Energierne for Oktober 2005

At udtrykke Hjertets Sandhed

Ærkeengelen Mikael gennem Celia Fenn

valentine1.jpg - 38442 Bytes
image by Isabelle Champendall. www.shiningnature.net.

Kæreste Lysarbejdere, oktober vil generelt være en mere rolig måned hvor I vil få en chance til at integrere nogle af de kraftfulde energier, som I har oplevet siden Løvens Port i august. Fokuset i denne måned for oktober vil være på Hjertet og Forhold, hvad enten det kommer til udtryk i samfund eller blandt individer.

Der er to formørkelser i denne måned, en Solformørkelse den 3. oktober ved Nymåne, og en Måneformørkelse den 17. oktober ved Fuldmåne. Som altid giver formørkelser muligheder for nye koder eller energimæssige mønstre til at blive integreret i den planetariske bevidsthed eller matrice, især i forhold til de koder, der definerer og udtrykker de Guddommelige Maskuline og Feminine energier på planeten.

"Gudindeplaneten", Venus, vil danse gennem Skytten fra den 8. oktober. Hun vil passere Pluto den 24. og det Galaktiske Center den 27. og derved skabe en kraftigt bølge af forvandlingsenergi i forhold til det åndelige og fysiske udtryk af de Guddommelige Feminine energier på planeten. Den varme og strålende ild fra den Solare Gudinde, den Orange-Pink Stråle, vil antænde passion og glæde i mange hjerter i denne måned.

At opleve Hjertets Sandhed

Vægtens energi, der dominerer i oktober, er traditionelt energien for Forhold, Grupper og Ægteskab. Og, også Hellige Ægteskaber - den Guddommelige Forening af det Maskuline og Feminine. I den klare og vidunderlige energi i oktober inviterer vi jer til at opleve jeres Hjertes Sandhed og jeres Passioner og for dem, der er parate, glæderne ved en Hellige Forening.

Hjertets Sandhed manifesterer sig som Enhed, Balance, Harmoni og Taknemmelighed, der udgør sand Åndelig Glæde. Dette er bevidsthedsniveauerne i den Sjette Dimension, som I til fulde kan opleve , såfremt I benytter jer af energierne, der er til rådighed mellem den 3. og den 27. oktober.

I vil blive vejledt af jeres Højere Aspekt til at opleve situationer, hvor I vil være tvunget til at foretage Valg. At reagere fra det lavere selv med vrede og frygt, eller at tillade det Højere Selv at manifestere sig selv i Kærlighed, Enhed, Accept og Glæde. Og, I vil blive vist hvordan man forankrer sin egen sans for passion og fokus og dog respektere passionen og fokuset hos andre og deres ret til at udtrykke disse, som de nu engang vælger.

Hjertets Valg in Samfund

Den stærkeste åndelige energi i Lysarbejdersamfund i denne cyklus vil være behovet for at forene sig og forbinde sig med dem, der er åndelige- eller sjæls-"familier". Dette vil være en global "genforening", idet folk fra hele planeten vil finde måder at forbinde sig i grupper og samfund baseret på kærlighed og støtte.

Denne sans for forbindelse og glæde vil bringe jer sammen, og I vil i sandhed deles om ud fra jeres hjerter. Men valget I må foretage nu er, at respektere og ære disse forbindelser, selv med dem, der er meget anderledes end jer og har andre kulturelle værdier og idéer.

Hjertet vil lede jer til at forstå behovet for at ære forskelligheden og forskellene i den Menneskelige Familie, mens I fejrer det Ene Lys i Alles Hjerte. Det at være i stand til at acceptere en andens passion og sandhed og at ære den, inviterer andre til at acceptere din egen passion og sandhed. Og det skaber plads til at deles om, énhed og kærlighed i samfund med mennesker, der måske er forskellige og meget anderledes. Hjertet kender sandheden om den egentlige kærlighed i alle væsener og kan således ære forskelligheden i dens udtryk og den måde hvorpå den udtrykkes. Den kan ære de hellige rum skabt af andre, som den kan ære sit eget.

Hjertets Sandhed i Individuelle Forhold

Oktober vil være en udfordrende måned for mange forhold. Mars retrograd i Tyren betyder, at mange gamle mønstre beslægtet med den Gamle Jords patriarkalske måder at forholde sig på vil dukke frem for at blive anerkendt og renset ud. I deres sted vil den Solare Kærlighedsgudinde, Venus i Skytten, tilbyde nye mønstre for det at forholde sig og for forening, baseret på det vi kunne kalde "Gudindenøglen" eller "Nøglen til den Guddommelige Feminine".

Og den nøgle er Ømhed.

Ømhed er en egenskab af væren, som fremmaner blidhed, venlighed, omsorg og varme. Det er en egenskab, der kommer af et Åbent Hjerte og som er modtaget af et Åbent Hjerte. Når I er i en tilstand af Ømhed, så kan I ikke være aggressive eller vrede, for jeres handlinger kan kun være lyse og blide.

Så I er inviteret i jeres forhold til at vælge mellem de gamle reaktioner på udfordringer og vækst, vrede og frygt, eller den nye måde at bevæge sig fremad på, ømhed og åbenhed. Og det er sandt, kæreste Lysarbejdere, at kun dem der har en stærk opfattelse af sig selv og deres egen integritet vil have modet til at træde ind i dette rum i det Åbne Hjerte. Det er en kraftfuld indvielse for Lysarbjedere på dette tidspunkt.

Det vil derfor i første omgang være et vanskeligt valg, I kære. I er så vant til i jeres kultur at reagere på udfordringer og vækst i menneskelige forhold på basis af følelser af frygt og vrede. Når tingene ændrer sig, som de nu engang må, så føler I ofte at andre mennesker ikke ærer jer og ikke opfører sig, som I kunne tænke jer. I bliver udfordret nu til at erkende, at jeres vrede og frygt måske forårsager den anden person til at lukke jer ude ud fra en lignende vrede og frygt. Og, hvis I åbnede jeres hjerte til ømhed og kærlighed, så kunne I måske skabe en platform for åbenhed i forholdet og ærlig selvudfoldelse og tillid, og det er den egentlige basis for en forening af sjælepartnere, som kan forvandles til et helligt ægteskab mellem Tvillingeflammer. Og, hvis ikke, hvis det er tid til at gå fra hinanden, så kan det gøres med kærlighed og ømhed og respekt.

Så, I kæreste, oktober vil udfordre jer til det yderste, men belønningerne vil så sandelig være store. I vil blive bedt om igen og igen at vælge, og at vælge ud fra Hjertet. Og gaven ved dette vil være, at efterhånden som I lærer at foretage disse valg, så vil I skabe den åbenhed og ømhed af væren, der vil tillade mange af jer at begynde at skabe kærlige sjælepartnerforeninger, som I sådan ønsker i jeres liv.

Vi ønsker derfor kun det bedste for jer, kæreste Lysarbejdere. Vid at vi i de Højere Dimensioner støtter jer i hvert et skridt på dette nye eventyr for Hjertet. Det er det næste skridt i jeres udfoldelse på vejen for Opstigning og Højere Bevidsthed.

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
To subscribe for future transmissions directly by email, please send your request to the Starchild Ascension Mailing List here
We also invite you to visit The Starchild Ascension MSN Group http://groups.msn.com/StarchildAscension.
Starchild is a Global Network for Lightworkers. Our primary aim is to provide information and support and a sense of community to the Lightworkers who are assisting the Planet in her transition. We also provide information for Indigo and Crystal children. The Starchild Family of Websites are designed to bring you information and assistance with the Ascension process. To visit The Starchild Ascension Group of Sites follow these links: Starchild Stardragon Starchild Portuguese/Portuguesa Starchild Spanish/Espanol . Celia Fenn is available for healing sessions and readings, both in person and long distance. Sessions may be booked through Clicking Here to mail Celia at Starchild Ascension Organization. Please include this information in its entirety, including these footnotes. Thank You!