. napja 2005-ben szintén 11-et ad ki (2+2+7=11).

Ez a tripla 11 vortex olyan energia-összegzo"dést képvisel, melyet a tripla 7 vagy 7:7:7 átjáró vezetett be idén júliusban, amikor az Oroszlán Kapuja megnyílt. Ekkor ez az energia aktiválta a Multidimenzionális Felemelkedett Emberek teljes 12-es csakra rendszerét. Az utóbbi hónapokban ti, Fénymunkások és a Felemelkedés elso" hullámának résztvevo"i azon dolgoztatok, hogy kiegyensúlyozzátok a 12-es Csakra rendszereteket és elo"mozdítsátok az alsóbb csakrák aktiválását a Narancs-rózsaszín Sugár magasrendu" energiáival, az Isteni No"i segítségével (the Divine Feminine), a Szoláris No"i energiák a Bolygón történo" feléledése által. Amint eléritek ezt az egyensúlyt, képesek vagytok a 11:11:11 Csillagkapu energiáival dolgozva Lényetek Alacsonyabb és Magasabb rendu" Aspektusait teljes Harmóniába rendezni. Ez az egyensúly a Szív Csakrában hozható létre, és nem lehet eléggé hangsúlyozni ebben az ido"szakban, hogy mennyire fontos, hogy Szívetek Fényén belül maradjatok és engedjétek a Szív energiák áramlását.

Akármennyi negativitást és káoszt is tapasztaljatok a külvilágban, tudnotok kell, hogy ez a megfelelo" pillanat számotokra, hogy a Szándék és Cél Teljes Integritását elkezdjétek megélni, Magasabb és Alacsonyabb Éneteket összhangba hozzátok és Lelketek és Szellemetek Sugárzó Energiájának kifejezo"désévé váljon az életetek. Ez megint nem lesz könnyu" lépés azok számára, akik elhatározták, hogy megteszik, hiszen mindaz, ami nincs összhangban a Magasabbrendu" Céllal az életetekben, az szétmállik, eltu"nik. Ez gyakorlatilag kapcsolatok végét és munkaviszonyok megváltozását jelenti, melyek a gyors és intenzív széthullás miatt sokkoló hatásúak lehetnek.

De akármi is történjék, most eljött az ido" az Én és Mások felé való teljes O"szinteség, Integritás és Nyitottság számára. Az utóbbi hónapokban azon dolgoztatok, hogy elérjétek azt a pontot, ahol döntéseitek a Szívbo"l születnek. Ez a képességetek most jó szolgálatotokra lesz. Ahogy elkezditek demonstrálni az Új Földi Tudatosság valóságát, csak Szépséget és Szeretetet fogtok látni. Amint a Régi elmarad és teret nyit az Új számára, Elfogadással és Könnyedséggel fogtok reagálni. Tudni fogjátok, hogy van egy Magasabb Célja mindannak, ami történik, függetlenül attól, hogy milyennek tu"nik, vagy hogy hogyan érzékelitek.

A 11:11:11 Csillagkapu energetikai és fizikai tünetei

Fontos dátumok novemberben ...és a 12:12:13 Csillagkapu felé decemberben

Novemberben a Nap a Skorpióban jár, majd november 22-én belép a Nyilasba. November 2-án van az Újhold, Telihold pedig 16-án.

A Merkúr retrográd mozgásban lesz november 14-tol december 3-ig, és ez felero"síti a megtapasztalt változások nehézségeit és káoszát. A retrográd a Skorpióban ás a Nyilasban lesz, a kapcsolatokat érinti és elo"segíti a spirituális áttörést és felébredést. Sokan, akik eddig nem voltak a Tudatos Felemelkedés ösvényén, ekkor kezdik meg a folyamatot, és ezt egy másik hullám követi majd.

Ez az emelkedett és ero"teljes energia a 12:12:13 Csillagkapu felé áramlik december 12-én, és a Téli Napfordulókor, december 12-én éri el teto"pontját. Decemberben a Plútó együttállásban lesz a Galaktikus Központtal avagy a Nagy Központi Nappal. Maga a Nap is csatlakozik az együttálláshoz december 15. és 17. között. Az Átalakulás Energiái kisugároznak a Nagy Központi Napból és tovább ero"södnek a Plútó és a Nap által. Ebben az ido"szakban, drága Fénymunkások, azok, akik elvégezték az Összehangolódást, úgy fognak ragyogni, mint maga a Nap! A Fény Sugárzó Csillagai lesztek! A benneteket körülvevo"k érzékelni és érezni fogják a Fényt, ami belo"letek sugárzik. Ti lesztek a Sugárzóak közül az Arany fényu"ek. A Fény és Remény hálózatát hozzátok létre és átalakítjátok a Bolygót!

Ez valóban áldott és csodálatos ido"szak. Nagy örömmel figyeljük, amint ti, csodálatos Emberi Angyalok elso" lépéseiteket teszitek a Fény Sugárzó Valóságába. Az Átalakulás folyamata közben arra kérünk benneteket, hogy maradjatok a középpontotokban és békében, és tartsátok meg a hiteteket és bizalmatokat. Tartsátok meg az egyensúlyotokat. Keményen megdolgoztatok azért, hogy mint egyének elérjétek ezt az egyensúlyt. Most eljött az ido", hogy csoportként tartsátok meg az egyensúlyt és a Bolygó megláthassa Ragyogó Fényeteket!

Fordította: Biró Judit

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
To subscribe for future transmissions directly by email, please send your request to the Starchild Ascension Mailing List here
We also invite you to visit The Starchild Ascension MSN Group http://groups.msn.com/StarchildAscension.
Starchild is a Global Network for Lightworkers. Our primary aim is to provide information and support and a sense of community to the Lightworkers who are assisting the Planet in her transition. We also provide information for Indigo and Crystal children. The Starchild Family of Websites are designed to bring you information and assistance with the Ascension process. To visit The Starchild Ascension Group of Sites follow these links: Starchild Stardragon Starchild Portuguese/Portuguesa Starchild Spanish/Espanol . Celia Fenn is available for healing sessions and readings, both in person and long distance. Sessions may be booked through Clicking Here to mail Celia at Starchild Ascension Organization. Please include this information in its entirety, including these footnotes. Thank You!