De EnergieŽn voor November 2005

De Doorgang naar Absolute Integriteit: Het 11:11:11 Portaal

Aartsengel MichaŽl door Celia Fenn

angelportal.jpg - 75782 Bytes
image by Jan Custers

Geliefde Lichtwerkers, jullie maken een periode door van grote turbulentie en verandering. Sommigen van jullie voelen misschien al de effecten in jullie leven van de opening van de 11:11:11-Sterrenpoort, die culmineert op 11 November. Maar hoewel dit voor ieder van jullie die zich op het pad van Bewuste Opstanding bevindt, een tijd van beproevingen is, zal het ook een tijd zijn van grote Schittering en Helderheid. Het geschenk dat bij deze Sterrenpoort wordt aangereikt, is de volledige afstemming van de Hogere en Lagere Aspecten van het zelf in Absolute Integriteit.

De 11:11:11 Poort en Wat het Betekent

De 11:11-Sterrenpoorten zijn altijd perioden waarin de planeet een instroming ervaart van Spirituele Verlichting. Dit is de eerste grote Sterrenpoort na de Leeuwenpoort en de 8:8 Harmonische werveling in Augustus. Echter, dit jaar is de energie bijzonder krachtig, omdat de gewoonlijk dubbele 11-poort wordt verhoogd naar een drievoudige 11-poort. Dit is omdat in de energetische harmonieŽn van getallen, de 11e van de 11e maand 2005 ook een 11 wordt (2+2+7=11).

Deze drievoudige 11-werveling vertegenwoordigt de culminatie van energieŽn die in gang werden gezet bij de drievoudige 7 of 7:7:7-doorgang in Juli van dit jaar, juist toen de Leeuwenpoort openging. Deze keer activeerde de energie het volledige Twaalf-Chakra-Systeem van de Multidimensionale Opgestegen Mensen. In de laatste paar maanden hebben jullie als Lichtwerkers en leden van de eerste golven van Opstanding, gewerkt om jullie Twaalf-Chakra-Systemen in evenwicht te brengen en om, met behulp van het Goddelijk Vrouwelijke middels het ontwaken van de Solair Vrouwelijke energieŽn op de Planeet, de activatie van de lagere chakra's met de hogere energieŽn van de Oranje-Roze Straal te bevorderen.

Nu dit evenwicht is bereikt, zijn jullie in staat om met de energieŽn van de 11:11:11-Sterrenpoort te werken om de Hogere en Lagere Aspecten van jullie Wezen in volledige Harmonie en Evenwicht te brengen. Dit evenwicht wordt bereikt bij het Hartchakra, en het belang om in het Licht van jullie Hart te zijn en de HartenergieŽn toe te staan te stromen, kan niet genoeg worden benadrukt.

Hoeveel negativiteit en chaos je ook ziet in de uiterlijke wereld, weet dat dit voor jullie het juiste moment is om verder te gaan naar Absolute Integriteit van Intentie en Voornemen, om je Hogere Zelf in evenwicht te brengen met je Lagere Zelf en je leven een uitdrukking te laten zijn van de Stralende Energie van je Ziel en Geest. Dit zal ook geen makkelijke stap zijn voor diegenen die ervoor hebben gekozen het te maken, want alles in jullie leven wat niet in overeenstemming is met Hoger Voornemen zal van jullie wegvallen. Dit zal het beŽindigen van relaties betekenen en veranderingen van baan die schokkend kunnen zijn door hun snelle en intense disintegratie.

Maar ongeacht wat er gebeurt, is dit een tijd voor absolute Eerlijkheid en Integriteit en Openheid naar het Zelf en naar Anderen. Jullie hebben de laatste maanden gewerkt om een punt te bereiken waarop jullie keuzes worden gemaakt vanuit het Hart. Deze vaardigheid zal nu heel nuttig voor jullie zijn. Als jullie de realiteit van het Nieuwe Aardse Bewustzijn ten toon gaan spreiden, zullen jullie slechts Schoonheid en Liefde zien. Als het Oude wegvalt om plaats te maken voor het Nieuwe, zullen jullie reageren met Acceptatie en Goedheid. Jullie zullen beseffen dat er een Hoger Doel is in alles wat er gebeurt, ongeacht de schijn of hoe het door jullie wordt waargenomen.

Energetische en Fysieke Symptomen van de 11:11:11-Sterrenpoort

Belangrijke datums in November Ö en richting de 12:12:13-Sterrenpoort in December

In November is de Zon in Schorpioen en gaat op 22 November over in Boogschutter. De Nieuwe Maan is op 2 November en de Volle Maan op de 16e.

Mercurius beweegt Retrograde tussen 14 November en 3 December en dit zal de moeilijkheden en chaos van de veranderingen die worden ervaren, intensiveren. De retrograde beweging is in Schorpioen en in Boogschutter en zal invloed hebben op relaties, en de spirituele doorbraak en het ontwaken beÔnvloeden. Velen die nog niet op het pad van Bewuste Opstanding zijn, zullen nu via het proces beginnen en zal een nieuwe golf zijn aanvang nemen.

Deze verhoogde en krachtige energie zal toenemen op weg naar de 12:12:13-Sterrenpoort op 12 December en zal culmineren tijdens de Zonnewende op 22 December. In December komt Pluto conjunct te staan met het Galactische Centrum of de Grote Centrale Zon. De Zon zelf voegt zich bij de conjunctie tussen 15 en 17 December. De EnergieŽn voor Transformatie zullen vanuit de Grote Centrale Zon stralen en worden versterkt door Pluto en de Zon. Dan, geliefde Lichtwerkers, zullen diegenen van jullie die hun Afstemming hebben voltooid, schijnen als de Zon zelf. Jullie zullen Stralende Zonnen van Licht zijn. Mensen om jullie heen zullen het Licht voelen dat jullie uitstralen. Jullie zullen het Goud onder de Stralenden zijn. Jullie zullen een netwerk vormen van Licht en Hoop en jullie zullen de Planeet transformeren.

Dit is werkelijk een gezegende tijd en een fantastische tijd. Wij kijken met vreugde toe als jullie fantastische Menselijke Engelen jullie eerste stappen zetten naar deze Stralende Realiteit van Licht.

Als jullie door deze Transformatie gaan, vragen wij jullie om gecentreerd en vredig te blijven en je vertrouwen vast te houden. Behoud je evenwicht. Jullie hebben hard gewerkt om dit evenwicht als individuen te bereiken. Nu is de tijd om jullie evenwicht als Groep vast te houden en de Planeet jullie Stralende Licht te tonen.

Klik hier voor meer informatie over de 7:7:7-activaties en het 12-Chakra-Systeem.

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
To subscribe for future transmissions directly by email, please send your request to the Starchild Ascension Mailing List here
We also invite you to visit The Starchild Ascension MSN Group http://groups.msn.com/StarchildAscension.
Starchild is a Global Network for Lightworkers. Our primary aim is to provide information and support and a sense of community to the Lightworkers who are assisting the Planet in her transition. We also provide information for Indigo and Crystal children. The Starchild Family of Websites are designed to bring you information and assistance with the Ascension process. To visit The Starchild Ascension Group of Sites follow these links: Starchild Stardragon Starchild Portuguese/Portuguesa Starchild Spanish/Espanol . Celia Fenn is available for healing sessions and readings, both in person and long distance. Sessions may be booked through Clicking Here to mail Celia at Starchild Ascension Organization. Please include this information in its entirety, including these footnotes. Thank You!