De EnergieŽn voor Oktober 2005: De Waarheid van het Hart tot Uitdrukking Brengen

Aartsengel MichaŽl door Celia Fenn

valentine1.jpg - 38442 Bytes
image by Isabelle Champendall. www.shiningnature.net.

Geliefde Lichtwerkers, Oktober zal over het algemeen een rustiger maand worden, waarin jullie de kans zullen hebben om sommige van de krachtige energieŽn te integreren die jullie hebben ervaren sinds de Leeuwenpoort in Augustus. De nadruk zal in deze maand Oktober liggen op het Hart en Relaties, zowel in gemeenschappen als tussen individuen.

Er zijn deze maand twee eclipsen, een Zonne-eclipse op 3 oktober tijdens Nieuwe Maan, en een Maan-eclipse op 17 oktober tijdens Volle Maan. Zoals altijd bieden de eclipsen kansen om nieuwe codes of energetische patronen te integreren in het bewustzijn of de matrix van de planeet, met name die codes die de Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke energieŽn op de planeet definiŽren en uitdrukken.

De "Godinplaneet" Venus, zal vanaf 8 Oktober door Boogschutter dansen. Zij zal op de 24e over Pluto heengaan en op de 27e over het Centrum van de Melkweg, waarbij ze een krachtige stroom transformerende energie creŽert die betrekking heeft op de spirituele en fysieke uitdrukking van de Goddelijke Vrouwelijke energieŽn op de planeet. Het warme en stralende vuur van de Zonnegodin, de Oranjeroze Straal, zal deze maand passie en vreugde doen oplaaien in vele harten.

De Waarheid van het Hart Ervaren

De energie van Weegschaal, die in Oktober domineert, is traditioneel de energie van Relaties, Groepen en Huwelijken. En ook van Heilige Huwelijken - de Goddelijke Verbintenis van het Mannelijke en Vrouwelijke. In de heldere en prachtige energie van Oktober nodigen wij jullie uit om de Waarheid van jullie Hart en jullie Passies te ervaren, en voor diegenen die er klaar voor zijn, de vreugdes van een Heilige Verbintenis.

De Waarheid van het Hart manifesteert zich als Eenheid, Evenwicht, Harmonie en Dankbaarheid, wat ware Spirituele Vreugde schept. Dit zijn de niveaus van de Zesde Dimensie, die je volledig kunt ervaren als je gebruik maakt van de energieŽn die beschikbaar zijn tussen de 3e en 27e Oktober.

Jullie zullen worden geleid door jullie Hogere Aspect om situaties te ervaren waarin jullie Keuzes zullen moeten maken. Reageren vanuit het lagere zelf met woede en angst, of het Hogere Zelf toestaan zichzelf in Liefde, Eenheid, Acceptatie en Vreugde te manifesteren. En jullie zal worden getoond hoe je bij je eigen gevoel van passie en middelpunt blijft, en toch de passie en het middelpunt van anderen, en hun recht om deze tot uitdrukking te brengen zoals zij verkiezen, respecteert.

De Keuzes van het Hart in Gemeenschappen

De krachtigste spirituele energie in Lichtwerkersgemeenschappen in deze cyclus zal de behoefte zijn tot verenigen en verbinden met diegenen die spirituele of zielfamilies zijn. Dit zal een wereldwijde "reŁnie" zijn, als mensen overal ter wereld manieren vinden om zich te verbinden in groepen en gemeenschappen van liefde en steun.

Dit gevoel van verbinding en vreugde zal jullie samenbrengen, en jullie zullen van jullie harten geven. Maar, de keuze die jullie nu moeten maken, is het respecteren en eren van deze verbindingen, zelfs met diegenen die heel anders zijn dan jullie, en die andere culturen, normen en ideeŽn hebben.

Het Hart zal jullie leiden bij het begrijpen van het belang om de diversiteit en verschillen in de Menselijke Familie te eren, en tegelijkertijd het Ene Licht in het Hart van Allen te vieren. In staat zijn om de passie en waarheid van een ander te accepteren en te eren, nodigt de ander uit om jouw eigen passie en waarheid te accepteren. En dit schept de ruimte voor het delen, voor eenheid en liefde in gemeenschappen van mensen die misschien verschillend en heel anders zijn. Het Hart kent de waarheid van de essentiŽle liefde in alle wezens, en kan daarom de diversiteit respecteren in zijn uiting en de manier waarop het wordt geuit. Hij kan de heilige ruimtes respecteren die door anderen zijn gecreŽerd, zoals hij die van zichzelf respecteert.

De Waarheid van het Hart in Individuele Relaties

Oktober zal voor veel relaties een maand van beproevingen zijn. Mars beweegt retrograde [achteruit] in Stier, wat betekent dat veel oude patronen die te maken hebben met Oud Aardse patriarchale omgangsvormen, zullen worden herkend en opgeruimd. Daarvoor in de plaats zal de Zonnegodin van Liefde, Venus in Boogschutter, nieuwe patronen van met elkaar omgaan en eenheid aanreiken, gebaseerd op wat we zouden kunnen noemen de "Godinsleutel" of de "Sleutel van het Goddelijk Vrouwelijke".

En deze Sleutel is Tederheid

Tederheid is een manier van zijn die zachtaardigheid, vriendelijkheid, koestering en warmte oproept. Het is een eigenschap die van een Open Hart komt en door een Open Hart wordt ontvangen. Als je in een toestand van tederheid verkeert, kun je niet agressief of boos zijn, want je handelingen kunnen slechts licht en zacht zijn.

In jullie relaties worden jullie dus uitgenodigd om te kiezen tussen de oude reacties op beproevingen en groei, woede en angst, of de nieuwe manier van voorwaarts gaan, tederheid en openheid. En het is waar, geliefde Lichtwerkers, dat alleen diegenen die zich sterk van zichzelf en hun eigen integriteit bewust zijn, de moed zullen hebben om deze ruimte van het Open Hart binnen te gaan. Het is in deze tijd een krachtige inwijding voor Lichtwerkers.

Het zal daarom aanvankelijk een moeilijke keuze zijn, geliefden. In jullie cultuur zijn jullie zo gewend om op beproevingen en groei in menselijke relaties te reageren vanuit emoties van angst en woede. Wanneer dingen veranderen, wat ze moeten, voel je vaak dat de andere persoon jou niet respecteert en zich niet gedraagt zoals jij zou willen. Je wordt nu beproefd om in te zien dat misschien jouw woede en angst de oorzaak is dat de andere persoon jou buitensluit met dezelfde woede en angst. En als je je hart zou openen voor tederheid en liefde, schep je wellicht een basis voor openheid, en eerlijke zelfexpressie en vertrouwen, en dit is de basis van een tweelingziel-verbintenis die kan worden getransmuteerd tot een heilig huwelijk van Tweelingvlammen. En zoniet, als het tijd is om uit elkaar te gaan, dan kan dat worden gedaan met liefde en tederheid en respect.

Dus, geliefden, zal Oktober jullie tot in de kern beproeven, maar de beloningen zullen ook groot zijn. Jullie zullen worden gevraagd om te kiezen, steeds opnieuw, en om te kiezen vanuit het Hart. En het geschenk hierin zal zijn dat naarmate jullie leren deze keuzes te maken, jullie de openheid en tederheid van het zijn zullen scheppen die het velen van jullie mogelijk zullen maken om te beginnen de liefhebbende tweelingziel-verbintenissen te scheppen die jullie zo zeer in jullie levens verlangen.

En zo wensen wij jullie het beste, geliefde Lichtwerkers. Weet dat wij in de Hogere Dimensies jullie bijstaan bij elke stap van dit nieuwe avontuur van het Hart. Dit is de volgende stap in jullie ontwaken op het pad van Opstanding en Hoger Bewustzijn.

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
To subscribe for future transmissions directly by email, please send your request to the Starchild Ascension Mailing List here
We also invite you to visit The Starchild Ascension MSN Group http://groups.msn.com/StarchildAscension.
Starchild is a Global Network for Lightworkers. Our primary aim is to provide information and support and a sense of community to the Lightworkers who are assisting the Planet in her transition. We also provide information for Indigo and Crystal children. The Starchild Family of Websites are designed to bring you information and assistance with the Ascension process. To visit The Starchild Ascension Group of Sites follow these links: Starchild Stardragon Starchild Portuguese/Portuguesa Starchild Spanish/Espanol . Celia Fenn is available for healing sessions and readings, both in person and long distance. Sessions may be booked through Clicking Here to mail Celia at Starchild Ascension Organization. Please include this information in its entirety, including these footnotes. Thank You!